Hotărârea nr. 294/2018

Hotărârea nr.294 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 septembrie 2018

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.294 din data de 27 septembrie 2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 17 septembrie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27 septembrie 2018

Analizând procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 17 septembrie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 17 septembrie 2018.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 17 septembrie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Vestea constată că lipsește domnul consilier județean Băbuță Claudiu, domnul consilier județean Comea Claudiu, domnul consilier județean Dumitrescu Flavius, doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Iatan Adrian, domnul consilier județean Mareș Ioan, domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor, domnul consilier județean Nicoară Lucian Florin, domnul consilier județean Noaghea Nelu Petru, domnul consilier județean Postolache Nicolae, doamna consilier județean Mariana Sebeni Comșa, domnul consilier județean Suciu Iosif, domnul consilier județean Tănase Ionuț și domnul consilier județean Vocilă George. La lucrările ședinței de astăzi, în locul secretarului județului, participă doamna director executiv Crăciun Claudia.

DI. Adrian-Ioan Vestea

Vom începe această ședință de îndată. Vreau să vă spun că din 35 de consilieri suntem prezenți 21 și ședința este statutară. Vreau să vă mulțumesc pentru eforul pe care l-ați făcut de a veni la această ședință. Până la ora 15 este o Axă deschisă pentru proiectul pe care vrem să-l depunem. Pe lângă proiectul pe care l-am aprobat data trecută vrem să depunem și proiectul de la Bunești-Viscri—Dacia, un proiect pe care a trebuit să facem ședințe de consilii locale și la Bunești și la Jibert, lucru care s-a întâmplat. Am aprobat acest parteneriat și aprobăm și noi acest lucru în această ședință și până la ora 15 îl vom încărca și îl vom depune pe acest proiect pe fonduri europene. Atât acest proiect cât și proiectul trecut sunt două proiecte pe care noi le avem pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Eu o să îi dau citire ordinii de zi, o să o supun aprobării, după care colega mea o să vă spună exact dacă aveți întrebări. Chiar dacă este ședință de îndată vreau să fiți cumva împăcați că lucrurile sunt în direcția asta, adică să depunem un proiect.

Avem un singur punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Comuna Jibert și U.A.T. Comuna Bunești pentru proiectul “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri -Bunești, Km 0+000-15+065” în conformitate cu prevederile POR 2014-2020.

Aprobăm de această data ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat.

în continuare o să îi dau cuvântul Lucianei, directoare de la Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și vă va detalia ce implică, care sunt indicatorii pe care noi îi aprobăm și ulterior vom vota în cunoștință de cauză în urma explicațiilor date de dumneaei.

Dna. Luciana Gliga

Bună ziua. Noi terminăm acum de încărcat proiectul Dacia-Viscri-Bunești, proiectul a fost finanțat prin PNDL. Statul Român are un alt mecanism acum cum se recuperează banii prin fonduri europene. Valoarea proiectului este undeva la 24 de milioane. Valoarea totală eligibilă este de 20.538.833,85 lei și contribuția proprie 410.776, 68 lei.

DI. Adrian-Ioan Vestea

A

Deci valoarea totală a proiectului este mai mare, este de 24 de milioane. In urma procedurilor de achiziție s-a ajuns la valoarea de 20 de milioane, înțeleg. Deci în urma procedurilor de achiziție, fiindcă acest proiect este deja contractat și se lucrează pe el, s-a ajuns la 20 de milioane și aici avem contribuția noastră. Mai sunt întrebări? Sunteți lămuriți? Dacă este vreo diferență foarte mică vom rectifica fiindcă este vorba de cifre care rezultă din proiect și din procedurile care au fost făcute, deci sunt indicatori în cadrul proiectului.

Atunci supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Acest mecanism a apărut tocmai datorită faptului, deci noi eram implicați pe PNDL cu cele două proiecte și aveam parte de finanțare stabilită printr-un contract de finanțare dar am considerat de cuviință să depunem și aceste proiecte pe Programul Operațional Regional deoarece contribuția noastră este mult mai mică, este de doar 2% iar în felul acesta pe sumele care sunt arondate județului Brașov pe PNDL, vor putea intra alte comunități locale pe alte proiecte, spitale, cămine, culturale sau alte proiecte depuse, aducțiuni, canalizare sau asfaltare. Acesta este principalul motiv pentru care noi încercăm să-l mutăm dincoace, în cazul în care ni-1 declară eligibil, ni-1 ia de dincolo și ni-1 finanțează integral.

Vă mulțumesc mult. Ședința ordinară va fi pe data de 27, de joi într-o săptămână și atunci vom avea absolut tot pregătit.

Secretar, Dumbrăveanu Maria