Hotărârea nr. 129/2018

Hotărârea nr.129 – aprobarea instituirii restricției totale de circulație pe podul de peste râul Olt, care face legătura între localitățile Comăna și Crihalma, situat pe drumul județean DJ 104K

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.129

din data de 26.04.2018

- privind aprobarea instituirii restricției totale de circulație pe podul de peste râul Olt, care face legătura între localitățile Comăna și Crihalma, situat pe drumul județean DJ 104K

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. Ad.4353/19.04.2018 întocmite de Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea instituirii restricției totale de circulație pe podul de peste râul Olt, care face legătura între localitățile Comăna și Crihalma, situat pe drumul județean DJ 104K; în referat se face precizarea că podul se află într-o stare de deteriorare care periclitează siguranța traficului auto în zonă;

Ținând cont de referatul nr.6250/19.04.2018 întocmit de Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice, având ca obiect mediatizarea prin mass-media și pe site-ul Consiliului Județean Brașov a „Restricției totale de circulație rutieră pe DJ 104K în zona din proximitatea podului peste râul Olt care face legătura între Comăna și Crihalma”

Văzând adresa Inspectoratului de Poliție Județean Brașov nr. 4353/20.03.2018 prin care se solicită restricția totală de circulație pe podul de peste râul Olt care face legătura între localitățile Comăna și Crihalma, situat pe drumul județean DJ 104K, precum și adresa nr. 4812/28.03.2018 prin care se avizează închiderea circulației pe acest pod;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Comăna nr. 1 din data de 13.03.2018 privind declararea stării de alertă în Comuna Comăna;

Având în vedere prevederile art.44 alin.5 și art. 45 din O.G.R. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HORÂRÂȘTE:

Art.l. - Se aprobă instituirea restricției totale de circulație rutieră pe DJ 104K în zona din proximitatea podului peste râul Olt care face legătura între Comăna și Crihalma, până la reabilitarea podului, sau, în funcție de expertiza ce se va efectua, până la construirea unui nou pod.

Art.2. - Se stabilește ca traseu alternativ: DN1S - DN13 - DJ131F - DC21 - DC22 (Comăna -Hoghiz - Ungra - Crihalma), pentru care se vor obține avizele de la administratorii drumurilor.

Art3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Drumuri Județene și Servicii Publice.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu