Hotărârea nr. 386/2018

Hotărârea nr.386 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 01.11.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.386

din data 30.10.2018

privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 01.11.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive nr. 17629 din data de 26.10.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov prin înlocuirea doamnei Julieta Aurelia Gîrbacea, numită în calitate de vicepreședinte al comisiei, cu domnul Suciu Mircea Dan, începând cu datade01.il.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov prin care s-a aprobat exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin promovarea temporară a domnului Suciu Mircea Dan, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia;

Având în vedere prevederile 91 alin. (1) lit.“d” și alin. (5) lit. “a” pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile art. 2 alin. (1), art.3 și art.5 alin 1 lit „e” din H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - începând cu data de 01.11.2018 se modifică, componența Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, prin înlocuirea doamnei Julieta Aurelia Gârbacea, numită în calitate de vicepreședinte al comisiei cu domnul Suciu Mircea Dan.

Art.2, - Comisia pentru Protecția Copilului Brașov va avea următoarea componență:

Președinte

Maria Dumbrăveanu

Secretarul Județului Brașov

Vicepreședinte

Suciu Mircea Dan

Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Membrii

Titulari

Supleanți

Dr. Preda Cristinel-Valeriu

Dr. Ioana Dumitru

Desemnați de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov

Delia Chivărean

Tamara Brătucu

Desemnați de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov

Anamaria Mihaela Covaci

Jolia Toca

Desemnați de Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Județului Brașov

Eva Ciurcan

Silviu Adrian Lupu

Fundația Creștină ”Osana”, jud. Brașov

Ligia Luca

Claudia Maria Ferțu

Asociația "Samariteanul Milos” jud. Brașov

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 321/27.09.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Comisia pentru Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE, Adrian - Ioan Veștea

CD


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu