Hotărârea nr. 318/2018

Hotărârea nr.318 – constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului DURNĂ GHEORGHE, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov. ro

Website: www,judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.318

din data de 27.09.2018

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului DURNĂ GHEORGHE, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 27 septembrie 2018;

Analizând raportul de specialitate, precum și expunerea de motive, înregistrate sub nr. ad. 15131/21.09.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului DURNĂ GHEORGHE, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 12.10.2018, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 247/03.06.2014 privind numirea domnului DURNĂ GHEORGHE în funcția publică de conducere de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa nr. 51909/17.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 15131/17.09.2018, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, face cunoscut că la data de 12.10.2018, domnul DURNĂ GHEORGHE va îndeplini condițiile de vârstă standard și stagiul minim de cotizare pentru pensionare, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 98, alin. (1), lit.”d” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE.

Art.l.- începând cu data de 12.10.2018, se constată încetarea drept a raportului de serviciu al domnului DURNĂ GHEORGHE, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dunybrăveanu

Ț