Hotărârea nr. 169/2018

Hotărârea nr.169 – modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov


Cod: F-16


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 of fi ce @ j u d b ra so v. ro, www.j u d b ra s o v, ro

HOTĂRÂREA NR. 169

din data de 30.05.2018

- privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 7194/24.05.2018 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean, Hotărârea Consiliului Județean Brașov privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 547/25.05.2018 privind numirea reprezentanțior Președintelui Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice, al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de prevederile art. 187 alin. (2) lit. “a - f ’ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “d”, alin. (5), lit. “a”, pct. 3 și art. 97 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, conform anexelor nr. 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin reprezentanții validați în anexele nr. 1-6 prevăzute la art. 1, conducerea unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

J


Consiliul Județean

f

Brașov

i

ROMÂNIA


ANEXĂ nr. 1 la Hot. CJBV nr......................


Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Mone Mariana

Sfreja Elena

Pascu Mihai Lucian

Kope Attila

Consiliul Județean Brașov

Kadas Huna Andrei

Kope Attila

PresedinteCJ Brașov

Botoroga Adina

Pintea Emilia Raluca

DSPJ Brașov

Marius Irimie

Mihaela Badea

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de

Garbacea Sorin

Andrei Laurentia

Colegiul Medicilor

Brașov

Stoenescu Elena

Bisa Carmen

OAMGMAMR

Stoenescu Elena

Mirela Scoican

Manuela Ceapa

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec.Adelina Mihaela Văsioiu


Consiliul Județean

>


•••••

ROMÂNIA


ANEXĂ nr. 2 la Hot. CJBV nr.


Spitalul Clinic de Psihiatrie și NeSecretar Maria Dumbfăveanu ■, ■P'

ogie Brașov


Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Rădulea Andreea Condruz Simona

Minea Monica Bucur Mariana

Consiliul Județean Brașov

Kadas Iluna Andrei

Constantin Vasile Acrivopol

PresedinteCJ Brașov

Zichil Alina

Sovaiala Lutsch Cristian

DSPJ Brașov

Ioan Scameciu

Nicusor Bâgiu

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Constandis Felicia

Socaciu Laura

Colegiul Medicilor

Brașov

Pora Tiberiu

Patrulescu Luminița

OAMGMAMR

Armenopol Mircea

Iulian Orban

Mihaela Puscariu

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov


Director Executiv,

Ec.Adelina Mihaela Văsioiu


ROMÂNIAMembru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Borteș Didona Otrocol Cristina

Duicu Claudia Sfreja Elena

Consiliul Județean Brașov

Colțea Gabriela

Bucur Mariana

PresedinteCJ Brașov

Sovaiala Lutsch Cristian

Bularca Claudia

DSPJ Brașov

Lorena Dima

Maria Elena Cocuz

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Constandis Felicia

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor

Brașov

Mardare Violeta

Murg Mihaela

OAMGMAMR

Simionel Marian

Liliana Cioaca

Daniela Ciulei

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director Executiv,

Ec.Adelina Mihaela Văsioiu


Consiliul Județean

>

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie” I.A. Sbârcea”Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Szasz Alina

Suciu Dan

Rădulea Andreea Maxim Mihaela

Consiliul Județean Brașov

Soneriu Mihaela

Sibiescu Monica

PresedinteCJ Brașov

Buvnariu Lavinia

Guran Clara

DSPJ Brașov

Moga Marius

Popovici Diana

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Gogonea Dan

Stroescu Serban

Colegiul Medicilor

Brașov

Benga Florina

Spataru Steluta

OAMGMAMR

Balint Paraschiva Gabriela

Mihaela Oprea

Marcela Jancso

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Consiliul Județean

f

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Pascu Mihai Lucian Văsioiu Adelina Mihaela

Borteș Didona Condruz Simona

Consiliul Județean Brașov

Sebeni Comsa Mariana

Mone Mariana

PresedinteCJ Brașov

Melinte Sorin

Guran Clara

DSPJ Brașov

Liliana Rogozea

Dan Grigorescu

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Albean Ilie Marcel

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor Brașov

Leonte Marius

Benga Florina

OAMGMAMR

Coconasu Cristina

Monica Albu

Cozma Laura

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Duicu Claudia Ciubotaru Mariana

Buzamet Otilia Pascu Mihai Lucian

Consiliul Județean Brașov

Brebeanu Gabriela

Schiopu Valerica

PresedinteCJ Brașov

Guran Clara

Zichil Mihaela

DSPJ Brașov

Pascu Alina

Mitrica Maria

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Buzinschi Sorin

Sucaciu Dan Mirel

Colegiul Medicilor

Brașov

Sotiriade Laura

Ciucasel Mihaela

OAMGMAMR

Mihaela Ciucasel

Simionescu Elena

Mihai Sbierea

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov