Hotărârea nr. 315/2018

Hotărârea nr.315 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseele: - Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) – Hărman (punct de lucru S.C. Tosi Shoes & Co S.R.L. – parcare incintă) şi retur; - Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) – Cristian (punct de lucru S.C. Valachia Apex S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) – – Cristian (punct de lucru S.C. Terwa România S.R.L. – parcare incintă) și retur

Consiliul Județean Brașov

>


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 315

din data de 27.09.2018

privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseele:

Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) - Hărman (punct de lucru S.C. Tosi Shoes & Co S.R.L. - parcare incintă) și retur;

Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) - Cristian (punct de lucru S.C. Valachia Apex S.R.L.- parcare incintă) și retur;

Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) — Cristian (punct de lucru S.C. Terwa România S.R.L. - parcare incintă) și retur

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul nr. ad. 14848/21.09.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere pe Drumuri Județene/Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseele: Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) - Hărman (punct de lucru S.C. Tosi Shoes & Co S.R.L. - parcare incintă) și retur, perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.10.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport; Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) - Cristian (punct de lucru S.C. Valachia Apex S.R.L.- parcare incintă) și retur, perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 15.09.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport; Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.)--Cristian (punct de lucru S.C. Terwa

România S.R.L. - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 01.10.2021, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (2), alin. (4), lit. „a”, „b”, „c”, „d” și „e”, art. 17 alin.(l) lit. „p”, art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare și art. 31, alin.lAl, (2), art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.(l), lit. „d și alin. (5), lit. ”a”, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS

S.A. pe traseul: Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) - Hărman (punct de lucru S.C. Tosi Shoes & Co S.R.L. - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.10.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseul: Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) - Cristian (punct de lucru S.C. Valachia Apex S.R.L.- parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 15.09.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.3. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseul: Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) — Cristian (punct de lucru S.C. Terwa România S.R.L. - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 01.10.2021, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. TRANSBUS S.A.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria BV Nr. 225

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Brașov (str. 13 Decembrie nr 135 SC Transbus SA - parcare incintă) -Hărman (punct de lucru S.C. Tosi Shoes & Co S.R.L. - parcare incintă) și retur

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:30

  -

  -

  -

  0

  1

  Brașov (str. 13 Decembrie nr 135- parcare incintă SC Transbus SA)

  15:50

  -

  -

  -

  06:50

  -

  -

  -

  14

  2

  Hărman (punct de lucru S.C. Tosi Shoes & Co S.R.L. -parcare incintă)

  15:30

  -

  -

  -

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-46-VYN

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Harman

  2662/25.10.2016

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. TRANSBUS S.A.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. TRANSBUS S.A.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria BV Nr. 226

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Brașov (str. 13 Decembrie nr 135 S.C. Transbus S.A. - parcare incintă) -Cristian (punct de lucru S.C. Valachia Apex S.R.L. - parcare incintă) și retur


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:20

  14:30

  22:30

  -

  0

  1

  Brașov (str. 13 Decembrie nr 135, SC Transbus SA - parcare incintă)

  07:20

  16:00

  23:30

  -

  06:40

  14:50

  22:50

  -

  14

  2

  Cristian (punct de lucru S.C. Valachia Apex S.R.L. -parcare incintă)

  07:00

  15:40

  23:10

  -

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-37-COD

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                    Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Cristian

  2324/13.09.2013

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. TRANSBUS S.A.

Data emiterii:

Consiliu] Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. TRANSBUS S.A.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr.227

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Brașov (str. 13 Decembrie nr 135, S.C. Transbus S.A.- parcare incintă) -Cristian ( punct de lucru S.C. Terwa România S.R.L. - parcare incintă) și retur


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:15

  14:15

  22:25

  -

  0

  1

  Brașov (str. 13 Decembrie nr 135- parcare incintă SC Transbus SA)

  07:30

  15:35

  23:35

  06:40

  14:40

  22:50

  4

  14

  2

  Cristian ( punct de lucru S.C.

  Terwa România S.R.L. -parcare incintă

  07:05

  15:10

  23:10

  -

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-78-VYN

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                   Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Cristian

  656/30.06.2017

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. TRANSBUS S.A.

Data emiterii: