Hotărârea nr. 361/2018

Hotărârea nr.361 – aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul unor U.A.T.-uri din Judeţul Braşov

Consiliul Județean Brașov

»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

8-duf Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j ud brașov. ro, ww w. j u d b rasov. ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.361 din data de 30.10.2018

- privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul unor U.A.T.-uri din Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate cu nr.17122 din data de 19.10.2018, întocmite de Direcția Economică-Serviciul Financiar Contabilitate, prin care se propune aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul unor U.A.T.-uri din Județul Brașov, achiziționate pentru realizarea unui sistem de comunicație videoconferință (cameră web, microfon și boxe active;

Ținând cont de HCJ Brașov nr. 302/2014 precum și de contractul de furnizare nr. 59/2014;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “c” și art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se transmit fără plată, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Brașov, bunurile mobile achiziționate pentru realizarea unui sistem de comunicație videoconferință (cameră web, microfon și boxe active), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Transmiterea fără plată a bunurilor descrise la art. 1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces verbal de predare - preluare, aprobat de către ordonatorii de credite ai unităților predătoare, respectiv primitoare.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Adrian - Ioan Vești


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXANr. crt.

U.A.T. Beneficiar

Denumire bunuri

Valoare lei TVA inclus

Total val. lei TVA inclus

1

UAT Apata

Microfon A4 Tech 140100495

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF458B051308

39.50 lei

Camera web Genius Facecam 34386917300390

78.50 lei

2

UAT Augustin

Microfon A4 Tech 140100034

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051960

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300446

78.50 lei

3

UAT Bod

Microfon A4 Tech 140100209

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051302

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300384

78.50 lei

4

UAT Budila

Microfon A4 Tech 140100304

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035599

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300383

78.50 lei

5

UAT Brașov

Microfon A4 Tech 140100214

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051314

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86862800890

78.50 lei

6

UAT Bran

Microfon A4 Tech 140100215

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF458B051317

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86886280891

78.50 lei

7

UAT Beclean

Microfon A4 Tech 140100416

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051946

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300391

78.50 lei

8

UAT Bunești

Microfon A4 Tech 140100416

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035883

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300627

78.50 lei

9

UAT Crizbav

Microfon A4 Tech 140100474

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035887

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300630

78.50 lei

10

UAT Cincu

Microfon A4 Tech 140100474

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051952

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300443

78.50 lei

11

UAT Codlea

Microfon A4 Tech 140100423

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051955

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300450

78.50 lei

12

UAT Coroana

Microfon A4 Tech 140100297

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035899

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86862800889

78.50 lei

13

UAT Cristian

Microfon A4 Tech 140100417

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051944

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300448

78.50 lei

14

UAT Cața

Microfon A4 Tech 140100427

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035896

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300451

78.50 lei

15

UAT Drăguș

Microfon A4 Tech 140100415

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051303

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300455

78.50 lei

16

UAT Dumbrăvița

Microfon A4 Tech 140100482

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035886

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300622

78.50 lei

17

UAT Fundata

Microfon A4 Tech 140100475

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035900

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300621

78.50 lei

18

UAT Făgăraș

Microfon A4 Tech 140100028

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051953

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300385

78.50 lei

19

UAT Feldioara

Microfon A4 Tech 140100039

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035894

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300385

78.50 lei

20

UAT Ghimbav

Microfon A4 Tech 140100424

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051956

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300444

78.50 lei

21

UAT Hălchiu

Microfon A4 Tech 140100294

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051810

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300552

78.50 lei

22

UAT Homorod

Microfon A4 Tech 140100291

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035885

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300639

78.50 lei

23

UAT Hărman

Microfon A4 Tech 140100021

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035891

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86862800885

78.50 lei

24

UAT Hârșeni

Microfon A4 Tech 140100406

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035882

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300442

78.50 lei

25

UAT Hoghiz

Microfon A4 Tech 140100490

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035881

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300629

78.50 lei

26

UAT Holbav

Microfon A4 Tech 140100301

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051301

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300389

78.50 lei

TI

UAT Jibert

Microfon A4 Tech 140100492

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035893

39.50 iei

Camera web Genius Facecam 34B86917300631

78.50 lei

28

UAT Lisa

Microfon A4 Tech 140100208

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF458B051493

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300457

78.50 lei

29

UAT Moieciu

Microfon A4 Tech 140100293

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051954

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300441

78.50 lei

30

UAT Mândra

Microfon A4 Tech 140100393

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF458B051958

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300628

78.50 lei

31

UAT Măieruș

Microfon A4 Tech 140100207

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051307

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300388

78.50 lei

32

UAT Ormeniș

Microfon A4 Tech 140100429

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051959

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300640

78.50 lei

33

UAT Prejmer

Microfon A4 Tech 140100287

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051950

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300386

78.50 lei

34

UAT Pârău

Microfon A4 Tech 140100434

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B035888

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300632

78.50 lei

35

UAT Poiana Mărului

Microfon A4 Tech 140100029

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035890

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300635

78.50 lei

36

UAT Predeal

Microfon A4 Tech 140100289

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051316

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300381

78.50 lei

37

UAT Racoș

Microfon A4 Tech 140100421

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051320

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300626

78.50 lei

38

UAT Râșnov

Microfon A4 Tech 140100470

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051945

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300447

78.50 lei

39

UAT Recea

Microfon A4 Tech 140100422

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035884

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300638

78.50 lei

40

UAT Rupea

Microfon A4 Tech 140100026

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035897

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300624

78.50 lei

41

UAT Șoarș

Microfon A4 Tech 140100492

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035893

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300631

78.50 lei

42

UAT Șercaia

Microfon A4 Tech 140100363

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035893

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300631

78.50 lei

43

UAT Șercaia

Microfon A4 Tech 140100299

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051306

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300382

78.50 lei

44

UAT Șâmbăta de Sus

Microfon A4 Tech 140100425

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051304

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300453

78.50 lei

45

UAT Săcele

Microfon A4 Tech 140100299

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051306

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300382

78.50 lei

46

UAT Șâmbăta de Sus

Microfon A4 Tech 140100425

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051304

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300453

78.50 lei

47

UAT Târlungeni

Microfon A4 Tech 140100210

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051948

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86862800888

78.50 lei

48

UATTeliu

Microfon A4 Tech 140100493

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035892

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300625

78.50 lei

49

UATTicuș

Microfon A4 Tech 140100022

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051947

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300387

78.50 lei

50

UAT Ucea

Microfon A4 Tech 140100206

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051319

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300456

78.50 lei

51

UAT Vama Buzăului

Microfon A4 Tech 140100428

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051942

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300449

78.50 lei

52

UAT Victoria

Microfon A4 Tech 140100286

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051949

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300452

78.50 lei

53

UAT Viștea

Microfon A4 Tech 140100300

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035596

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300460

78.50 lei

54

UAT Voila

Microfon A4 Tech 140100303

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035595

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B86917300459

78.50 lei

55

UAT Vulcan

Microfon A4 Tech 140100302

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 468B035600

39.50 lei

Cameră web Genius Facecam 34B8682800899

78.50 lei

56

UAT Zărnești

Microfon A4 Tech 140100418

24.50 lei

142.50 lei

Boxe Genius ZF 458B051957

39.50 lei