Hotărârea nr. 157/2018

Hotărârea nr.157 – repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud brasov. ro, www.j ud brasov. ro


români;


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.157

din data 30.05.2018

- privind repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul nr.8366/24.05.2018 întocmit de către Direcția Management Proiecte prin care se propune repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Brașov, pentru executarea unor lucrări de reparații/ amenajări urgente sau continuarea lucrărilor de construire;

Ținând cont de prevederile Regulamentului Consiliului Județean Brașov pentru Unitățile de Cult aprobat prin HCJ nr.79/28.02.2018;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit d și alin 5 pct.b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 alin.3din OGR nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, art.5 din HGR nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OGR nr.82/2001, HGR nr.313/2006 precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.48/14.02.2018 privind aprobarea bugetului general al județului Brașov pe anul 2018, cu rectificările ulterioare;

In temeiul art.103 alin. (2) și art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se repartizează suma de 1.000.000 lei, din bugetul general al județului Brașov pe anul 2018 - Cap. 67.02. - Cultură, recreere și religie, pentru acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Brașov, pentru executarea unor lucrări de reparații/ amenajări urgente sau continuarea lucrărilor de construire, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte .

PREȘEDINTE, Adrian - IoamVeșI


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăyeanu

c.

Anexa 1.


Președinte, Adrian Ioan VeștSecretar,


Maria Dumbrăveanu


SUME ALOCATE UNITĂȚILOR DE CULT CONFORM O.G 82/2001


2018MII LEI

ML : CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

1

Parohia Ortodoxa Sf. Treime

Reit Aurelian

10.000

Continuarea lucrărilor la căminul de batrani de pe langa Biserica Sf. Treime

2

Parohia Ortodoxa Carpati Brașov

Sicoe Tudor

30.000

Continuare construcție lacas de cult

3

Biserica Neagra

Christian Plajer

10.000

Conservarea, restaurarea si punerea in valoare a statuilor de pe fațadele Bisericii Negre

4

Parohia Ortodoxa Brașovul

Vechi

Popa Martus

25.000

Continuarea lucrărilor de pictura murala

5

Biserica Evanghelica

Lutherana Brașov

Koszta Istavan

15.000

Achiziționare țigle dc acoperiș locaș dc cult

6

Parohia Romano Catolica Inaltarea Sfintei Cruci

Mathe Vilhelm

6.000

Reparare si amenajare instalație electrica si sistem de supraveghere conform normelor ISU

7

Parohia Ortodoxa Tractorul

VI

Timofte Razvan

14.000

Continuarea lucrărilor de pictura

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

8

BRAȘOV

Parohia Tractorul III

Popa lonut

14.000

Continuarea lucrărilor de pictura

9

Biserica Romano Catolica Sf. Ioan

Puvak Anton

5.000

Reparații acoperiș tabla la clădirea adiacenta bisericii si schimbare sistem electric si iluminat in biserica

10

Biserica Creștina Baptista

Maghiara Brașov

Deak Zsolt

6.000

Lucrări de reparații la tumul bisericii

11

Manastirea Sf. Ioan

Botezătorul Poiana Brașov

Bucur Horia

20.000

Reparații biserica de lemn (impermeabilizare acoperiș șindrila, etansare rosturi pt izolare termica, consolidare stâlp susținere turla)

12

Biserica Reformata Casa

Speranței

Miklos Menessy

6.000

Achiziție materiale construcție pentru termo si hidroizolatie si reabilitarea fațadei căminului de batrani Nikodemus

13

Parohia Ortodoxa Buna

Vestire

Zuba Dacian

15.000

Continuarea lucrărilor de hidroizolatie de la demisolul bisericii

14

Parohia Ortodoxa Tractorul

2

Voineag Ioan

5.000

Lucrări de reparații si izolare termica centrul social Sf. Aposol Petru si Pavel

15

Parohia Unitariana Brașov 1

Andrasi Benedek

6.000

Continuarea reabilitării structurale si termice a lăcașului de cult pe fațada de front a acestuia

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

16

Spitale IV

Leb Mircea

10.000

Lucrări de reparații la locașul de cult

17

Parohia Tractorul V

Lie Nicolae

15.000

Lucrări de reparații la locașul de cult

18

Turches I

Parohia Ortodoxa Turches

Sacele I

Obancea Dan

10.000

Lucrări reparație acoperiș biserica

19

Turches

Biserica Evanghelica Lutherana Turches

Korodi Levente

5.000

Lucrări de renovare a orgii bisericii

20

SACELE

Parohia Reformata Sacele

Laszlo Gyula

6.000

Reparații generale acoperiș casa de rugăciune

21

Biserica Evanghelica

Lutherana Baciu

Bencze Nimrod

5.000

Reabilitare, Reparație mecanism de acționare a clopotelor bisericii si reparații interioare in tumul bisericii

22

Biserica Evanghelica Lutherana Satulung Suseni

Kajcsa Laszlo

5.000

Reparații gard cimitir si biserica

23

Parohia Ortodoxa Fagaras Combinat

Bica Gheorghe

5.000

înlocuit jgheaburi si burlane sparte

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

24

Parohia Ortodoxa Fagaras Sf. Ioan Evanghelistul

Stan Vasile

10.000

înlocuirea acoperișului deteriorat, precum si a invelitoarei de țigla cu tabla

25

Catedrala Ortodoxa Fagaras

Ciocan Ioan

10.000

începere lucrări de pictura si mobilier liturghie

26

FAGARAS

Parohia Greco Catolica

Fagaras

Negrea Tit

10.000

Refacere si inlocuire scări, tencuieli exterioare, izolație termica pod

27

Parohia Ortodoxa Fagaras I

Tarcuta Ion

10.000

Lucrări șarpanta lemn, invelitoare țigla, sistem pluvial la Muzeu Cultural-Religios

28

Parohia Ortodoxa Fagaras 6

Malene Gheorghe

5.000

Lucrări de pavare împrejurul bisericii

29

Parohia Ortodoxa Fagaras 5

Patrascu Liviu

5.000

Lucrări de pavare împrejurul bisericii

30

Parohia Ortodoxa Fagaras Gara

Precup Ioan

20.000

Continuarea lucrărilor de construcție a bisericii

31

BRAN

Sohodol

Parohia Ortodoxa Sohodol Biserica Veche

Mosoiu Valentin

15.000

Reparații pardoseala, modificare cafas, reparații împrejmuire

32

Parohia Ortodoxa Bran Centru

Enescu Nicolae

10.000

Confecționare catapeteasma din lemn

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

33

* V» * rT'* A ataia

Parohia Ortodoxa Apata

Gherman Iulian

5.000

Lucrări de renovare, usa acces altar, montare parchet

34

Biserica Evanghelica

Lutherana Apata

Simon Ladislau

5.000

Reabilitare turn clopotnița

35

PREDEAL

Manastirea Sf. Nicolae

Mihu Maria

15.000

Restaurarea Bisericii cu Hramul Nașterea Maicii Domnului

36

ZARNESTI

Parohia Reformata Zamesti

Nagy Veres

5.000

Schimbare sistem de gaz si incalzire in biserica

37

Tohanul Vechi

Parohia Ortodoxa Tohanul Vechi

Prodea Vasile

15.000

Refacerea pridvorului Bisericii

38

BECLEAN

Luta

Parohia Ortodoxa Luta

Ivan Sebastian

10.000

înlocuire acoperiș biserica

39

Boholt

Parohia Ortodoxa Boholt

Păros Ioan

10.000

Lucrări de reparații si refacearea acoperișului

40

Boholt

Manastirea Paget Boholt

Huipan luliana

10.000

Reparații biserica (drenaj, tencuieli, jgheaburi)

41

BOD

Bod Sat

Parohia Ortodoxa Bod Sat

Petrescu Ion

5.000

Construire casa rece si punct sanitar

42

Bod Colonie

Parohia Ortodoxa Bod

Colonie

David Iulian

20.000

Continuare construcție lacas de cult

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

43

r>TTTMIT A W JL/ILA

Parohia Reformata Budila

Szoverfi Zoltan

5.000

Repararea acoperișului bisericii si materiale de construcții

44

Parohia Ortodoxa Budila

Sararu Daniel

10.000

Refacere pardoseala biserica

45

BUNESTI

Manastirea Bunesti

Crusoveanu Mariana

10.000

Lucrări de instalare a unui paratrăsnet si reparații scări deteriorate

46

CODLEA

Parohia Ortodoxa Codlea 3

Muntean Adrian

10.000

Refacere șarpanta si invelitoare turla

47

CINCU

Parohia Romano Catolica

Cincu

Gal Istavn

5.000

Reparații acoperiș turn biserica,

Instalație electrica interioara,

Instalare protecție impotriva trăsnetului

48

4 t *

V-/A.A /A.

Cata

Parohia OrțodnY9 Gata

Varoa Ghenroho V t—------o---

5000

Reparații curente (rep. pereților si zugrăveli interioare si exterioare, achiziție materiale)

49

Drauseni

Parohia Ortodoxa Drauseni

Varga Gheorghe

10.000

Reparații curente (rep. pereților crapati si achiziție materiale)

50

CRIZBAV

Biserica Evanghelica Lutherana Crizbav

Bencze Nimrod

5.000

Echiparea cu incalzire centralizata pe lemne pentru casa de rugăciuni a bisericii

51

CRISTIAN

Schitul Sfanțul Efrem cel Nou

Vadin Mircea

10.000

Amenajare alee incinta Monastica

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

52

DRAGUS

Parohia Ortodoxa Dragus

Roșea Gheorghe

10.000

Reparații, decopertari, tencuieli si amenajari exteriorul si interiorul bisericii, schimbare usi, achiziționare materiale

53

GHIMBAV

Parohia Ortodoxa Ghimbav

Puia Dumitrescu

5.000

Finanțare parțiala reparații capitale si realizare centru de activitati copii si tineri

54

Parohia Ortodoxa Ghimbav II

Comsa Calin

5.000

Reparații si finisaje exterioare la cupola mare

55

B ARM AN II

Parohia Ortodoxa Hannan II

Calin Vicu

23.500

Continuarea lucrărilor de construcție

56

HALCHIU

Satu-Nou

Biserica Evanghelica

Lutherana Satu-Nou

Feher Csilla

5.000

Lucrări de finisaj la grupul sanitar al căminului bisericii

57

HOGHIZ

Parohia Unitariana Hoghiz

Torok Istvan

5.000

Achiziționare de piatra cubica, precum si reconstrucția cailor de acces si a curții interioare a bisericii

58

Dopca

Parohia Unitariana Dopca

Major Laszlo

5.000

Continuare reparații biserica

59

HOMOROD

Jimbor

Parohia Evanghelica Jimbor

Kunos Ludovic

5.000

Renovarea parohiei (desfacerea acoperișului de țigla veche, invelitori cu țigla solz, schimbat scocuri si burlane, schimbare usi si geamuri)

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

60

Parohia Ortodoxa Homorod

Sucaciu Matei

10.000

Reparații curente la clădirea bisericii

61

LISA

Breaza

Schitul Negru Vodă Breaza

Duta Sandu

15.000

Achiziționare materiale construcții pentru finalizarea lucrărilor la corpul de chilii

62

Lovnic

Parohia Ortodoxa Lovnic

Nistor Ciprian

10.000

Continuare lucrări pictura in fresca

63

JIBERT

Granari

Parohia Ortodoxa Granari

Tichindelean Marius

10.000

Lucrări de reparații la biserica, execuția unui paratrăsnet si monatre centrala termica

61

Granari

Parohia Reformata Granari

Nagy Veres

5.000

Restaurarea Orgii din Biserica si instalarea unui sistem dc incalzirc a banchetelor

65

Văleni

Parohia Ortodoxa Văleni

Popa Ciaudiu

iO.OOO

Pregătirea pereților interiori ai bisericii pentru pictura

66

ORMENIS

Parohia Romano Catolica Miclosoara

Fulop Laszlo

5.000

Renovarea capelei romano-catolice Sf. Andrei

67

Parohia Unitariana Ormenis

Szabo Elod

5.000

Montarea piatra naturala pe aleea care leaga poarta bisericii de usa de intrare

68

MAIERUS

Parohia Ortodoxa Maierus

Pascu Mihai

15.000

Restaurare iconostas si restaurare pictura fresco

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

69

MOECIU

Moeciu de Sus

Parohia Ortodoxa Moeciu de Sus

Dumbrava Nicolae

5.000

Pavarea curții bisericii si repararea tamplariei ferestrelor

70

MANDRA

Toderita

Parohia Ortodoxa Toderita

Balba Ciprian

5.000

Realizare lucrărilor de schimbare si montaj a ușilor bisericii

71

Rausor

Parohia Ortodoxa Mandra

Copaceanu Alexandru

15.000

Continuarea lucrărilor de pictura

72

Parohia Ortodoxa Parau

Urian Laurentiu

10.000

Reparații generale si renovare la școala bisericii in care se desfasoara activitati sociale si de pictura cu copiii din comuna

73

PARAU

Veneția de Jos

Parohia Ortodoxa Veneția de Jos

Socaciu Alexandru

10.000

Reparații in regim de urgenta (infiltrațiile si crăpăturile tencuielilor si soclului pun in pericol clădirea bisericii)

74

Veneția de Sus

Parohia Ortodoxa Veneția ul JUO

Laurentiu Ocina

10.000

înlocuirea parchetului si pavare imprcjmuirc curte

75

PRF.TMFR

Parohia Ortodoxa Prejmer

Serban Sorin

15.000

Realizare reparații la turlele bisericii si al scările interioare precum si continuarea picturii

76

Parohia Ortodoxa Recea

Pasca Florin

5.000

Lucrări de reparații exterior (rep. tencuieli exterioare si rep. la soclul bisericii)

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

77

RECEA

Recea Noua

Parohia Ortodoxa Recea Noua

Boac Iulian

5.000

Schimbarea sistemului pluvial (jgheaburi, burlane metalice, cârlige)

78

Sasciori

Parohia Ortodoxa Sasciori

Joita Cristian

10.000

Lucrări interioare, pardoseli, gresie.

79

Gura Văii

Parohia Ortodoxa Gura Văii

Dinga Bogdan

15.000

Lucrări de pictura

80

RACOS

Parohia Unitariana Racos

Szabo Jozsef

5.000

Renovare exterioara biserica

81

RUPEA

Parohia Ortodoxa Rupea 1

Streulea Dorin

10.000

Reparații acoperiș, tencuieli, invclitoarc, țigla

82

Parohia Romano-Catolica Rupea

Raduly Istvan

5.000

Instalarea si montarea sistemului de încălzire

83

Parohia Ortodoxa Rupea Gara

Sucaciu Matei

23.500

Finalizare lucrări de finisaje

84

SINCA VECHE

Persani

Parohia Ortodoxa Persani

Cristea Dorin

5.000

Lucrări execuție mobilier bisericesc

85

Ohaba

Parohia Ortodoxa Ohaba

Ciubotaru Aurelian

10.000

Amenajări interioare biserica

NR.

CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

86

SINCA NOUA

Schitul Duminica Tuturor

Sfinților Sinea Noua

Bilauca Viorel

20.000

Continuarea lucrărilor de construire a bisericii

87

SERCAIA

Halmeag

Parohia Ortodoxa Halmeag

Streza Lucian

10.000

Finalizarea lucrărilor de construcție la biserica Sf. Apostol Andrei

88

Parohia Ortodoxa Sercaia

Streza Lucian

10.000

Lucrări de amenajare exterior biserica (Reparație tencuiala fundație, izolare fundație si montat pavaj)

89

SOARS

Felmer

Parohia Ortodoxa Felmer

Demeter Marius

5.000

Montat sistem pluvial si materiale pt scări acces din beton

90

Parohia Ortodoxa Soars

Adomnicai Ciprian

10.000

Montare calorifere si executat aerisiri in zid pt eliminarea umidității din zidurile bisericii

91

TARLUNGENI

Carpinis

Parohia Ortodoxa Carpinis

Duca Madalin

10.000

Reparare acoperiș biserica,

Montare geamuri termopan din lemn stratificat

92

Biserica Evanghelica Lutherana

Godri Bela

5.000

Izolare prin schimbarea ușilor si geamurilor

93

ParohiaOrtodoxa Tarlungeni

Aranyosi Ciprian

5.000

Racordarea la gaz a bisericii

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

94

Zizin

Parohia Ortodoxa Zizin

Bodoc Florin

10.000

Ajutor financiar in vederea montării unei instalații centrale de incalzire in biserica

95

Zizin

Biserica Evanghelica Lutherana Zizizn

Domokos Jeno

5.000

Reparații la casa de rugăciune (terminarea termoizolarii clădirii si reparații interioare si exterioare)

96

UNGRA

Parohia Ortodoxa Ungra

Mantarau Cristi

10.000

Renovare interior-exterior biserica

97

VAMA BUZĂULUI

Acris

Parohia Ortodoxa Acris

Pintilie Ciprian

15.000

Continuare lucrări pictura

98

Buzaiel

Parohia Ortodoxa Buzaiel

Foica Flavius

10.000

Reparație acoperiș paraclis

99

VICTORIA

Parohia Ortodoxa Victoria I

Magda Adrian

15.000

Continuare lucrări pictura

100

VISTEA

Rucar

Parohia Ortodoxa Rucar

Goga Silviu

10.000

Reparații exterioare la lacasul de cult si trotuarul bisericii

101

Vistea de Jos

Parohia Ortodoxa Vistea de Jos

Urs Ioan

10.000

Refacerea instalației electrice si adaugarea instalației cu paratrăsnet pt protejarea locașului de cult

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

102

VOILA

Dridif

Parohia Ortodoxa Dridif

Cioaca lonut

5.000

Instalarea unui sistem de centralizat pe gaze naturale pentru incalzirea bisericii

103

Parohia Ortodoxa Voila

Comsulea Mihai

10.000

înlocuire acoperiș biserica si confecționare mobilier bisericesc (inchinatoare, iconostas)

TOTAL                                                      1.000.000

Dir. Exec. Nicolae Săciiiu

b > kQv

Șef Serviciu: Nicolete-ktreș

Consilier: Criștina Benta