Hotărârea nr. 175/2018

Hotărârea nr.175 – stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport care deservesc Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j ud brașov, ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 175

din data de 30.05.2018

privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport care deservesc Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 8303 din data de 24.05.2018, întocmite de Direcția Economică, prin care se propune stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport care deservesc Consiliul Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se stabilește consumul lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice care deservesc Consiliul Județean Brașov, după cum urmează:

  • a) . Cotă de consum de carburant de 400 litri/lună/autoturism aflat la dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov;

  • b) . Cotă de consum de carburant de 350 litri/lună/autoturism aflat la dispoziția vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov;

  • c) . Cotă de consum de carburant de 350 litri/lună/autoturism aflat la dispoziția vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov:

  • d) . Cotă de consum de carburant de 300 litri/ lună /autoturism care se află la dispoziția aparatului de specialitate al președintelui Consiliului Județean Brașov;

  • e) . Cotă de consum de carburant de 500 litri/lună/autoutilitară de control rutier și trafic de la Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice;

  • f) . Cotă de consum de carburant de 200 litri/lună/autoturism de la Compartimentul Salvamont (3 autoturisme);

  • g) . Cotă de consum de carburant de 150 litri/lună/autoturism utilizat de Centrul Militar Zonal Brașov (5 autoturisme);

  • h) . Cotă de consum de carburant de 150 litri/lună/autoturism utilizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” al Județului Brașov (4 autoturisme);

  • i) . Cotă de consum de carburant de 200 litri/lună/autoturism utilizat de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brașov (1 autoturism).

Art. 2 - Nu se consideră depășire la consumul de carburanți normat pe mijloacele de transport consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pe instituție.

Art. 3 - Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 17/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburanți pentru autoturismele care deservesc Consiliul Județean Brașov.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu