Hotărârea nr. 252/2018

Hotărârea nr. 252 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 09 august 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.252 din data de 30 august 2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 09 august 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2018

Analizând procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 09 august 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 09 august 2018.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 09 august 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Băbuță Claudiu, domnul consilier județean Dumitrescu Flavius, domnul consilier județean Iatan Adrian, domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor, domnul consilier județean Postolache Nicolae, doamna consilier județean Mariana Sebeni Comșa, domnul consilier județean Szakal Andras și domnul consilier județean Tănase Ionuț. La lucrările ședinței de astăzi, participă în locul secretarului județului, doamna director executiv Crăciun Claudia.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

începem ședința de îndată, din 35 de consilier județeni suntem prezenți 27, deci ședința este statutară. După cum bine știți și ați fost informați, avem 6 puncte pe ordinea de zi. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov. Dacă credeți că ar trebui să vă facă cineva o informare, în mare parte se referă la sumele care au venit în urma raportului făcut pe situații de urgență și banii au venit printr-o hotărâre de guvern. Dacă nu sunt

A discuții supun spre aprobare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Aici ca principală rectificare este Unitatea de Pneumoftiziologie de la Sânpetru, a rămas fără salarii, nu am primit banii de la Direcția de Sănătate Publică, am primit sume diminuate și atunci suntem nevoiți pentru a nu îi lăsă fără salarii, fiindcă există un paragraf în lege în care se spune că consiliile județene “pot”. Dacă „pot”, în semn de solidaritate și de înțelegere va trebui să punem banii de la alt capitol bugetar pentru capitolul acesta. De aceea pe zi ce trece vom tot diminua capitolele de investiții pentru salarii și alte lucruri, dar acestea le vom discuta în ședința care va fi pe data de 30. Supun la vot, dacă nu aveți puncte de vedere. Domnul Kadas.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Avem o solicitare din partea Comisiei de sănătate privind optimizarea funcționalității acestei unități medicale și dorim o analiză din partea DSAM-ului în vederea unei reorganizări și restructurări la această unitate. Mulțumesc.

Dl. Adrian Ioan Veștea

Da, deci ținem cont de acest lucru, o să-1 transmitem Direcției de Sănătate și Asistență Medicală și o să vă prezentăm un raport și o strategie referitor la această unitate. (Directorul Direcției de Sănătate și Asistență Medicală, doamna Adelina Văsioiu se află în sala de ședință și a luat la cunoștință propunerea domnului consilier județean Kadas-Iluna Andrei-Marius). Până atunci vă supun la vot punctul nr. 2. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre aprobarea finanțării de către Județul Brașov a Turneului Internațional de Tenis Masculin Selgros Cup organizat de către Federația Română de Tenis în perioada 31 august - 9 septembrie 2018 în Brașov (Baza Sportivă Olimpia) cu suma de 31.035 lei. Aici pentru o informare o să îi dau cuvântul colegului meu Adrian Gabor să vă spună exact care este demersul fiindcă el s-a ocupat de acest lucru.

DI. Adrian Gabor

Bună ziua, la deschiderea la Olimpia am avut o discuție cu domnul director Hărădău, a zis că vrea să reia turneul de 15.000 de dolari în care premiile sunt asigurate de Federația Română de Tenis și ne-a cerut și sprijinul Consiliului Județean Brașov, odată cu baza sportivă și plata mesei a șapte arbitrii și cazarea arbitrilor, care revine consiliului județean, conform legii privind ceea ce putem deconta. Am vorbit cu domnul George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, au reușit să aprobe, să strângă bani pentru a muta acest turneu de tenis masculin la Brașov care va deveni de anul acesta și să sperăm ca va rămâne la Brașov în valoare de 15.000 de dolari. Astăzi dăm o hotărâre de principiu, după aceea urmând să facem și contractele, ca să ne încadrăm din punct de vedere legal pe contractul pe care îl facem, ca să și putem să decontăm banii. Cam asta este. Mulțumesc.

DI. Vasile Ungureanu

Am rugămintea, dacă și restul colegilor sunt de acord, să cerem domnilor Cosac și Hărădău să includă în titulatura turneului după, Tenis Masculin Selgros Cup și cuvântul Brașov, să știe toată lumea unde este, cu atât mai mult cu cât dăm bani. Mulțumesc.

»

Dl. Adrian Gabor

Este trecut. Noi suntem organizatorii și Federația Română de Tenis, o să scrie și pe bannere, sunt făcute și bannerele și scrie Brașov.

DI. Adrian-Ioan Vestea

înțeleg că suma este de 31.155 de lei. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "îmbunătățirea accesului populației din Județul Brașov la servicii medicale de urgență", a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. Aici vom depune o cerere de finanțare pe fonduri europene pentru ceea ce a înseninat investițiile noastre în unitățile sanitare. Dacă vreți mai multe lămuriri o avem pe colega noastră Adelina Văsioiu aici, vă poate sta la dispoziție. Mă refer la fiecare dintre puncte fiindcă a fost o ședință de îndată, pentru a vă lămuri. Dacă nu sunt lucruri care trebuie lămurite supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului Ia servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov’’, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. Aici avem de făcut o modificare, înțeleg că s-a redactat 1.191.000, 34, deci practic ceea ce este după virgulă trebuie rectificat și atunci avem 1.191.000 fără zecimalele respective. Vă rog doamna Văsioiu.

Dna. Adelina Văsioiu

1191.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Da 1191. Deci cu această rectificare supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 665.830,00 lei alocată în bugetul Consiliului Județean Brașov, în vederea plății cotizațiilor către asociațiile în care Județul Brașov este membru. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați fost prezenți la această ședință de îndată. Vreau să vă anunț că joi, 30 august, cred că ora 12, vom avea ședința ordinară și atunci ne vom revedea cu ordinea de zi pentru ședința respectivă. Vă mulțumesc tuturor.

Președinte,Secretar, Adrian-Ioan Vestea-^                          Dumbrăveanu Maria