Hotărârea nr. 359/2018

Hotărârea nr.359 – trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov a unor bunuri de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de natura mijloacelor fixe, date în administrare la Compania Apa Braşov S.A, pentru scoaterea din funcţiune şi casare

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


ROMÂNIA


Consiliul Județean

Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 officei®j ud brașov. rof www.j udbrasov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.359

din data de 30.10.2018

- privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de natura mijloacelor fixe, date în administrare la Compania Apa Brașov S.A, pentru scoaterea din funcțiune și casare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018

Analizând Expunerea de motive și referatul înregistrate cu nr. 17352/24.10.2018 întocmite de Direcția Economică/Serviciul Financiar Contabilitate prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de natura mijloacelor fixe, date în administrare la Compania Apa Brașov S.A, pentru scoaterea din funcțiune și casare;

Ținând cont de HCJ Brașov nr. 93/07.10.2008 prin care s-a aprobat contractul de delegare de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare către Compania Apa Brașov S.A, precum și Deciziile nr. 31/2015, nr.l 1/30.03.2017 și nr. 22/11.04.2017 ale Consiliului de Administrație a Companiei Apa Brașov S.A;

Având în vedere dispozițiile art.10 alin (2) și art.22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat și art.91 alin.(l) lit „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de natura mijloacelor fixe, date în administrare la Compania Apa S.A, pentru scoaterea din funcțiune și casare , conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Compania Apa Brașov S.A și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


ANEXA 1 (Decizia nr.11/30.03.2017)

Președinte

Veștea Adrian -Secretar

Dumbrăveanu Maria

Nr.crt.

Nr. inventar

Denumire mijloc fix

Valoare inventar

1

1111264

INST.EL.AUTOMATIZARI-POMPE SAMPETRU

35,381.65

Total

35,381.65

Șef Serviciu Olteanu Viorica


întocmit

Șchiopu Marilena

ANEXA 2. (Decizia CA.22/2017 - Anexa 1/lla)


Președinte

Veștea Adrian-IqSecretar

DumbrăviMaria


Nr.crt

Nr. inventar

Denumire mijloc fix

Valoare inventar

1

24796

Cișmele stradale Mateias

3,113.42

2

24797

Cișmele stradale Mateias

3,113.42

3

24798

Cișmele stradale Mateias

3,113.42

4

24799

Cișmele stradale Mateias

3,113.42

5

24800

Cișmele stradale Mateias

3,113.43

6

24801

Cișmele stradale Mateias

3,113.43

7

24802

Cișmele stradale Mateias

3,113.43

8

24803

Cișmele stradale Mateias

3,113.43

9

24804

Cișmele stradale Mateias

3,113.43

10

24805

Cișmele stradale Mateias

3,113.43

11

24806

Cișmele stradale Mateias

3,113.43

12

24807

Cișmele stradale Mateias

3,113.43

13

24808

Cișmele stradale Racos

3,113.59

14

24809

Cișmele stradale Racos

3,113.58

15

24810

Cișmele stradale Racos

3,113.58

16

24811

Cișmele stradale Racos

3,113.58

17

24812

Cișmele stradale Racos

3,113.58

18

24813

Cișmele stradale Racos

3,113.58

19

24814

Cișmele stradale Racos

3,113.58

20

24815

Cișmele stradale Racos

3,113.58

21

24816

Cișmele stradale Racos

3,113.58

22

24817

Cișmele stradale Racos

3,113.58

23

24818

Cișmele stradale Racos

3,113.58

24

24819

Cișmele stradale Racos

3,113.58

25

24820

Cișmele stradale Racos

3,113.58

26

24821

Cișmele stradale Racos

3,113.58

27

24822

Cișmele stradale Racos

3,113.58

28

24823

Cișmele stradale Racos

3,113.58

29

24824

Cișmele stradale Racos

3,113.58

30

24825

Cișmele stradale Racos

3,113.58

31

24826

Cișmele stradale Racos

3,113.58

32

24827

Cișmele stradale Racos

3,113.58

33

24828

Cișmele stradale Racos

3,113.58

34

24829

Cișmele stradale Racos

3,113.58

35

24830

Cișmele stradale Racos

3,113.58

36

24831

Cișmele stradale Racos

3,113.58

37

24832

Cișmele stradale Racos

3,113.58

38

24833

Cișmele stradale Racos

3,113.58

39

24834

Cișmele stradale Racos

3,113.58

40

24835

Cișmele stradale Racos

3,113.58


41

24836

Cișmele stradale Racos

3,113.58

42

24837

Cișmele stradale Racos

3,113.58

43

24838

Cișmele stradale Racos

3,113.58

44

24839

Cișmele stradale Racos

3,113.58

45

24840

Cișmele stradale Racos

3,113.58

46

24841

Cișmele stradale Racos

3,113.58

47

122154

Put forat captare Bogata

84,636.84

Total

227,859.69

Șef Serviciu Olteanu Viorica


întocmit

Șchiopu Marilena

ANEXA 3. (Decizia CA. 22/2017- Anexa 1/llb)

Președinte             /                              Secretar

Veștea Adrian - Ioaftr\ J /                              Dumbrăveanu Maria

Nr.crt.

Nr. Inventar

Denumire mijloc fix

Valoare inventar

1

1135041

ÎMPREJMUIRE SI PORTI ST Epurare BV

13,331.87

2

1135049

DRUMURI SI PLATFORME

308,221.92

3

223460

ST.DE VID DE RIDICAT PREȘ

35,804.28

4

2271565

INST.DE VENTILAȚIE CU 2 VENTILATOAR

2,237.47

5

2271566

INST.DE VENTILAȚIE CU 2 VENTILATOAR

2,237.47

6

2271577

SUFLANTA- LA DESNISIPATOR

4,804.66

7

2271578

SUFLANTA- LA DESNISIPATOR

4,804.66

8

2271579

SUFLANTA- LA DESNISIPATOR

4,804.66

9

2271580

SUFLANTA-LA DESNISIPATOR

4,804.66

10

2271581

STAVILA PLANA METALICA 2X1.2-DESNIS

3,325.78

11

2271582

STAVILA PLANA METALICA 2X1.2-DESNIS

3,325.78

12

2271583

STAVILA PLANA MET.2X1,2-LA DESNISIP

3,411.05

13

2271584

STAVILA PLANA MET.2X1.2-LA DESNISIP

3,411.05

14

2271585

STAVILA PLANA MET.2X1.2-LA DESNISIP

3,411.05

15

2271586

STAVILA PLANA MET.2X1.2-LA DESNISIP

3,411.05

16

2271587

STAVILA PLANA MET.2X2,10-LA DESNISI

5,628.24

17

2271588

STAVILA PLANA MET.2X2.10-LA DESNISI

5,628.24

18

2271589

STAVILA PLANA MET.2X2,10-LA DESNISI

5,628.24

19

2271590

STAVILA PLANA MET.2X2.10-LA DESNISI

5,628.24

20

2271593

EL.POMPA VOLUMICA-LA SEPARATOR GRAS

18,663.37

21

2271598

VANA STAVILAR DN800-LA DECANTOR

3,727.85

22

2271599

VANA STAVILAR DN800-LA DECANTOR

3,727.85

23

2271600

VANA STAVILAR DN800-LA DECANTOR

3,727.85

24

2271601

VANA STAVILAR DN800-LA DECANTOR

3,727.84

25

2271611

STAVILA DEVERSOARE 1X1,80-BAZ. AERAR

6,625.97

26

2271612

STAVILA DEVERSO ARE 1XI, 80-BAZ. AERAR

6,625.97

27

2271613

STAVILA DEVERSOARE 1X1,80-BAZ. AERAR

6,625.97

28

2271614

STAVILA DEVERSOARE 1X1,80-BAZ. AERAR

6,625.97

29

2271615

STAVILA DEVERSOARE 1X1,80-BAZ. AERAR

6,625.97

30

2271616

STAVILA DEVERSOARE 1X1,80-BAZ. AERAR

6,625.97

31

2271622

TABLOU EL.CDT.-LA ST.SUFLANTE

81,604.13

32

2271630

INSTALAȚIE DE VENTILAȚIE

1,198.26

33

2271633

EL.POMPA SUBMERS.-EMU-LA S.P.NAMOL

8,777.52

34

2271634

EL.POMPA SUBMERS.-EMU-LA S.P.NAMOL

20,971.08

35

2271635

EL.POMPA SUBMERS.-EMU-LA S.P.NAMOL

20,971.08

36

2271636

EL.POMPA SUBMERS.-EMU-LA S.P.NAMOL

20,971.08

37

2271653

BOILER VERTICAL 109/EVA-2000-4

2,156.45

38

2271683

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL

21,552.61

39

2271684

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL

21,552.61

40

2271685

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL

21,552.61

41

2271686

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL

21,552.61

42

2271687

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL

21,552.61

43

2271688

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL

21,552.61

44

2271689

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL

21,552.61

45

2275890.1

ÎNTRERUPĂTOR AUTOMAT TIP MAȘTER

14,198.08

46

2275894.1

ÎNTRERUPĂTOR AUTOMAT TIP MAȘTER

14,198.08

47

2333008

DEBITMETRU EL.PT.CANAL ÎNCHIS

1,318.81

48

2333009

DEBITMETRU EL.PT.CANAL ÎNCHIS

1,318.81

49

2333010

DEBITMETRU EL.PT.CANAL ÎNCHIS

1,318.81

50

2333011

DEBITMETRU EL.PT.CANAL ÎNCHIS

1,318.81

51

2333012

DEBITMETRU EL.PT.CANAL

24,558.84

54

2333015

DEBITMETRU EL.DN100MM

1,696.58

55

2333016

DEBITMETRU EL.DN100MM

1,696.58

56

2333017

DEBITMETRU EL.DN100MM

1,696.58

57

2333018

DEBITMETRU EL.DN100MM

1,696.58

58

2333019

DEBITMETRU EL.DN100MM

1,696.58

59

2333020

DEBITMETRU EL.DN 100MM

6,685.19

65

2333026

DEBITMETRU EL.DN 250MM

1,788.02

66

2333027

DEBITMETRU EL.DN 250MM

1,788.02

67

2333028

DEBITMETRU EL.DN 250MM

1,788.02

68

2333029

DEBITMETRU EL.DN 250MM

1,788.02

69

2333030

DEBITMETRU EL.DN 250MM

1,788.02

70

2333031

DEBITMETRU EL.DN 250MM

1,788.02

71

2333032

DEBITMETRU EL.DN 250MM

1,788.02

72

2333033

DEBITMETRU EL.DN 250MM

1,788.02

73

2333037

ECHIP.PT.DETERMINARE CALITATE APA

16,686.99

74

2333038

ECHIP.PT.DETERMINARE CALITATE APA

16,686.99

75

2333039

ECHIP.PT.DETERMINARE CALITATE APA

16,686.99

942,472.28

Șef Serviciu Olteanu Vioricaîntocmit Șchiopu Marilena

ANEXA 4.(Decizia CA.31/2015

Președinte              /                             Secretar

Veștea Adrian - Ioan^z rifDurnb^epnu Maria

Nr.crt.

Nr. inventar

Denumire mijloc fix

Valoare inventar

1

2333007

ECHIPAMENT ACHIZIȚIE DATE-LA DISPEC

8,791.89

2

2333006

MICROCOMPUTER DE PROCES-LA DISPECE.

53,947.25

3

2333054

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

4

2333053

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

5

2333052

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

6

2333051

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

7

2333050

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

8

2333049

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

9

2333048

APARAT DE, MASURAT PRESIUNEA

688.22

10

2333055

APARAT De] MASURAT PRESIUNEA

688.22

11

2333056

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

12

2333069

TERMOREZISTENTA

567.67

13

2333068

TERMOREZISTENTA

567.67

14

2333067

TERMOREZISTENTA

567.67

15

2333066

TERMOREZISTENTA

567.67

16

2333065

TERMOREZISTENTA

567.67

17

2333064

TERMOREZISTENTA

567.67

18

2333063

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

19

2333062

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

20

2333061

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

21

2333060

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

22

2333059

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

23

2333058

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

24

2333057

APARAT DE MASURAT PRESIUNEA

688.22

25

245779

TRANSPORT.HIDR.TH1600 COMPLET-SP2

42,155.40

26

245778

TRANSPORT.HIDR.TH1600 COMPLETE-SP2

42,155.40

27

245777

TRANSPORT.HIDR.TH1600 COMPLETE-SP2

42,155.40

28

245776

TRANSPORT. HIDR.TH1600 COMPLETE-SP2

42,155.40

29

2271682

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

58,984.57

30

2271669

AP.SUDURA OXIACETILENICA CU ACCES.

3,421.34

31

2333014

DEBITMETRU EL.DN1500

16,937.25

32

2333013

DEBITMETRU EL.DN1400

16,937.25

33

2271576

POD DESNISIPATOR

54,359.55

34

2271575

POD DESNISIPATOR

54,359.55

35

2271591

INST.MECANICE-LA SEPARATOR GRĂSIMI

93,208.74

36

2333047

APARAT DE MASURAT DIFERENȚA

1,751.27

37

2333046

APARAT DE MASURAT DIFERENȚA

1,751.27

38

2333045

APARAT DE MASURAT DIFERENȚA

1,751.27

39

2333044

APARAT DE MASURAT DIFERENȚA

1,751.27

40

2333043

PH-METRU

2,917.88

41

2333042

PH-METRU

2,917.88

42

2333041

PH-METRU

2,917.88

43

2333040

PH-METRU

2,917.88

44

2333071

TABLOU EL.-LA METANTANC

4,370.28

45

2333070

TABLOU EL.-LA METANTANC

4,370.28

46

2333001

TABLOU ECHIP.DATE-LA ST.SUFLANTE

15,705.05

47

2271621

SUFLANTA-ST.SUFLANTE

28,766.63

48

2271620

SUFLANTA-ST.DE SUFLANTE

28,766.63

49

2271619

SUFLANTA-ST.DE SUFLANTE

28,766.63

50

2271618

SUFLANTA-ST.DE SUFLANTE

28,766.63

51

1135004

INST.ELECTRICE-LA SEPARATOR GRĂSIMI

3,923.73

52

2271675

ECHIP.MECANIC LA METANTANC V=4000MC

4,007.68

53

2271674

ECHIP.MECANIC LA METANTANC V=4000MC

4,007.68

54

2271673

ECHIP.MECANICLA METANTANC V=3000MC

3,431.38

55

2271672

ECHIP.MECANICLA METANTANC V=3000MC

3,431.38

56

2271681

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

58,984.57

57

2271680

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

63,506.45

58

2271679

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

63,506.45

59

2271678

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

63,506.45

60

2271677

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

63,506.45

61

2271676

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

63,506.45

62

2271603

INSTALAȚIE AERARE-LA BAZIN AERARE

679,575.84

63

2271592

SISTEM AERARE -LA SEPARATOR GRĂSIMI

76,788.18

64

2271637

INST.MECANICE LA CONCENTRATOR NĂMOL

21,468.95

65

1135018

INST.EL.-LA STATIE SUFLANTE

25,683.01

66

1135016

INST.ELECTRICE-LA BAZIN AERARE

1,782.07

Total

1,902,791.98

Șef Serviciu Olteanu Viorica


întocmit

Șchiopu Marilena