Hotărârea nr. 216/2018

Hotărârea nr.216 – validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Abagiu Sorin Florică

'CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576


CONSILIUL JUDEȚEAN office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Brașov

HOTĂRÂREA NR. 216

din data de 26.07.2018

- privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Abagiu Sorin Florică

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2018;

Analizând adresa Partidului Național Liberal-Filiala Brașov, înregistrată sub nr. 11827/20.07.2018, precum și adeverința de confirmare a calității de membru al acestui partid, al domnului Abagiu Sorin Florică, eliberată în vederea validării mandatului de ales local al acesteia, adeverință înregistrată sub nr. 11828/20.07.2018;

Ținând cont de procesul-verbal al comisiei de validare nr. ad. 11828/26.07.2018, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului Abagiu Sorin Florică;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (3), art. 31A1, art. 32, alin. (1), coroborat cu art. 90 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dispozițiile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează mandatul de consilier județean al domnului Abagiu Sorin Florică, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 5.06.2016, din partea Partidului Național Liberal - Filiala Brașov.

Art.2. - Se ia act de depunerea jurământului de către domnul Abagiu Sorin Florică, în fața Consiliului Județean Brașov.

Art.3, - Prezenta hotărâre de validare poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți la ședință, de la comunicare.


Contrasemnează, SECRETAR, Mari a Dumbrăveanu