Hotărârea nr. 259/2018

Hotărârea nr. 259 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de Şef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen pentru proba scrisă şi proba practică/clinică şi comisia pentru proba interviu

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.259

din data de 30 august 2018

- privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen pentru proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2018

Analizând Raportul de Specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad. 13095/22.08.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen pentru proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu;

Ținând cont de propunerea doamnei Sebeni-Comșa Mariana, consilier județean, privind desemnarea domnului Kadas-Iluna Andrei-Marius ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.l alin.(l), (2), art.13, art.18 alin. (1) ,(2) și art.19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.l03 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează domnul Kadas-Iluna Andrei-Marius, consilier județean ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.2. - Se aprobă Comisia de examen - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, după cum urmează:

Președinte: Dr.Muntean Liviu Membri: Șef lucrări Dr. Vodă Daniela

Dr. Vecerdi Cristina

Dr.Pascu Carmen

Kadas-Iluna Andrei-Marius

Secretar: Dr. Cojocaru Emanuela


  • - Director Medical, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

  • - Medic primar, specialitatea pediatrie Spitalul Clinic de Copii Brașov;

  • - Medic primar, specialitatea medicină de urgență, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

  • - Medic primar, specialitatea pediatrie,reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov;

  • - Reprezentant, Consiliul Județean Brașov

  • - Medic primar, specialitatea pediatrie, Spitalul Clinic de Urgență pentru

Copii Brașov;

Art.3. - Se aprobă comisia de examen, proba interviu - susținerea proiectului de management pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, după cum urmează:

Ec. Săbăduși Monica

Dr. Muntean Liviu

Ec.Bojte Anica

  • - Manager, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

  • - Director Medical Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

  • - Director Financiar Contabil, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Art.4. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și membrii comisiilor prevăzute la Art.2.


Contrasemnează, SECRETAR