Hotărârea nr. 257/2018

Hotărârea nr. 257 – privind atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L. pe traseele: -Zărneşti (centru) – Râşnov – Ghimbav (S.C. Steel&Fluid CO SRL, DE 301/305 km 0+500, biroul 2– parcare incintă ) şi retur; -Şinca Nouă (monument) – Poiana Mărului – Zărneşti (S.C. AEC EWA Automotive S.R.L., str. Aleea Uzinei nr.1 – parcare incintă) şi retur.

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. BrașovTel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: officei6jiudbrasov.ro

Website: www,judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEANBRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.257

din data 30.08.2018

privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L. pe traseele:

 • - Zămești (centru) — Râșnov — Ghimbav (S.C. Steel&Fluid CO SRL, DE 301/305 km 0+500, biroul 2— parcare incintă) și retur;

 • - Șinca Nouă (monument) — Poiana Mărului — Zămești (S.C. AEC EWA Automotive S.R.L., str. Aleea Uzinei nr.l - parcare incintă) și retur.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 august 2018;

Analizând Expunerea de motive, precum si referatul, înregistrate sub. nr. ad. 13056/13.08.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere pe Drumuri Județene/Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L., pe unele trasee, conform contractelor încheiate între beneficiar și operatorul de transport;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (2), alin. (4), lit. „a”, „b”, „c”, „d” și „e”, ari. 17 alin.(l) lit. „p”, art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare și art. 31, alin.l A1, (2), art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.(l), lit. „d și alin. (5), lit. ”a”, pct. 13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L., pe traseul: Zămești (centru) - Râșnov - Ghimbav (S.C. Steel&Fluid CO SRL, DE 301/305 km 0+500, biroul 2- parcare incintă ) și retur; perioada de valabilitate a licenței de traseu este de la data emiterii acesteia, până la data de 01.09.2021, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L., pe traseul: Șinca Nouă (monument) - Poiana Mărului - Zărnești (S.C. AEC EWA Automotive S.R.L., str. Aleea Uzinei nr.l - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate a licenței de traseu este de la data emiterii acesteia, până la data de 01.09.2021, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumu


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Diimbrăveanu


Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0219

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului : Zărnești (centru) - Râșnov - Ghimbav (SC Steel&Fluid CO SRL, DE 301/305 km 0+500 -parcare incintă) și retur


  DUS

  Km

  1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:40

  13:50

  18:00

  21:50

  0

  1

  Zamesti (centru)

  07:40

  15:40

  19:40

  23:40

  05:45

  13:55

  18:05

  21:55

  5

  2

  Zamesti (Tohan Blocuri)

  07:36

  15:36

  19:36

  23:36

  05:50

  14:00

  18110

  22:00

  8

  3

  Zamesti (Tohan Vechi)

  07:31

  15:31

  19:31

  23:31

  06:00

  14:10

  18:20

  22:10

  18

  4

  Râșnov (Cartier Romacril)

  07:21

  15:21

  19:21

  23:21

  06:03

  14:13

  18:23

  22:13

  20

  5

  Râșnov (zona Liceul Industrial si mag. Penny)

  07:18

  15:18

  19:18

  23:18

  06:10

  14:20

  18:30

  22:20

  23

  6

  Râșnov (str. Brașovului in zona mag. Carrefour)

  07:11

  15:11

  19:11

  23:11

  06:21

  14:31

  18:41

  22:31

  29

  7

  Ghimbav (SC Steel&Fluid CO SRL, DE 301/305 km 0+500-parcare incintă)

  07:00

  15:00

  19:00

  23:00

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ B- 24-CRT

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar: Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Zamesti

  9210/24.07.2018

  2

  Râșnov

  11924/30.07.2018

  OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

  SC Cristi Rotrans S.R.L.CONSILIUL JUDEȚEAN B PREȘEDINT Veștea Adria

Data emiterii:

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0220

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului : Șinca Nouă (monument) - Poiana Mărului - Zărnești (SC AEC EWA Automotive SRL, str.Aleea Uzinei nr. 1 - parcare incintă) și retur


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:45

  14:10

  22:45

  -

  0

  1

  Șinca Nouă (monument)

  07:25

  15:55

  00:25

  -

  05:50

  14:15

  22:50

  -

  3

  2

  Șinca Nouă (ieșire)

  07:20

  15:50

  00:20

  -

  06:00

  14:25

  23:00

  -

  8

  3

  Poiana Mărului (Valea Pietrosului)

  07:10

  15:40

  00:10

  06:10

  14:35

  23:10

  -

  14

  4

  Poiana Mărului (centru)

  07:00

  15:30

  00:00

  -

  06:30

  14:55

  23:30

  -

  26

  5

  Zărnești (SC AEC EWA Automotive SRL, str.Aleea Uzinei nr. 1-parcare incintă)

  06:40

  15:10

  23:40

  -

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV- 23-KRT

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar: Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Poiana Mărului

  4293/19.07.2018

  2

  Sinea Noua

  3048/25.07.2018

  OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

  S.C. Cristi Rotrans S.R.L.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE Vestea AdrianJktan


Data emiterii: