Hotărârea nr. 185/2018

Hotărârea nr.185 - actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


1918 2018 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


HOTĂRÂREA NR. 185

din data de 28.06.2018

privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând expunerea de motive nr. ad. 9059 din data de 7.06.2018 și referatul nr. 9059 din data de 7.06.2018, întocmite de Structura de Securitate din cadrul Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a Județului Brașov, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 222 din data de 27.05.2016 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 272/28.06.2017;

Văzând adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Brașov nr. 416BV din data de 7.06.2018, prin care sunt înaintate Consiliului Județean Brașov modificările survenite față de anul 2017 în conținutul Monografiei economico-militare a Județului Brașov;

Având în vedere prevederile art. 35, lit.d) din Legea apărării naționale a României nr.45/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 47, lit. “f” din Legea privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare nr. 477/2003, republicată;

Luând în considerare dispozițiile art. 3, art. 4 și art. 6 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011, precum și Instrucțiunile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale nr. 29/2012 pentru desfășurarea activităților pe linia protecției militare a județului;

Ținând cont de Legea privind protecția informațiilor clasificate nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 585/2002pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate in Romania, cu modificările și completările ulterioare, precum și de H.G.R nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. Unic. Se actualizează Monografia economico-militară a județului Brașov, conform anexei clasificate secret de serviciu.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Duifîbrăveanu z