Hotărârea nr. 283/2018

Hotărârea nr.283 – aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 283 din data 10.09.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 10.09.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018.

PREȘEDINTE, Vestea Adrlan-Ioa


Contrasemnează, SECRETAR, p Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește doamna consilier județean Dragoman Aurora, domnul consilier județean Attila Kovacs, domnul consilier județean Manea Ion, domnul consilier județean Postolache Nicolae și domnul consilier județean Veștea Mihail. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua, din 35 de consilieri județeni sunt prezenți 29, 6 sunt absenți, deci ședința ordinară de astăzi este statutară. Supun la vot ordinea de zi cu cele opt puncte suplimentare și în afara de cele opt puncte suplimentare vom avea o informare privind măsurile stabilite prin decizia Camerei de Conturi Brașov și o informare privind stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse de Camera de Conturi Brașov prin deciziile trecute, până în anul 2013. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 18 iulie 2018. Aveți vreo corectare de făcut la acest proces-verbal? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iulie 2018. Aveți puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 09 august 2018. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017. După cum bine știți, în trecut, excedentele bugetare erau folosite la investiții dar de această dată, având probleme cu salarizarea la protecția copilului fiindcă nu am avut un buget corespunzător de la începutul anului, nu am putut să acoperim toate lunile și a trebuit să luăm de la alte capitole. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L. pe un traseu. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. (Domnul consilier județean Cornea Claudiu a intrat în sală)

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe un traseu. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L. pe unele trasee. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen precum și aprobarea componenței comisiei de examen pentru proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Vă rog doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Vă propun dumneavoastră și colegilor mei, dacă sunt de acord, ca acest reprezentant să fie membru în Comisia pentru sănătate și dacă sunteți de acord, îl propun pe domnul Kadas.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă sunt alte propuneri? Se votează secret. Culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Vă ascult domnul Kadas.

Dl. Kadas Andrei

Din partea comisiei și conform legislației propunem pe domnul Ioan Curecheriu, doamna Valeria Badea și doamna Monica Săbăduș.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, deci vom vota secret componența întregii comisii, comisia o aveți pe ecran. Culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov. Au existat opțiuni din partea colegilor noștri referitor la aceste comisii, au fost postate pe site, le-ați văzut și am luat deciziile împreună. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 situat în imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.28. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.12, parte din imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr. 9. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare — Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov-corp B). După doi ani de demersuri este faza finală, firește că am plătit mai mult de jumătate din fondurile consiliului județean, avem un dosar de corespondență, mai avem de plătit vreo 10 milioane și dacă ni-1 preia este un lucru binevenit pentru noi. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere?

Dl. Kadas Andrei

A

In plenul trecut s-a solicitat o comisie de evaluare a spațiilor de închiriere. Această comisie încă se informează și mai este un regulament la care încă se lucrează împreună cu domnul Donțu și cu domnul Ungureanu și îi solicităm sprijinul în continuare și vă rog să amânăm acest punct de pe ordinea de zi.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Solicităm amânarea punctului nr. 23. După cum am stabilit în ședințele anterioare, să avem un regulament unitar pentru tot ceea ce înseamnă spațiile pe care urmează să le închiriem, atât în ceea ce înseamnă identificarea cât și oportunitatea pentru ceea ce se va desfășura în spațiile respective și atunci înțeleg că acest lucru a mai fost făcut, colegul nostru Donțu a făcut parte și din comisia trecută și împreună cu ceilalți colegi și cu toți cei care sunteți interesați, ar fi bine să vă aplecați peste acest regulament în așa fel încât să îl supunem la vot într-o ședință viitoare ca ulterior să devină regulă pentru tot ce vom face de acum în colo. Supun la vot amânarea. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare pe o perioadă de 15 ani în favoarea DGASPC Brașov, a terenului în suprafață de 89398 mp, situat în municipiul Săcele, zona Brădet, aflat în domeniul public al Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.235/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? (Doamna Femolend Caroline nu votează.) Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Vom trece la puncte suplimentare, iar după caz dacă sunt aspecte pe care vreți să le detaliem, vă rog să spuneți.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind abrogarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte, aș vrea să solicit doamnei secretar un punct de vedere și lămuriri privitor la acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Dna. Maria Dumbrăveanu

s-a propus prin proiectul de hotărâre abrogarea unor poziții din inventarul domeniului public al Județului Brașov, este vorba de această clădire, palatul administrativ, cantină și clădirea în care își desfășoară activitatea o parte din consiliul județean și din instituțiile subordonate consiliului județean, respectiv Muzeul de Istorie. Pe scurt, în 2001 au fost prin declarație cuprinse aceste imobile în domeniul public, nu avem acte de proprietate, proprietar este Statul Român asupra terenurilor și construcțiilor. în anul 1994 prin Hotărâre de Guvern nr. 706, Instituția Prefectului a primit drept de administrare. De-a lungul timpului am avut foarte multe întâlniri la nivelul tuturor instituțiilor care își desfășoară activitatea în acest palat administrativ/imobil, așa cum este descris. Pentru a se reglementa situația juridică este nevoie de promovarea unei hotărâri de guvern ca aceste imobile să fie prinse în domeniul public al Statului Român ca parte integrantă la Hotărârea de Guvern 1705 care stabilește domeniul public al Statului Român, ulterior urmând să se facă toate demersurile legale ca toate instituțiile care își desfășoară activitatea în acest imobil, în deplină legalitate, să își poată rezolva mai departe toate acțiunile privind conservarea acestui patrimoniu al domeniului public. Ulterior Statul Român va decide dacă și sper că asta este înțelegerea și așa reiese din corespondența ultimă pe care am avut-o cu Instituția Prefectului, după ce își vor reglementa dreptul de proprietate, având CF-ul curat, faptul că nu este în litigiu, faptul că toate cele 3 instituțiile care își desfășoară activitatea sunt de acord, se va promova hotărârea de guvern și Guvernul prin Instituția Prefectului va stabili în funcție de discuțiile următoare un drept real asupra acestui imobil, inclusiv pentru consiliul județean, să putem face reabilitare, conservare și tot ce înseamnă întreținerea și buna desfășurare a activității, atât a instituției consiliului județean cât și a celorlalte instituții.

Deocamdată nu avem nici un drept de administrare, nu avem drept de proprietate și vrem să reglementăm foarte clar această situație ca să putem merge mai departe pe investiții și pe tot ce înseamnă conservarea unui asemenea imobil. Acesta este momentul pentru care v-am rugat să fiți de acord cu abrogarea acestor poziții de pe inventarul domeniului public al Județului Brașov, întrucât noi nu deținem acte de proprietate, nu le avem clarificate.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Cu alte cuvinte va trebui să găsim o formulă fiindcă această clădire va trebui să intre în viitor într-un proces de reabilitare, pentru asta înseamnă să începi niște demersuri de proiectare, studiu de rezistență și ulterior să poți găsi sursa de finanțare ca această clădire să poată să continue să funcționeze. Altfel dacă nu are nici un stăpân și stăm toți și ne uităm unii la alții nu o să reușim niciodată să facem nimic. Vă e clar? Sunteți de acord? Atunci supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului (tronson de drum județean DJ 104D) de 13.710 mp, înscris în CF nr. 106000 Făgăraș, situat în municipiul Făgăraș, din domeniul public al U.A.T. județul Brașov în domeniul public al U.A.T. municipiul Făgăraș. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 157/2018 privind repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Brașov. Doamna secretar, vă rog.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Rugămintea mea, vreau să fac o singură precizare, hotărârea rămâne impecabilă, așa cum ați decis-o la aprobarea ei. Ceea ce nu a fost o perfectă concordanță a fost la denumirea unităților de cult. Dau un exemplu foarte cunoscut, Biserica Neagră a fost trecută Biserica Neagră iar în CIF este Biserica Evanghelică. Este singura coloană, în rest nu se modifică hotărârea. Acei bani așa cum au fost alocați de comisie și aprobați în cadrul ședinței de consiliu județean rămân. A fost Biserica Ortodoxă și trebuia scris Biserica Română și colegii mei au avut observația să respectăm exact așa cum este titulatura în CIF și asta am făcut. Atât, nu este o modificare de alt sens. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Exact cum s-a întâmplat și data trecută, eu și cu domnul Gabor, fiind în consiliul eparhial ne vom abține. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență pentru cursurile organizate de Centrul Cultural Reduta în anul școlar 2018-2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 418/21.12.12015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu -Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km. 2+775-14+425”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat între Județul Brașov -lider de proiect și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea implementării în comun a proiectului. Urmează să depunem un proiect și în acest sens, în valoare de 10 milioane de lei. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul A

„îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări”. Vorbim de același proiect. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze ca efect de seră în transporturi, necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

în continuare avem cele două informări pe care le va face doamna director economic Agafîței Gabriela. Vă rog.

Dna. Agafîței Gabriela

Mulțumesc, bună ziua în primul rând. Eu voi fi cea care va face informarea cum este și normal pentru că în general domnii inspectori ai Curții de Conturi îndeplinesc misiunea de audit asupra situațiilor financiare anuale. După cum știm cu toții anul acesta în perioada 7 mai-17 iulie aceștia au desfășurat o misiune de audit asupra situațiilor financiare ale anului 2017. Urmare acestui control dumnealor au emis o decizie prin care au stabilit trei măsuri pentru consiliul județean de a le duce la îndeplinire și o măsură pentru Muzeul de Etnografie Brașov. Eu o să vi le enumăr iar dacă dumneavoastră o să aveți ceva întrebări sau nelămuriri referitoare la acestea vă rog frumos să mi le puneți.

Măsura numărul 1 este pentru regularitatea sumelor transferate în conturile BCR, în conturile de finanțări rambursabile ale Județului Brașov. Ce vă pot spune? Noi facem toate tranzacțiile, toate operațiunile prin contul de trezorerie mai puțin rambursările de credite rambursabile, bineînțeles creditele interne. Noi la sfârșitul anului am avut niște sume de bani pe care dumnealor au considerat că ar fi trebuit să le readucem în conturile de trezorerie. Noi nu am efectuat această operațiune având termen scadent pentru ratele creditelor la începutul lunii ianuarie și operațiunea nu s-ar fi putut face la timp și atunci noi am fi fost obligați să plătim penalități. A fost o discuție contradictorie cu dumnealor, normele de contabilitate spun într-adevăr asta și anul acesta o să avem grijă să întoarcem toți banii din conturile de BCR la Trezorerie și la începutul anului să încercăm să facem operațiunile cum trebuie.

O altă operațiune de corecție financiară este aceea de a inventaria bunurile ce aparțin domeniului public cu privire la SC Compania de Construcții și înregistrarea corectă în contabilitate.

A treia măsură pe care dumnealor au lăsat-o este de a urmării și încasa o amendă de 5000 de lei dată de către colegii noștri de la arhitectul șef pentru o autorizație de construcție care nu s-a încasat încă și pentru care am început demersurile. Iar cea stabilită pentru Muzeul de Etnografie este aceea de a stopa plata unor sporuri de suprasolicitare neuropsihică pentru personalul din instituție. Dumnealor au constatat că acest spor nu trebuia acordat, noi deja am comunicat Muzeului de Etnografie și dumnealor deja au luat măsuri pentru a stopa și de a reține pentru perioada de la începutul anului și până la zi sumele pe care le-au acordat și regularizarea acestora în evidențele contabile și declarațiile care se depun în trezorerie și la casele de sănătate și de pensii.

Pentru deciziile de control din anii precedenți care au fost lăsate, respectiv 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017 dumnealor au verificat modul de ducere la îndeplinire a acestora, au întocmit 6 rapoarte de follow-up și au lăsat în sarcina noastră bineînțeles să rezolvăm măsurile care sunt parțial îndeplinite. Noi am făcut o informare și în documentația dumneavoastră. Dacă considerați sau avem timp să vi le citesc, vi le-aș citi pe fiecare în parte. Eu zic că ar trebui să consultați totuși. Eu pot să le citesc într-o mare grabă. Pot să mai spun că au avut misiune de audit de a verifica modul de aplicare a Legii nr. 153 a salarizării, nu au constatat nici un fel de deficiență, drept urmare a fost încheiat un proces verbal unilateral pe care ni l-au comunicat. Acestea au fost rezultatele controalelor din acest an și vă mulțumesc că m-ati ascultat.

Dl. Kadas Andrei

Vreau să felicit aparatul executiv, spus băbește vorbim de trei măsuri față de alte zeci de măsuri care erau în anii precedenți. încă odată felicitări din partea mea și cred că și a tuturor colegilor.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumesc tuturor și vă urez o zi bună.

Președinte, Adrian-Ioan Veștea


Secretar,

Dumbrăveami

J


Maria