Hotărârea nr. 351/2018

Hotărârea nr.351 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. LIVIO DARIO S.R.L. pe traseele: - Poiana Mărului (capăt) – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Moieciu de Jos intersecție cu Moieciu de Sus – Râșnov – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Vulcan (în vecinătatea imobilului situat în Comuna Vulcan, Sat Vulcan nr.874) – Codlea – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Brașov (S.C.Prescon Group Development S.R.L., str.Carierei nr.151 – parcare incintă) – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Codlea (Biserica Baptistă – în spatele OMW) – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Tărlungeni (înainte de Biserica Sf.Arhangheli) – Centura Braşov - Sânpetru – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.351

din data de 30.10.2018

privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. LIVIO DARIO S.R.L. pe traseele:

Poiana Mărului (capăt) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Moieciu de Jos intersecție cu Moieciu de Sus - Râșnov — Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Vulcan (în vecinătatea imobilului situat în Comuna Vulcan, Sat Vulcan nr.874) - Codlea - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Brașov (S.C.Prescon Group Development S.R.L., str.Carierei nr.151 - parcare incintă) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Codlea (Biserica Baptistă - în spatele OMW) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Tărlungeni (înainte de Biserica Sf. Arhangheli) - Centura Brașov - Sânpetru - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și Referatul înregistrate sub nr. ad. 17173 din data de 24.10.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene /Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice -Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. LIVIO DARIO S.R.L. pe traseele:

Poiana Mărului (capăt) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Moieciu de Jos intersecție cu Moieciu de Sus - Râșnov - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Vulcan (în vecinătatea imobilului situat în Comuna Vulcan, Sat Vulcan nr.874) — Codlea - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Brașov (S.C.Prescon Group Development S.R.L., str.Carierei nr.151 - parcare incintă) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Codlea (Biserica Baptistă - în spatele OMW) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Tărlungeni (înainte de Biserica Sf.Arhangheli) - Centura Brașov - Sânpetru - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (4) și art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 31, alin.lAl, art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și art. 91, alin.(l), lit. d și alin. (5), lit. a, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. pe traseele:

 • 1.  Poiana Mărului (capăt) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

 • 2.  Moieciu de Jos intersecție cu Moieciu de Sus - Râșnov - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

 • 3.  Vulcan (în vecinătatea imobilului situat în Comuna Vulcan, Sat Vulcan nr.874) - Codlea - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Perioada de valabilitate este de la data emiterii acestor licențe de traseu, până la data de 15.11.2021, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

 • 4.  Brașov (S.C.Prescon Group Development S.R.L., str.Carierei nr. 151 - parcare incintă) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

 • 5.  Codlea (Biserica Baptistă - în spatele OMW) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

 • 6.  Tărlungeni (înainte de Biserica Sf.Arhangheli) - Centura Brașov - Sânpetru - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Perioada de valabilitate este de la data emiterii acestor licențe de traseu până la data de 30.04.2019.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene /Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Județean de Persoane.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0230

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Poiana Mărului (capăt) - Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:40

  13:40

  21:40

  -

  0

  1

  Poiana Mărului (capăt)

  07:50

  15:50

  23:50

  -

  05:42

  13:42

  21:42

  -

  1

  2

  Poiana Mărului (pensiunea Neluta)

  07:48

  15:48

  23:48

  05:44

  13:44

  21:44

  -

  2

  3

  Poiana Mărului (Monument)

  07:46

  15:46

  23:46

  -

  05:46

  13:46

  21:46

  -

  3

  4

  Poiana Mărului (ieșire)

  07:44

  15:44

  23:44

  -

  06:30

  14:30

  22:30

  -

  35

  5

  Ghimbav (Parcul Industrial

  S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  -

Emitent:

CONSILIUL jud:B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/BV-51-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria I

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Poiana Mărului

  5627/09.10.2018

  2

  SC Continental Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov

5


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0231

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului: Moieciu de Jos intersecție cu Moieciu de Sus - Râșnov - Ghimbav ( Parc Industrial SC Continental Powertrain România SRL-parcare incintă) și retur;


DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

05:35

13:35

21:35

-

0

1

Moieciu de Jos intersecție cu Moieciu de Sus

07:55

15:55

23:55

05:40

13:40

21:40

-

3

2

Bran (50m după Politia Locala)

07:50

15:50

23:50

05:43

13:43

21:43

-

5

3

Bran District (Vila Bran)

07:47

15:47

23:47

06:00

14:00

22:00

-

17

4

Râșnov (I.L.Caragiale)

07:30

15:30

23:30

06:02

14:02

22:02

-

18

5

Râșnov (Liceul Industrial)

07:28

15:28

23:28

06:04

14:04

22:04

-

19

6

Râșnov (str. Brașovului mag. Carrefour)

07:26

15:26

23:26

06:10

14:10

22:10

-

21

7

Cristian (intrare Unitatea Militară)

07:20

15:20

23:20

-

06:12

14:12

22:12

-

22

8

Cristian (centru, 50 m mai jos de secția de Politie)

07:18

15:18

23:18

06:14

14:14

22:14

-

23

9

Cristian (ieșire)

07:16

15:16

23:16

-

06:16

14:16

22:16

-

24

10

Cristian (Blocuri vis-a-vis Fabrica de Șervetele)

07:14

15:14

23:14

-

06:18

14:18

22:18

-

25

11

Ghimbav (Tess)

07:12

15:12

23:12

-

06:20

14:20

22:20

-

27

12

Ghimbav (Diamant)

07:10

15:10

23:10

-

06:30

14:30

22:30

-

32

13

Ghimbav (Parcul Industrial

S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

07:00

15:00

23:00

-

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/B-103-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria IV

  4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

  si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

  C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Moieciu

  6411/09.10.2018

  2

  Bran

  11945/09.10.2018

  3

  Râșnov

  10806/15.10.2018

  4

  Cristian

  9089/11.10.2018

  5

  Ghimbav

  12543/11.10.2018

  6

  SC Continental Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov

5


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0232

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Vulcan (in vecinătatea imobilului situat in Comuna Vulcan, sat Vulcan nr. 874) - Codlea - Ghimbav (Parc Industrial SC Continental Powertrain România SRL-parcare incintă) și retur;


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  17:50

  -

  -

  -

  0

  1

  Vulcan (in vecinătatea imobilului situat in Comuna Vulcan, sat Vulcan nr. 874)

  19:40

  -

  -

  -

  17:55

  -

  -

  2

  2

  Codlea (Biserica Baptista-in spatele OMW)

  19:35

  17:57

  -

  3

  3

  Codlea (Electrica)

  19:33

  -

  -

  17:59

  -

  4

  4

  Codlea (Centru)

  19:31

  -

  18:01

  -

  5

  5

  Codlea (Primărie)

  19:29

  -

  -

  18:11

  -

  11

  6

  Codlea (Colorom)

  19:19

  -

  -

  18:20

  -

  16

  7

  Ghimbav (Diamant)

  19:10

  -

  -

  18:30

  -

  -

  -

  21

  8

  Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  19:00

  -

  -

  -

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/B-52-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria III

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Vulcan

  5376/22.10.2018

  2

  Codlea

  26270/10.10.2018

  3

  Ghimbav

  12543/11.10.2018

  4

  SC Continental Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0233

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Codlea (Biserica Baptista-in spatele OMW) - Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  14:00

  22:00

  07:45

  0

  1

  Codlea (Biserica Baptista-in spatele OMW)

  07:30

  15:30

  23:30

  17:40

  06:01

  14:01

  22:01

  07:46

  1

  2

  Codlea (Electrica)

  07:29

  15:29

  23:29

  17:39

  06:02

  14:02

  22:02

  07:47

  2

  3

  Codlea (Centru)

  07:28

  15:28

  23:28

  17:38

  06:04

  14:04

  22:04

  07:49

  3

  4

  Codlea (Primărie)

  07:26

  15:26

  23:26

  17:36

  06:12

  14:12

  22:12

  07:57

  9

  5

  Codlea (Colorom)

  07:18

  15:18

  23:18

  17:28

  06:18

  14:18

  22:18

  08:03

  14

  6

  Ghimbav (Tess)

  07:12

  15:12

  23:12

  17:22

  06:20

  14:20

  22:20

  08:05

  16

  7

  Ghimbav (Diamant)

  07:10

  15:10

  23:10

  17:20

  06:30

  14:30

  22:30

  08:15

  21

  8

  Ghimbav (Parcul Industrial

  S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  17:10

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:2/B-203-LVD, BV-50-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria I, I

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Codlea

  26270/10.10.2018

  2

  Ghimbav

  12543/11.10.2018

  3

  SC Continental

  Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0233/1

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Codlea (Biserica Baptista-in spatele OMW) - Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  14:00

  22:00

  07:45

  0

  1

  Codlea (Biserica Baptista-in spatele OMW)

  07:30

  15:30

  23:30

  17:40

  06:01

  14:01

  22:01

  07:46

  1

  2

  Codlea (Electrica)

  07:29

  15:29

  23:29

  17:39

  06:02

  14:02

  22:02

  07:47

  2

  3

  Codlea (Centru)

  07:28

  15:28

  23:28

  17:38

  06:04

  14:04

  22:04

  07:49

  3

  4

  Codlea (Primărie)

  07:26

  15:26

  23:26

  17:36

  06:12

  14:12

  22:12

  07:57

  9

  5

  Codlea (Colorom)

  07:18

  15:18

  23:18

  17:28

  06:18

  14:18

  22:18

  08:03

  14

  6

  Ghimbav (Tess)

  07:12

  15:12

  23:12

  17:22

  06:20

  14:20

  22:20

  08:05

  16

  7

  Ghimbav (Diamant)

  07:10

  15:10

  23:10

  17:20

  06:30

  14:30

  22:30

  08:15

  21

  8

  Ghimbav (Parcul Industrial

  S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  17:10

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:2/B-203-LVD, BV-50-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria I, I

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Codlea

  26270/10.10.2018

  2

  Ghimbav

  12543/11.10.2018

  3

  SC Continental

  Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov

*


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0234

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Tărlungeni (înainte de Biserica Sf. Arhangheli) - Centura Brașov - Sânpetru - Ghimbav (Parc Industrial SC Continental Powertrain România SRL-parcare incintă) și retur.

  Emitent:

  CONSILIUL JUDEr  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:45

  13:45

  21:45

  -

  0

  1

  Tărlungeni (înainte de Biserica Sf. Arhangheli)

  07:45

  15:45

  23:45

  -

  05:47

  13:47

  21:47

  1

  2

  Tărlungeni (înainte de Biserica Evanghelica)

  07:43

  15:43

  23:43

  05:51

  13:51

  21:51

  -

  2

  3

  Tărlungeni (Primărie)

  07:39

  15:39

  23:39

  -

  05:58

  13:58

  21:58

  3

  4

  Tărlungeni (zona Izvor)

  07:32

  15:32

  23:32

  06:15

  14:15

  22:15

  -

  8

  5

  Sânpetru (Biserica Evanghelica)

  07:15

  15:15

  23:15

  -

  06:30

  14:30

  22:30

  -

  36

  6

  Ghimbav (Parcul Industrial

  S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  -

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/BV-53-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

Nn

crt.

Autogara (stația)

Nr./Data contractului

Valabil până la

1

Tarlungeni

15079/11.10.2018

2

Sanpetru

14632/19.10.2018

3

SC Continental Powertrain Romania SRL

325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0235

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Brașov (S.C. Prescon Group Development S.R.L., str. Carierei nr. 151 -parcare incintă) - Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  14:00

  22:00

  07:45

  0

  1

  Brașov (S.C. Prescon Group Development    S.R.L.,    str.

  Carierei nr. 151  - parcare

  incintă)

  07:30

  15:30

  23:30

  17:40

  06:30

  14:30

  22:30

  08:15

  20

  2

  Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  17:10

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:7/B-35-LVD, B-l 12-LVD, BV-54-LVD, BV-55-LVD, BV-57-LVD, BV-58-LVD, BV-59-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria I, IV, IV, IV, I ,IV, IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. ort.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  SC Prescon Group Development SRL

  177/08.10.2018

  2

  SC Continental

  Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0235/1

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Brașov (S.C. Prescon Group Development S.R.L., str. Carierei nr. 151 -parcare incintă) - Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  14:00

  22:00

  07:45

  0

  1

  Brașov (S.C. Prescon Group Development    S.R.L.,    str.

  Carierei nr. 151  - parcare

  incintă)

  07:30

  15:30

  23:30

  17:40

  06:30

  14:30

  22:30

  08:15

  20

  2

  Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  17:10

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚ

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:7/B-35-LVD, B-l 12-LVD, BV-54-LVD, BV-55-LVD, BV-57-LVD, BV-58-LVD, BV-59-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria I, IV, IV, IV, I ,IV, IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  SC Prescon Group Development SRL

  177/08.10.2018

  2

  SC Continental

  Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov

*


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0235/2

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Brașov (S.C. Prescon Group Development S.R.L., str. Carierei nr. 151 -parcare incintă) - Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  14:00

  22:00

  07:45

  0

  1

  Brașov (S.C. Prescon Group Development    S.R.L.,    str.

