Hotărârea nr. 127/2018

Hotărârea nr.127 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROD. IMPEX S.R.L. pe traseele: - Brașov (S.C. Metrom S.A.) – ocolitoarea Brașovului – Râșnov (S.C. Dexion Storage Solutions S.R.L., str. Câmpului nr 1A – parcare incintă) și retur; - Moieciu (cap de linie) – Bran – Vulcan – Codlea – Brașov (S.C.SIT România S.R.L., Șoseaua Cristianului nr.34 – parcare incintă) și retur; - Zărnești (centru) – Tohan – Râșnov – Brașov (S.C.SIT România S.R.L., Șoseaua Cristianului nr.34 – parcare incintă) și retur.

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.127 din data de 26.04.2018

privind atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROD. IMPEX S.R.L. pe traseele:

) - Brașov (S.C. Metrom S.A.) - ocolitoarea Brașovului - Râșnov (S.C. Dexion Storage Solutions S.R.L., str. Câmpului nr 1A - parcare incintă) și retur;

Moieciu (cap de linie) - Bran - Vulcan - Codlea - Brașov (S.C.SIT România S.R.L., Șoseaua Cristianului nr.34 - parcare incintă) și retur;

- Zărnești (centru) - Tohan - Râșnov - Brașov (S.C.SIT România S.R.L., Șoseaua Cristianului nr.34 -parcare incintă) și retur.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și Referatul înregistrate sub nr. ad. 4157 din data de 13.04.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere pe Drumuri Județene/Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice -Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROD. IMPEX S.R.L. pe traseele: Brașov (S.C. Metrom S.A.) -ocolitoarea Brașovului - Râșnov (S.C. Dexion Storage Solutions S.R.L., str. Câmpului nr IA - parcare incintă) și retur; Moieciu (cap de linie) - Bran - Vulcan - Codlea - Brașov (S.C.SIT România S.R.L., Șoseaua Cristianului nr.34 - parcare incintă) și retur; Zărnești (centru) - Tohan - Râșnov - Brașov (S.C.SIT România S.R.L., Șoseaua Cristianului nr.34 - parcare incintă) și retur;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (2) și art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 31, alin.(lAl), (2), art. 32 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și art. 91, alin.(l), lit. d și alin. (5), lit. a, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROD. IMPEX S.R.L pe traseul: Brașov (S.C. Metrom S.A.) - ocolitoarea Brașovului - Râșnov (S.C. Dexion Storage Solutions S.R.L., str. Câmpului nr IA - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licențelor de traseu până la data de 30.04.2020, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROD. IMPEX S.R.L pe traseul: Moieciu (cap de linie) - Bran - Vulcan - Codlea - Brașov (S.C.SIT România S.R.L., Șoseaua Cristianului nr.34 - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licențelor de traseu până la data de 31.12.2020, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.3. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROD. IMPEX S.R.L pe traseul: Zărnești (centru) - Tohan - Râșnov - Brașov (S.C.SIT România S.R.L., Șoseaua Cristianului nr.34 - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licențelor de traseu până la data de 31.12.2020, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene.

Contrasemnează, SECRETAR Maria Duifibrăveanu


C * S'<?

»         4- 5


Consiliul Județean Brașov

5


Operatorul de transport rutier

S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0215

Servicii de transport public județean de persoan e prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului : Brașov (SC Metrom SA) - ocolitoarea Brașovului - Râșnov (SC Dexion Storage Solutions SRL, str. Câmpului nr IA - parcare incintă) și retur

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  07:00

  -

  -

  -

  0

  1

  Brașov (SC Metrom SA, zona statuii Avram Iancu)

  17:20

  -

  07:50

  -

  -

  -

  21

  2

  Râșnov (SC Dexion Storage Solutions SRL str Câmpului nr. IA - parcare incintă)

  16:30

  -

  -

  -

Emitent:

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3.4,5

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV- 54-PGB

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar: Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:


  Nr. ort.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  SC Metrom SA

  103/23.01.2018

  2

  Râșnov

  37/10.03.2017

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

SC Dalmaco Prod Impex S.R.L.


Data emiterii:


’'K./-: -iS«rr *. ' f 1.’**’!**>.


£•„**«.** *■ ii» O«*


^e-Ț


'1 -A'

«Bagi gKSIl


VK ■

MBsSÎBfcMiBiM ;< **£M't Si OMBlajl


•’

w


■-.îți.,-•/.

i «A «'*«■**'■ f. j.»’7

< t'     , \

v«■■•'«’-i^tf <țs» «itîiși'j cîșpKj

• «jțf* •* fer ■?■*•» *■**-&

,Âțwi|i

•< fcrJ»

■II

WiiS

■M


£g||K|g iw

J.T


5 r\.


fe


>*


* <**


, -<


Consiliul Județean Brașov

9


Operatorul de transport rutier

S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0216

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului : Moieciu (cap de linie) - Bran - Vulcan - Codlea - Brașov (SC SIT România SRL, soseaua Cristianului nr. 34- parcare incintă) și retur


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  14:00

  22:00

  0

  1

  Moieciu (cap de linie)

  07:55

  15:55

  23:55

  06:05

  14:05

  22:05

  4

  2

  Bran (centru)

  07:50

  15:50

  23:50

  06:06

  14:06

  22:06

  5

  3

  Bran (Vila Bran)

  07:49

  15:49

  23:49

  06:20

  14:20

  22:20

  22

  4

  Vulcan (centru)

  07:35

  15:35

  23:35

  06:25

  14:25

  22:25

  29

  5

  Codlea (centru)

  07:30

  15:30

  23:30

  06:28

  14:28

  22:28

  30

  6

  Codlea (Primărie)

  07:27

  15:27

  23:27

  06:30

  14:30

  22:30

  31

  7

  Codlea (LIDL)

  07:25

  15:25

  23:25

  06:45

  14:45

  22:45

  -

  40

  8

  Brașov (SC SIT România SRL, soseaua Cristianului nr. 34-parcare incintă)

  07:10

  15:10

  23:10

  -

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3.4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV- 58-PGB

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria III

 • 4. Numărul de șoferi necesar: Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

Nr.

crt. Autogara (stația)                    Nr./Data contractului                     Valabil până la

 • 1        Moieciu                         8307/10.11.2017

 • 2       Bran                            12355/10.11.2017

 • 3       Vulcan                          6239/15.12.2017

 • 4       Codlea                          29615/04.12.2017

 • 5        Brașov                           5/01.01.2010

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

CONSILIUL JUDEȚEAN^

PREȘEJMN^E<

V ește^Aorfan- Ipmi


SC Dalmaco Prod Impex S R.L.

Data emiterii:


? £'hi ț$agili

fc


Consiliul Județean Brașov

9


Operatorul de transport rutier

S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0217

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului : Zărnești (centru) - Tohan - Râșnov - Brașov (SC SIT România SRL, soseaua Cristianului nr. 34- parcare incintă) și retur


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:00

  14:00

  22:00

  -

  0

  1

  Zărnești (centru)

  07:55

  15:55

  23:55

  -

  06:05

  14:05

  22:05

  -

  3

  2

  Tohan (Blocuri)

  07:50

  15:50

  23:50

  -

  06:10

  14:10

  22:10

  -

  5

  3

  Tohanul Vechi (Complex)

  07:45

  15:45

  23:45

  -

  06:20

  14:20

  22:20

  -

  13

  4

  Râșnov (Liceu Tehnologic)

  07:35

  15:35

  23:35

  -

  06:25

  14:25

  22:25

  -

  14

  5

  Râșnov (str. l.L.Caragiale)

  07:30

  15:30

  23:30

  -

  06:28

  14:28

  2:28

  -

  15

  6

  Râșnov (intersecția str.Florilor cu str. Republicii)

  07:27

  15:27

  23:27

  -

  06:30

  14:30

  22:30

  -

  16

  7

  Râșnov (zona magazinului Billa)

  07:25

  15:25

  23:25

  -

  06:45

  14:45

  22:45

  -

  25

  8

  Brașov (SC SIT România SRL, soseaua Cristianului nr. 34-parcare incintă)

  07:10

  15:10

  23:10

  -

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6,7

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-15-PGB

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar: Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Zărnești

  16776/11.12.2017

  2

  Râșnov

  12355/10.11.2017

  3

  Brașov

  5/01.01.2010

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

SC Dalmaco Prod Impex S R..L.Data emiterii: