Hotărârea nr. 101/2018

Hotărârea nr. 101 – privind aprobarea propunerii de modificare a denumirii instituţiei Muzeul Casa Mureşenilor Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.101

din data de 22.03.2018

privind aprobarea propunerii de modificare a denumirii instituției Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 22 martie 2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4179/16.03.2018, precum și referatul nr. 4180/16.03.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport privind aprobarea propunerii de modificare a denumirii instituției, din „Muzeul Casa Mureșenilor Brașov”, în „Casa Mureșenilor - Muzeul Imnului Național”;

Ținând cont de dispozițiile art. 13, alin. (2), art. 16, art. 18, alin. (1) și alin. (2) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin (1), litera „d”, alin. (5), lit. „a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea de modificare a denumirii instituției, din „Muzeul Casa Mureșenilor Brașov”, în „Casa Mureșenilor - Muzeul Imnului Național”.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport și Muzeul Casa Mureșenilor.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu