Hotărârea nr. 168/2018

Hotărârea nr.168 – numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-did Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.jijdbrasov.ro


ROMANIA


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 168

din data de 30.05.2018

- privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2018;

Analizând referatul nr. ad. 7194/22.05.2018 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 229/2015 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, cu modificările și completările ulterioare, precum și propunerea nr. 7194 din data de 07.05.2018, formulată de către Comisia nr. 7 - pentru Sănătate, Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte;

Ținând cont de prevederile art. 187 alin. (2) lit. “b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “d”, alin. (5) lit. “a”, pct. 3 ;I art. 97 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se numesc reprezentanții Consiliului Județean Brașov, membri și membri supleanți, în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, după cum urmează:

UNITATEA SANITARĂ

MEMBRU

MEMBR U SUPLEANT

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Pascu Mihai Lucian Văsioiu Adelina Mihaela

Borteș Didona Condruz Simona

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Rădulea Andreea Condruz Simona

Sibiescu Monica Bucur Mariana

Spitalul      Clinic      de

Obstetrică-Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea”Brașov

Szasz Alina

Suciu Dan

Rădulea Andreea Maxim Mihaela

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Mone Mariana

Sfreja Elena

Pascu Mihai Lucian

Kope Attila

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Duicu Claudia Ciubotaru Mariana

Buzamet Otilia Pascu Mihai Lucian

Spitalul      Clinic      de

Pneumoftiziologie Brașov

Borteș Didona Otrocol Cristina

Duicu Claudia Sfreja Elena

Art. 2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 229/2015 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, cu modificările și completările ulterioare. își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin reprezentanții numiți la art. 1, conducerea unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu