Hotărârea nr. 159/2018

Hotărârea nr.159 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud brasov. ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 159 din data de 30.05.2018

-pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate sub nr. 7817/16.05.2018, întocmite de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (2) și (3) din Legea nr. 218/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborate cu art. 7 și art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr.787/2002,

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de pierderea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius, care nu mai îndeplinește funcția ce a determinat desemnarea sa în acest organism.

Art.2. - Se validează în calitate de membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, domnul Folea Adrian-Laurențiu, subprefect al județului Brașov.

Art.3. - Domnul subprefect Folea Adrian-Laurențiu devine membru în comisia de lucru a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, corespunzător locului vacantat prin art. 1.

Art.4, - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Secretariatul Executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu