Hotărârea nr. 182/2018

Hotărârea nr.182 – aprobarea participării Consiliului Județean Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului „Festivalul Cerbul de Aur 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 oftice @j ud brașov, ro, w ww.j udbrasov. ro


ROMAN IA


CodF-16


HOTĂRÂREA NR.182 din data de 30.05.2018

privind aprobarea participării Consiliului Județean Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului „Festivalul Cerbul de Aur 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr. 8548/30.05.2018 întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea participării Consiliului Județean Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului „Festivalul Cerbul de Aur 2018 - ediție aniversară ce urmează a avea loc în perioada 29 august - 2 septembrie, în Piața Sfatului, municipiul Brașov; se propune, totodată, aprobarea asocierii între Societatea Română de Televiziune, Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov în vederea organizării, producerii și radiodifuzării Festivalului Internațional “CERBUL DE AUR” Brașov, România, 2018; se precizează că detalierea tuturor clauzelor, a drepturilor și obligațiilor privind asocierea partenerilor, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului Brașov, precum și bugetul alocat pentru realizarea evenimentului din partea Consiliului Județean Brașov, vor fi supuse hotărârii plenului într-o ședință ulterioară;

Văzând discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Văzând adresa nr. 389/2018 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 8548 din 30.05.2018 a Societății Române de Televiziune;

Văzând hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 54/14.02.2018 și nr. 116 /16.04.2018;

Având în vedere prevederile art.14 și art.91 alin.(l), lit. „d”, lit.”e” și alin. (5), lit. „a”, pct.4, alin.(6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă, de principiu, participarea Consiliului Județean Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului „Festivalul Cerbul de Aur 2018” - ediție aniversară ce urmează a avea loc în perioada 29 august - 2 septembrie, în Piața Sfatului, municipiul Brașov.

Art.2. - Se aprobă, de principiu, asocierea între Societatea Română de Televiziune, Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov, în vederea organizării, producerii și radiodifuzării Festivalului Internațional “CERBUL DE AUR” Brașov, România, 2018.

Detalierea clauzelor, a drepturilor și obligațiilor privind asocierea partenerilor, precum și bugetul alocat pentru realizarea evenimentului din partea Consiliului Județean Brașov, vor fi supuse hotărârii plenului, într-o ședință ulterioară.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează,