Hotărârea nr. 276/2018

Hotărârea nr. 276 – privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 157/30.05.2018 pentru repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


i»18 20’» I SAoSÂTOCfM iMHKUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.276

din data 30.08.2018

- privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 157/30.05.2018 pentru repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul nr. 13770 din data de 23.08.2018 întocmit de către Direcția Management Proiecte prin care se propune modificarea denumirii pentru 11 unități de cult cuprinse în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 157/30.05.2018 referitor la repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Brașov;

Față de anexa aprobată, se propune modificarea unui număr de 11 denumiri de parohii conform denumirii din Certificatul de înregistrare Fiscală;

Ținând cont de prevederile Regulamentului Consiliului Județean Brașov pentru Unitățile de Cult aprobat prin HCJ nr.79/28.02.2018;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit d și alin 5 pct.b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 alin.3 din OGR nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, art. 5 din HGR nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OGR nr.82/2001, HGR nr.313/2006 precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.48/14.02.2018 privind aprobarea bugetului general al județului Brașov pe anul 2018, cu rectificările ulterioare;

în temeiul art. 103 alin. (2) și art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se modifică denumirile unor unități de cult cuprinse în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 157/30.05.2018 referitor la repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 157/30.05.2018 referitor la repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte .


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dyfnbrăveanu

J


Secretar,

Anexa 1

SUME ALOCATE UNITĂȚILOR DE CULT CONFORM O.G 82/2001

2018

LEI

NR. CONF. ANEXAI

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

3

BRAȘOV

Biserica Evanghelica C.A. Parohia Brașov

Christian

Plajer

10.000

Conservarea, restaurarea si punerea in valoare a statuilor de pe fațadele Bisericii Negre

14

Parohia Ortodoxa Sfinții Apostoli Petru si Pavel Tractorul 2 Brașov

Voineag

Ioan

5.000

Lucrări de reparații si izolare termica centrul social Sf. Aposol Petru si Pavel

16

Parohia Ortodoxa Romana Sfantu Vasile Spitale IV

Leb Mircea

10.000

Lucrări de reparații la locașul de cult

26

FAGARAS

Parohia Bisericii Unite

Fagaras

Negrea Tit

10.000

Refacere si inlocuire scări, tencuieli exterioare, izolație termica pod

36

ZARNESTI

Oficiul Parohial Refomat

Nagy Veres

5.000

Schimbare sistem de gaz si incalzire in biserica

59

HOMOROD

Jimbor

Biserica Evanghelica Lutherana din Romania

Parohia Jimbor

Kunos

Ludovic

5.000

Renovarea parohiei (desfacerea acoperișului de țigla veche, invelitori cu țigla solz, schimbat scocuri si burlane, schimbare usi si geamuri)

61

LISA

Breaza

Schitul Mănăstiresc Negru Vodă

Duta Sandu

15.000

Achiziționare materiale construcții pentru finalizarea lucrărilor la corpul de chilii

66

ORMENIS

Parohia Romano Catolica

Fulop Laszlo

5.000

Renovarea capelei romano-catolice Sf. Andrei

NR. CONF. ANEXAI

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA-SOLICITATA

DESTINAȚIA

70

MANDRA

Toderita

Biserica Ortodoxa Romana

Balba

Ciprian

5.000

Realizare lucrărilor de schimbare si montaj a ușilor bisericii

71

Rausor

Parohia Ortodoxa Romana Rausor

Copaceanu Alexandru

15.000

Continuarea lucrărilor de pictura

94

TARLUNGENI

Zizin

Biserica Sf. Treime Zizin

Bodoc Florin

10.000

Ajutor financiar in vederea montării unei instalații centrale de încălzire in biserica

TOTAL

95.000
Consilier: Cristina Benprl