Hotărârea nr. 313/2018

Hotărârea nr.313 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 – parcare incintă) – Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 – parcare incintă) – Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L., str. Aleea Duvenbeck nr. 1 – parcare incintă) şi retur

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

5                                            5

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


I<118-2C»1SJ SAR3ATORIM iMFREUIXA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 313

din data de 27.09.2018

- privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 - parcare incintă) - Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 - parcare incintă) - Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L., str. Aleea Duvenbeck nr. 1 - parcare incintă) și retur;

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul nr. ad. 12871/21.09.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere pe Drumuri Județene/Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 - parcare incintă) -Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 - parcare incintă) - Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L., str. Aleea Duvenbeck nr. 1 - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 01.10.2021, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (2), alin. (4), lit. „a”, „b”, „c”, „d” și „e”, art. 17 alin.(l) lit. „p”, art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare și art. 31, alin.lAl, (2), art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.(l), lit. „d și alin. (5), lit. ”a”, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 - parcare incintă) - Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 - parcare incintă) - Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L., str. Aleea Duvenbeck nr. 1 - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 01.10.2021, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2.


- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Ves.


fi

uo

; EH

3 1 \ \ rA


Contrasemnează , SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. SENGABI BUS S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria BVNr.224

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Săcele ( S.C. Diasen Corn S.R.L., str. Câmpului nr. 16-parcare incintă) - Brașov (S.C. Bus Trade S.R.L. str. Zizinului nr. 125-parcare incintă) - Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L. str. Aleea Duvenbeck nr. 1- parcare incintă) și retur.

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  07:35

  -

  -

  -

  0

  1

  Săcele ( S.C. Diasen Corn

  S.R.L., str. Câmpului nr. 16-parcare incintă)

  17:50

  -

  -

  -

  07:50

  -

  -

  -

  12

  2

  Brașov (S.C. Bus Trade S.R.L. str. Zizinului nr. 125-parcare incintă)

  17:35

  -

  -

  -

  08:15

  -

  -

  -

  25

  3

  Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L.str. Aleea Duvenbeck nr. 1- parcare incintă)

  17:10

  -

  -

  -

Emitent:

CONSILIUL

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare^/ B-43-DSN, B-48-DSN

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria III

 • 4. Numărul de șoferi necesar: Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Săcele

  071801/25.07.2018

  2

  Brașov

  18206/19.07.2018

  3

  Cristian

  3824/23.07.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIERS.C. Sengabi Bus S.R.L.

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov

ț


Operatorul de transport rutier

S.C. SENGABI BUS S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 224/1

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Sâcele ( S.C. Diasen Corn S.R.L., str. Câmpului nr. 16-parcare incintă) - Brașov (S.C. Bus Trade S.R.L. str. Zizinului nr. 125-parcare incintă) - Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L. str. Aleea Duvenbeck nr. 1- parcare incintă) și retur.

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  07:35

  -

  -

  -

  0

  1

  Săcele ( S.C. Diasen Corn

  S.R.L., str. Câmpului nr. 16-parcare incintă)

  17:50

  -

  -

  -

  07:50

  -

  -

  -

  12

  2

  Brașov (S.C. Bus Trade S.R.L. str. Zizinului nr. 125-parcare incintă)

  17:35

  -

  -

  -

  08:15

  -

  -

  -

  25

  3

  Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L.str. Aleea Duvenbeck nr. 1- parcare incintă)

  17:10

  -

  -

  -

Emitent:

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare^/ B-43-DSN, B-48-DSN

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria III

 • 4. Numărul de șoferi necesar: Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Săcele

  071801/25.07.2018

  2

  Brașov

  18206/19.07.2018

  3

  Cristian

  3824/23.07.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Sengabi Bus S.R.L.

Data emiterii: