Hotărârea nr. 24/2018

Hotărârea nr.24 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.16 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.1, înscris în CF nr.130050-C1-U15 Braşov, nr. cadastral Top. 5610,5611/XVI


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.24

din data de 30.01.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.16 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.l, înscris în CF nr.l30050-Cl-U15 Brașov, nr. cadastral Top. 5610,5611/XVI

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.834/22.01.2018 întocmite de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.16 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.l, înscris în CF nr.l30050-Cl-U15 Brașov, nr. cadastral Top. 5610,5611/XVI.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.834/17.01.2018 a domnului Ticușan Gheorghe și a doamnei Ticușan Cristina-Lucreția, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.16 din imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.l, la un preț de 85.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.26/6/18.01.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str. Piața Sfatului, nr.l, ap. 16, monument istoric - Casa Albrichsfeld-Kamner, datare 1587, sec.XIX, sec.XX, poz.424, LMI 2015 cod - BV-II-m-B-11560;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.l 15 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.16 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11560, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 424 situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 1, înscris în CF nr. 130050-C1 -U15 Brașov, nr. cadastral Top. 5610,5611 /XVI.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan-Ve


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu