Hotărârea nr. 267/2018

Hotărârea nr. 267 – privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007


Consiliul Județean Brașov

1


Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 267

din data 30.08.2018

privind modificarea componenței nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.08.2018;

Având în vedere solicitările consilierilor județeni Abagiu Sorin Florică, Noaghea Nelu Petru, Postolache Nicolae și Colțea Gabriela înregistrate sub nr. 13054/09.08.2018, 12779/06.08.2018, 12738/30.08.2017 și 13983/28.08.2018 privind modificarea componenței nominale a comisiilor de specialitate nr. 2, 3, 6,7 și 9 ale Consiliului Județean Brașov,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 40/2017 privind actualizarea componenței nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Județean Brașov, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul cu prevederile ari. 97 și art. 98, raportat la ari. 54, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a comisiilor locare, cu modificările și completările ulterioare;                                                          -

în temeiul prevederilor art. 97 și art. 98, raportat la art. 54, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - începând cu luna august 2018, se modifică componența nominală a comisiilor de specialitate nr. 2, 3, 6 ,7 și 9 ale Consiliului Județean Brșov, după cum urmează:

Comisia nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

1.

Abagiu Sorin Florică

2.

Colțea Gabriela

3

Dragoman Aurora

4.

Fernolend Caroline

5.

Kadaș-Iluna Andrei-Marius

Comisia nr.3 - pentru industrie, comerț, agricultură și administrarea domeniului public și privat al județului

1.

Drăguțu Ionuț

2.

Iatan Adrian

3.

Postoloche Nicolae

4.

Spinean Ionel

5.

Suciu Iosif


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

CONSILIUL Județean    office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro
Art.2.- Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 40/2017 privind actualizarea componenței nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Județean Brașov, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.


Contrasemnează, SECRETAR,

Maria Dunrbrăveanu