Hotărârea nr. 128/2018

Hotărârea nr.128 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseele: - Brașov (str.Zizin nr.125, S.C. Bustrade S.R.L. – parcare incintă) – Cristian (S.C.Schaeffler România S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Săcele (str. Câmpului nr.16, S.C. Diasen Com.S.R.L. – parcare incintă) – Centura Brașovului – Ghimbav (S.C. Continental Powertrain România S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Zărnești (str.Spârchez nr.35, zona CEC) – Cristian (S.C.Schaeffler România S.R.L. – parcare incintă) și retur.

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.128 din data de 26.04.2018

privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseele:

 • -  Brașov (str.Zizin nr.125, S.C. Bustrade S.R.L. - parcare incintă) - Cristian (S.C.Schaeffler România S.R.L. - parcare incintă) și retur;

Săcele (str. Câmpului nr.16, S.C. Diasen Corn.S.R.L. - parcare incintă) - Centura Brașovului -Ghimbav (S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur;

 • -  Zărnești (str.Spârchez nr.35, zona CEC) - Cristian (S.C.Schaeffler România S.R.L. - parcare incintă) și retur.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și Referatul înregistrate sub nr. ad. 3883 din data de 13.04.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere pe Drumuri Județene/Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice -Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseele: Brașov (str.Zizin nr.125, S.C. Bustrade S.R.L. -parcare incintă) - Cristian (S.C.Schaeffler România S.R.L. - parcare incintă) și retur; Săcele (str. Câmpului nr.16, S.C. Diasen Com.S.R.L. - parcare incintă) - Centura Brașovului - Ghimbav (S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur; Zărnești (str.Spârchez nr.35, zona CEC) - Cristian (S.C.Schaeffler România S.R.L. - parcare incintă) și retur ;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (2) și art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 31, alin.(lAl), (2), art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și art. 91, alin.(l), lit. d și alin. (5), lit. a, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L pe traseul: Brașov (str.Zizin nr.125, S.C. Bustrade S.R.L. - parcare incintă) - Cristian (S.C.Schaeffler România S.R.L. - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licențelor de traseu până la data de 01.05.2020, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseul: Săcele (str. Câmpului nr.16, S.C. Diasen Com.S.R.L. - parcare incintă) - Centura Brașovului - Ghimbav (S.C. Continental Powertrain România S.R.L. - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licențelor de traseu până la data de 31.01.2020, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.3. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseul: Zămești (str.Spârchez nr.35, zona CEC) - Cristian (S.C.Schaeffler România S.R.L. - parcare incintă) și retur ; perioada de valabilitate este de la data emiterii licențelor de traseu până la data de 01.05.2020, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene.
. -» Â *$»,•

■Silii


Ssr’&uftiConsiliul Județean Brașov

9


Operatorul de transport rutier

S.C. MECENA S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0212

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului: Brașov (str. Zizin nr. 125, SC Bustrade SRL- parcare incintă) -ocolitoarea Brașovului - Cristian (SC Schaeffler România SRL-parcare incintă) și retur

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

06:00

08:00

14:00

22:00

0

1

Brașov (str. Zizin nr. 125, SC Bustrade SRL-parcare incintă)

07:35

15:35

17:35

23:35

06:20

08:20

14:20

22:20

16

2

Cristian (SC Schaeffler România SRL-parcare incintă)

07:15

15:15

17:15

23:15

Emitent:

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3.4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-35-MCN

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                    Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

S.C. MECENA S.R.L


CONSILIUL JUDEȚEAN BRA PREȘEDPiTE^^' Veștea A^tian^an


 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Brașov

  18127/05.02.2018

  2

  Cristian

  4090/06.02.2018

Data emiterii:


^§§5

HiiM


-'j


8J^i-

\ 4V J .


'k:ț$8> '■£G<


Consiliul Județean Brașov

•>


Operatorul de transport rutier

S.C. MECENA S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0213

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului: Săcele (str. Câmpului nr. 16, SC Diasen Com SRL-parcare incintă) -Centura Brașovului - Ghimbav (SC Continental Powertrain România SRL-parcare incintă) și retur

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

05:55

07:55

13:55

21:55

0

1

Săcele (str. Câmpului nr. 16, SC Diasen Com SRL- parcare incintă)

07:35

15:35

17:45

23:35

06:30

08:30

14:30

22:30

28

2

Ghimbav (SC Continental

Powertrain România SRL-parcare incintă)

07:00

15:00

17:10

23:00

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-33-MCN

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                    Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Săcele

  3/16.03.2018

  2

  Ghimbav

  64/07.02.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

S.C. MECENA S.R.L

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘp PREȘEDINTEI^ Veștea Adriat>l?rar/

Data emiterii:
'*3^: ț0f


i ’      *.        T *


Consiliul Județean Brașov

9


Operatorul de transport rutier

S.C. MECENA S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0214

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului: Zărnești (str. Spârchez nr. 35, zona CEC) - Cristian (SC Schaeffler România SRL-parcare incintă) și returDUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

05:50

07:50

13:50

21:50

0

1

Zărnești (str. Spârchez nr. 35, zona CEC)

07:45

15:45

17:45

23:45

06:20

08:20

14:20

22:20

23

2

Cristian (SC Schaeffler România SRL-parcare incintă)

07:15

15:15

17:15

23:15

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/BV-34-MCN

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                    Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Zămești

  1504/06.02.2018

  2

  Cristian

  4090/06.02.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

S.C. MECENA S.R.LData emiterii: