Hotărârea nr. 339/2018

Hotărârea nr.339 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27 septembrie 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BF AȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 5000)7

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.339

din data de 30.10.2018


- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 27 septembrie 2018


a Consiliului Județean Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară


a data de 30.10.2018


Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consili de 27 septembrie 2018;


îlui Județean Brașov din data


Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.5 din Legea ad ninistrației publice locale ar. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul art.97 și art. 103, alin.2 din Legea administrații :i publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ord nare a Consiliului Județean


Brașov din data de 27 septembrie 2018.


PREȘEDINTE Adrian- Ioan VeșteaCont asemnează. S

Maria


E CRETAR Jumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 septembrie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Băbuță Claudiu, domnul consilier județean Paul E îache, domnul consilier județean Iatan Adrian, domnul consilier județean Rada E: nil și domnul consilier județean Szakal Andras. La lucrările ședinței de astăzi, pârtie i doamna Dumbrăveanu Maria.

pă secretarul județului.


Dl. Adrian-Ioan Veștea

ilieri județeni, 6 colegi Dumbrăveanu, au făcut

Pe lângă ordinea de zi )e care o să le detaliem


începem ședința ordinară. Suntem prezenți 29 de conp absentează, 3 dintre ei, din ceea ce înțeleg de la doamna cereri și sunt în interes de serviciu și nu au putut fi prezenți de 16 puncte mai avem 18 puncte suplimentare, 18 puncte pe fiecare dintre ele și o să le discutăm punctual. Am considerat de cuviință că trebuie puse pe ordinea de zi de astăzi fiindcă unele dintre ele și le putem discuta pe fiecare dintre ele punctual și justifica p spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

au tot venit pe parcurs iezența lor acolo. Supun


Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobare a procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10.09.2018. Aveți de făcut completări la procesul-verbal? Neavând de fă vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unani pentru s-a aprobat.

:ut completări supun la j mitate, cu 29 de voturi


Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al a de 17.09.2018. Avem

ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din da puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot.împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobare de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul


2ine este pentru? Voturi s-a aprobat.

a rectificării bugetului 1018. Avem puncte de

vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pe ntru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat

excedentului bugetar


Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind utilizare; i

al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu aprobat.

supun la vot. Cine este

9 de voturi pentru s-a


jartizarea pe unități cate din impozitul pe achitarea arieratelor


Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind re administrativ-teritoriale a sumelor alocate din cote defa

venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/s; susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru su; infrastructură care necesită cofinanțare locală. Puncte de Dl. Mitric Radu-Teodor

iu de capital, pentru i; ținerea proiectelor de vedere? Vă rog.


Vă mulțumesc domnule președinte, am o întrebare per tru colegii din Comisia economică. Acum 3 zile am discutat cu dumnealor, țin ind cont de faptul că materialul nu a fost încărcat pe site și nu am apucat să văd ci [rele acolo, am discutat cu colegii din Comisia economică și i-am rugat să-mi spun a modul în care se vor împărți banii pentru u.a.t.-uri. Mi s-a comunicat faptul că vor și am zi extraordinar, mergem înainte, nu este nici un fel de mea surprindere, uitându-mă pe materiale în acest moment

fi împărțiți în mod egal problemă. Spre marea am văzut că lucrurile


stau cu totul și cu totul altfel, deci ceea ce s-a promis nu s-a dau câteva exemple. Nu știu cum să le cataloghez. Vreau s i din zona Făgăraș, comuna Drăguș care are un singur sat i comuna Sâmbăta de Sus vecină, are un singur sat, a primit să explic domnului Vasile Andreiaș pentru ce anume s-au primarul din Drăguș și primarul din Sâmbăta de Sui nemaipomeniți, pentru că de asta au fost aleși de comunitate și nu știu criteriile pentru care s-au acordat acești bani. Aș vrea să continuăm Lisa și cu comuna Recea. Comuna Lisa a primit 150.000 similară ca dimensiuni, a primit 200.000 de lei. Vreau să știu exact pentru ce s-au repartizat astfel banii. Iarăși am discutat la Vama-Buzăi

Tiberiu Chirilaș și dânsul are vreo 50 și ceva de proiecte în dlerulare în acest moment și a primit 150.000 de lei. întrebarea mea este, pe cofinarț pentru infrastructură, care sunt criteriile de acordare ale ace stor sume? Nu vreau să spun în nici un fel modul de acordare, vreau să înțeleg de ce,, ;are a fost logica, pentru că dânsul doar proiectul minim pentru cofinanțare, pentru (el mai mic proiect este necesară suma de 200.000 de lei, iar 150.000 de lei nu se în:adrează nici acolo nici acolo. Dacă colegii de la Comisia economică ar putea să-n i răspundă. Mulțumesc frumos.


întâmplat și vreau să vă încep cu niște comune primit 150.000 de lei,


00.000 de lei. Va trebui


repartizat așa banii. Și s sunt niște oameni 5


după aceea cu comuna de lei, comuna Recea,,


li ilui cu domnul primar


are, pentru dezvoltare,


DI. Adrian-Ioan Vestea

Ceea ce vă pot spune este că m-ar fi bucurat foarte mul ar fi existat aceeași realitate care a fost anul trecut iar jude defavorizat cu 20 de milioane de euro, vorbesc de 90 de milioane de lei. Sunt situații pe care cred că, dacă tot sunteți atât de interesat, ar fi foarte bine ca la nivelul parlamentarilor dumneavoastră care alcătuiesc astăzi jumătatea parlamentară, v-ați fi implicat să fi avut ca și județ, ținând cont de faptul că dacă r e raportăm la Regiunea 7 Centru, avem poate cele mai multe proiecte aflate în implc mentare atât pe spitale


dacă de la nivel central


ui Brașov nu ar fi fost


e au fost, să zicem așa. că și domnul Mitric și-vorbit despre Drăguș și


cât și pe infrastructură rutieră și după cum bine știți, aeroportul îl facem singuri fiindcă nu ne dă nimeni nici un fel de ajutor. Mi-ar fi plăcut dacă ați fi venit data viitoare într-o astfel de ședință și ne-ați spune că ați ridica: interiorul organizației județene iar dumneavoastră ați putea s; și noi băgați în seamă la nivel național. Acum îi dau cuvân :i al Comisiei economice. Din câte știu eu această analiză a colegii din toate partidele politice care fac parte din Comisi i rău că nu stați de vorbă și nu vă lămuriți asupra acestor lucrul i, și a existat o corespondență cu fiecare dintre primării. Vă ro %

Dl. Veștea Mihail

în primul rând ședințele pe care le-am făcut la comis transparente, publice, putea să participe oricine și am înțeles a arătat intenția ca să participe, dar nu a venit. Punctual s-a Sâmbăta. Unele din criteriile pe care le-am avut în considerare a fost și faptul că localitățile au primit direct bani de la bugetul de stat, fără județean și au primit sume diferențiate. Dacă facem o comj de Sâmbăta de Sus și de Drăguș, Drăgușul, vă citesc aici din primit de la bugetul central suma de 70.000 de lei iar Sâmbăti bugetul de stat aproape 400.000 de lei. Deci un criteriu considerare a fost și banii pe care i-au primit de la nivel localități care nu au primit aproape nimic și atunci a trebuit să că dacă vorbim de Vama Buzăului, Vama Buzăului a primit 700.000 de lei de la bugetul central, fiind tot o comună m dintre criteriile pe care le-am avut în vedere, să compensăm u|i pic diferențierile care au fost făcute prin alocările directe către localități de la localități care au fost favorizate și localități mai puțin favori încercat să compensăm. Sigur am mai avut un criteriu leiat de faptul că unele

această problemă și în. ă ne spuneți că suntem :ul domnului președinte 'ost făcută de către toți economică și îmi pare dar a existat o discuție domnul Vestea.


să treacă prin consiliul arație, că tot am vorbit repartizare, Drăgușul a a de Sus a primit de la pe care l-am avut în central, pentru că sunt compensăm noi. Sigur ?este 600.000, aproape că. Acesta a fost unul


bugetul central. Sunt

i zate și pentru care am


localități au niște hotărâri judecătorești și trebuie să dea ni: te bani înapoi și aici n referim la Mândra, care a primit bani în plus, ca să se înțel că să se înțeleagă că nu am avut criterii politice, Prejmer ș aceasta este situația, sigur că așa cum ați spus, suma este avut-o noi de repartizat către localități, undeva la 9 milioar


îagă, Mândra este PSD. Sinea Nouă. Deci cam 'oarte mică pe care am e de lei. Dacă ne uităm la anii precedenți veți vedea că am avut sume mult mai m iri, ceva se întâmplă în momentul de față cu bugetul de stat. Anul acesta nu am pi imit nici un ban pentru drumuri județene la rectificare, înseamnă că sunt probleme undeva, cel puțin la egii de la PSD să facă


autoritățile locale nu ajung bani. Sigur că și eu insist la co

demersuri să încercăm să avem mai mulți bani la autorități 1< tcale, pentru că așa cum bine s-a spus, toți primarii au proiecte și trebuie susținuți. N

Dl. Mitric Radu-Teodor


ultumesc.

9


ați spus dumneavoastră emul care este în acest


Domnule președinte Veștea, vreau să vă răspund la ce și vreau să vă spun că Partidul Social Democrat prin guvi moment a acordat o grămadă de bani județului Brașov prin Dezvoltare Locală. Deci sumele de bani care au venit la prin ari sunt impresionante.

DI. Vestea Mihail

9

Programul Național de Dezvoltare Locală a fost săptămâni, nu s-au dat bani și dacă vorbiți cu colegii, pe PNlbL 1 și PNDL 2, vedeți că e blocat de vreo 3 săptămâni.

DI. Adrian-Ioan Vestea

9

Nu are legătură faptul că este blocat, ceea ce nu știe colegul nostru, nu că a dat județului nostru, spre exemplu județul Teleorman are mei mulți bani, înțeleg că trebuie să compenseze din punct de vedere al alocărilor fiindc economică. Deci dacă stați să vă uitați pe toate județele d: plafoane alocate stimate coleg. Nu a dat județului Brașov ma|i mult decât a dat altor județe. Deci județul Brașov dacă stați să vă uitați pe ierarhie


Programul Național de


docat mai mult de


ă nu au aceeași situație

9                    9

i n România, sunt niște


jste într-o zonă în care


a primit un buget la care au avut acces toate localitățile politică. Deci nu are legătură una cu alta.

indiferent de culoarea


Dl. Mitric Radu-Teodor

primar de orice culoare de competența fiecărui


Asta vroiam să spun, faptul că prin acest program orie ; din județul Brașov a putut să acceseze fonduri. A ținut doa: primar în parte și de echipa pe care și-a construit-o. Guvern il PSD a acordat bani și sprijin indiferent de culoarea politică tuturor primarilor din

udetul Brașov.

9                     9


Dl. Adrian-Ioan Vestea

Bun, am înțeles. Vreți să mai completați domnul Dor țu?

Dl. Dontu Mihai

9

Mulțumesc, aș vrea să mai fac niște precizări. într-a ievăr discuția inițială a fost că vom aloca o sumă minimă pe localități atât rurale,

respectiv 100 și urbane •ane, orașe și municipii, e de 175. Deci a existat


200. După cum vedeți, dacă vă uitați la cele 10 localități uri sumele sunt egale. La municipii suma este de 100 iar la ora: ( o situație de genul acesta. Al doilea lucru este că nici o local am avut grijă să fie o sumă minimă alocată, iar despre culoai vă dau contraexemple, uitați-vă la Dumbrăvița cu Hălchiu colori politice opuse la conducere și vă pot da mai multe exc mple din zonă. Deci nu cred că a fost o discuție politică. într-adevăr sunt localități i nvecinate care au sume diferențiate dar se referă și la această discuție, am făcut anal Lza și a sumelor primite de la Guvern prin alocări directe. Mulțumesc.

tate nu ia zero lei, adică ea politică a alocării, să una lângă cealaltă, cu


Dl. Postolache Nicolae

a domnul președinte al ă și lucrul acesta este


Eu țin să apreciez faptul, așa după câte am înțeles de Comisiei de buget-finanțe, nu a fost o repartiție politic; îmbucurător. Am doar o mică nedumerire, fiindcă spui ea și domnul Donțu, municipiile au primit 100.000, orașele, cea mai mare parte, ără Ghimbav, 175.000. Să înțeleg că criteriul a fost tot finanțarea de la bugetul de st it?

Dl. Donțu Mihai

La municipii sumele sunt mai mari.

DI. Postolache Nicolae

Am înțeles și mai am o rugăminte, dacă se poate pe viitor, fiindcă subiectul acesta este mai fierbinte, să fie postat materialul, pentru că personal eu nici azi dimineață la 10 nu l-am găsit și nu știam care sunt sumele de la buget care au fost alocate. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

»

nare. Cine este pentru? pentru s-a aprobat.( în


Nemaifiind discuții supun la vot acest punct spre apr< Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de votur sală a intrat și domnul consilier județean Nicoară Lucian)

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de în care UAT-Județul icte de vedere supunem


615.762,93 lei, pentru plata cotizațiilor către asociațiile

Brașov este membru. Avem puncte de vedere? Neavând pu n la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării Sistemului informatic integrat în cadrul Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vede re? Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de i onducere de șef secție - Secția Clinică OG II din cadrul Spitalului Clinic de Ob itetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere? Neasupunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri de voturi pentru s-a aprobat.

rând puncte de vedere

? în unanimitate, cu 30


Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind apiobarea modificării șii completării anexei nr.6 la Hotărârea nr. 169/2018 ndoptată de Consiliul Județean Brașov pentru validarea membrilor în consilii 1< unităților sanitare publice ai căror management a fost

e de administrație ale : preluat de Consiliul


Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând pune e de vedere supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unani pentru s-a aprobat.

mitate, cu 30 de voturi


rea statului de funcții ; Brașov. Avem puncte ne este pentru? Voturi s-a aprobat.

aprobarea structurii


Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprob: și a organigramei ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioas de vedere? Neavând puncte de vedere supunem la vot. C : împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supunem la Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. ?

vot. Cine este pentru? pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, vem puncte de vedere?


Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pertru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

:i tarea de către Județul a imobilului situat în


Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind neexerci

Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționan municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu nr.51. ?

vem puncte de vedere?


Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pertru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

rea statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov. Avem


Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aproba

puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supunem k Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi

vot. Cine este pentru? pentru s-a aprobat.


Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.295/24.07.2017 privind stabiliirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pen funcțiile contractuale cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând pu icte de vedere supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unaj limitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

ru funcțiile publice și


Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l3/30.01.2( 18 privind stabilire;;» salariilor de bază pentru personalul cadrul Direcției Ju

ețene Comunitare de


Evidență a Persoanelor Brașov. Avem puncte de vedede? Neavând puncte dc vedere supunem la vot. Cine este pentru? Voturi în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

potrivă? Abțineri? îr


Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții : ivând puncte de vedere ? în unanimitate, cu 30


al Muzeului de Artă Brașov. Avem puncte de vedere? Ne: supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținei i de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pen :i

tu? Voturi împotrivă?


A

Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților de administrație ale ilui Județean Brașov,

din partea Consiliului Județean Brașov în Consiliile instituțiilor de învățământ special din subordinea Consili


pentru anul școlar 2018-2019. Avem puncte de vedere? Ne; ivând puncte de vedere supunem la vot. Vot secret. Culegem voturile, cu 26 de votiri pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind atribuir ;a licenței de traseu și județean de persoane sport S.C. DIA BUS


a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public prin curse regulate speciale pentru operatorul de trar S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, sti. Câmpului nr. 16 -parcare incintă) - Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinu incintă) - Prejmer Parc Industrial (S.C. Indcar Bus Indus incintă) și retur. Avem puncte de vedere? Neavând puncte vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unani pentru s-a aprobat.

ui nr. 125 - parcare tries S.R.L. - parcare de vedere supunem la nitate, cu 30 de voturi


Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind atribuir ;a licenței de traseu și județean de persoane


a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public

prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 -parcare incintă) - Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinu incintă) - Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L., str.

ui nr. 125 - parcare Aleea Duvenbeck nr.


? în unanimitate, cu 30


1 - parcare incintă) și retur. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind atribuir *a licenței de traseu și județean de persoane de transport S.C. parcare incintă)


a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public prin curse regulate speciale pentru operatorul

TRANSANDRE S.R.L. pe traseul: Brașov (S.C. Metrom 5 .A. -

- Prejmer Parcul Industrial (S.C. Rumagol S.R.L., str. Milano nr. 4 - parcare incintă) și retur. Avem puncte de vedere? Neavând puncte

de vedere supunem la


vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanin itate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și


a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public j udețean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transpe rt S.C. TRANSBUS S.A. pe unele trasee. Avem puncte de vedere? Vă rog.


Dl. Postolache Nicolae


icest operator că ar fi nă refer în special la as la peron în ultima spre exemplu cu un barte mare și chiar


Domnul președinte, îmi permit să spun în legătură cu cazul probabil să își mai îmbunătățească puțin serviciile și modalitatea de a permite accesul în aceste autobuze. Este t|i clipă, trebuie să aștepți, este învălmășeală, în comparație operator care face Vâlcea-Brașov, diferența este foarte-atitudinea unor șoferi. Mă gândesc că poate unitatea de monitorizare a serviciilor de transport județean ar putea să le atragă atenția din acest punct o situație când a fost problema cu podul acela de la Budila, (in păcate foarte mulți cetățeni nu au mai putut să ajungă la muncă în Brașov fiindcă nu opreau în stații fiind prea pline. Probabil în situații de acest gen s-ar impune dublarea sau multiplicarea mijloacelor de transport. Vă mulți mese.

Dl. Vasile Ungureanu

Probabil colegul nu a fost destul de atent, aceste ultin licențele de traseu, este vorba de curse speciale care practi: operatorii economici respectivi care fac contract cu aceste fim n ceea ce vorbea colegul, probabil că era vorba despre cursele Datorită faptului că în acest moment practic s-a dat o nouă leg este vorba de cea privitoare la transportul metropolita i transportatorii de peroane puncte în plus, dacă au efectuat ace si un pic asupra noii legislații. Mulțumesc.


de vedere. A mai fost


autobuzele respective


ie puncte privitoare la

sunt cerute de către


e de transport. Despre regulate de persoane, slație și în primul rând i, nu vor mai avea ite trasee. Să se aplece


Dl. Adrian Gabor

comerciale, dar asta cu lnire cu patronul firmei


Deci cele dinainte au fost într-adevăr pentru societăți < Transbus este cursă regulată. Săptămâna trecută am avut înti ] în legătură cu problema de la Budila. Acolo trebuie să preia t >ate cursele care au fost pe cale ferată unde s-au dărâmat acum podul. Am făcut ci prin reprezentanții comunei Budila și directorul școlii, a înc sput și școala și tocmai de aceea am luat-o din timp să nu avem aceste probleme. înt ■ spus că și-a cumpărat 20 și mai aduce încă 25 de mașini.

dânsul un orar stabilii


-adevăr si de mașini au

»                         5

După cum știți, el are


transport în toată țara, nu numai la Brașov și l-am rugat să ma i schimbe din vechituri. Oricum poliția îl sancționează și le scoate, pe cele care nu ai cu ce ați spus dumneavoastră cu tragerea pe peron nu știam vorbesc cu el. Aici depinde și de șefii pe care îi are în autogari.

autorizație. în legătură dar o să îl anunț și o să


Dl. Postolache Nicolae

Vă mulțumesc, foarte bine a punctat domnul vicepreședinte, am citit că era și eu nu vreau acum să


vorba aici de transporturi speciale, dar era la modul general personalizez anumite lucruri, dar este vorba și de atitudinea unor șoferi care fumează, deschid geamul. De exemplu astăzi de dimineață d(

la Făgăraș a trebuit să-


1 chemăm noi. Era și 10, trebuia să plece de 10 minute șoferul respectiv și nu pleca în cursă. E frig acum, stai în frig, în ploaie, te înghesui, sunt de calitate a transportului în general. Mulțumesc.

ucruri de genul acesta.


Dl. Adrian-Ioan Vestea

9

Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? A (țineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a S.C. M trom Industrial Parc S.A. Brașov și mandatarea reprezentanților Județului Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.jA

Brașov în Adunarea . Brașov în acest sens.


Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supunpm la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 aprobat.

de voturi pentru s-a


Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Durnă - Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilu vedere? Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-

ui Brașov. Puncte de este pentru? Voturi a aprobat.

proiect de hotărâre


Trecem la punctul nr. 1 ca și puncte suplimentare,

privind constatarea anulării Hotărârii nr.395/2017 adaptată de Consiliul Județean Brașov privind sancționarea disciplinară a diiectorului general ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere?

Dl. Manea Ion

Câteva lămuriri pentru sancționare. De ce e sancționat, cu ce e sancționat?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Se anulează hotărârea, se constată anularea hotărâri

respective și noi o


revocăm.

Dna. Maria Dumbrăveanu

în contenciosul administrativ avem hotărâre definitivă


3 rin care a câștigat. S-a pronunțat și instanța ne cere pe principiul simetriei acului administrativ să adoptăm o hotărâre prin care anulăm prima hotărâre considera tă de instanță nelegală.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind delegarea cu caracter temporar a atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conduce re de director general

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Co oilului Brașov. Vom vota secret, este vorba de doamna Gârbacea Julieta care este șe f de serviciu în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilu ui Brașov. Culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter director general al


temporar a funcției publice de conducere vacantă de Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Votăm secret. Culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind ap robarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brișov. Votăm secret. Culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Maria Dumbrăveanu

:ean, adoptăm această Generale de Asistență ; în 12 octombrie, dar


Vreau să comunic încă odată plenului consiliului jude :i hotărâre, încetarea de drept a actualului director de la Direcției < Socială și Protecția Copilului Brașov. Se întrunesc condițiil; pentru că nu o să avem ședință până atunci, am supus votului dumneavoastră. Aplicarea hotărârii va fi cu începere din 12 octombrie. In această ordine de idei a trebuit să facem notificare la Agenția Națională a Funcționa-ului Public în ceea ce privește persoana care să întrunească condițiile legale pentn și pentru promovare temporară și din această cauză aceste 4 p uncte apar suplimentar pe ordinea de zi, pentru că am așteptat avizul A.N.F.P. con form legii și statutului funcționarului public. Mulțumesc.

delegarea de atribuții


Dl. Adrian-Ioan Veștea

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind modificarea anexei ia Hotărârea nr.176/30.05.2018 adoptată de Consiliul Judîțean Brașov privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloa cele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Jud îțean Brașov. Puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte, aș vrea cineva să îmi de a explicații pe această temă.

Dna. Maria Dumbrăveanu

serviciile acestei școli

Actele normative în


Este vorba de Școala cu învățământ Special Codlea. De beneficiază copii din mai multe localități, gen Bran, Codlea ceea ce privește decontarea transportului și tot ceea ce înseanu i; de școala specială pentru copii, în afară de serviciile de hrană ș i prin lege. Ei au nevoie de suplimentare pentru transportul ac sstor copii fiind copii cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale și din cauza ista consumul lor este mai mare decât cel prevăzut inițial în hotărârea adoptată de făcut o analiză și s-a constatat că pentru că au aceste servicii p cu nevoi speciale, trebuie să le asigurăm un plus.

ă serviciile efectuate


tot ce le este conferit


consiliul județean. S-a care le oferă copiilor


Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc frumos.

»

Dl. Adrian-Ioan Vestea

•trivă? Abțineri? în


Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împa unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata entați, dar lipsiți de ! și Meserii „Tiberiu :m puncte de vedere?


taxei de frecvență pentru cincisprezece cursanți foarte t£ posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Art : Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2018-2019. Avei

Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind avizs scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul Brașov, str. G. Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obște “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere? Neav supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri' în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de -- Consiliul Județean îicipiului Brașov și ;a, prin efort comun, iz avea loc în Județul


rea închirierii prin situat în Municipiul trică și Ginecologie ind puncte de vedere

area încheierii unui


Colaborare între Ministerul Mediului, Județul Brașov Brașov, Municipiul Brașov - Consiliul Local al Mu Instituția Prefectului - Județul Brașov privind desfașurar a Reuniunii Directorilor în Domeniul Biodiversității, care Brașov, în perioada 8-9 aprilie 2019, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pentm? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprot

Protocol de colaborare între Spitalul Clinic de Urgență jentru Copii Brașov, UAT Județul Brașov și Inspectoratul Școlar Județean Brașov, pentru asigurarea unor servicii medicale gratuite pentru elevii mităților școlare din municipiul și județul Brașov. Avem puncte de vedere? Nes vând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.

10 proiect de hotărâre privind ^probarea încadrării goria funcțională de


drumului județean DJ 112 B Cristian - Vulcan, în cate; drum de interes local - stradă. Puncte de vedere?

Dl. Mitric Radu-Teodor

Există un proiect de hotărâre la consiliul local pe acea ;tă temă?

Dna. Maria Dumbrăveanu primarul localității Cristian și ei ne-au trimis doar o adresă la și ei pe ordinea de zi la ședința lor ordinară propunere privim declasarea drumului de interes județean în drum de interes comunal și ne-au rugit să dăm curs acestei solicitări, având în vedere că pregătesc materialul pentru a ao :esa fonduri europene sau pe PNDL, în funcție de rezultatele DALI-ului.

Pot să informez plenul consiliului județean că am reușit să iau legătura cu ora respectivă dar au


Dl. Adrian-Ioan Vestea

Deci își doresc să preia acest drum județean fiindcă ex inderea intravilanului comunei Cristian merge către Vulcan, oamenii vor să își

iacă trotuare, vor să-l


administreze, să deszăpezească, este o povară în minus pentri noi iar Cristianul își permite lucrul acesta. Dacă mai sunt puncte de vedere? Nea\; supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri' de voturi pentru s-a aprobat.

ând puncte de vedere

în unanimitate, cu 30


Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind a irobarea încadrării drumului județean DJ 730 A Fundata - Fundățică -categoria funcțională de drum comunal. Avem puncte de vddere? Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

lim. Jud. Argeș, în


rectificării bugetului al Direcției Generale 'imit prin Hotărâre de ciente, după cum bine


Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind validarea de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018 și de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Am p Guvern 5.900.000 de lei. Evident că aceste sume nu sunt suf

știți Județul Brașov până acum a luat bani de la investiții (a să poată să acopere salariile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecți i altfel eram într-un impas foarte mare. Nici aceste sume ca i suficiente, vom vedea ce vom face până la sfârșitul anului, i

Copilului, pentru că e ne-au venit nu sunt


să sperăm că în urma


lobby-ului făcut de colegii noștri vom primi și restul de pi nete. Dacă aveți alte puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pi mijloc de transport - autobuz turistic, din patrimoniul patrimoniul municipiului Brașov. Există interes din partea pentru a prelua acest mijloc de transport, noi am epuizat toate

kintru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind transmite rea fără plată a unui județului Brașov în Municipiului Brașov jrocedurile de licitație


pentru vânzare, nu au existat cumpărători și atunci ne-am îndreptat către municipiu care de altfel are și o regie de transport și care poate să-cetățenilor județului și al municipiului Brașov. Dacă aveți alte puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pentu? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

utilizeze în interesul


ea planului operativ

119. Puncte de vedere?


Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobai * de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2018-2 Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pentu? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobai ea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cine este pent ru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei

Brașov. Puncte ae este pentru? Voturi


pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean vedere? Neavând puncte de vedere supunem la vot. Cinj împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s -a aprobat.

proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorii or tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată


Mai avem două puncte suplimentare, punctul nr. 1"

Dotarea cu echipamente și aparatură medicală si de Urgență Brașov”


prin proiectul „ Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean

Vom depune un nou proiect pe Programul Operațional Regional și suntem nevoit să dăm o astfel de hotărâre de parteneriat cu spitalul. Supun Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi

a vot. Cine este pentru? pentru s-a aprobat.

irobarea proiectului


Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind j „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Amb ulatoriului Integrat ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”, a cheltui;

Iilor legate de proiect


și aprobarea acordului de parteneriat între Județul Bras dv - lider de proiect și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea in a proiectului. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu aprobat.

plementării în comun

supunem la vot. Cine

30 de voturi pentru s-a


în această dimineață pe


Vroiam să vă mai fac o informare, de aceea am și fost aeroport, avem oaspeți pe reprezentanții Autorității Aeronautice Române. De asemenea îi avem oaspeți și pe reprezentanții de la Romats i. Astăzi lucrăm foarte mult pe partea asta tehnică și sperăm să facem în așa fel înc ât toată demersurile pe care noi le mai avem de făcut să le facem în parteneriat cu dumnealor. Ieri am fost prezent la aeroport și mai aveau de turnat o parte din calea < le rulare, a fost turnată până în cursul zilei de astăzi, deci practic calea de rulare e: ;te realizată urmând ca până în data de 20 să avem turnată și platforma de îmbarcai < constructorului în cazul în care nu vom avea situații extreme la procedura de achiziție referitor la cele 9 obiecte suntem în de eligibilitate, s-a trecut de evaluarea tehnică și acum vor 1 trece pe economic și sperăm ca în două săptămâni, sau mai devreme, să desemnă m câștigătorul și de ce nu, până la sfârșitul lunii să încheiem contractul și pentru c ealaltă etapă pe care o avem în plan. Mulțumesc mult. Domnul Postolache.

e. Asta este aprecierea De asemenea referitor


inie dreaptă. S-a trecut


DI. Postolache Nicolae

Am o singură întrebare, știu că există o problemă ci SMID-ul. Dacă cineva ne poate explica, pentru că am înțeles că am fost dați în judec ată și care este problema referitoare la SMID.

Dna. Toaso Imelda

Da, pe scurt s-a finalizat procedura de evaluare a o: ertelor din luna august, într-adevăr există o contestație depusă la Tribunalul Brașov pentru care primul termen de judecată este fixat pentru data de 4 octombrie, deci săptămâna viitoare și. avem deja punctul de vedere pregătit, așa că sperăm să soluționeze rapid.

se definitiveze, să s«;


Dl. Postolache Nicolae

Mulțumesc.

5

Președinte, Adrian-Ioan Veștea^

Secretar,

Dumbrăveanu Maria