Hotărârea nr. 206/2018

Hotărârea nr.206 - modificarea Anexei nr.4 a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.116/16.04.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale – suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Judbtban

>

Brașov

*


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.206

din data de 28.06.2018

- privind modificarea Anexei nr.4 a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 116/16.04.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale - suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând Raportul de specialitate nr. 10218/25.06.2018 și Expunerea de motive nr. 10219/25.06.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe prin care se propune modificarea Anexei nr.4 a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.l 16/16.04.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale - suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 116/16.04.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale - suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de adresa Centrului Cultural Reduta nr.459/22.06.2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 10096/22.06.2018 prin care se solicită suplimentarea bugetului alocat cu suma de 236.290 lei, pentru organizarea de programe culturale dedicate Centenarului Marii Uniri, în 8 localități din județul Brașov, respectiv: Făgăraș, Beclean, Lisa, Jibert, Drăguș, Șinca Nouă, Ucea și Victoria și transferul sumei necheltuite, în valoare de 31.500 lei, de la acțiunea culturală Inter Assso - Congresul Internațional al Foștilor Deținuți Politici, la acțiunea ”Ziua Multiculturalității” din cadrul Festivalului Internațional de Folclor ”Garofița Pietrei Craiului”.

Având în vedere prevederile art.91, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.a, pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă modificarea Anexei nr.4 a Hotărârii Consiliului Județean Brașov


nr. 116/16.04.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale - suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe.Anexa 4

Lei

Nr. crt.

Descriere program

Acțiuni în cadrul programului

Perioada de organizare

Locație desfășurare eveniment

Suma alocată / instituție

1.

Conferințe itinerante „Centenar brașovean, Centenar românesc" în locații din Județul Brașov: Municipiile: Brașov Făgăraș, Săcele Orașul Rupea.

Conferințe, lansări de carte.

Invitați: Mihai Neamțu (SUA) (născut 16 aprilie 1978, Făgăraș.

Ioan Aurel Pop - Academician Profesor Universitar Doctor, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.

Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

Centrul Cultural

Reduta,

Casele de Cultură din Făgăraș, Săcele, Rupea.

10.000

2.

CENTENAR

“Unire-n cuget și-n simțiri”

Congresul Internațional de Numismatică „100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia 1 decembrie 1918”, ediția a IV-a

11-13 septembrie

Centrul Cultural Reduta

25.000

3.

CENTENAR

“Unire-n cuget și-n simțiri”

INTER ASSSO

Congresul Internațional al Foștilor

Deținuți Politici

24-27 iunie

Centrul Cultural Reduta

8500

4.

CENTENAR

“Unire-n cuget și-n simțiri”

Expoziție de artă fotografică itinerantă "Comorile României”

15-30 iunie 01-30 nov.

Centrul Cultural Reduta

5.

Ziua Multiculturalității - Celebrăm România

Eveniment realizat în cadrul festivalului Internațional de folclor ”Garofîța Pietrei Craiului”

14 iulie

Piața Sfatului

56.500

6.

Ziua Universală a Iei

Expoziție tematică și spectacol în

Piața Sfatului

24 iunie

Piața Sfatului

25.000

7.

Veniți la marea sărbătoare!

Spectacol 1 Decembrie

Proiect cultural artistic de amploare cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Unirea din 1 decembrie 1918

01 decembrie

Centrul Cultural

Reduta

11.000

8.

Și noi am semnat la Alba Iulia

Expoziție de fotografii și documente

Realizarea de plăci comemorative Circuitul imobilelor legate istoric de Marea Unire de la 1918 Program artistic Lisa

iulie

Lisa

25.000

9.

Unirea în conștiința ucenilor

Spectacol focloric Ucea de Jos Masă rotundă dedicată Unirii de la 1918

septembrie

Ucea

16.320

10.

Proiectul Comemorarea Centenarului

Marii Unirii

Spectacol de teatru de improvizație Festival cultural-artistic dedicat Centenarului Marii Uniri Informarea tinerei generații cu privire la Marea unire de la 1918

august

Jibert

27.570

11.

Sărbătoarea Marii Uniri în Comuna Beclean

Celebrarea Centenarului Marii

Uniri

Simpozion cultural

15-16 august

Beclean

27.320

12.

UNIȚI ÎN CENTRU - Festivalul portului popular „Făgăraș, foaie de ceapă”

Festival aflat la cea de-a IV-a care reunește ansambluri folclorice și artiști de muzică populară românească

2-4 noiembrie

Făgăraș

40.000

13.

Festivalul Cultural al Marii Uniri la Drăguș

Sărbătoarea Buzduganului în contextul Marii Uniri de la 1918 Ziua Recoltei - Obiceiuri de nuntă

iulie septembrie-octombrie

Drăguș

35.000

14.

Victoria Marii Uniri

Ateliere creative, ateliere dansuri populare, masă rotundă, spectacol cântece și dansuri populare

Victoria

30.000

15

Comemorarea centenarului Marii Uniri - Acasă și peste hotare

Broșuri cu informații istorice Eveniment cultural istoric

iulie

Șinca Nouă

35.080

Total

372.290 lei


Contabil,

Tănăsescu Aura

Șef Serviciu ÎCTSCRE,

Daniela Praoveanu