Hotărârea nr. 290/2018

Hotărârea nr. 290 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 septembrie 2018

Consiliul Județean

»

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 290

din data de 17.09.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 17 septembrie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 17 septembrie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 770/17.09.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 17 septembrie 2018, ora 1300, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 17 septembrie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 770/17.09.2018.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


t3'8 2.01 fj: SĂRHATCH-M ÎMFOy.UWi


PREȘEDINTE

Cod: F-05


DISPOZIȚIA NR.770

din data de 17.09.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 17 septembrie 2018 ora 1300, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

A

In temeiul art. 94 alin. (4) și art. 106 dm Legea administrației publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată la data de 17 septembrie 2018, ora 1300, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Comuna Jibert și U.A.T. Comuna Bunești pentru proiectul “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, Km 0+000-15+065” în conformitate cu prevederile POR 2014-2020.

PREȘEDINTE Adrian-Ioan Veștea