Hotărârea nr. 301/2018

Hotărârea nr.301 – modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

Consiliul Județean Brașov

*


Cod: F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 301

din data de 27.09.2018

- privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 16318 din data de 17.09.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018, privind validarea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice, din subordinea Consiliului Județean Brașov , pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov ( anexa nr. 6);

Luând în considerare Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 547/25.05.2018 privind nominalizarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Brașov (membrii și membrii supleanți), în Consiliile de administrație ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, precum și de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr.739/28.08.2018 privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 547/25.05.2018 privind numirea reprezentanțior Președintelui Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice, al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, precum și adresele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov nr. 12785/06.08.2018 și nr. 13805/24.08.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/17.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

Luând în considerare dispozițiile art. 187, alin. (2), lit. “a”-“f’ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin. 5, lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se modifică și se completează anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018, conform noii anexe nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018, pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, rămân neschimbate.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Consiliul Județean Brașov f


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ANEXĂ nr. 6 la Hot. CJBV nr .169 din data de 30.05.2018

Președinte                  Secretar

AdriajaueaîfVeșted ' MariaJDumbraveanu

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Duicu Claudia Ciubotaru Mariana

Buzamet Otilia Pascu Mihai Lucian

Consiliul Județean Brașov

Soneriu Mihaela

Schiopu Valerica

PresedinteCJ Brașov

Guran Clara

Zichil Mihaela

DSPJ Brașov

Pascu Alina

Mitrica Maria

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Sucaciu Dan Mirel

Albean Ilie Marcel

Colegiul Medicilor

Brașov

Radu Maria

Benga Florina

OAMGMAMR

Mihaela Ciucasel

Bodea Doina Lucia

Ghișe Maria

Voina Claudia

Sindicatul Medisan-

Sanitas Brașov

Sindicat TESA

Sindicat Solidaritatea

Sanitara Cluj

Director Executiv,

Ec.AdelinaMihaela Văsioiu

<VC ‘O