Hotărârea nr. 215/2018

Hotărârea nr.215 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al doamnei Brebeanu Gabriela-Ioana, ca urmare a demisiei

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576


CONSILIUL Județean    office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Brașov

f


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 215 din data de 26.07.2018

- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al doamnei Brebeanu Gabriela-Ioana, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 11737/19.07.2018, prin care, doamna Brebeanu Gabriela-Ioana și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean obținută în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;

Ținând cont de referatul constatator nr. ad. 11737/20.07.2018 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al doamnei Brebeanu Gabriela-Ioana, ca urmare a demisiei și declararea locului de consilier județean vacant;

Având în vedere prevederile art.9, alin. (2), lit "a" și art. 12, alin. (1) alin.din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Brebeanu Gabriela-Ioana, ca urmare a demisiei depusă în data de 19.07.2018 și se declară vacant locul de consilier județean ocupat de aceasta.


Contrasemnează, SECRETAR, Mari a Dumbrăveanu