Hotărârea nr. 208/2018

Hotărârea nr.208 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 iulie 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.208

din data de 17.07.2018

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 17 iulie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 17 iulie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 649/16.07.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 17 iulie 2018, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art» 1. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 17 iulie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 649/16.07.2018.

PREȘEDINTE,

Contrasemnează, SECRETARMaria DumbrăveanuAdrian-hftîlr-Ye^țea,         /p

----

J                  ; o h

/ / 1/


Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.649

din data de 16.07.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 17 iulie 2018 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (4) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată la data de 17 iulie 2018, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov” -cod SMIS 118293, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat.

  • 2. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000-15+065”.

  • 3. Proiect de hotărâre declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean: "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+775-14+425”.

  • 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiei.


tW