Hotărârea nr. 135/2018

Hotărârea nr.135 - stabilirea indemnizaţiei de periculozitate şi a indemnizaţiei de hrană pentru membrii formaţiei Salvamont, din cadrul Compartimentului Salvamont/Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, pe perioada activităţii de patrulare, precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul accidentatului

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 135

din data de 26.04.2018

  • - privind stabilirea indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrană pentru membrii formației Salvamont, din cadrul Compartimentului Salvamont/Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, pe perioada activității de patrulare, precum și de salvare în munți constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical și transportul accidentatului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.6299/20.04.2018 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune stabilirea indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrană pentru membrii formației Salvamont, din cadrul Compartimentului Salvamont/Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, pe perioada activității de patrulare, precum și de salvare în munți constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical și transportul accidentatului;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.72/28.02.2018, privind reorganizarea activității Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 19 din HGR nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91 alin.5 lit.”a”, pct.8 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se stabilește cuantumul indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrană pentru fiecare membru de formație Salvamont, din cadrul Compartimentului Salvamont/Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, pe perioada activității de patrulare, precum și de salvare în munți constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical și transportul accidentatului, după cum urmează:

  • -   pentru intervențiile pe pârtiile de schi             75 lei/acțiune/persoană

pentru intervenții în alte zone                     100 lei/acțiune/persoană/zi

pentru patrulare                                  60 lei/zi/persoană

indemnizație de hrană                            50 lei/persoană/acțiune/zi, în zilele în care

se participă la acțiuni de patrulare precum și la acțiuni de căutare și/sau salvare a turiștilor rătăciți și/sau accidentați în zona montană.

cazuri:


- Indemnizația de patrulare se plătește doar în zilele libere și/sau de sărbătoare, în următoarele

- pentru participarea la evenimente din zona montană pentru care organizatorii acestora solicită, în scris asistență Salvamont;

- pentru patrularea în zonele montane cu flux turistic ridicat, în perioade aglomerate precum: Crăciun, Anul Nou, Paște, vacanțe școlare, etc., cu programarea directorului Direcției Drumuri Județene și Servicii Publice și cu aprobarea prealabilă a președintelui Consiliului Județean Brașov;

în zilele lucrătoare nu se achită indemnizație de patrulare deoarece patrularea preventivă, amenajarea/reamenajarea traseelor turistice, repararea/înlocuirea marcajelor, etc., sunt atribuțiile de serviciu ale salvatorilor montani și pentru îndeplinirea lor sunt salarizați conform contractului individual de muncă.

- Dacă în zilele de patrulare intervin acțiuni de căutare și/sau salvare a persoanelor rătăcite și/sau accidentate, se plătesc doar acțiunile de căutare/salvare, în funcție de zona în care se intervine, după cum urmează:

pentru intervențiile pe pârtiile de schi pentru intervenții în alte zone

75 lei/acțiune/persoană

100 lei/acțiune/persoană/zi


Notă: Nu se achită în aceeași zi indemnizație de patrulare și indemnizații pentru participarea la acțiuni de căutare și/sau salvare a turiștilor rătăciți și/sau accidentați în zona montană.

Art.2. - Directorul Direcției Drumuri Județene și Servicii Publice va întocmi săptămânal un program de patrulare. Graficul acestui program de patrulare va fi aprobat, în prealabil, la începutul fiecărei săptămâni, de către Președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Pe data prezentei, Hotărârea nr. 147/03.04.2017 a Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan VesContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu