Hotărârea nr. 357/2018

Hotărârea nr.357 – modificarea Secțiunii II din Anexa ”inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001 și se înlocuiește cu Secțiunea II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CONSILIUL JUDBȚBAN Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.357

din data de 30.10.2018

- privind modificarea Secțiunii II din Anexa "inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 și se înlocuiește cu Secțiunea II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul de specialitate înregistrate cu nr.17176/22.10.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune modificarea Secțiunii II din Anexa 'inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 și înlocuirea cu Secțiunea II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 precum și prevederile H.G. nr.664/04.07.2012 și 638/21.08.2013 pentru modificarea și completarea anexei I la H.G. nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă modificarea Secțiunii II din Anexa "inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 și se înlocuiește cu Secțiunea II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXA


Secretar,


Maria DumbrăVeatau

(5^

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

SECȚIUNEA II Bunuri mobile

Nr. Crt.

Codul de Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică Actuală

1.

6.4

Portret

Aschenbrener -Tablou ulei pe carton cu nr.inv.241

1990

90

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

2.

6.4

Atelier de cazangerie

Angheluta Octav - Tablou ulei pe panza ,cu nr.inv. 201

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

3.

6.4

Colecția Apostolescu Emilia

Colecția cuprinde 14 tablouri - ulei/panza, cu numerele de inventar (675,1266,1279,1389,1583,1611,1818, 1819,1922,1923,1924,2008,2186,3615).

1990

42

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

4.

6.4

Colecția Ambrosi Marianne

Colecția cuprinde 2 lucrări de pictura ulei pe panza,cu numerele de inventar 767 si 1431

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0

1

2

3

4

5

6

5.

6.4

Colecția Artz Helmut

Colecția cuprinde 10 lucrări de grafica cu numerele de

inventar 772-774,1295-1298,1439,1440,1559

1990

11,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

6.

6.4

Fetita"

Artachino Constantin,lucrare de grafica cu nr.inventar 41

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

7.

6.4

Peisaj"

Antonescu Marta - tablou ulei / panza,cu numărul de

inventar

(1692)

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.90

8.

6.4

Colecția Asciu Mircea

Colecția cuprinde o lucrare de pictura ulei pe panza cu număr de inventar 3458 si 11 lucrări de grafica cu numerele de inventar 2332,2333,2959,3009,3011,3364-3368,3495

1990

33,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces verbal nr.53/21.11.1990

9.

6.4

Colecția Anghel Gheorghe

Colecția cuprinde 2 lucrări de pictura (ulei/panza), cu numerele de inventar (2679,2680).

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal 53/21.11.1990

10.

6.4

Colecția Andrassy Zoltan

Colecția cuprinde 4 lucrări de grafica, cu numerele de

inventar (723 - 725,732 )

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal 53/21.11.1990

11.

6.4

Colecția Adoc

Gheorghe

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica, cu numerele de inventar(73 7,1048)

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal 53/21.11.1990

12.

6.4

Colecția Banulescu Alexandru

Colecția cuprinde 3 lucrări de pictura (ulei/paleta), cu numerele de inventar (536 - 538).

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces verbal 53/21.11.1990

13.

6.4

La târg"

Bene Iosif-tablou ulei pe panza,cu număr de inventar 743

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal 53/21.11.1990

0

1

2

3

4

5

6

14.

6.4

Colecția Boros Ludovic

Colecția cuprinde 17 tablouri,ulei pe pauza,cu numerele de inventar 755,791,1127,1268,1280,1320,1391,1392, 1585,1612,1812,1812,18511925,1995,2010,2019

1990

54

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

15.

6.4

Peisaj"

Balla Iosif-tablou ulei pe panza cu nr.de inventar 873

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

16.

6.4

Colecția Barcan Nicolae

Colecția cuprinde 5 tablouri,ulei pe carton,cu numerele de inventar 809,1270,1432,1631,1944

1990

17,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

17.

6.4

Colecția Baltatu Adrian

Colecția cuprinde 2 tablouri in ulei pe carton,cu numerele de inventar 1452 si 1453

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

18.

6.4

Rafinaria Brazi"

Balint Stefan-tablou in ulei pe carton,nr.de inventar 1560

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

19.

6.4

Colecția Brana Nicolae

Colecția cuprinde un tablou in ulei pe carton cu număr de inventar 1857 si o lucrare de grafica cu număr de inventar 2081

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

20.

6.4

Colecția Balacescu Dem Lucia

Colecția cuprinde un tablou in ulei pe carton cu număr de inventar 2152 si o lucrare de grafica cu număr de inventar 2674

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

21.

6.4

Tarani pe câmp"

Baltazare-tablou in ulei pe panza cu număr de inventar 2161

1990

12,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

22.

6.4

Colecția Boceanu Doina

Colecția cuprinde 1 tablou in ulei pe panza cu număr de inventar 2792 si un tablou in ulei pe carton cu număr de inventar 3041

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

23.

6.4

Colecția Bocu Angela

Colecția cuprinde 3 tablouri in ulei pe panza cu numere de inventar 2976,3032,3313

1990

17

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

24.

6.4

Colecția Beiu Angheluta Corina

Colecția cuprinde 7 lucrări de grafica cu numerele de inventar

694,696,677,700,702,1750,1751

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

25.

6.4

Colecția Botan Gheorghe

Colecția cuprinde 10 lucrări de grafica cu numerele de inventar 1049,1058,1730,1739,1752,1757,1759, 2074-2076

1990

9,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

26.

6.4

Jocul cu mingea"

Baboia Emilia-grafica,cu număr de inventar 2071

1990

0,8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

27.

6.4

Mutarea in noul bloc"

Baias Ethel Lucaci-grafica,cu număr de inventar 1056

1990

0,8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

28.

6.4

Colecția Baillaire Tania

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numerele de inventar

720,731

1990

2,2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

29.

6.4

Colecția Brujan Iacob

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numerele de inventar

1971,2895

1990

4,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

30.

6.4

Colecția Bobancu Marcela

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

2001,2016

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

31.

6.4

Portret-Rodica"

Bodor Maria-o lucrare grafica cu număr de inventar 1641

1990

1,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

32.

6.4

Zootehnician"

Bicfalvi Nicolae-o lucrare de grafica cu număr de inventar

1990

3

Proprietar Muzeul

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

747

de Arta Brașov prin

Proces-verbal

nr.53/21.11.1990

33.

6.4

Colecția Ballo Ferenc

Colecția cuprinde 4 lucrări de grafica cu numerele de inventar 2910,2941,2942,3137

1990

13,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

34.

6.4

Pe strada De Mijloc"

Butnaru Florin o lucrare de grafica cu număr de inventar 1999

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v. nr.53/21.11.90

35.

6.4

Colecția Balau Mircea

Colecția cuprinde 12 lucrări de grafica cu numerele de inventar 1383-1387,1778,1797,2746,2754-2756,2762

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

36.

6.4

Colecția Bucur Balaș Verona

Colecția cuprinde 7 lucrări de grafica cu numerele de inventar

2060,2236,2302,2647,2788,2789,3372

1990

25

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

37.

6.4

Colecția Borcianu Sonia

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

2080,2454

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

38.

6.4

Fragmente de istorie"

Bandalac Olimpiu-o lucrare grafica cu număr inventar 2608

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

39.

6.4

Elena si Matei Basarab"

Bronitzki Elena-o lucrare de grafica cu număr de inventar

2467

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

40.

6.4

Colecția Balogh Ludovic

Colecția cuprinde 4 lucrări de grafica cu numerele de inventar

1343,2077-2079

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

41.

6.4

Portret Dr.Bieltz"

Bedeus Iosif-o lucrare de grafica cu număr inventar 3594

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin

1

2

3

4

5

6

Proces-verbal nr.53/21.11.1990

42.

6.4

Cântecul lui"

Bihari Sandor-lucrare de grafica cu număr inventar 222

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

43.

6.4

Peisaj de iama"

Bo Perman-lucrare de grafica cu număr de inventar 3524

1990

12

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v. nr.53/21.1190

44.

6.4

Colecția Baboe Vasile

Colecția cuprinde 2 lucrări acrii pe panza cu numerele de inventar 3630 si 3631

1994

1000

Proprietar Muzeul de Arta Brașov Donație nr.299/24.10.1994

45.

6.4

Colecția Cabadaiev Maria

Colecția cuprinde 2 tablouri in ulei pe panza cu numere de inventar 91 si 1214

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

46.

6.4

Pescarul din Capri"

Cretulescu H.I.-tablou in ulei pe panza cu număr inventar 218

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

47.

6.4

Compoziție"

C.S.-tablou in ulei pe panza cu număr de inventar 497

1990

50

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

48.

6.4

Colecția Cilievici Marius

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe carton cu numere de inventar 644 si 2687

1990

12,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

49.

6.4

Cadre noi la Uz..."

Codita Pavel-tablou in ulei pe panza cu număr de inventar

1144

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

50.

6.4

Colecția Codreanu Nicolae

Colecția cuprinde 11 lucrări de pictura cu numere de inventar

1275,1564,2056,2293,2493,2557,2643,2779,

2996,3024,3174,3312,3448,3477 si 4 lucrări de grafica cu

1990

57

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal

1

2

3

4

5

6

numere de inventar 1936,2291,2292,2997

nr.53/21.11.1990

51.

6.4

Bicaz"

Crăciun Constantin-tablou ulei pe panza cu număr inventar 1661

1990

3,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

52.

6.4

Colecția Ciucurencu Ana A.

Colecția cuprinde 5 tablouri ulei pe carton cu numere de inventar 1690, 2274-2277

1990

30

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

53.

6.4

Peisaj"

Constantinescu N.-tablou ulei pe lemn cu număr inventar

1990

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

54.

6.4

Compoziție"

Cojan Ileana-tablou ulei pe panza cu număr inventar 2659

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

55.

6.4

Colecția Constantinescu Ștefan

Colecția cuprinde un tablou ulei pe panza cu număr inventar

2692 si 2 lucrări de grafica cu numere de inventar 740 si 741

1990

9,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

56.

6.4

Colecția Cihodaru Liviu

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu nr. de inventar

3083,3449

1990

6,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

57.

6.4

Piața ardeleneasca"

Csapo E.-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 3293

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

58.

6.4

Peisaj industrial"

Constantinescu C.C.-tablou ulei pe panza cu număr inventar 3428

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

59.

6.4

Cana cu flori"

Catelini-tablou in ulei pe carton cu număr de inventar 39

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal

0

1

2

3

4

5

6

nr.53/21.11.1990

60.

6.4

Colecția Cerbu Eva

Colecția cuprinde 7 lucrări de grafica cu numerele de inventar

1051,1345,1346-1347,1732,1787,2090

1990

7,3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

61.

6.4

Colecția Cosmescu Lucia

Colecția cuprinde 6 lucrări de grafica cu numerele de inventar

1052,1348,1349,1764,1788,2091

1990

5,6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

62.

6.4

Colecția Capata Mircea

Colecția cuprinde 16 lucrări de grafica cu numere de inventar

933,1133, 1282,1314,1326-1330,1406,1967, 3347-3351

1990

32,3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

63.

6.4

Colecția Cazacu Constantin

Colecția cuprinde 29 lucrări de grafica cu numerele de inventar 777,931,1132,1283-1286,1317-1319,1565,1566,1620,1972,1973,2049,2308-2317,2633,2793,2794

1990

32,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

64.

6.4

Colecția Cutescu Stork Cecilia

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

81 si 1978

1990

12,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

65.

6.4

Colecția Chisu Rodica

Colecția cuprinde 6 lucrări de grafica cu numere de inventar

1294,1441, 1558,1642,1643,1949

1990

9

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

66.

6.4

Colecția Chisu Ioan

Colecția cuprinde un tablou ulei pe panza cu nr.inventar 1632 si o lucrare de grafica cu nr.inventar 1557

1990

3,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

67.

6.4

Lache Elefterescu"

Casian Labin-lucrare de grafica cu nr.inventar 2449

1990

L5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

68.

6.4

Posada"

Ciobanu Victor Vladimir-lucrare de grafica cu număr de inventar 2444

1990

1,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

69.

6.4

Colecția Crăciun Anca

Colecția cuprinde 4 lucrări de grafica cu numere de inventar 3588,3995,3035,3134

1990

11

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.v.nr.53/21.11.90

70.

6.4

Lacul"

Comsa Camelia-lucrare de grafica cu număr de inventar 3321

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

71.

6.4

Piatra Mare"

Csuhas-lucrare de grafica cu număr de inventar 3383

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

72.

6.4

Zestrea fetei"

Dimitrescu Stefan-tablou ulei pe carton cu număr de inventar

82

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

73.

6.4

Colecția Demian Tase

Colecția cuprinde un tablou ulei pe panza cu număr de inventar 224 si o lucrare de grafica cu număr de inventar 2172

1990

52

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

74.

6.4

Colecția Dumitrescu Petre

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numerele de inventar 1670,1686,1696

1990

10,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

75.

6.4

Doftana - peisaj

Demetrescu Virgil - tablou ulei pe panza cu număr de inventar

1659

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

76.

6.4

Colecția Deregan Gizela

Colecția cuprinde3 tablouri ulei pe panza cu numerele de inventar 2047,2906,2914 si 2 lucrări de grafica cu numerele de inventar 1568,2798

1990

17

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

77.

6.4

Omagiu vârtej floral

Drăguț Patulea Gabriela tablou ulei pe panza cu nr. inv. 2695

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

78.

6.4

Colecția Dascalescu

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

1990

2

Proprietar Muzeul

1

2

3

4

5

6

Mihai

1357,1747

de Arta Brașov prin

P-v.nr.53/21.11.90

79.

6.4

Colecția Danu Mihai

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

1726,1729

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

80.

6.4

Colecția Dumitrescu Emilia

Colecția cuprinde 9 lucrări de grafica cu numere de inventar 1022, 1354-13 56,1740,1744,1767,1779,1793

1990

10,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

81.

6.4

Cap de fetita"

Depner Margareta-lucrare de grafica cu număr de inventar

1569

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

82.

6.4

Colecția Dobrianu Vasile

Colecția cuprinde 4 lucrări de grafica cu numere de inventar 1766,1794, 2092,2093

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

83.

6.4

Colecția Danet Cornelia

Colecția cuprinde 7 lucrări de grafica cu numere de inventar

1055,1756, 1765,1798-1800,2094

1990

7

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

84.

6.4

Penes Curcanul

Dinculescu Sergiu- lucrare de grafica cu număr de inventar 2446

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

85.

6.4

Balada

Donca Ion- lucrare de grafica cu numărul de inventar 2445

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

86.

6.4

Covor - Inscripție populara

Dimitrescu Maria - lucrare de grafica cu număr de inventar

468

1990

0,8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

87.

6.4

Doi cosasi

Enea Nicu - tablou ulei pe carton cu numărul de inventar 1974

1990

3,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin

0

1

2

3

4

5

6

P-v.nr.53/21.11.90

88.

6.4

Colecția Eleuteriade Mihaela

Colecția cuprinde 5 tablouri ulei pe panza cu numerele de inventar 1689,1889,1890,1891,2696

1990

43,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

89.

6.4

Colecția Eraclide Vremir Xenia

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numerele de inventar

1050,2095

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

90.

6.4

Arcaș

Erceanu Dan- lucrare de grafica cu numărul de inventar 2494

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

91.

6.4

La seceris

Florian N. - tablou ulei pe hârtie cu numărul de inventar 217

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

92.

6.4

Peisaj de iama

Freiberg - tablou ulei pe panza cu numărul de inventar 455

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

93.

6.4

Colecția Florea Simion

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numerele de inventar, 769,1433,1634

1990

9,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

94.

6.4

Colecția Florescu Gabriela

Colecția cuprinde 7 tablouri ulei pe panza si ulei pe carton cu numerele de inventar 929,1276,1434,1608,1635,1945

1990

22

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

95.

6.4

Marina

Florescu Vlad - tablou ulei pe panza cu numărul de inventar

1697

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

96.

6.4

Colecția Fierăstrău

Mariana Persida

Colecția cuprinde un tablou ulei pe panza cu numărul de inventar 3426 si o lucrare de grafica cu numărul de inventar 3056

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

1

2

3

4

5

6

97.

6.4

Natura statica cu pepeni

Fodor Borbe G.- tablou ulei pe panza cu numărul de inventar

3479

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

98.

6.4

Colecția Fota Florin

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu numărul de inventar 3424,3425

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

99.

6.4

Portret de femeie

Finnk Em. - tablou ulei pe panza cu numărul de inventar 3490

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

100.

6.4

Portret de femeie

F.A.S.B. - tablou ulei pe panza cu numărul de inventar 3538

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

101.

6.4

Colecția Feszt Ladislau

Colecția cuprinde 12 lucrări de grafica cu numerele de inventar 1044, 1360-1363,1734,1735,1746,1768,1784,1784,1792,2090

1990

12

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

102.

6.4

Brașovul in Vechime

Fruhmann Johann G.- o lucrare de grafica cu numărul de inventar 252

1990

50

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

103.

6.4

Colecția Grandt N.

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu numerele de inventar 39,40

1990

56

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

104.

6.4

Colecția Ghetie Alexandrina

Colecția cuprinde 21 tablouri ulei pe panza cu numerele de inventar (802, 937,938,1397,1588,1931,2065,2165, 213 8,2232,2241,2252,2296,2479,2579, 2881,2954, 2982,3016,3452,3453,3454), si 21 lucrări de grafica cu numerele de inventar 2182,2211,2242,2349,2350,2351, 2365,2581

1990

175

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0

1

2

3

4

5

6

105.

6.4

Concasor la Macin

Garbaciu Nicolae- tablou ulei pe carton cu numărul de inventar 831

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

106.

6.4

Colecția Gosch Adela

Colecția cuprinde un tablou ulei pe panza cu numărul de inventar 2013 si o lucarare de grafica cu numărul de inventar 3337

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

107.

6.4

Compoziție

Greculesi Elena- tablou ulei pe panza cu numărul de inventar 2034

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

108.

6.4

Colecția Grecu Constantin

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numerele de inventar 2253, 3455,3663, si o lucrare de grafica cu numărul de inventar 3664

1990

1.687,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

109.

6.4

Portretul unei tinere

Grigoras Dimitrie- tablou ulei pe panza cu numărul de inventar T1T1

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

110.

6.4

Femeie tricotând

Grigorescu Tom Amelia - tablou ulei pe panza cu numărul de inventar 3390

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

111.

6.4

Cercetare

Gainar Anca - tablou ulei pe panza cu numărul de inventar3456

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

112.

6.4

Compoziție

Gy Leclerque - tablou cu numărul de inventar 3720

1997

200

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin donația numărul 60/18.12.1997

113.

6.4

Astrul dimineții

Grigorescu Octav-lucrare de grafica cu număr de inventar 2098

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

0

1

2

3

4

5

6

114.

6.4

Hora la Prejmer

Gert Fabritius-lucrare de grafica cu număr de inventar 2447

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

115.

6.4

Șantier in Portul Braila

Gavrilov Mihai-lucrare de grafica cu număr de inventar 715

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

116.

6.4

Represalii

Gion Mihail-lucrare de grafica cu număr de inventar 1057

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

117.

6.4

Partizan

Gutman Hary-lucrare de grafica cu număr de inventar 1041

1990

0.8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

118.

6.4

Biserica Sf.Nicolae Brașov

Glatz Teodor-lucrare de grafica cu număr de inventar 492

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

119.

6.4

Flori

Georgescu Jan-lucrare de grafica cu număr de inventar 449

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

120.

6.4

Colecția Gavrilescu Zoica

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

1574,2893

1990

11,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

121.

6.4

Peisaj

H.S. - tablou ulei pe panza cu numărul de inventar 270

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

122.

6.4

Colecția Horea Mihai

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numerele de inventar 758,759,795

1990

25

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

1

2

3

4

5

6

123.

6.4

Colecția Harsia Teodor

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu numerele de

inventar 840, 871

1990

17

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

124.

6.4

Colecția Hadiac Ana

Colecția cuprinde 13 tablouri ulei pe carton cu numere de inventar 925, 1300,1396,1587,1615,1954-1956,2347,2348,2358,3419,3420

1990

50

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

125.

6.4

Portret de barbat

Herter S.- tablou ulei pe panza cu număr de inventar 1235

1990

40

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

126.

6.4

Nasaud

Hordovan C. Doina- tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2660

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

127.

6.4

Peisaj de primavara

Hagiu Gina - tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2704

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

128.

6.4

Portret

Harta - lucrare de grafica cu număr de inventar 2749

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

129.

6.4

La căminul de zi

Hilohi Nicolae - lucrare de grafica cu număr de inventar 1021

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

130.

6.4

Taran cu topor

Haasz Rudolf- lucrare de grafica cu număr de inventări260

1990

1,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

131.

6.4

Colecția Honigberger Emest

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

102,103

1990

13

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

132.

6.4

Colecția Hubner Carol

Colecția cuprinde 6 lucrări de grafica cu numere de inventar

466,1123, 1322,1570,1967,3607 si 2 sculpturi cu nr.inv. 1430,3513

1990

35,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

133.

6.4

Arab

Ioanid Ștefan - tablou ulei pe carton cu număr de inventar 86

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

134.

6.4

Colecția Ioanid

Gheorghe

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 150,151

1990

60

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

135.

6.4

Colecția Ioanid Pan

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 227,904

1990

42

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

136.

6.4

Colecția Ionescu

Gheorghe

Colecția cuprinde 4 tablouri ulei pe panza cu numere de

inventar 570, 835,1965,2221

1990

21

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

137.

6.4

Șantier- blocuri

Ioanid Costin - tablou ulei pe panza cu număr de inventar 839

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

138.

6.4

Peisaj

I.C.- tablou ulei pe panza cu număr de inventar 1218

1990

7

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

139.

6.4

Colecția Iorga Nicolae

Colecția cuprinde 4 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 1636, 1871,1872,1947, si 6 lucrări de grafica cu numere de inventar 1126, 1145, 1315, 1442, 1443, 1556

1990

18,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0

1

2

3

4

5

6

140.

6.4

Portretul lui I. Buteanu

Iscovescu Barbu - tablou cu număr de inventar 1677

1990

30

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

141.

6.4

Colecția Iacubovici Alexandru

Colecția cuprinde 9 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 2559, 2644,2800,2917, 3017,3102,3139,3421,3422, si o lucrare de grafica cu număr de inventar 2882

1990

65

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

142.

6.4

Oltul

Iacob Lazar - tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2705

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

143.

6.4

Simona

Iacob Carolina - Tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2706

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

144.

6.4

Colecția Iliut Ana

Colecția cuprinde 6 lucrări de grafica cu numere de inventar 719,1028, 1790,1791,2450

1990

6,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

145.

6.4

Toamna

Ionescu Sorin - lucrare de grafica cu număr de inventar 1808

1990

1,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

146.

6.4

Salva de atac

Ivascu Sabin - lucrare de grafica cu număr de inventar 2448

1990

1,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

147.

6.4

Colecția Iuga Simion

Colecția cuprinde 3 lucrări de grafica cu numere de inventar 1755,1769, 1796

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

148.

6.4

Colecția Ionescu Adriana

Colecția cuprinde 3 lucrări de grafica cu numere de inventar 2883,3354, 3373

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                          3                                   4              5                    6

149.

6.4

Copil de șatra

Juster Gheorghe -lucrare de grafica cu număr de inventar 566

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

150.

6.4

Colecția Josan 0.

Colecția cuprinde 13 lucrări de grafica cu numere de inventar

326- 337, 2758

1990

21

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

151.

6.4

Colecția K.S.N. - tzi

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 266, 268,275

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

152.

6.4

Colecția Kostandi Eugen

Colecția cuprinde 4 tablouri ulei pe panza, ulei pe carton, cu numere de inventar 1561,1926,1968,1969

1990

12,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

153.

6.4

Sudori ta

Kraus Tiberiu tablou ulei pe panza cu număr de inventar 1700

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

154.

6.4

Barzata

Kakso Iosif - tablou ulei pe carton cu număr de inventar 3480

1990

23

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

155.

6.4

Flori

Kuuze Margarete -lucrare de grafica cu număr de inventar 1261

1990

7

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

156.

6.4

Cu leagănul

Kazar Vasile -lucrare de grafica cu număr de inventar 730

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

157.

6.4

Colecția Kremper

Fagner Hildegard

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

1037,1365

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

158.

6.4

Peisaj

Kruger von Helga- lucrare de grafica cu număr de inventar

272

1990

1,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

159.

6.4

Colecția Klement Bella

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

3025,3276

1990

6,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

160.

6.4

Portret - Joseph B.S.

Kriehuber -lucrare de grafica cu număr de inventar 3592

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

161.

6.4

Colecția Kollo Margit

Colecția cuprinde 7 lucrări de grafica cu numere de inventar

2342,2587, 2802,3118,3277,3330,3363

1990

26

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

162.

6.4

Colecția Lazar

Gheorghe

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numere de

inventar 206, 1246,251

1990

23

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

163.

6.4

Tanarul meșter

Leibl W. - tablou ulei pe panza cu număr de inventar 216

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

164.

6.4

Târg la Sighișoara

Lecca Corina - tablou ulei pe panza cu număr de inventar 454

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

165.

6.4

Colecția Leiter Arthur

Colecția cuprinde 9 tablouri ulei pe panza ,ulei pe carton cu numere de inventar 471,1272,1958,2345,2628,2629,2803,2919,3451

1990

51,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

166.

6.4

Peisaj

Lazarescu Liviu - tablou ulei pe panza cu număr de inventări 856

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0

1

2

3

4

5

6

167.

6.4

Colecția Lorman Tudor

Colecția cuprinde 4 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 2223-2226

1990

24

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal

nr.53/21.11.1990

168.

6.4

Colecția Listeveanu Virgil

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 2956, 3082 si2 lucrări de grafica cu numere de inventar 2955,3081

1990

15,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

169.

6.4

întâlnire

Leonard D. - tablou ulei pe panza cu număr de inventar 3534

1990

12

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

170.

6.4

Adam si Eva

Lowith Egon -tablou ulei pe placaj cu număr de inventar 3715

1990

500

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

171.

6.4

Doctor I. Bieltz

Lintzer F.- lucrare de grafica cu număr de inventar 3596

1990

3,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

172.

6.4

Colecția Mihailescu Dumitru

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu număr de inventar 158,159

1990

160

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

173.

6.4

Portret

Mirea D. Gheorghe -tablou ulei pe panza cu număr de inventar 160

1990

100

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

174.

6.4

Taranci la prăsit

Mircescu Gori -tablou ulei pe panza cu număr de inventar 502

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v. nr.53/21.11.90

175.

6.4

Hotararea plenara

Mentzel Avram -tablou ulei pe panza cu număr de inventar

771

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

176.

6.4

Colecția Marcu Vera

Colecția cuprinde 4 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 810, 1554,1607,1644

1990

11,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

177.

6.4

întreprinderea pentru industrializarea peștelui

Marsic Ion -tablou ulei pe panza cu număr de inventar 833

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

178.

6.4

Generalul Magheru

Maurouzy A. -tablou ulei pe panza cu număr de inventar 894

1990

12

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

179.

6.4

Colecția Muresianu Elena

Colecția cuprinde 7 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 1066, 1146,1223,1255,1258,1262,3297, si 2 lucrări de grafica cu numere de inventar 857,3380

1990

85

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

180.

6.4

Portret de barbat

Mumu Aurel -tablou ulei pe panza cu număr de inventar 1238

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

181.

6.4

Colecția Mattis Ioan

Colecția cuprinde 16 tablouri ulei pe panza,ulei pe carton cu numere        de        inventar        1562,1813-1815,

1927,1997,2218,2237,2580,2632,2993,3026,           3153,

3435,3436,3609, si 14 lucrări de grafica cu numere de inventar 531, 765, 797, 935, 1287,1321, 1414, 1415, 1622, 1816,1817,2832,2902,2992

1990

114,9

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

182.

6.4

Simfonie de camera-George Enescu

Mirea Ion -tablou ulei pe panza cu număr de inventar 1694

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

183.

6.4

Colecția Muntzer Samuel

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 1804,1979,1980

1990

38,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

184.

6.4

Colecția cuprinde o lucrare de grafica si un tablou ,ulei pe panza ,si un tablou,ulei pe panza, cu numere de inventar 2054,1977

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

185.

6.4

Colecția Margineanu Stoe Aurelia

Colecția cuprinde 11 tablouri ulei pe panza,ulei pe carton cu numere de inventar 2014,2064,2137,2201,2210,3008,3043,3311,3461-3463

1990

80,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

186.

6.4

Colecția Micu Constantin

Colecția cuprinde 10 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 2362,2806,2823,2974,2975,3019,3119, 3154,3431,3432 si o sculptura in gips cu număr inventar 3433

1990

61

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

187.

6.4

Colecția Mattis Teutsch Waldemar

Colecția cuprinde 13 tablouri ,ulei pe panza cu numere de inventar 2560,2805,2825,2884,2990,3040,3104, 3141,3437-3439,3510.3512 si 2 lucrări de grafica cu numere de inventar 2991,3329

1990

101,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

188.

6.4

Colecția Miracovici Paul

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 2572,2573,2709

1990

30

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

189.

6.4

Colecția Mermeze Sever

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 2661,2662, si o lucrare de grafica cu număr de inventar 742

1990

11

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

190.

6.4

Colecția Modalca Mihaela

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 3168,3278,3430, si o lucrare de grafica cu număr de inventar 3136

1990

19

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

191.

6.4

Carasova

Munteanu Livia -tablou ulei pe panza cu număr de inventar 3427

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

192.

6.4

Revenire

Manolescu M. - lucrare de grafica cu număr de inventar 708

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

193.

6.4

Mulțumim din inima partidului

Mihailescu Adriana- lucrare de grafica cu număr de inventar

1775

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

194.

6.4

Colecția Matyas Iosif

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

1371,1723

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

195.

6.4

Colecția Mihaiescu Lidia

Colecția cuprinde 3 lucrări de grafica(linogravura) cu numere de inventar 1029,1720,2110,

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

196.

6.4

Colecția Micos Elvira

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica (aquatinta) cu numere de inventar 2452,1774

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

197.

6.4

Colecția Micos Fred

Colecția cuprinde 14 lucrări de grafica cu numer de inventar 706,707, 712,714,717,718,721,722,733,1024, 1372,1373,2108,2109

1990

12,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

198.

6.4

Colecția Muller Mildner Renate

Colecția cuprinde 18 lucrări de grafica cu numere de inventar 2059, 2168,2304,2430-2437, 2440, 2441, 2485, 3057, 3360, 3361

1990

25

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

199.

6.4

Portretul lui H. Ross

Maxy H.M. -lucrare de grafica cu număr de inventar 491

1990

7

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

200.

6.4

Autoportret

Miess Friedrich -lucrare de grafica cu număr de inventar 213

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0         1                   2                                            3                                     4              5                     6

201.

6.4

Petroliștii

Mihaescu Viorica - lucrare de grafica cu număr de inventar

2451

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

202.

6.4

Colecția Matei Natalia

Colecția cuprinde 4 lucrări de grafica cu numere de inventar 698,1043, 1369,137

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

203.

6.4

Colecția Maximilian Emil

Colecția cuprinde 4 lucrări de grafica (desen in cărbune) cu număr de inventar 1206,1207,1219,1247

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

204.

6.4

Colecția Masichievici Puia

Colecția cuprinde 11 lucrări de grafica cu număr de inventar

1030,1031,1736,1754,1773,1781,2103,-2107

1990

11,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

205.

6.4

Colecția Mihai Comeliu

Colecția cuprinde 10 lucrări de grafica cu număr de inventar

2609, 2610,2824,2972,2973,3045,3127,3161,3357,3358

1990

36,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

206.

6.4

Aspirația pământului

Matei Petre -lucrare de grafica cu număr de inventar 2920

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

207.

6.4

Noi edificii la.....

Mogos Sizana -lucrare de grafica cu număr de inventar 3327

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

208.

6.4

Colecția Merey Andras

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu număr de inventar

3352,3353

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

209.

6.4

Taranca

Marcos Andras -lucrare de grafica cu număr de inventar3362

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

210.

6.4

Peisaj

Năsturel -tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2741

1990

9

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

211.

6.4

Colecția Nemeș Andrei

Colecția cuprinde un tablou ulei pe panza cu număr de inventar 482 si 5 lucrări de grafica cu număr de inventar 458,476,477,572,680

1990

17,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

212.

6.4

Garoafe albe

Nagy Pali -tablou ,ulei pe panza cu număr de inventar 638

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

213.

6.4

Vedere spre G.A.C.

Nancuinschi Lidia - tablou ,ulei pe panza cu număr de inventar 2036

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

214.

6.4

Scări

Naparus Georgeta-tablou ,ulei pe panza cu număr de inventar 2037

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

215.

6.4

Iama

Nicogosian Ervant- tablou ,ulei pe panza cu număr de inventar 2038

1990

3,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

216.

6.4

Colecția Negus Maria

Colecția cuprinde 12 tablouri, ulei pe panza si ulei pe carton cu număr de inventar 2227,2888,2952,2953,2970,2971,3033,3176,3470,-3473

1990

67

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

217.

6.4

Colecția Negus Ion

Colecția cuprinde tablouri ulei pe panza .cu numere de inventar 2228, 2604,2822,2950,2951,3034, 3129, 3163, 3310,3474,-3476

1990

71

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

218.

6.4

Vioara

Nedel Aurel -tablou ,ulei pe panza cu număr de inventar 2663

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0

1

2

3

4

5

6

219.

6.4

Nunta in Oas

Nitescu Constantin -tablou ,ulei pe panza cu număr de inventar 2664

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

220.

6.4

Colecția Niculiu Florian

Colecția cuprinde 2 tablouri ,ulei pe panza cu numere de inventar 2711,2712

1990

12

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

221.

6.4

Oștirea

Nicorescu Tiberiu -lucrare de grafica cu număr de inventar

2453

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

222.

6.4

Pasarela din Socola

Nathanson Iuliu -lucrare de grafica cu număr de inventar 1783

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

223.

6.4

Poarta Ecaterinei

Neuhauser -lucrare de grafica cu număr de inventar 2764

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

224.

6.4

Peisaj industriaj -Onești

Nicodim Ileana -lucrare de grafica cu număr de inventar 1801

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

225.

6.4

Ajutor frățesc

Nazarie Petru -lucrare de grafica cu număr de inventar 1042

1990

0,8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

226.

6.4

Reșița

Olarian Mircea - lucrare de grafica cu număr de inventar 736

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

227.

6.4

Colecția Olariu Iulian

Colecția cuprinde 10 lucrări de grafica cu numere de inventar

569,686, 1375,1376,1725,2112,-2115

1990

12,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

228.

6.4

Colecția Olinescu Marcel

Colecția cuprinde 5 lucrări de grafica cu numere de inventar 1716,1717, 1728,2111

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

229.

6.4

Mihai Viteazul la

Calugareni

Obedeanu Oscar-tablou , ulei pe panza cu număr de inventar

80

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

230.

6.4

Colecția Olhan I.

Colecția cuprinde 2 tablouri,ulei pe panza cu numere de inventar 234,240

1990

200

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

231.

6.4

Peisaj din Moreni

Pădure Gheorghe -tablou ,ulei pe panza cu număr de inventar

200

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

232.

6.4

Peisaj

Panteli Stanciu -tablou,ulei pe panza cu număr de inventar 204

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

233.

6.4

Moara din cătun

Papp A.- tablou ulei pe panza cu număr de inventar 215

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

234.

6.4

Colecția Podea Bianca

Colecția cuprinde 2 tablouri ,ulei pe panza cu numere de inventar 465,2777

1990

12

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

235.

6.4

Colecția Popp Nicolae

Colecția cuprinde 6 tablouri ulei pe panza cu numere de

inventar 546, 547,1596,1597,2154,2155

1990

52,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

236.

6.4

Colecția Popa Eugen

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numere de

inventar 565, 868,2715

1990

31

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0

1

2

3

4

5

6

237.

6.4

Portret de colectivist

Popescu Rodica- tablou ulei pe panza cu număr de inventar

745

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

238.

6.4

Carutas

Pan Arthur -Tablou,ulei pe panza cu număr de inventar 786

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

239.

6.4

Colecția Paulet Constantin

Colecția cuprinde 2 tablouri ,ulei pe panza cu numere de inventar 836, 1657

1990

9,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

240.

6.4

Șantier la Galați

Popescu Ion Negreni- tablou,ulei pe panza cu număr de inventar 838

1990

9

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

241.

6.4

Peisaj "Veneția"

Petrescu B. Horia - tablou ulei pe panza cu număr de inventar

1226

1990

3,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

242.

6.4

Cazangerie

Plăcintă Maria-tablou ,ulei pe panza cu număr de inventar 1660

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

243.

6.4

Pictorul Bancila

Popa Nicolae -tablou,ulei pe panza cu număr de inventar 1671

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

244.

6.4

Irisi albi

Pândele Rodica-tablou ,ulei pe panza cu număr de inventar 1687

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

245.

6.4

Ghiveci cu frunze roșii

Pop Augusta -Tablou ,ulei pe panza cu număr de inventar

2012

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

246.

6.4

Colecția Piliuta Constantin

Colecția cuprinde 3 tablouri pictura ulei cu numere de inventar 2040, 2713,2714

1990

32,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

247.

6.4

Doi soldați

Petrescu Costin -tablou,pictura ulei cu număr de inventar 2222

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

248.

6.4

Mingea pe plaje

Pieri Diana- tablou ,pictura ulei cu număr de inventar 2665

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

249.

6.4

La marginea Bucurestiului

Preda Virgil - tablou,pictura ulei cu număr de inventar2666

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

250.

6.4

Colecția Petrutiu Horia

Colecția cuprinde 7 tablouri,pictura ulei,cu numere de inventar 2830, 2922,2999,3042,3121,3156,3464

1990

39

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

251.

6.4

Natura statica-"Colt de atelier"

Popp Sabin-tablou,pictura ulei cu număr de inventar 3296

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

252.

6.4

Peisaj cu barei

Popovici Ecaterina -tablou,pictura ulei

1990

12

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

253.

6.4

Periferie in Sulina

Poiata Toth Rodica -tablou pictura ulei,cu număr de inventar 3628

1990

80

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

254.

6.4

Colecția Mircea Tudor Popescu

Colecția cuprinde 4 tablouri,pictura ulei cunumere de

inventar 3705,3706,3707,3708

1990

360

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin donația

nr.62/18.08.1997

1

2

3

4

5

6

255.

6.4

Tradiție Finlandeza

Podorean Ligia Ekstrom-lucrare grafica cu număr de inventar 3290

1993

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin donația

nr. 15/10.02.1993

256.

6.4

Peisaj la București

Petrescu Comelia-lucrare de grafica cu număr de inventar 2116

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

257.

6.4

Luminile cetatii

Petrascu Mariana- lucrare de grafica cu număr de inventar 2120

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

258.

6.4

Colecția Plăcintă Constantin

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

1053,2119

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

259.

6.4

Colecția Petrovici Ion

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

1738,1741

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

260.

6.4

Colecția Petrescu Mihai

Colecția cuprinde 13 lucrări de grafica cu numere de inventar

1418,1623, 1935,2002,2284,2564,2565,3183-3187,3485

1990

39,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

261.

6.4

Colecția Papp Leon

Colecția cuprinde 3 lucrări de grafica(aquaforte) cu numere de inventar 208,209,210

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

262.

6.4

Peisaj din București

Phoebus Alexandru -lucrare de grafica cu număr de inventar 1667

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v. nr.53/21.11.90

263.

6.4

Colecția Pantu Stelian

Colecția cuprinde 3 lucrări de grafica(gravura) cu numere de inventar 1377-1379

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

264.

6.4

Colecția Plugor Alexandru

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica (desen)cu numere de inventar 1939,2456

1990

3,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

265.

6.4

Colecția Payzs Zsuzsana

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica (aquaforte) cu numere de inventar 2563,2638

1990

3,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

266.

6.4

Margine de pădure

Pacea Ion -lucrare de grafica cu număr de inventar 2717

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

267.

6.4

1907

Perussi Anton -lucrare de grafica cu număr de inventar 2455

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

268.

6.4

Colecția Popa Mariana

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

2117,2118

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

269.

6.4

Colecția Pomerat Iosif

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

3355,3356

1990

9,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

270.

6.4

Peisaj

Rettuci C.-tablou in ulei pe panza cu număr de inventar 267

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

271.

6.4

Colecția Radu Silvia

Colecția cuprinde 6 tablouri ulei pe panza cu numerele de inventar 808, 1142,1278,1437,1638,1948

1990

36

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

272.

6.4

Portul Braila

Rubin Pita-tablou in ulei pe panza cu număr de inventar 830

1990

9

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

273.

6.4

Colecția Rusu Mihai

Colecția cuprinde 3 tablouri pictura ulei cu numerele de inventar 1658, 2719,272

1990

22,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

274.

6.4

Nicolae Balcescu

Rosenthal C.D.-pictura in ulei cu număr de inventar 1675

1990

40

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

275.

6.4

Colecția Romano Coca

Colecția cuprinde 2 lucrări pictura in ulei cu numere de inventar 2503, 2504

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

276.

6.4

Pomi tineri

Raducanu Teodor-pictura ulei cu număr de inventar 2667

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

277.

6.4

Colectiviști

Roni Noel-lucrare de grafica cu număr de inventar 2123

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

278.

6.4

Casa veche din București

Radu Slavescu Virginia-lucrare de grafica cu număr de inventar 1721

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

279.

6.4

Cazangiu

Redlingher Alma -lucrare de grafica cu număr de inventar

1033

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

280.

6.4

Peisaj (doua exemplare)

Romer C. lucrare de grafica cu număr de inventar 1200

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

281.

6.4

Veste rea

Revesz Imre lucrare -acuarela cu număr de inventar 211

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

282.

6.4

Strada din Cairo

Reiner Lucia-acuarela cu număr de inventar 1220

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal

nr.53/21.11.1990

283.

6.4

Colecția Rusu Natalia

Colecția cuprinde 2 gravuri lemn cu numere de inventar

1019,2124

1990

1,8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

284.

6.4

Peisaj

Rusu Theodor-desen cărbune cu număr de inventar 2821

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

285.

6.4

Colecția Rusu Ciobanu Victor

Colecția cuprinde 8 litografii cu numere de inventar

713,1036,1047, 1718,1722,1749,2121,2122

1990

7,8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

286.

6.4

La cositul grâului

Sebestian-pictura in ulei cu număr de inventar 220

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

287.

6.4

Pastori din pusta

Szabo-pictura in ulei cu număr de inventar 219

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

288.

6.4

Portret Sam Joseph S.

Storck Johann Martin-pictura in ulei cu număr de inventar 242

1990

180

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

289.

6.4

Colecția Schwartz

Colecția cuprinde 2 lucrări pictura in ulei cu numere de inventar 273,2768

1990

15,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

290.

6.4

Colecția Strocbach I.Walter

Colecția cuprinde 4 tablouri pictura ulei cu numere de inventar 499,2420, 2421,2422

1990

70,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

291.

6.4

Soția artistului

Sockl Theodor-pictura ulei cu număr de inventar 500

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

292.

6.4

Colecția Schachl Waldemar

Colecția cuprinde un tablou ulei pe panza cu număr de inventar 658 si 3 lucrări de grafica cu număr de inventar 573,852,1305

1990

18,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

293.

6.4

Brigadiere

Szasz Lia-pictura ulei pe panza cu număr de inventar 746

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

294.

6.4

Colecția Schunn Suzanne

Colecția cuprinde 3 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 627, 1129,1274 si 2 lucrări de grafica cu numere de inventar 1422,1578

1990

19

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

295.

6.4

Colecția Schullerus Trude

Colecția cuprinde un tablou ulei pe panza cu număr de inventar 930 si o lucrare de grafica cu număr de inventar 1645

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

296.

6.4

Colecția Schweitzer Cumpănă

Colecția cuprinde 7 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 1148, 1333,1454,1455,3061-3063

1990

103,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

297.

6.4

Peisaj in delta

Salonti K.-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 1263

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

298.

6.4

Casa Scânteii

Serbanescu Stefan-tablou ulei pe panza cu număr de inventar

1683

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v. nr.53/21.11.90

299.

6.4

Colecția Stoica Razvan

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 1693, 1858

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

3

6

300.

6.4

Barbat culcat

Saraga Maxi Mimi-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 1698

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

301.

6.4

Șantier naval

Sima Paul-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 1699

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

302.

6.4

Joc de copii

Sima Ion-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 1701

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

303.

6.4

In parc

Sachelarie V.Wanda-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2043

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

304.

6.4

Colecția Schmith Oscar

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 2202, 2203

1990

6,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

305.

6.4

1877"

Stinghe Mihai-pictura in ulei cu număr de inventar 2464

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

306.

6.4

Colecția Sasu Ducsoara Octavian

Colecția cuprinde 9 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 2605, 2957,2958,2998,3013,3105,3142,3429,3460

1990

36

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

307.

6.4

Peisaj

Spirescu Grigore-tablou ulei pa panza cu număr de inventar 2668

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

308.

6.4

Studii

Suvaila Benone-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2669

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

309.

6.4

Sport

Szasz Dorian-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2670

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

310.

6.4

La forja

Sandu D.-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 3521

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

311.

6.4

Portret

Stachi C.D.-gravura cu acul cu număr de inventar 1993

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

312.

6.4

Prima experiența

Sylvester Ecaterina-grafica cu număr de inventar 2130

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

313.

6.4

Odihna

Saftoiu Nicolae-litografie cu număr de inventar 1046

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

314.

6.4

Dimineața

Sylvester Victor-litografie cu număr de inventar 2126

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

315.

6.4

Colecția Simtion Ambrosi Mariana

Colecția cuprinde 4 acuarele cu numere de inventar

1116,1639,1640, 1438

1990

9,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

316.

6.4

Colecția Siegle F.

Colecția cuprinde 2 litografii (44 exemplare) cu numere de inventar1230,1248

1990

22,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

317.

6.4

Peisaj marin

Storck R.-grafica cu număr de inventar 2156

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                         3                                   4              3                    6

318.

6.4

Colecția Stoica Dumitru

Colecția cuprinde 4 litografii cu numere de inventar

1243,1244,1259, 1264

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

319.

6.4

Lacul Techirghiol

Sfintescu Traian-acuarela cu număr de inventar 456

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

320.

6.4

Colecția Sbarcea Muresan Ileana

Colecția cuprinde 2 lucrări tehnica mixta cu numere de inventar 2184, 3060

1990

5,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

321.

6.4

Colecția Stoe Mărginean Aurelia

Colecția cuprinde 8 lucrări de grafica cu numere de inventar

1934,2490, 2810,2925,3007,3108,3497,3145

1990

23,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

322.

6.4

Grandoare si decadenta

Smighelschi Ana Maria-grafica cu număr de inventar 2468

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

323.

6.4

Nocturna

State Ion-grafica cu număr de inventar 2125

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

324.

6.4

Colecția Spanu Mircea

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

3375,3167

1990

4,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

325.

6.4

Colecția Schunn Heinrich

Colecția cuprinde 5 lucrări de grafica cu numere de inventar

594,649-652

1990

24

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

326.

6.4

Colecția Sferciu

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

2750,2751

1990

8,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

3

6

327.

6.4

Colecția Sturmer Victor

Colecția cuprinde 18 lucrări de grafica cu numere de inventar

467,529, 1137,1289-1292,1307,1421-1424,1579,1820-1822,2004,2005,2027

1990

29,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

328.

6.4

Dezvoltarea sectorului zootehnic

Suteu Iulius-grafica cu număr de inventar 1802

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

329.

6.4

Poarta Ecaterinei

Teodorescu Badia-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 228

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

330.

6.4

Femeie cu sal roșu

Topler Mihail-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 1680

1990

30

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

331.

6.4

Peisaj din abrud

Torday Karoly-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 168

1990

30

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

332.

6.4

Colecția Teutsch Kaspar

Colecția cuprinde 9 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 2022, 2067,2229,2234,2360,2640,3055,3418, 3509 si 15 lucrări de grafica cu numere de inventar 1940,2000,2183,2230,2249,2325,2326,2457,2470, 2583,2595-2598,2613

1990

82

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

333.

6.4

Tors

Tipoia Alexandru-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2671

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

334.

6.4

CarolI

Theohary I.-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 3570

1990

30

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0

1

2

3

4

J

6

335.

6.4

Oameni cu carte

Tellman Iosif-grafica cu număr de inventar 1795

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

336.

6.4

Colecția Tarasov Stavru

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

338,339

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

337.

6.4

Colecția Teutsch Ioseph

Colecția cuprinde 8 lucrări de grafica cu numere de inventar 818-821,823,905-907

1990

36

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

338.

6.4

Colecția Timar Adrian

Colecția cuprinde 9 lucrări de grafica cu numere de inventar

2889,2890, 2930,2939,2940,2980,2981,3031,3164

1990

27

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

339.

6.4

Colecția Tantu Ștefan

Colecția cuprinde 3 lucrări de grafica cu numere de inventar

766,1625,3018

1990

4,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

340.

6.4

Colecția Untch Ion

Colecția cuprinde 3 lucrări de grafica cu numere de inventar 1034,1054, 1727

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

341.

6.4

împărțirea manualelor

Uzum Sofia-grafica cu număr de inventar 1032

1990

0,8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

342.

6.4

Colecția Veleanu Conrad

Colecția cuprinde 5 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 481, 1404,2262,2263,3423

1990

24

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

343.

6.4

Șantier naval

Velea Mircea-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 829

1990

9

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

344.

6.4

Colecția Vasiliu Simona Chintila

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 2042, 2694

1990

11

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

345.

6.4

Populara

Vraneantu Ion-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2044

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

346.

6.4

Natura statica cu lalele

Viorescu-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2199

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

347.

6.4

Colecția Vasilichian Alexandra

Colecția cuprinde un tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2283 si 3 lucrări de grafica cu numere de inventar 2299,2491,2492

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

348.

6.4

Vestigiu bucurestean

Vergulescu Spiru-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2672

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

349.

6.4

Colecția Vremir Mircea

Colecția cuprinde un tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2673 si o lucrare de grafica cu număr de inventar 1025

1990

5,8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

350.

6.4

Plaja la Mangalia

Vanatoru Gheorghe-tablou ulei pe panza cu număr de inventar 2724

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

351.

6.4

Autoportret

Vlasiu Ion-tablou ulei pecarton cu număr de inventar 2725

1990

6,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

352.

6.4

Colecția Vasilache

Colecția cuprinde 2 tablouri ulei pe carton cu numere de inventar 3302, 3303

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

353.

6.4

Joc din Oas

Vascu Angelo-sculptura lemn cu număr de inventar 1855

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

354.

6.4

Cariatide

Vincenzy Alexandru-sculptura metal cu număr de inventar 2737

1990

40

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

355.

6.4

Teatrul de vara

Varhely Imola-grafica cu număr de inventar 710

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

356.

6.4

Sighișoara

Vulcanescu Mihu-grafica cu număr de inventar 2127

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

357.

6.4

Recolta bogata de floarea soarelui

Vladescu Ecaterina-grafica cu număr de inventar 1035

1990

1,2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

358.

6.4

Colecția Vasai Traian

Colecția cuprinde 3 lucrări de grafica cu numere de inventar 1026,1381, 1382

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

359.

6.4

Colecția Vladareanu Ion

Colecția cuprinde 3 acuarele cu numere de inventar 2257-2259

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

360.

6.4

Portret

Vermont Nicolae-grafica cu număr de inventar 842

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v. nr.53/21.11.90

361.

6.4

Figura sezand

Verona Artur-grafica cu număr de inventar 3069

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

362.

6.4

Colecția Vatasan Eugenia

Colecția cuprinde 4 lucrări de grafica cu numere de inventar 1141,1299, 2305,3376

1990

6,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

363.

6.4

Colecția Vincenz Luminița

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

2483,2484

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

364.

6.4

Colecția Vegh Eugen

Colecția cuprinde 13 lucrări de grafica cu numere de inventar

1253,1581,2300,2566,2816,2828,2945-2948,2977,3058,3324

1990

21,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

365.

6.4

Compoziție

Vasarely-serigrafie cu număr de inventar 3465

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

366.

6.4

Colecția Wallter Fritz

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

1040,2129

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

367.

6.4

Colecția Wachtel Clarette

Colecția cuprinde 2 lucrări de grafica cu numere de inventar

1023,2128

1990

3,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

368.

6.4

Colecția Weiss Ortvin

Colecția cuprinde 15 lucrări de grafica cu numere de inventar 2635-2637,2814,2930,2931,2943,2944,3114,3151,3344-3346,3387,3483

1990

40,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

369.

6.4

Cap de fata

Wemer-grafica cu număr de inventar 1245

1990

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

370.

6.4

In mina

Weith Vasile-ulei pe placaj cu număr de inventar 1682

1990

2,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

371.

6.4

Peisaj

Zigmond Attila-ulei pe panza cu număr inventar 636

1999

4

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

372.

6.4

Colecția Zincovschi Grigore

Colecția cuprinde 30 tablouri ulei pe panza cu numere de inventar 640, 1198,2319,2642,2988,3021,3124, 3159,3316,3397-33417 si 9 lucrări de grafica cu numere de inventări 140,1194-1197,1428,2815,2989,3379

1990

119,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

373.

6.4

Colecția Zay Horst

Colecția cuprinde 3 lucrări de grafica cu numere de inventar 1609,1610, 1646

1990

5,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

374.

6.4

...Estrella

Zuniga Batista L.-grafica cu număr de inventar 3394

1990

3,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

375.

6.4

Piesa de ars mirodenii

Anonim-faianta cu număr de inventar 377

1990

2

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

376.

6.4

Colecția Vida Geza

Colecția cuprinde 2 lucrări intarsie pe lemn cu numere de inventar 1593, 1594

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

377.

6.4

Narghilea

Anonim-sculptura nuca cocos cu metal cu număr inventar 441

1990

1

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

378.

6.4

Colecție Anonim

2 piedestale de marmura alba cu numere de inventar

1809,1810

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

379.

6.4

Colecție Anonim

Colecția cuprinde 7 piese de sculptura in bronz cu numere de inventar 355,3 84,420,421,424,1834,2145

1990

91,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

380.

6.4

Colecția Boamba Horia

Colecția cuprinde 3 sculpturi in gips patinat cu numere inventar 2322, 2323,2324

1990

22,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

381.

6.4

Victorie

Badea Costel-faianta cu număr inventar 2620

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

382.

6.4

Generații

Balogh Peter-sculptura in lemn patinat cu număr inventar

2728

1990

35

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

383.

6.4

Compoziție

Bolea Aurelian-sculptura marmura cu număr inventar 2729

1990

30

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

384.

6.4

Anton Pann

Buculei Mihai-sculptura in gips cu număr inventar 2738

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

385.

6.4

Colecția Benetato V.

Colecția cuprinde 3 basoreliefuri in ipsos cu numere inventar

3660-3662

1996

3.500

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin donatie-act evaluare 55/23.09.1996

386.

6.4

Ilie Trandafirescu

Crisan Nicolae-sculptura gips patinat cu număr inventar 1446

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v nr.53/21.11.90

387.

6.4

Tinerețe

Covalschi Gavril-sculptura in gips cu număr inventar 1448

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

388.

6.4

Rodica

Condurache Vasile-sculptura gips patinat cu număr inventar

1854

1990

6

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

389.

6.4

Surorile

Calinescu Alexandru-basorelief in bronz cu număr inventar 1859

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

390.

6.4

Colecția Caramidaru Ion

Colecția cuprinde 3 sculpturi in piatra,arama ciocnita si sudata cu numere de inventar 1868-1870

1990

105

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

391.

6.4

Calaret

Cocsis Elod-sculptura in bronz cu număr inventar 2742

1990

30

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

392.

6.4

Faun

Claudion-sculptura in bronz cu număr inventar 387

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

393.

6.4

Colecția Dario Lazar

Colecția cuprinde 3 sculpturi in gips patinat cu numere de inventar 196,199,646

1990

27

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

394.

6.4

Fruntașa la invatatura

Dimitriu Alexandrina-sculptura in gips patinat cu număr inventar 749

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

395.

6.4

Honterus

Donath G.-basorelief in gips patinat cu număr inventar 862

1990

7

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v.nr.53/21.11.90

396.

6.4

Colecția Darius Constantin

Colecția cuprinde 2 sculpturi gips cu numere inventar

3006,3030

1990

13

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

397.

6.4

Otelarul

Eis Linica-sculptura gips patinat cu număr inventar 751

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal

nr.53/21.11.1990

398.

6.4

Colecția Enea Nicolae

Colecția cuprinde 2 sculpturi in marmura cu numere inventar

1662,2743

1990

58

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

399.

6.4

Compoziție

Ezsias Istvan-sculptura in metal cu număr inventar 3718

1998

500

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin donatie/act evaluare 66/6.10.1998

400.

6.4

Colecția Foamete Constantin

Colecția cuprinde 2 basoreliefuri in gips patinat cu numere inventar 1663,1845

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

401.

6.4

Cuplu

Farcas Viorel-sculptura in bronz cu număr inventar 2730

1990

30

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

402.

6.4

Femeie goala

Falconnet-statuie bronz turnat cu număr inventar 365

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

403.

6.4

Actorul Pascali

Grigorescu Ion-sculptura gips patinat cu număr inventar 192

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

404.

6.4

Colecția Gugenberger H.

Colecția cuprinde 3 sculpturi in gips cu numere inventar 874-876

1990

30

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

405.

6.4

Tar anus la drum

Hette Richard-sculptura in bronz cu număr inventar 185

1990

40

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

406.

6.4

Colecția Iliescu Octav

Colecția cuprinde 2 sculpturi in gips patinat cu numere inventar 1836, 1846

1990

27,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

407.

6.4

Gheorghe Doja

Kulcsar Bella-sculptura gips patinat cu număr inventar 665

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

408.

6.4

Colecția Kulluri Nistor

Colecția cuprinde 2 sculpturi in gips cu numere inventar

1595,1844

1990

12,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

409.

6.4

Bust de fata

Leonidas-sculptura in gips patinat cu număr inventar 866

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

410.

6.4

Constructori

Lungu Eugen-sculptura gips cu număr inventar 1847

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

411.

6.4

Tors

Laza Florian Alexei-gresie cu număr inventar 2623

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

412.

6.4

Constructor

Labau Florian-sculputura aragonit cu număr inventar 2732

1990

40

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P.-v.nr.53/21.11.90

413.

6.4

Femeie cu gaina

Mirea Dumitru-sculptura in bronz cu număr inventar 184

1990

50

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

414.

6.4

Pace

Marinescu Vasilica-sculptura arama ciocănită cu număr inventar 752

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

415.

6.4

Cap de femeie

Matews-sculptura in bronz cu număr inventar 865

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

416.

6.4

Ion Andreescu

Medrea Ada G.-sculptura in gips patinat cu număr inventar

879

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

417.

6.4

Taranca romanca

Mogos si Chelsoi-sculptura teracota cu număr inventar 1840

1990

3

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

418.

6.4

Victorie

Minea Grigore-sculptura in bronz cu număr inventar 2744

1990

40

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

419.

6.4

Colecția Mizgan Valentin

Colecția cuprinde 3 sculpturi in gips cu numere inventar

3044,3394,3508

1990

18

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

420.

6.4

Taran răsculat

Orgonas Andrei-sculptura gips cu număr inventar 1839

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

421.

6.4

Colecția Olariu Octavian

Colecția cuprinde 2 sculpturi in lemn cu numere de inventar

2734,2741

1990

70

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-v. nr.53/21.11.90

422.

6.4

Iobag

Pușcaș Sandor-sculptura gips cu număr inventar 647

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

423.

6.4

Colecția Puscaru Radu

Colecția cuprinde 2 sculpturi in gips patinat cu numere inventar 853, 2205

1990

14

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

424.

6.4

Statuia lui Napoleon

Pradier-sculptura bronz cu număr inventar 386

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

425.

6.4

Portret de femeie

Rascanu-sculptura bronz cu număr inventar 3466

1990

8

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

426.

6.4

Bustul lui Caragiale

Spathe Oscar-sculptura gips patinat cu număr inventar 195

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

427.

6.4

Colecția Schulman Maximilian

Colecția cuprinde 3 sculpturi in gips patinat cu numere inventar 753, 1447,1838

1990

46

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

428.

6.4

Portret

Solcan Vasile-sculptura gips patinat cu număr inventar 1647

1990

5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

429.

6.4

Ilegaliștii

Szabotka Andrei-sculptura gips patinat cu număr inventar 1842

1990

7,5

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

430.

6.4

Colecția Schork

Colecția cuprinde 2 sculpturi in bronz cu numere inventar

1371,1372

1990

20

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin P-.nr.53/21.11.90

431.

6.4

Colecția Serban Tudor

Colecția cuprinde 6 sculpturi in metal cu numere inventar

2655,2785, 2811,2926,3046,3125

1990

105

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

1

2

3

4

5

6

432.

6.4

Tar an si taranca

Tudor Gheorghe-sculptura in bronz cu număr inventar 183

1990

50

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

433.

6.4

Cap de fetita (Anusca)

Torok Ion-sculptura in piatra cu număr inventar 781

1990

10

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

434.

6.4

Colecția Tiron Napoleon

Colecția cuprinde 2 sculpturi broz si lemn cu numere inventar

2735,2736

1990

75

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

435.

6.4

Colecția Tudor Mariana

Colecția cuprinde 3 piese de ceramica glazurata cu numere inventar 3171,3392,3481

1990

13

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

436.

6.4

Bustul artistului

Tamas Imre-sculptura gips patinat cu număr inventar 95

1990

15

Proprietar Muzeul de Arta Brașov prin Proces-verbal nr.53/21.11.1990

437.

6.4

Colecția de textile și port popular

Piese textile și port popular românești, săsești, ceangaești din zonele etnografice Bran, Țara Bârsei, Rupea, Țara Oltului, Săcele, Tâmave, Valea Hartibaciului

Nr. inventar 1/T - 7697/T

Nr. piese: 7665

1968-

1998

6.515,84

In proprietate prin contracte de vânzare-cumpărare, acte de donație, acte de evaluare

438.

6.4

Colecția de obiecte din lemn

Piese de lemn de uz gospodăresc, unelte agricole și din gospodăria tradițională din zonele etnografice Rupea, Săcele, Valea Hartibaciului, Țara Oltului, Țara Bârsei

Nr. inventar 1/L - 2539/L

Nr. piese: 780

1968-

1998

2.614,48

In proprietate prm contracte de vânzare-cumpărare, acte de donație, acte de evaluare

439.

6.4

Colecția de obiecte din metal și piele

Piese din metal și piele din gospodăria tradițională și piese legate de ocupațiile tradiționale și obiceiuri din zonele Rupea, Săcele, Valea Hartibaciului, Țara Oltului, Țara Bârsei Nr. inventar 1/M - 796/M

Nr. piese: 780

1968-

1998

657,05

în proprietate prin contracte de vânzare-cumpărare, acte de donație, acte de evaluare

1

2

3

4

5

6

440.

6.4

Colecția de piese din ceramică

Piese de ceramică de uz și decorativă din zonele etnografice Țara Oltului, Țara Bârsei, Rupea, Valea Hartibaciului, Secuime

Nr. inventar 1/C - 1745/C

Nr. piese: 1737

1968 -

1998

936,68

In proprietate prin contracte de vânzare-cumpărare, acte de donație, acte de evaluare

441.

6.4

Colecția de icoane și piese din sticlă

Icoane pe sticlă și piese de sticlă decorative și de uz din zonele etnografice Țara Oltului, Țara Bârsei, Sibiu, Secuime Nr. inventar 1/1 - 979/1

Nr. piese: 979

1968-

1998

3.859,07

In proprietate prin contracte de vânzare-cumpărare, acte de donație, acte de evaluare

442.

6.4

Colecția de ouă încondeiate

Ouă încondeiate din zonele Bran, Săcele, Țara Bârsei

Nr. inventar 1/0 - 403/0

Nr. piese: 403

1968-

1998

1,94

în proprietate prin contracte de vânzare-cumpărare, acte de donație, acte de evaluare

443.

6.4

Fond documentar

Cărți, manuale, dicționare, fotografii de epocă, monede, documente

Nr. inventar 1/D - 1602/D

Nr. piese: 1602

1968 -

1998

357,44

în proprietate prin contracte de vânzare-cumpărare, acte de donație, acte de evaluare

444.

Colecția de arheologie

Colecția cuprinde 320.000 piese (ceramica, metal arheologic, resturi osteologice) și s-a constituit din vechea colecție a Muzeului Săsesec al Țării Bârsei, a Muzeului Astra, din descoperiri întâmplătoare precum și din piese recoltate în urma campaniilor de săpături sistematice Nr.inv. 1A-19689A; lAs-8532As.

1908-1995

1044

Proprietar Muzeul Județean de Istorie Brașov prin : -proces verbal de preluare colecții ianuarie 1950 -procese verbale de preluare a inventarelor de săpătură campaniile, 1956-1998

0        1                  2                                         3                                   4              5                    6

445.

Colecția de istorie medie

Cuprinde un nr. de 2.348 piese (arme albe și de foc, unelte și produse de breaslă, instrumentar metrologic,piese de artă decorativă, etc) și s-a constituit prin preluarea colecțiilor Muzeului Săsesc al Țării Bârsei și din piese rezultate din cercetări de teren și donații.

Nr.inv.l-2348IM

1908-1998

3.900,33

Proprietar Muzeul Județean de Istorie Brașov prin: -proces verbal de preluare colecții ianuarie 1950

446.

Colecția numismatică

Cuprinde un nr. de 17217 de piese (monede antice, medievale, modeme și contemporane, bancnote, piese de medalistică și decorații) și s-a constituit prin preluarea fondului numismatic al Muzeului Săsesc al Țării Bârsei, îmbogățindu-se prin donații și descoperiri întâmplătoare.Nr.inv.IN-1257N; 4591N-19125N; ID-329D; 11850B-12945B.

1908-1998

531,71

proprietar Muzeul Județean de Istorie Brașov prin -proces verbal de preluare colecții ianuarie 1950

447.

Colecția de istorie modernă

Cuprinde un nr. de 669 de piese ilustrând habitatul brașovean modem (mobilier, orologerie, artă decorativă, etc.) și s-a constituit prin preluarea colecțiilor Muzeului Astra, descoperiri întâmplătoare și donații.

Nr.inv.lM-669M

1930-1998

1.184,80

Proprietar Muzeul Județean de Istorie Brașov prin -proces verbal de preluare colecții ianuarie 1950

Colecția de istorie contemporană

Cuprinde un nr. de 4460 piese (documente , materiale tridimensionale) și s-a constituit în special din donații și descoperiri întâmplătoare.

Nr.inv.lC-4460C

1950-1998

113,65

proprietar Muzeul Județean de Istorie Brașov prin -proces verbal de preluare colecții ianuarie 1950

448.

Colecția de științele naturii

Cuprinde colecțiile de lepidoptere (10789 piese) și de mineralogie(232 piese) constituite prin donații și recoltări sistematice .

Nr.inv.lL10789L; 1MI-232MI

1950-1998

20,26

Proprietar Muzeul Județean de Istorie Brașov prin act de donație nr. 122/1986

449.

Biblioteca documentară

Cuprinde un nr. de 19.572 de cărți din care 452 exemplare carte veche, constituită prin preluarea fondului de carte al bibliotecii Muzeului Săsesc al Țării Bârsei, Muzeului Astra și donații.

Nr.inv. 1-19572

1908-1998

3.225,27

Proprietar Muzeul Județean de Istorie Brașov prin proces verbal de preluare colecții

1

2

3

4

5

6

450.

Fond diverse personalități mss. Băltescu, Pârvulescu din Arhiva Mureșenilor

126 documente

Nr. inv. 126/10

1997

350

Protocol de predare-primire nr. 400 din 02.12.1997 încheiat între Muzeul Județean de Istorie și Muzeul Casa Mureșenilor

451.

6.4.

Bun cultural-gravură

Karl Htibner, Strânsul fânului, linogravură, 28 x 46,5 cm, semnat dreapta jos, monogramă :HK, nr. înv. 4533

2011

100 lei

Domeniul public al județului Brașov, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 55/2013

452.

6.4.

Bun cultural-gravură

Karl Hiibner, Iama, linogravură, 25,5 x 33,3 ; 33,3 x 41, 3 cm, semnat dreapta jos , monogramă :HK, nedatat , nr. înv. 4534

2011

100 lei

Domeniul public al județului Brașov, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 55/2013

453.

6.4.

Bun cultural-gravură

Karl Htibner, Cetatea Sighișoarei, linogravură, 38,8 x 27, 2 ; 42,3 x 30,4 cm, semnat stânga jos, monogramă : HK, nr. 4535

2011

100 lei

Domeniul public al județului Brașov, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 55/2013

454.

6.4.

Bun cultural -pictură de șevalet

Karl Htibner, Portret de femeie, ulei pe pânză, 81,7 x 65 cm, semnat stânga jos cu brun : K Htibner, datat 1933, nr. Inventar 4539

2012

1.600 lei

Domeniul public al județului Brașov, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Brașov

1

2

3

4

5

6

nr. 55/2013

455.

6.4.

Bun cultural -pictură de șevalet

Karl Htibner, Chirstos în fața crucii, 115,5 x 81,5 cm, semnat dreapta jos cu brun : K. Htibner, datat 1936, nr. inv. 4540

2012

1.800 lei

Domeniul public al județului Brașov, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 55/2013

456.

6.4.

Bun cultural -pictură de șevalet

Karl Htibner, Familie, ulei pe pânză , 99,5 x 65,5 cm, semnat dreapta jos cu ocru : K. Htibner, datat :1930, nr. inv. 4541

2012

2.000 lei

Domeniul public al județului Brașov, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 55/2013

457.

6.4.

Bun cultural -pictură de șevalet

Gheorghe Glauber Fetiță în roșu, ulei pe carton , 58,5 x

46,5 cm, semnat stânga jos cu negru : GH. G, datat : 1965, nr. inv. 4536

2012

1.200 lei

Domeniul public al județului Brașov, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 55/2013

458.

6.4.

Bun cultural -pictură de șevalet

Gheorghe Glauber, Peisaj, “Noi constelații”, acrilic pe pânză, 81 x 65,5 cm, nesemnat, nedatat, nr. inv. 4537

2012

1.000 lei

Domeniul public al județului Brașov, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 55/2013

0

1

« 2

3

4

5

6

459.

6.4.

-

Bun cultural-artă decorativă

Vas de sticlă roșie tip Schneider, 15 x 14 x 9,3 cm, nr. inv. 4538

2012

450 lei

Domeniul public al județului Brașov, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 55/2013

Vizat: Director Executiv Claudia Crăciun