  Carierei nr. 151  - parcare

  incintă)

  07:30

  15:30

  23:30

  17:40

  06:30

  14:30

  22:30

  08:15

  20

  2

  Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  17:10

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:7/B-35-LVD, B-l 12-LVD, BV-54-LVD, BV-55-LVD, BV-57-LVD, BV-58-LVD, BV-59-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria I, IV, IV, IV, I ,IV, IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  SC Prescon Group

  Development SRL

  177/08.10.2018

  2

  SC Continental

  Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov

4


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0235/3

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Brașov (S.C. Prescon Group Development S.R.L., str. Carierei nr. 151 -parcare incintă) - Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur

  Emitent:

  CONSILIUL JUDEȚ


  OV


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  14:00

  22:00

  07:45

  0

  1

  Brașov (S.C. Prescon Group Development    S.R.L.,    str.

  Carierei nr. 151  - parcare

  incintă)

  07:30

  15:30

  23:30

  17:40

  06:30

  14:30

  22:30

  08:15

  20

  2

  Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  17:10

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:7/B-35-LVD, B-l 12-LVD, BV-54-LVD, BV-55-LVD, BV-57-LVD, BV-58-LVD, BV-59-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria I, IV, IV, IV, I ,IV, IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  SC Prescon Group Development SRL

  177/08.10.2018

  2

  SC Continental

  Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0235/4

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Brașov (S.C. Prescon Group Development S.R.L., str. Carierei nr. 151 -parcare incintă) - Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  14:00

  22:00

  07:45

  0

  1

  Brașov (S.C. Prescon Group Development    S.R.L.,    str.

  Carierei nr. 151  - parcare

  incintă)

  07:30

  15:30

  23:30

  17:40

  06:30

  14:30

  22:30

  08:15

  20

  2

  Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  17:10

Emitent:

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:7/B-35-LVD, B-l 12-LVD, BV-54-LVD, BV-55-LVD, BV-57-LVD, BV-58-LVD, BV-59-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria I, IV, IV, IV, I ,IV, IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  SC Prescon Group Development SRL

  177/08.10.2018

  2

  SC Continental

  Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov

1


Operatorul de transport rutier

S.C. LI VIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0235/5

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Brașov (S.C. Prescon Group Development S.R.L., str. Carierei nr. 151 -parcare incintă) - Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  14:00

  22:00

  07:45

  0

  1

  Brașov (S.C. Prescon Group Development    S.R.L.,    str.

  Carierei nr. 151  - parcare

  incintă)

  07:30

  15:30

  23:30

  17:40

  06:30

  14:30

  22:30

  08:15

  20

  2

  Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

  07:00

  15:00

  23:00

  17:10

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:7/B-35-LVD, B-l 12-LVD, BV-54-LVD, BV-55-LVD, BV-57-LVD, BV-58-LVD, BV-59-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria I, IV, IV, IV, I ,IV, IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  SC Prescon Group Development SRL

  177/08.10.2018

  2

  SC Continental

  Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov

*


Operatorul de transport rutier

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0235/6

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului: Brașov (S.C. Prescon Group Development S.R.L., str. Carierei nr. 151 -parcare incintă) - Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

06:00

14:00

22:00

07:45

0

1

Brașov (S.C. Prescon Group Development    S.R.L.,    str.

Carierei nr. 151  - parcare

incintă)

07:30

15:30

23:30

17:40

06:30

14:30

22:30

08:15

20

2

Ghimbav (Parcul Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă)

07:00

15:00

23:00

17:10

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:7/B-35-LVD, B-l 12-LVD, BV-54-LVD, BV-55-LVD, BV-57-LVD, BV-58-LVD, BV-59-LVD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria I, IV, IV, IV, I ,IV, IV

  4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

  si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

  C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului                    Valabil până la

  1

  SC Prescon Group Development SRL

  177/08.10.2018

  2

  SC Continental Powertrain Romania SRL

  325/21.08.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Livio Dario S.R.L.

Data emiterii: