Hotărârea nr. 314/2018

Hotărârea nr.314 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L. pe traseul: Brașov (S.C. Metrom S.A. – parcare incintă) – Prejmer Parcul Industrial (S.C. Rumagol S.R.L., str. Milano nr. 4 – parcare incintă) şi retur

Consiliul Județean Brașov

»


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 314

din data de 27.09.2018

privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L. pe traseul: Brașov (S.C. Metrom S.A. - parcare incintă) - Prejmer Parcul Industrial (S.C. Rumagol S.R.L., str. Milano nr. 4 - parcare incintă) și retur;

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul nr. ad. 13993/21.09.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere pe Drumuri Județene/Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L. pe traseul: Brașov (S.C. Metrom S.A. - parcare incintă) - Prejmer Parcul Industrial (S.C. Rumagol S.R.L., str. Milano nr. 4 - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 01.10.2020, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (2), alin. (4), lit. „a”, „b”, „c”, „d” și „e”, art. 17 alin.(l) lit. „p”, art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare și art. 31, alin.lAl, (2), art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.(l), lit. „d și alin. (5), lit. ”a”, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L. pe traseul: Brașov (S.C. Metrom S.A. - parcare incintă) - Prejmer Parcul Industrial (S.C. Rumagol S.R.L., str. Milano nr. 4 - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 01.10.2020, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Consiliul Județean Brașov

1


Operatorul de transport rutier

S.C. TRANSANDRE S.A.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria BV Nr. 222

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Brașov (S.C. METROM S.A. - parcare incintă) - Parcul Industrial Prejmer (S.C. RUMAGOL S.R.L. - parcare incintă) și retur

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  07:30

  14:00

  16:00

  0

  1

  Brașov (S.C. Metrom S.A. parcare incintă)

  07:25

  09:05

  15:50

  17:50

  06:40

  08.15

  14:45

  16:45

  20

  2

  Parcul Industrial Prejmer (S.C. Rumagol S.R.L.-parcare incintă)

  06:45

  08:20

  15:05

  17:05

  22:00

  -

  -

  -

  0

  1

  Brașov (S.C. Metrom S.A. parcare incintă)

  23:50

  -

  -

  -

  22:45

  -

  -

  -

  20

  2

  Parcul Industrial Prejmer (S.C. Rumagol S.R.L.-parcare incintă)

  23:05

  -

  -

  -

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:2/ BV-94-SIA, BV-11-SYA

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria III

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                    Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  SC Metrom SA

  106/14.02.2017

  2

  SC Rumagol SRL

  270/2017

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Transandre S.R.L.

Data emiterii: