Hotărârea nr. 362/2018

Hotărârea nr.362 – desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen pentru ocuparea unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi aprobarea componenţei comisiilor de examen

Consiliul Județean Brașov f


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 362

din data de 30.10.2018


- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen pentru ocuparea unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;


Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate cu nr.ad. 16425 din data de 18.10.2018 întocmite de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune spre desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen pentru ocuparea unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 188/28.06.2018 privind avizarea organizării


concuisului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de medic șef - Secția Recuperare Medicină Fizică ? Hotăra i ocupări Urgenl;


și Balneologie II - Pavilion Tractorul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și de rea Consiliului Județean Brașov nr. 189/28.06.2018 privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de e a unor funcții vacante de conducere de categoria medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de ă Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.l alin. (1), (2), art. 13, art. 18 alin.(l), (2) și art. 19 din Normele privind zarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef secție, șef laborator sau șef de serviciu din ile sanitare publice aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și i”, „d” și alin (5) lit. “a” pct. 3 din Legea


organi:

unități

completările ulterioare, precum și prevederile art. 91, alin. (1) lit. “a administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;


în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.- Se desemnează dna. Colțea Gabriela, reprezentantul Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție, Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneo


■ogie II - Pavilion Tractorul, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.


Ăi


rt.2. - Se desemnează dna. Sebeni-Comșa Mariana, reprezentantul Consiliului Județean Brașov în Comisia


de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție, Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneo


ogie I - Pavilion Astra, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.


Ai


rt.3.- Se desemnează dl. Kadas-Illuna Andrei-Marius, reprezentantul Consiliului Județean Brașov în Comisi i de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție, Secția Reumatologie - Pavilion Astra, c in cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.


Art.4. - Se aprobă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, componența Comisiilor de examen pentru ocuparea funcției de șef secție, Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II - Pavilion


Tractorul, șef secție, Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie I - Pavilion Astra și șef secție, Secții Reumatologie - Pavilion Astra, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.5.- Comisiile prevăzute în Art.4 își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Ordinulu Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normeloi privi id organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef dc serviciu din unitățile sanitare publice.

Art.6. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănăi ate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și membrii comisiiloi prevăzute la Art.4 .


Contrasemnează, SECRETAR


“T


nu


Director Executiv,


Adelina'Văsioiu


Anexă la HCJ Brașov nr.


din data de...............[.Comisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție, Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II - Pavilion Tractorul, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgentă Brașov este compusă din:

Președinte

Dr.Gavris Claudia Mihaela

Director Medical Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Membru

Dr.Soare Cornelia - Lidia

Medic primar, recuperare medicină fizică și balneologie, Baza de recuperare Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru

Dr.Miclaus Roxana-Steliana

Medic primar, recuperare medicină fizică și balneologie, Baza de recuperare Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov-reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Membru

Dr. Georgescu Katinca Eniko

Medic specialist recuperare medicină fizică și balneologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Colțea Gabriela

Consilier județean

Secretar

Dr. Bisoc Alina

Medic primar cardiologie

Il.Comisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție, Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie I - Pavilion Astra, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgentă Brașov este compusă din:

Președinte

Dr.Gavris Claudia Mihaela

Director Medical Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Membru

Dr.Miclaus Roxana-Steliana

Medic primar, recuperare medicină fizică și balneologie, Baza de recuperare Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru

Dr.Soare Cornelia - Lidia

Medic primar, recuperare medicină fizică și balneologie, Baza de recuperare Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov-

reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Membru

Dr. Georgescu Katinca Eniko

Medic specialist recuperare medicină fizică și balneologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Sebeni Mariana

Consilier județean

Secretar

Dr. Bisoc Alina

Medic primar cardiologie

IILComisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție. Secția Reumatologie- Pavilion Astra. din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgentă Brașov este

compusă din :

Președinte

Dr.Gavris Claudia Mihaela

Director Medical Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Membru

Dr.Ciofu Claudia

Medic primar, reumatologie Spitalul Dr.I. Cantacuzino București

Membru

Dr.Bojin Silvia

Medic primar, reumatologie Covamed SRL Sfântu Gheorghe - reprezentant al Colegiului Medicilor

Membru

Dr. Toma Maria-Alexandra

Medic specialist reumatologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Kadasi - Huna Andrei

Consilier județean

Secretar

Dr. Bisoc Alina

Medic primar cardiologie