Hotărârea nr. 2/2018

Hotărârea nr.2– aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 decembrie 2017


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 2 din data 30.01.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 22 decembrie 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 22 decembrie 2017;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 22 decembrie 2017.

PREȘEDINTE, Veștea Adriaiq-Io


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 22 decembrie 2017

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Băbuță Claudiu, domnul consilier județean Cornea Claudiu, doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Petrăreanu Dan, domnul consilier județean Postolache Nicolae și domnul consilier județean George Vocilă. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua, am propus astăzi să avem o ședință festivă. In afară de înalt Preasfinția Sa Mitropolitul Ardealului, Părintele Laurențiu Streza, care ne onorează cu prezența, avem și alți invitați. Vreau să îi mulțumesc pentru faptul că astăzi într-un moment festiv este alături de noi pentru a ne binecuvânta. înainte de a fi prezenți la această ședință de plen, am fost împreună și am comemorat cei 28 de ani de la revoluție, unde de asemenea, înalt Preasfinția Sa a ținut o slujbă pentru cei care s-au jertfit în revoluția de la 1989. De asemenea îl avem prezent în mijlocul nostru pe domnul prefect al județului Brașov, domnul Marian Rasaliu. Așteptăm de asemenea prezența domnului primar al municipiului Brașov, domnul George Scripcaru, care și-a manifestat intenția de a fi prezent la această ședință festivă. Am gândit ca pentru început să ascultăm renumitul grup Anatoli care va fi prezent aici datorită A

deschiderii de care au dat dovadă și datorită prezenței înalt Preasfinției Sale, domnul Laurențiu Streza.

Dl. Marian Rasaliu

înalt Preasfinția Voastră, dragi colegi, doamnelor și domnilor, vom avea și un moment pus la cale de Ministerul de Intern prin gruparea de jandarmi care or să ne încânte cu colindele dumnealor.

Dl. Marian Rasaliu

Vă mulțumim foarte mult, v-am prezentat un scurt moment al Ministerului de Interne, partea sensibilă dar nu vulnerabilă a Ministerului de Interne. Vă mulțumesc domnul Comandant Palișteanu, mulțumi gazdei noastre domnului președinte, domnilor, doamnelor consilieri, că ne-ați primit aici să vă aducem și noi ce putem, un mic cadou din partea Ministerului de Interne pentru dumneavoastră.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dați-mi voie ca și în numele meu să mulțumesc reprezentanților Ministerului de Interne în teritoriu, atât domnului prefect cât și dumneavoastră pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o. Urmează să îi invităm pentru a ne încânta grupul Anatoli.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dați-mi voie ca în numele colegilor mei din consiliul județean să vă mulțumesc pentru faptul că ați ales ca astăzi să ne colindați, apreciem foarte mult gestul făcut de dumneavoastră, știu că sunteți într-o perioadă extrem de aglomerată și știu că ați făcut un efort foarte mare. Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, avem 9 puncte pe ordinea de zi și un punct suplimentar. Cu permisiunea înalt Preasfinției Sale, Părintele Laurențiu Streza, aș dori ca să parcurgem ordinea de zi, ca să încheiem într-un mod festiv. în afară de cele 9 puncte pe care le avem pe ordinea de zi avem încă un punct suplimentar care se referă la proiectul care este depus pentru eficiență energetică la maternitatea din Brașov și urmează să dăm clarificare și este un punct suplimentar care a apărut în ultimul moment. Colegul nostru Daniel Gligoraș vă poate da mai multe detalii. O să proiectăm referatul și hotărârea în așa fel încât să înțelegeți ceea ce veți vota. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Suntem prezenți 29 de consilieri județeni din 35. Deci cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 15.12.2017. Avem de făcut completări? Neavând de făcut completări supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea validării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2017 al unităților de învățământ special și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov. Este o rectificare bugetară, s-au primit niște bani pentru această activitate de la Guvern. Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2017. Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Laborator Analize Medicale din cadrul unității sanitare publice - Spitalul

Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Supun la vot. Cine este pentru? A                                 A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și în comisia soluționare a contestațiilor precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor. Puncte de vedere? Domnul Kadas.

Dl. Kadas Andrei

Domnul președinte având în vedere că a venit pe ordinea de zi și suntem într-o ședință de îndată și acum am primit materiale și tot, aș dori amânarea acestui punct pentru următorul plen, care este un plen ordinar.

Dl. Adrian-loan Veștea

Când este examenul?

Dl. Andrei Kadas

Nu este publicat încă domnul președinte.

Dl. Adrian-loan Veștea

Dacă nu este târziu amânăm acest punct pentru luna ianuarie. Supun la vot A                                A

amânarea acestui punct. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 3. Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 214/26.05.2017, cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității din județul Brașov. Este doar o informare, cei care doriți puteți să consultați această informare pe site-ul consiliului județean, unde aveți toate materialele atașate. Trecem la punctul suplimentar, hotărârea sună în felul următor privind aprobarea proiectului modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 480/2017 privind aprobarea proiectului “Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică — Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect precum și a acordului de parteneriat între Județul Brașov - lider de proiect și Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov, în vederea implementării în comun a proiectului. Dacă vreți aspecte suplimentare îl pot pune pe Daniel. Daniel spune-le câteva lucruri despre proiect.

Dl. Daniel Gligoraș

Bună ziua, am primit o scrisoare de clarificări de la ADR Centru, o am aici la mine, am primit-o astăzi cu termen de răspuns pentru data de 27. Am făcut tot posibilul să intrăm cu aceste modificări astăzi în plen, s-a cerut o rectificare pe buget, având în vedere că Capitolul III - proiectare și inginerie, trebuie să nu depășească 10% din Capitolul IV - construcții și instalații. Inițial el a fost făcut în așa fel încât să nu depășească. Am avut o diferență din TVA având în vedere că Studiul de Fezabilitate, DALI-ul, a fost plătit pe TVA de 20%. Diferența de TVA pe total capitol plus TVA, a dat o diferență de mai mult de 10% . A fost nevoie să facem aceste rectificări și o valoare de aproximativ 500 de lei de pe TVA a fost mutată pe neeligibil. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai are cineva de cerut clarificări, sau de lămurit ceva? Este un punct care se justifică, este o urgență pentru că chiar trebuie să dăm aceste clarificări.

A                               A

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Fiindcă am considerat că este o ședință festivă, vreau să mulțumesc oaspeților noștri pentru faptul că sunt prezenți la acest eveniment. Vreau să fac și o scurtă prezentare a acestui an, fiind la ultima ședință. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru modul în care v-ați implicat, pentru faptul că ați participat la ședințele de consiliu județean. Anul acesta, poate mai mult ca niciodată, poate din istoria postdecembristă a Brașovului, am fost nevoiți să avem ședințe săptămânale uneori sau de 2-3 ori pe lună, fiindcă am avut foarte multe proiecte pe care s-au cerut clarificări. Este până la urmă un moment al bilanțului și vreau să vă mulțumesc că ați dat curs de fiecare dată acestor invitații, că ați participat și că v-ați implicat în a da aceste hotărâri de consiliu județean, care sunt necesare proiectelor cu finanțare europeană. Anul acesta pentru noi, pentru județul Brașov, a fost un an bun. Este primul an când județul Brașov accesează fonduri pe drumuri județene. Acum două zile am fost sunat de către domnul director Crețu și cel de al doilea proiect pe care noi îl avem depus pe fonduri europene, vorbim de Măieruș granița cu Covasna, este declarat eligibil, săptămâna viitoare vom semna contractul de finanțare, deci practic, anul acesta avem două proiecte pe POR, Drumul pe sub munte și acest drum despre care vorbeam, o sumă importantă de bani care va fi implementată de către Județul Brașov, la nivelul Regiunii 7 Centru. Suntem campioni pe această axă de finanțare. De asemenea, în urmă cu 2 zile, am semnat 5 proiecte pe PNDL, sunt proiecte care de asemenea vor îmbunătății infrastructura rutieră a județului Brașov. De asemenea mai avem 3 proiecte pe PNDL1 care vor fi implementate începând cu anul viitor. Referitor la cel de al doilea domeniu important, sănătate, anul acesta prin intermediul dumneavoastră s-au alocat sume istorice, practic adunând ultimii 8 ani de zile, ca și execuție bugetară, am alocat într-un singur an, asta fără a avea un buget mai mare decât alte județe. Poate chiar mai mic, dar am făcut în așa fel încât să chivernisim banii și să ne gândim la partea de sănătate. De asemenea și acest proiect pe care 1-am votat ca și punct suplimentar, precum și alte două proiecte, au trecut de etapa de eligibilitate și sunt la precontractare, vorbim de 3 proiecte pe fonduri europene pe partea de eficiență energetică, aproximativ 15 milioane de euro, care începând cu anul viitor, vor fi semnate contractele de finanțare și vom începe implementarea lor. Știm cu toții, Corpul B al Spitalului Județean se află în reabilitare, Spitalul de Copii este în reabilitare și va fi extrem de bine pus la punct, maternitatea din Brașov de asemenea. Anul viitor vom aplica, să sperăm că lămurim situația juridică pentru unitățile de primiri urgență, atât la Spitalul Județean cât și la Spitalul de Copii iar celălalt domeniu extrem de important pentru noi, poate cel mai important pentru brașoveni, aeroportul de la Ghimbav, știm cu toții am început anul trecut, cam tot în această perioadă am aprobat indicatorii tehnico-economici pe Studiul de Fezabilitate. Anul acesta am întocmit Proiectul Tehnic și am bugetat cu 10 milioane de euro pentru căile de rulare, canalizare, balizaj, o parte din balizaj și o parte din iluminatul de la pistă. Suntem în procedură de achiziție. Din cauza că au fost foarte multe zile libere și la solicitarea celor care doresc să oferteze pentru acest obiectiv vom deschide ofertele pe data de 15 ianuarie. Să sperăm că procedura de evaluare va fi făcută cât se poate de repede încât să trecem cât se poate de repede la implementarea acestei noi etape. De asemenea știm cu toții că săptămâna trecută, vineri, am prezentat Studiul de fundamentare, iar dumneavoastră veți fi cei care anul viitor, odată cu începerea noului an bugetar, vom gândi modul în care vom merge mai departe cu acest obiectiv extrem de important. După cum bine știți sunt mai multe soluții care au fost analizate. Cei care ați fost prezenți știți foarte bine acest lucru, este pusă înregistrarea și pe site-ul consiliului județean, sau dacă nu, urmează să o punem în perioada următoare, fiindcă am filmat toată această dezbatere în așa fel încât să vă lămuriți și să luăm o decizie în consecință pentru a duce la bun sfârșit acest obiectiv. Iar, un lucru bun care s-a întâmplat anul trecut, am reușit să plătim o parte dintre credite, credite care au scăzut gradul de îndatorare al Județului Brașov și în felul acesta având un grad de îndatorare mai mic, putem să ne gândim la alte obiective pe care le vom finanța. Eu vreau să vă mulțumesc încă odată, am avut un an bun, un an plin de realizări și acest lucru s-a datorat dumneavoastră, celor care sunt implicați în activitatea consiliului județean, dar toate aceste lucruri nu se puteau realiza fără ajutorul lui Dumnezeu și pentru acest lucru am considerat că era necesar ca în această ședință festivă să-1 avem oaspete pe înalt Preasfinția Sa Mitropolitul Ardealului, Părintele Laurențiu Streza și vreau să îi mulțumesc pentru faptul că ne onorează cu prezența în acest moment extrem de important de sfârșit de an pentru noi și pentru consiliul județean și pentru cetățenii județului Brașov.

în încheie ÎPS Laurențiu Streza și domnul prefect Marian Rasaliu mulțumesc pentru invitație și adresează urări de Anul Nou.


Secretar, Dumbrăveanu Maria