Hotărârea nr. 197/2018

Hotărârea nr.197 - aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Budila

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbra5ov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.197

din data de 28.06.2018

privind aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Budila

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 10052 din data de 22.06.2018, întocmite de Direcția Economică, prin care se propune aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Budila;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “c” și art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 - Se transmite fără plată, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Budila, autoturismul Daewoo Nubira II, cu nr. de înmatriculare BV-01-ATO, an de fabricație 2006, capacitatea cilindrică de 1598 cmc, motorizare benzină, normă de poluare Euro 3, tracțiune față, tip caroserie berlină/5 locuri, cu instalație DPL de 60 litri, nr. de indentificare UU6JF6961D008849, cu un rulaj de peste 259.000 Km, amortizat integral.

Art. 2 - Transmiterea fără plată a autoturismului descrise la art. 1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces verbal de predare - preluare, aprobat de către ordonatorii de credite ai unităților predătoare, respectiv primitoare.

Art. 3 - După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea în gestiune a autoturismului, beneficiarului îi revine obligația de a menține destinația bunului și de a nu-1 înstrăina.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian-JoairVesteaContrasemnează, SECRETAR Maria L^fi)ribrăveanu