• Hotărârea 478/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.478 - desemnarea domnului consilier judeţean Goidescu Ionel, ca membru în Comisia de specialitate nr. 3 – pentru industrie, comerţ, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului
 • Hotărârea 477/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.477 - aprobarea propunerii de colaborare între U.A.T. Județul Brașov şi Asociaţia Club Sportiv „Fii Independent”, în vederea încheierii unui acord de parteneriat privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu deficienţe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, din clădirea situată în municipiul Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 5 – sediul Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 476/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.476 - aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov”
 • Hotărârea 475/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.475 - aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 474/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.474 - aprobarea modificării statului de funcții, a organigramei, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 473/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.473 - aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 472/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.472 - aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 471/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.471 - stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019
 • Hotărârea 470/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.470 - aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul Comunei Vama Buzăului
 • Hotărârea 469/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.469 – aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov
 • Hotărârea 468/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.468 - aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 467/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.467 - emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Făgăraș pentru anul 2019
 • Hotărârea 466/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.466 - modificarea și completarea anexei nr. 2 și anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 465/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.465 - modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 464/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.464 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 463/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.463 - validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef de laborator din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov
 • Hotărârea 462/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.462 - aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 461/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.461 - aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov
 • Hotărârea 460/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.460 - aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 459/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.459 – aprobarea emiterii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L. pe unele trasee
 • Hotărârea 458/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.458 - aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor” între U.A.T. Județul Brașov, Instituția Prefectului Județul Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov și Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step
 • Hotărârea 457/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.457 - prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 456/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.456 - prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Constantinescu Constanţa Lucia., pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1
 • Hotărârea 455/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.455 - prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Roșianu Carmen Nina., pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1
 • Hotărârea 454/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.454 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 17 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piaţa Sfatului, nr.1, înscris în CF nr. 130050-C1-U6 Braşov, nr. topografic (5610, 5611)/XVII
 • Hotărârea 453/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.453 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str.Crişan, nr.5, înscris în C.F. nr. 103327 Braşov, nr. cadastral 103327, nr.103327-C1, nr.cadastral 103327-C2, nr.cadastral 103327-C3
 • Hotărârea 452/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.452 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1B din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 35, înscris în C.F. nr. 120078-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 120078-C1-U3
 • Hotărârea 451/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.451 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 15711 Braşov, nr. top. 5734/2/9/VI
 • Hotărârea 450/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.450 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 46783 Braşov, nr. top. 5734/2/9/V
 • Hotărârea 449/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.449 - aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13 decembrie 2018
 • Hotărârea 448/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.448 - aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 noiembrie 2018
 • Hotărârea 447/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.447 - atestarea apartenenţei la domeniul public al Judeţului Braşov a imobilului reprezentând Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 446/2018 - Județul Brașov - 20.12.2018

  Hotărârea nr.446 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2018
 • Hotărârea 445/2018 - Județul Brașov - 13.12.2018

  Hotărârea nr.445 - nominalizarea unui reprezentant al U.A.T. Județul Brașov pentru funcția de membru în consiliul de administrație al societății S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.
 • Hotărârea 444/2018 - Județul Brașov - 13.12.2018

  Hotărârea nr.444 - repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.306 mii lei, din impozitul pe venit cota de 17,25%, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Brașov care se repartizează integral în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
 • Hotărârea 443/2018 - Județul Brașov - 13.12.2018

  Hotărârea nr.443 - utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 442/2018 - Județul Brașov - 13.12.2018

  Hotărârea nr.442 - rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 441/2018 - Județul Brașov - 13.12.2018

  Hotărârea nr.441 - validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2018 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 440/2018 - Județul Brașov - 13.12.2018

  Hotărârea nr.440 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13 decembrie 2018
 • Hotărârea 439/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.439 – modificarea componenței Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 438/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.438 – împuternicirea doamnei Sibiescu Monica Claudia, în calitatea de reprezentant al Judeţului Brașov în Adunarea Generală a Asociației „Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011”, să voteze majorarea cuantumului cotizației UAT - Județul Brașov cu suma de 0,37 lei/locuitor/an
 • Hotărârea 437/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.437 – desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A.
 • Hotărârea 436/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.436 – modificarea, completarea și abrogarea unor poziții din Anexa – „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 435/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.435 – modificarea și completarea unor poziții în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov” la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 434/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.434 – aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 482/22.11.2017 privind aprobrea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 156 și radierea pozițiilor nr. 159, 160, 168 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.539/15.12.2017 privind modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov 482/22.11.2017
 • Hotărârea 433/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.433 – aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 481/22.11.2017 privind aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186, 187 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1
 • Hotărârea 432/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.432 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, la S.C.Carfil Industrial Parc S.A.Brașov
 • Hotărârea 431/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.431 – emiterea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 – parcare incintă) – Centura Brașovului (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 – parcare incintă) – Săcele (S.C. Seinro S.R.L. str. Avram Iancu nr. 86 – parcare incintă) şi retur;
 • Hotărârea 430/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.430 – emiterea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L. pe unele trasee
 • Hotărârea 429/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.429 – prelungirea duratei contractului de comodat nr. 3132/28.02.2018, încheiat între Judeţul Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, pe o perioadă de 2 ani, pentru spaţiul de la Mansarda situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil înscris în C.F. nr. 141300 Braşov, sub nr. top. 5696/5, 5696/3, 5696/4, 5697/3, aflat în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 428/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.428 – aprobarea organizării Galei Sportului Olimpic – Brașov 2018 și a Galei Excelenței în Educație – Brașov 2018
 • Hotărârea 427/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.427 – aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”
 • Hotărârea 426/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.426 – aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii şi colectivele tehnice, care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, în anul competițional 2017 - 2018, individual și pe echipe”
 • Hotărârea 425/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.425 – modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov
 • Hotărârea 424/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.424 – modificarea Programului de acțiuni culturale ale Muzeului de Artă Brașov
 • Hotărârea 423/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.423 – aprobarea statului de funcţii şi organigramei ale Spitalului de Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 422/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.422 – aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 421/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.421 – validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 420/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.420 – aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 419/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.419 – desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Şef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, precum și aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică sau practică şi a comisiei pentru proba interviu
 • Hotărârea 418/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.418 – aprobarea „Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”
 • Hotărârea 417/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.417 – aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de partener, în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” –ID My SIMIS cod 127169, care este depus de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
 • Hotărârea 416/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.416 – aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în calitate de partener în proiectul “VENUS- Împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4
 • Hotărârea 415/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.415 – trecerea din domeniul public al Judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov al imobilului înscris în C.F. nr.102054 Predeal, sub nr. cadastral 102054 cu destinația medicală – Pavilionul 4 din Timișul de Sus
 • Hotărârea 414/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.414 – trecerea din domeniul public al Judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov a bunului de la poziția nr.67 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr.100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr.972/2002 – Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare, în vederea casării/demolării
 • Hotărârea 413/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.413 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U7 Braşov, nr. cadastral top. 129303-C1-U7
 • Hotărârea 412/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.412 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 8 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 72, înscris în C.F. nr. 127003-C1-U5 Braşov, nr. cadastral top. [(4921-4922)/1] VIII
 • Hotărârea 411/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.411 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 10, înscris în C.F. nr. 136522-C1-U8 Braşov, nr. cadastral top. (4853/1)V
 • Hotărârea 410/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.410 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 11 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 15, înscris în C.F. nr. 131505-C1-U3 Braşov, nr. cadastral top. 5685/11
 • Hotărârea 409/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.409 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, înscris în C.F. nr. 129152-C1-U7 Braşov, nr. cadastral top. 5344/3
 • Hotărârea 408/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.408 – aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.379/30.10.2018
 • Hotărârea 407/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.407 – aprobarea statului de funcţii al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 406/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.406 – aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 405/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.405 – aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Braşov
 • Hotărârea 404/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.404 – desemnarea domnului Popica Radu pentru a asigura managementul interimar al Muzeului de Artă Braşov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 20.12.2018
 • Hotărârea 403/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.403 – încetarea numirii în funcţia de manager/director al Muzeului de Artă Braşov, a domnului Bartha Arpad, începând cu data de 20.12.2018
 • Hotărârea 402/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.402 – aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 401/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.401 – aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 400/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.400 – aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a Judeţului Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov
 • Hotărârea 399/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.399 – stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2019
 • Hotărârea 398/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.398 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 397/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.397 – schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Hălchiu de Consiliul Judeţean Braşov din impozitul pe venit din cota de 17,25%
 • Hotărârea 396/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.396– aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 174/30.05.2018
 • Hotărârea 395/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.395 – utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 394/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr394 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 393/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.393 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 octombrie 2018
 • Hotărârea 392/2018 - Județul Brașov - 28.11.2018

  Hotărârea nr.392 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 noiembrie 2018
 • Hotărârea 389/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.389 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.291 din 17.09.2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Comuna Jibert și U.A.T. Comuna Bunești pentru: Proiectul: “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia – Viscri – Bunești, Km 0+000-15+065” în conformitate cu prevederile POR 2014-2020.
 • Hotărârea 388/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.388 – aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Braşov, Instituţia Prefectului Judeţului Braşov şi Primăria Municipiului Braşov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea a zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României şi aprobarea alocării sumei de 21.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate de acestea
 • Hotărârea 387/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.387 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.286 din 10.09.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat ”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăvița – Vlădeni, km.2+755-14+425” în conformitate cu prevederile POR 2014-2020
 • Hotărârea 386/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.386 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 01.11.2018
 • Hotărârea 385/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.385 – exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin promovarea temporară a domnului Suciu Mircea Dan
 • Hotărârea 384/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.384 – aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria
 • Hotărârea 383/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.383 – aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Recuperare și Reabilitatea a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia
 • Hotărârea 382/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.382 – aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov
 • Hotărârea 381/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.381 – aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov
 • Hotărârea 380/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.380 – încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Ministerul Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea Convenției Carpatica și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil
 • Hotărârea 379/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.379 – aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 378/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.378 – stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a modalităţii în care va fi acoperită contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria, precum și a categoriilor de venituri, care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală
 • Hotărârea 377/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.377 – stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap beneficiare ale Complexului de Servicii Timiș
 • Hotărârea 376/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.376 – completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 375/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.375 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 374/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.374 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 373/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.373 – aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 372/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.372 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 371/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.371 – aprobarea cofinanțării de către Județul Brașov cu suma de 4 mii lei a obiectivului de investiții “echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” pentru Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 370/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.370 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 369/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.369 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A.Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 368/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.368 – desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de Şef Secție Clinică Obstetrică Ginecologie II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A. Sbârcea” Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică şi comisia pentru proba interviu
 • Hotărârea 367/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.367 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 366/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.366 – aprobarea cofinanțării de către Județul Brașov cu suma de 1 mii lei a obiectivului de investiții “echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 365/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.365 – avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere șef Unitate de Primiri Urgențe, medic primar specialitatea pediatrie, cu atestat de studii complementare în medicina de urgență, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 364/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.364 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 363/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.363 – avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție – Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu – Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 362/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.362 – desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen pentru ocuparea unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi aprobarea componenţei comisiilor de examen
 • Hotărârea 361/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.361 – aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul unor U.A.T.-uri din Judeţul Braşov
 • Hotărârea 360/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.360 – aprobarea transmiterii fără plată a mijlocului fix „Amenajări, dotări şi înscripţionări pe Tâmpa” din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul Municipiului Braşov
 • Hotărârea 359/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.359 – trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov a unor bunuri de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de natura mijloacelor fixe, date în administrare la Compania Apa Braşov S.A, pentru scoaterea din funcţiune şi casare
 • Hotărârea 358/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.358 – trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov a unor bunuri din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Braşov, în vederea casării
 • Hotărârea 357/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.357 – modificarea Secțiunii II din Anexa ”inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001 și se înlocuiește cu Secțiunea II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 356/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.356 – darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, a spațiilor cu destinația de cameră în suprafață de 14,71 mp și debara în suprafață de 4,45 mp, situate la parterul imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga nr. 23, înscris în CF nr. 109599 Brașov, cu nr. top. 6550/2, pentru desfășurarea activității, către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov
 • Hotărârea 355/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.355 – încetarea dreptului de administrare cu titlu gratuit a imobilului Pavilionul IV – Timişul de Sus, înscris în CF 102054 Predeal, evidenţiat în lista bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al judeţului Braşov, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 354/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.354 – aprobarea trecerii suprafeţei de teren de 2784 m.p., înscrisă în CF nr.103397 Şercaia, nr.cadastral 103397, a suprafeţei de teren de 1307 m.p., înscrisă în CF nr.103396 Şercaia, nr.cadastral 103396, precum şi a suprafeţei de teren de 2309 m.p., înscrisă în CF nr.103395 Şercaia, nr.cadastral 103395, din domeniul public al U.A.T. Şercaia, Judeţul Braşov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov
 • Hotărârea 353/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.353 – privind aprobarea trecerii terenului de 6966 m.p., înscris în CF nr.100946 Comăna, nr.cadastral 100946, din domeniul public al U.A.T. Comăna, Judeţul Braşov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov
 • Hotărârea 352/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.352 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseul: Brașov (str.13 Decembrie nr.135 - parcare incintă S.C.Transbus S.A.) – Centura Braşov - Prejmer Parc Industrial (S.C.Loedige Machine S.R.L. – parcare incintă) și retur.
 • Hotărârea 351/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.351 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. LIVIO DARIO S.R.L. pe traseele: - Poiana Mărului (capăt) – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Moieciu de Jos intersecție cu Moieciu de Sus – Râșnov – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Vulcan (în vecinătatea imobilului situat în Comuna Vulcan, Sat Vulcan nr.874) – Codlea – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Brașov (S.C.Prescon Group Development S.R.L., str.Carierei nr.151 – parcare incintă) – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Codlea (Biserica Baptistă – în spatele OMW) – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Tărlungeni (înainte de Biserica Sf.Arhangheli) – Centura Braşov - Sânpetru – Ghimbav (Parc Industrial S.C. Continental Powertrain România S.R.L.- parcare incintă) și retur;
 • Hotărârea 350/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.350 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DIASEN COM S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L., str. Câmpului nr.16 – parcare incintă) – Centura Braşov (S.C.Bustrade S.R.L., str.Zizinului nr.125 – parcare incintă) – Hoghiz (S.C. CRH Ciment România S.A. –parcare incintă) și retur.
 • Hotărârea 349/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.349 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr.23, înscris în C.F. nr. 1279469-C1-U5 Braşov, nr. cadastral 129469-C1-U5
 • Hotărârea 348/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.348 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.6 – parter din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Gheorghe Bariţiu nr.6, înscris în C.F. nr. 128935-C1-U6 Braşov, nr. cadastral 128935-C1-U6
 • Hotărârea 347/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.347 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.23, înscris în C.F. nr. 127123-C1-U7 Braşov, nr. cadastral top.(5336/3)/3
 • Hotărârea 346/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.346 – corectarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu – Satu – Nou Dumbrăvița– Vlădeni, km 2+755 – 14+425’’ aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 1
 • Hotărârea 345/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.345 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, la km 14+730”
 • Hotărârea 344/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.344 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 174/30.05.2018
 • Hotărârea 343/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.343 – aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2018 a bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 342/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.342 – aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 341/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.341 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 340/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.340 – privind însușirea proiectului de stemă a Județului Brașov
 • Hotărârea 339/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.339 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27 septembrie 2018
 • Hotărârea 338/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.338 – aprobarea concesionării obiectivului de investiții “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” către o entitate privată, după finalizarea investițiilor realizate de către Consiliul Județean Brașov în perspectiva operării și extinderii obiectivului, în conformitate cu legislația aplicabilă
 • Hotărârea 337/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.337 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Terminal de pasageri Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”
 • Hotărârea 336/2018 - Județul Brașov - 30.10.2018

  Hotărârea nr.336 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 octombrie 2018
 • Hotărârea 335/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.335 – aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat între Județul Brașov – lider de proiect și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea implementării în comun a proiectului
 • Hotărârea 334/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.334 - aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”
 • Hotărârea 333/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.333 – aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 332/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.332 – aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 331/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.331 – aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2018 – 2019
 • Hotărârea 330/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.330 – aprobarea transmiterii fără plată a unui mijloc de transport – autobuz turistic, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Municipiului Brașov
 • Hotărârea 329/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.329 – validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2018 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 328/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.328 – aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 730 A Fundata – Fundățica – lim. jud. Argeș, în categoria funcțională de drum comunal
 • Hotărârea 327/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.327 – aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 112 B Cristian - Vulcan, în categoria funcțională de drum de interes local – stradă
 • Hotărârea 326/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.326 – aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, U.A.T. Judeţul Braşov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, pentru asigurarea unor servicii medicale gratuite pentru elevii unităţilor şcolare din municipiul şi judeţul Braşov
 • Hotărârea 325/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.325 – aprobarea Protocolului de Colaborare între Ministerul Mediului, Județul Brașov – Consiliul Județean Brașov, Municipiul Brașov – Consiliul Local al Municipiului Brașov și Instituția Prefectului – Județul Brașov pentru desfășurarea, prin efort comun, a Reuniunii Directorilor în Domeniul Biodiversității, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene
 • Hotărârea 324/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.324 – avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr. 36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea Brașov”
 • Hotărârea 323/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.323 – aprobarea scutirii de la plata taxei de şcolarizare pentru cincisprezece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 322/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.322 – modificarea punctului 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.176/30.05.2018 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 321/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.321 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 19.10.2018
 • Hotărârea 320/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.320 – exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de conducere vacante, de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin promovarea temporară, a doamnei Gîrbacea Julieta Aurelia, pe o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data de 19 octombrie 2018
 • Hotărârea 319/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.319 – delegarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 318/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.318 – constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului DURNĂ GHEORGHE, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 317/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.317 – constatarea anulării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 395/30.08.2017 privind sancționarea disciplinară a directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov
 • Hotărârea 316/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.316 – aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare şi mandatarea reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în acest sens
 • Hotărârea 315/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.315 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseele: - Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) – Hărman (punct de lucru S.C. Tosi Shoes & Co S.R.L. – parcare incintă) şi retur; - Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) – Cristian (punct de lucru S.C. Valachia Apex S.R.L.- parcare incintă) și retur; - Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) – – Cristian (punct de lucru S.C. Terwa România S.R.L. – parcare incintă) și retur
 • Hotărârea 314/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.314 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L. pe traseul: Brașov (S.C. Metrom S.A. – parcare incintă) – Prejmer Parcul Industrial (S.C. Rumagol S.R.L., str. Milano nr. 4 – parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 313/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.313 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 – parcare incintă) – Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 – parcare incintă) – Cristian (S.C. Duvenbeck Logistik S.R.L., str. Aleea Duvenbeck nr. 1 – parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 312/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.312 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DIA BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 – parcare incintă) – Brașov (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 – parcare incintă) – Prejmer Parc Industrial (S.C. Indcar Bus Industries S.R.L. – parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 311/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.311 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea 310/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.310 – aprobarea statului de funcţii al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 309/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.309 – aprobarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Braşov
 • Hotărârea 308/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.308 – completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.13/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 307/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.307 – completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 295/24.07.2017 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 306/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.306 – aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 305/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.305 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 51, înscris în C.F. nr. 106846-C1-U1 Braşov, nr. topografic 2721/1/2/I
 • Hotărârea 304/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.304 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov
 • Hotărârea 303/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.303 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 302/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.302 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov
 • Hotărârea 301/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.301 – modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 300/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.300 – avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef-secție – Secția Clinică OG II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 299/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.299 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea implementării Sistemului informatic integrat în cadrul Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 298/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.298 – repartizarea sumei de 615.762,93 lei, pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile în care UAT-Judeţul Braşov este membru
 • Hotărârea 297/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.297 – aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17,25% la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi / sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţarea locală
 • Hotărârea 296/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.296 – utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 295/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.295 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 294/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.294 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 septembrie 2018
 • Hotărârea 293/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.293 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 10 septembrie 2018
 • Hotărârea 292/2018 - Județul Brașov - 27.09.2018

  Hotărârea nr.292 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27 septembrie 2018
 • Hotărârea 291/2018 - Județul Brașov - 17.09.2018

  Hotărârea nr.291 – aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Comuna Jibert și U.A.T. Comuna Bunești pentru: Proiectul: “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia – Viscri – Bunești, Km 0+000-15+065” în conformitate cu prevederile POR 2014-2020. Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională Prioritatea de Investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE
 • Hotărârea 290/2018 - Județul Brașov - 17.09.2018

  Hotărârea nr. 290 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 septembrie 2018
 • Hotărârea 289/2018 - Județul Brașov - 10.09.2018

  Hotărârea nr.289 – aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: ”Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”
 • Hotărârea 288/2018 - Județul Brașov - 10.09.2018

  Hotărârea nr.288 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului B din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 86, înscris în C.F. nr. 130918-C1-U1 Braşov, nr. topografic 704/1/II/B
 • Hotărârea 287/2018 - Județul Brașov - 10.09.2018

  Hotărârea nr.287 – abrogarea poziţiei nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 286/2018 - Județul Brașov - 10.09.2018

  Hotărârea nr.286 – aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat ”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăvița – Vlădeni, km.2+755-14+425” în conformitate cu prevederile POR 2014-2020 Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională Prioritatea de Investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE
 • Hotărârea 285/2018 - Județul Brașov - 10.09.2018

  Hotărârea nr.285 – aprobarea rectificării Programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018
 • Hotărârea 284/2018 - Județul Brașov - 10.09.2018

  Hotărârea nr.284 – completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 271 din data de 30.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – corp B)
 • Hotărârea 283/2018 - Județul Brașov - 10.09.2018

  Hotărârea nr.283 – aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018
 • Hotărârea 282/2018 - Județul Brașov - 10.09.2018

  Hotărârea nr.282 – aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 septembrie 2018
 • Hotărârea 281/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 281 – privind aprobarea achiziţionării unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze ca efect de seră în transporturi, necesar reînoirii parcului auto al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 280/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 280 – privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul “Îmbunătăţirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov prin achiziţionarea de dotări”
 • Hotărârea 279/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 279 – privind aprobarea proiectului “Îmbunătăţirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov prin achiziţionarea de dotări”, a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de parteneriat între Judeţul Braşov – lider de proiect şi Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov în vederea implementării în comun a proiectului
 • Hotărârea 278/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 278 – privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 418/21.12.12015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu –Satu Nou – Dumbrăviţa - Vlădeni, km. 2+775-14+425”
 • Hotărârea 277/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 277 – privind aprobarea taxelor de frecvenţă pentru cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” în anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 276/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 276 – privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 157/30.05.2018 pentru repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Braşov
 • Hotărârea 275/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 275 – privind trecerea trecerea terenului (tronson de drum judeţean DJ 104D) de la 13.710 mp înscris în CF nr. 106000 Făgăraş, situat în Municipiul Făgăraş, din domeniul public al U.A.T. Judeţul Braşov în domenioul public al U.A.T. Municipiul Făgăraş
 • Hotărârea 274/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 274 – privind abrogarea unor poziţii din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 273/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 273 – privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 235/26.07.2018 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraş, Fundaţia Mihai Eminescu (Mihai Eminescu Trust) şi Asociaţia Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului Ţara Făgăraşului, în vederea organizării Conferinţei de promovare a Principiilor Convenţiei de la Faro în judeţul Braşov, a Acordului de asociere, precum şi aprobarea participării Judeţului Braşov la cheltuielile de organizare, cu suma de 7.206 lei
 • Hotărârea 272/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 272 – privind prelungirea dreptului de administrare, pe o perioadă de 15 ani, în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, a terenului în suprafaţă de 89398 m.p., situat în municipiul Săcele, Zona Brădet, str. Barajului, nr. 84, aflat în domeniul public al Judeţului Braşov şi înscris în C.F. nr. 102682 Săcele, cu nr. cadastral 102682
 • Hotărârea 271/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 271 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: Reabilitare – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov –corp B)
 • Hotărârea 270/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 270 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 12 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureşenilor, nr.9, înscris în CF nr. 562 Braşov, nr. topografic (5680-5681)/I/12
 • Hotărârea 269/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 269 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piaţa Sfatului, nr.28, înscris în CF nr. 43964 Braşov, nr. topografic 5666/VII
 • Hotărârea 268/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 268 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32, înscris în C.F. nr. 102845 Braşov, nr. cadastral 102845 și nr. cadastral 102845-C1
 • Hotărârea 267/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 267 – privind modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Braşov
 • Hotărârea 266/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 266 – privind modificarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 547/15.12.2017
 • Hotărârea 265/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 265 – privind aprobarea raţionalizării numărului de paturi de spitalizare continuă şi trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: „ Dotarea cu echipamente şi aparatură medicală a Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă” Braşov
 • Hotărârea 264/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 264 – privind aprobarea statului de funcții şi organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 263/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 263 – privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Brașov
 • Hotărârea 262/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 262 – privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov
 • Hotărârea 261/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 261 – privind validarea rezultatului examentului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 260/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 260 – privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 259/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 259 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de Şef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen pentru proba scrisă şi proba practică/clinică şi comisia pentru proba interviu
 • Hotărârea 258/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 258 – privind aprobarea statului de funcţii modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 257/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 257 – privind atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L. pe traseele: -Zărneşti (centru) – Râşnov – Ghimbav (S.C. Steel&Fluid CO SRL, DE 301/305 km 0+500, biroul 2– parcare incintă ) şi retur; -Şinca Nouă (monument) – Poiana Mărului – Zărneşti (S.C. AEC EWA Automotive S.R.L., str. Aleea Uzinei nr.1 – parcare incintă) şi retur.
 • Hotărârea 256/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 256 – privind atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L., pe traseul: Zărneşti – centru (lângă C.E.C.) – Ghimbav (S.C. Continental Powertrain România S.R.L. – parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 255/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 255 – privind atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L., pe traseul: Cincu (Primărie) – Făgăraş ( Liceul Tehnologic Dr. Ioan Şenchea) şi retur
 • Hotărârea 254/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 254 – privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 253/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 253 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 252/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 252 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 09 august 2018
 • Hotărârea 251/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 251 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 iulie 2018
 • Hotărârea 250/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 250 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 iulie 2018
 • Hotărârea 249/2018 - Județul Brașov - 30.08.2018

  Hotărârea nr. 249 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 august 2018
 • Hotărârea 248/2018 - Județul Brașov - 09.08.2018

  Hotărârea nr.248 – privind repartizarea sumei de 665.830,00 lei, pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile în care UAT-Judeţul Braşov este membru
 • Hotărârea 247/2018 - Județul Brașov - 09.08.2018

  Hotărârea nr.247 – privind aprobarea proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
 • Hotărârea 246/2018 - Județul Brașov - 09.08.2018

  Hotărârea nr.246 – privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea accesului populatiei din Județul Brașov la servicii medicale de urgență”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
 • Hotărârea 245/2018 - Județul Brașov - 09.08.2018

  Hotărârea nr.245 – privind aprobarea finanțării de către Județul Brașov a Turneului Internațional de Tenis Masculin Selgros Cup organizat de către Federația Română de Tenis în perioada 31 august - 9 septembrie 2018 în Brașov (Baza Sportivă Olimpia) cu suma de 31.155 lei
 • Hotărârea 244/2018 - Județul Brașov - 09.08.2018

  Hotărârea nr.244 – privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 243/2018 - Județul Brașov - 09.08.2018

  Hotărârea nr.243 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 242/2018 - Județul Brașov - 09.08.2018

  Hotărârea nr.242 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 august 2018
 • Hotărârea 241/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.241 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 426/29.09.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Braşov nr. 563/15.12.2017, privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”
 • Hotărârea 240/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.240 – restrângerea dreptului de administrare a Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov asupra nr. top.5696/5 din C.F. nr. 141300 Braşov, respectiv aspra suprafeţei de 40m.p., ce reprezintă o parte din anexa imobilului „Casa Baiulescu”, înscris în domeniul public al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 239/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.239 – modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov
 • Hotărârea 238/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.238 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr.26, înscris în CF nr. 128465-C1-U1 Braşov, nr. cadastral 128465-C1-U1
 • Hotărârea 237/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea.nr.237 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 236/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.236 – aprobarea “Raportului de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor, organizată și desfășurată la nivelul Consiliul Județean Brașov în semestrul I - 2018”
 • Hotărârea 235/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.235 – aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Făgăraş, Fundaţia Mihai Eminescu (Mihai Eminescu Trust) şi Asociaţia Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului Ţara Făgăraşului, în vederea organizării Conferinţei de promovare a Principiilor Convenţiei de la Faro în judeţul Braşov, a Acordului de asociere, precum şi aprobarea participării Judeţului Braşov la cheltuielile de organizare, cu suma de 7.206 lei
 • Hotărârea 234/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.234 – aprobarea protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Brașov și Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 Filiala Dolj, în vederea implementării proiectului “Politici alternative în economia socială”, cod SIPOCA 172, Cod SMIS 2014+:112122
 • Hotărârea 233/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.233 – aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de Finanțare nr. CJBV9623/18.06.2018 și nr. CRSV474/02/1-10/25.06.2018 pentru proiectul Lucrări de reparație la Școala Primară “Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă
 • Hotărârea 232/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.232 – desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov
 • Hotărârea 231/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.231 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 230/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.230 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov
 • Hotărârea 229/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.229 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 22.500 lei reprezentând finanţare acordată Fundației pentru Copii Abandonați Ghimbav, în temeiul contractului de cooperare nr.25/23.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă
 • Hotărârea 228/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.228 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 15.000 lei reprezentând suma acordată Fundației ”HUMANA” Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.9589/01.09.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă
 • Hotărârea 227/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.227 – avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a unor spații aflate în imobilul situat în Municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.36, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr.I.Aurel Sbârcea Brașov
 • Hotărârea 226/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.226 – aprobarea încheierii unui contract de închiriere, în formă autentică, între Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov şi proprietarii Plătică Elena şi Plătică Mihai, în condiţiile menţionate în procesul-verbal încheiat în data de 04.07.2018, între proprietarii imobilului şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 225/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.225 – abrogarea poziţiei nr.424 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 224/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.224 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Castelului, nr.72, înscris în C.F. nr.127003- C1-U1 Braşov, nr. cadastral (4921-4922/1)/VII
 • Hotărârea 223/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.223 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Brâncoveanu, nr.42, înscris în C.F. nr.110758 Braşov, nr. topografic 2408, 2410/1
 • Hotărârea 222/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.222 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea unei parţi din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, înscris în C.F. nr.148224-C1-U2 Braşov, nr. cadastral 148224-C1-U2
 • Hotărârea 221/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.221 – declararea de utilitate publică a obiectivului de interes judeţean „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102G, Victoria-Viştişoara, km 0+900-9+900”
 • Hotărârea 220/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.220 – declararea de utilitate publică a obiectivului de interes judeţean „Modernizare DJ 108B: DJ 105B, Mânăstirea Brâncoveanu –Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”
 • Hotărârea 219/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.219 – aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2018 a bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 218/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.218 – utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 217/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.217 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 216/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.216 – validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Abagiu Sorin Florică
 • Hotărârea 215/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.215 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al doamnei Brebeanu Gabriela-Ioana, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 214/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.214 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 iunie 2018
 • Hotărârea 213/2018 - Județul Brașov - 26.07.2018

  Hotărârea nr.213 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 iulie 2018
 • Hotărârea 212/2018 - Județul Brașov - 17.07.2018

  Hotărârea nr.212 – desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de medic Şef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de concurs/examen
 • Hotărârea 211/2018 - Județul Brașov - 17.07.2018

  Hotărârea nr.211 – declararea de utilitate publică a obiectivului de interes judeţean „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112 C, Hălchiu –Satu Nou – Dumbrăviţa - Vlădeni, km. 2+775-14+425”
 • Hotărârea 210/2018 - Județul Brașov - 17.07.2018

  Hotărârea nr.210 – declararea de utilitate publică a obiectivului de interes judeţean „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104 L, Dacia-Viscri-Buneşti, km. 0+000-15+065
 • Hotărârea 209/2018 - Județul Brașov - 17.07.2018

  Hotărârea nr.209 – aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru proiectul "Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov" – cod SMIS 118293, Axa prioritară 3; Prioritatea de Investiții 3.1; Operațiunea B; Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1
 • Hotărârea 208/2018 - Județul Brașov - 17.07.2018

  Hotărârea nr.208 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 iulie 2018
 • Hotărârea 207/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.207 - aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 107 C Vad (DN 73 A) – Poiana Narciselor, km 0+000-3+100, în categoria funcțională de drum comunal
 • Hotărârea 206/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.206 - modificarea Anexei nr.4 a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.116/16.04.2018 privind aprobarea programelor de activități culturale – suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 205/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.205 - modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202 din data de 6.12.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”
 • Hotărârea 204/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.204 - aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România 2018, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de până la 550.000 lei
 • Hotărârea 203/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.203 - aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 72/28.02.2018
 • Hotărârea 202/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.202 - aprobarea structurii și a regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului
 • Hotărârea 201/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.201 - aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 200/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.200 - rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 199/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.199 - aprobarea Protocolului de Colaborare între U.A.T. - Judeţul Braşov şi beneficiarii proiectului „Performanţă economică prin antreprenoriat în Regiunea Centru”
 • Hotărârea 198/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.198 - aprobarea contractării proiectului “Thematic Trail Trigger – ThreeT” (Inițierea unor Trasee Tematice) în cadrul Programului cu finanțare europeană INTERREG EUROPE, apelul 3
 • Hotărârea 197/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.197 - aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Budila
 • Hotărârea 196/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.196 - aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” Braşov
 • Hotărârea 195/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.195 - însușirea procesului – verbal de negociere finală și a draftului de contract de vânzare – cumpărare având ca obiect cumpărarea bunurilor imobile (terenuri) pe care este edificat sediul D.G.A.S.P.C. Brașov și Filiala Bibliotecii Județene”George Barițiu” Brașov
 • Hotărârea 194/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.194 - darea în administrare a imobilului-construcții, înscris în C.F. nr. 101416 Brașov cu nr. top. 6696, 6697, situat în municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 către Biblioteca Județeană “George Barițiu Brașov”, pe o perioadă de 10 ani
 • Hotărârea 193/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.193 - aprobarea trecerii terenului de 7272 mp., înscris în CF nr.100730 Victoria, nr.cadastral 100730, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov și darea în administrare către D.G.A.S.P.C.Brașov, în vederea construirii unor case de tip familial prin POR 2014-2020
 • Hotărârea 192/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.192 - aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” în vederea semnării actului adițional nr.4 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pe o perioadă de 12 luni, de la data semnării actului adițional, cu păstrarea clauzelor din contract, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu”
 • Hotărârea 191/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.191 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Piaţa Sfatului, nr.10, et.1, înscris în C.F. nr.146947–C1-U3 Braşov, nr.top. 5251/1/VI
 • Hotărârea 190/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.190 - aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 189/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.189 - avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 188/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.188 - avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de medic șef – Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II – Pavilion Tractorul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 187/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.187 - aprobarea statului de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 186/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.186 - aprobarea statului de funcții modificat pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 185/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.185 - actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov
 • Hotărârea 184/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.184 - aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 mai 2018
 • Hotărârea 183/2018 - Județul Brașov - 28.06.2018

  Hotărârea nr.183 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 iunie 2018
 • Hotărârea 182/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.182 – aprobarea participării Consiliului Județean Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului „Festivalul Cerbul de Aur 2018
 • Hotărârea 181/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.181 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -“Programul Sportul de performanță”, Sesiunea a II-a
 • Hotărârea 180/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.180 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Olt DJ 103 G, Km 0+554”
 • Hotărârea 179/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.179 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Olt DJ 104 K, Km 1+350”
 • Hotărârea 178/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.178 – însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare imobil, identificat în CF nr. 105168 Făgăraș, cu destinația de drum județean DJ 104D
 • Hotărârea 177/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.177 – aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 176/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.176 – stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 175/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.175 – stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport care deservesc Consiliul Județean Brașov
 • Hotărârea 174/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.174 – repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, pentru finanţarea unor lucrări pe drumuri judeţene şi comunale
 • Hotărârea 173/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.173 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60/30.01.2014 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalenta leu/euro 6.500.000 euro – la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014)
 • Hotărârea 172/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.172 – stabilirea produselor în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2018-2021
 • Hotărârea 171/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.171 – punerea în aplicare a dispoziţiilor H.G.R. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile
 • Hotărârea 170/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.170 – aprobarea încheierii Acordului - Cadru de Finanțare pentru Proiectul “Lucrări de reparație la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”
 • Hotărârea 169/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.169 – modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 168/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.168 – numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 167/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.167 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 166/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.166 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov
 • Hotărârea 165/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.165 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 164/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.164 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov
 • Hotărârea 163/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.163 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 162/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.162 – avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov
 • Hotărârea 161/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.161 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și în comisia soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 160/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.160 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef Laborator Analize Medicale, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 159/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.159 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 158/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.158 – aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, în anul şcolar 2018-2019.
 • Hotărârea 157/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.157 – repartizarea sumei de 1.000.000 lei, pentru acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Braşov
 • Hotărârea 156/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.156 – aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 155/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.155 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 154/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.154 –– neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 7, din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 69, înscris în CF nr. 132458-C1-U4 Braşov, nr. top (88/2/2, 89/2, 90)/7
 • Hotărârea 153/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.153 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 10, din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 35, înscris în CF nr. 148224-C1-U4 Braşov, nr. cadastral 148224-C1-U4
 • Hotărârea 152/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.152 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, înscris în CF nr.143542-C1-U3 Braşov, nr. cadastral 143542-C1-U3
 • Hotărârea 151/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.151 – abrogarea unor poziții din Anexa – „inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001
 • Hotărârea 150/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.150 – abrogarea poziției nr. 115 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
 • Hotărârea 149/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.149 – abrogarea poziţiei nr.67 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr.1
 • Hotărârea 148/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.148 – abrogarea poziţiei nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
 • Hotărârea 147/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.147 –acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil domnului Săcuiu Nicolae/ domnului Ștefaniuc Ioan, în calitate de reprezentant/înlocuitor al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă” Sibiu de aprobare a tarifelor pentru apa potabilă, canalizare precum și prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice
 • Hotărârea 146/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.146 – desemnarea unei persoane ca reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APĂ CANAL S.A SIBIU
 • Hotărârea 145/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.145 – desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte UAT Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.
 • Hotărârea 144/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.144 – aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 143/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.143 – aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov
 • Hotărârea 142/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.142 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 aprilie 2018
 • Hotărârea 141/2018 - Județul Brașov - 30.05.2018

  Hotărârea nr.141 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 mai 2018
 • Hotărârea 140/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.140 - aprobarea continuării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în anul 2018
 • Hotărârea 139/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.139 – aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dos. nr. 768/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect litigiu de muncă
 • Hotărârea 138/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.138 – aprobarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 137/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.137 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Făgăraș, str.Mihai Viteazul nr.2, județul Brașov, înscris în CF nr.105232 Făgăraș, nr. topografic 372/2, C.F. nr.105235 Făgăraș, nr.topografic 370/2 și C.F. nr.105233 Făgăraș, nr. topografic 392
 • Hotărârea 136/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.136 – aprobarea contului anual de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 135/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.135 - stabilirea indemnizaţiei de periculozitate şi a indemnizaţiei de hrană pentru membrii formaţiei Salvamont, din cadrul Compartimentului Salvamont/Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, pe perioada activităţii de patrulare, precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul accidentatului
 • Hotărârea 134/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.134 – aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 133/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.133 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de Şef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov
 • Hotărârea 132/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.132 – aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Braşov
 • Hotărârea 131/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.131 – reglementarea situației juridice a unor imobile (construcții și teren aferent) în care funcționează sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov
 • Hotărârea 130/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.130 – aprobarea vânzării prin licitaţie publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini
 • Hotărârea 129/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.129 – aprobarea instituirii restricției totale de circulație pe podul de peste râul Olt, care face legătura între localitățile Comăna și Crihalma, situat pe drumul județean DJ 104K
 • Hotărârea 128/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.128 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseele: - Brașov (str.Zizin nr.125, S.C. Bustrade S.R.L. – parcare incintă) – Cristian (S.C.Schaeffler România S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Săcele (str. Câmpului nr.16, S.C. Diasen Com.S.R.L. – parcare incintă) – Centura Brașovului – Ghimbav (S.C. Continental Powertrain România S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Zărnești (str.Spârchez nr.35, zona CEC) – Cristian (S.C.Schaeffler România S.R.L. – parcare incintă) și retur.
 • Hotărârea 127/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.127 – atribuirea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROD. IMPEX S.R.L. pe traseele: - Brașov (S.C. Metrom S.A.) – ocolitoarea Brașovului – Râșnov (S.C. Dexion Storage Solutions S.R.L., str. Câmpului nr 1A – parcare incintă) și retur; - Moieciu (cap de linie) – Bran – Vulcan – Codlea – Brașov (S.C.SIT România S.R.L., Șoseaua Cristianului nr.34 – parcare incintă) și retur; - Zărnești (centru) – Tohan – Râșnov – Brașov (S.C.SIT România S.R.L., Șoseaua Cristianului nr.34 – parcare incintă) și retur.
 • Hotărârea 126/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.126 – aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 125/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.125 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.115, înscris în CF nr.117641 Braşov, nr. topografic 117641 și nr. cadastral 117641-C1
 • Hotărârea 124/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.124 – aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului judeţului Braşov, pe anul 2017
 • Hotărârea 123/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.123 – aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 122/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.122 – aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.03.2018 a bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 121/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.121 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 120/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.120 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 aprilie 2018
 • Hotărârea 119/2018 - Județul Brașov - 26.04.2018

  Hotărârea nr.119 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 aprilie 2018
 • Hotărârea 118/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.118 – aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 117/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.117 – aprobarea participării Județului Brașov la evenimentul ”Primăvara Românească la Bruxelles”
 • Hotărârea 116/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.116 – aprobarea programelor de activități culturale – suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 115/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.115 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.13, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înscrise în C.F. nr.10766 Braşov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/13
 • Hotărârea 114/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.114 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înscrise în C.F. nr.10766 Braşov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/7
 • Hotărârea 113/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.113 – aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Judeţul Braşov, U.A.T. Judeţul Sibiu şi U.A.T. Judeţul Argeş în vederea realizării în comun a activităţilor privind promovarea şi dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraş, modificat
 • Hotărârea 112/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.112 – aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerilor unităţilor sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 111/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.111 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de medic – şef Unitate de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 110/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.110 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secţie – Secţia de Boli Infecţioase II copii, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 109/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.109 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 108/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.108 – aprobarea documentaţiei tehnico - economice Studiu de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul “Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”
 • Hotărârea 107/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.107 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22.03.2018
 • Hotărârea 106/2018 - Județul Brașov - 16.04.2018

  Hotărârea nr.106 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 aprilie 2018
 • Hotărârea 105/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 105 – privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 102 C Breaza (DJ 103 F) – Mănăstirea Breaza, în categoria funcțională de drum comunal
 • Hotărârea 104/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 104 – privind aprobarea trecerii suprafeței de teren de 14907 mp, înscris în C.F. nr. 101122 Șoarș, având categoria de folosință de drum, din domeniul public al U.A.T. Comuna Șoarș în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în vederea derulării unui proiect de reabilitare și modernizare a DJ 105A, din fonduri nerambursabile
 • Hotărârea 103/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 103 – privind alocarea sumei de 20.000 lei, comunei Comăna, cu scopul decontării operaţiunilor de îndepărtare a plutitorilor şi igienizării zonei din proximitatea podului peste râul Olt – DJ 104 K
 • Hotărârea 102/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 102 – privind încetarea raportului de muncă al domnului Pais Ciprian, director al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov, după expirarea perioadei de preaviz, începând cu data de 06.04.2018
 • Hotărârea 101/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 101 – privind aprobarea propunerii de modificare a denumirii instituţiei Muzeul Casa Mureşenilor Braşov
 • Hotărârea 100/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 100 – privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov
 • Hotărârea 99/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 99 – privind aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov
 • Hotărârea 98/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 98 – privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 si nr.2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.11 din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, începând cu data de 3.04.2018
 • Hotărârea 97/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 97 – privind aprobarea participării Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”
 • Hotărârea 96/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 96 – privind aprobarea cofinanţării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Sibiu-Braşov, în perioada 2014-2020”
 • Hotărârea 95/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 95 – privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și a caietului de sarcini
 • Hotărârea 94/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 94 – privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2018-31.03.2019, prin încheierea unui contract de asociere între Judeţul Braşov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activităţii de tenis pe perioada verii şi extinderea funcţionării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia
 • Hotărârea 93/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 93 – privind intabularea parcelei de teren în suprafaţă de 4951 mp, înscrisă în CF nr. 152055 Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov, pe care sunt edificate construcţii componente ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 92/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 92 – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Roșianu Carmen Nina., pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 91/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 91 – privind prelungirea contractului de concesiune nr. Ad. 4168/2016, încheiat între Județul Brașov și Dr. Constantinescu Constanța Lucia, pentru cota de ½ din Cabinetul medical nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 90/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 90 – privind prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 89/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 89 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 88/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 88 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2018
 • Hotărârea 87/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 87 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 februarie 2018
 • Hotărârea 86/2018 - Județul Brașov - 22.03.2018

  Hotărârea nr. 86 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 martie 2018 Pentru – 21
 • Hotărârea 85/2018 - Județul Brașov - 09.03.2018

  Hotărârea nr.85 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și avizarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 84/2018 - Județul Brașov - 09.03.2018

  Hotărârea nr.84 – aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2018 din bugetul propriu al judeţului Braşov pentru activităţi nonprofit de interes judeţean în domeniul asistenţei sociale
 • Hotărârea 83/2018 - Județul Brașov - 09.03.2018

  Hotărârea nr.83 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 - “Sportul pentru toți”
 • Hotărârea 82/2018 - Județul Brașov - 09.03.2018

  Hotărârea nr.82 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -“Programul Sportul de performanță”
 • Hotărârea 81/2018 - Județul Brașov - 09.03.2018

  Hotărârea nr.81 – aprobarea Ghidul solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2018
 • Hotărârea 80/2018 - Județul Brașov - 09.03.2018

  Hotărârea nr.80 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2018
 • Hotărârea 79/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.79 – aprobarea Regulamentului Consiliului Judeţean Braşov de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Braşov, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2018
 • Hotărârea 78/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.78 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe traseele: - Dumbrăvița (centru) – Codlea – Hălchiu – Bod – Sânpetru – Brașov - Sânpetru (DN 11 km 5+863, S.C.Stabilus România S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Poiana Mărului (centru monument) – Zărnești – Râșnov – Cristian – ocolitoarea Brașov- Sânpetru – Brașov (str.Hărmanului nr.49B, S.C.Stabilus România S.R.L. – parcare incintă) și retur.
 • Hotărârea 77/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.77 – aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între UAT Judeţul Braşov, UAT Judeţul Sibiu şi UAT Judeţul Argeş în vederea realizării în comun a activităţilor privind promovarea şi dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraş
 • Hotărârea 76/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.76 – stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2018
 • Hotărârea 75/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.75 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, modificate, ale Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 74/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.74 – aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 73/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.73 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 72/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.72 – reorganizarea activităţii Serviciului Public Județean Salvamont Brașov
 • Hotărârea 71/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.71 – iniţierea procedurii, în vederea radierii poziţiei nr. 115 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
 • Hotărârea 70/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.70 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.8, înscris în CF nr.377 Braşov, nr. topografic/cadastral 5431/3/1
 • Hotărârea 69/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.69 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 68/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.68 – aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 67/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.67 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen
 • Hotărârea 66/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.66 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 65/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.65 – modificarea anexelor nr.1.2 -1.6 din cadrul art.4 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018
 • Hotărârea 64/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.64 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 63/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.63 – aprobarea contractării şi garantării unei/ unor finanţări rambursabile interne în valoare de 200.000.000 lei
 • Hotărârea 62/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.62 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Consilprest SRL Braşov
 • Hotărârea 61/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.61 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 60/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.60 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 59/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.59 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 14 februarie 2018
 • Hotărârea 58/2018 - Județul Brașov - 28.02.2018

  Hotărârea nr.58 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 februarie 2018
 • Hotărârea 57/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.57 – aprobarea repartizării sumelor propuse a fi alocate pentru plata cotizaţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile în care U.A.T. – Judeţul Braşov este membru, pe anul 2018
 • Hotărârea 56/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.56 – aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreţi „Flori în Ţara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural „Reduta”
 • Hotărârea 55/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.55 – completarea Hotărârii nr.45/2018 a Consiliului Judeţean Braşov pentru aprobarea contractării de către UAT Judeţul Braşov a proiectului ”Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administraţia judeţului Brașov”, cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov
 • Hotărârea 54/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.54 – aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 53/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.53 – aprobarea comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului pentru managementul instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov în anul 2018
 • Hotărârea 52/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.52 – aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 51/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.51 – restrângerea dreptului de administrare asupra suprafeţei de 30 mp, situată în clădirea „Casa Baiulescu”, situată în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov şi darea în folosinţă gratuită, a acestui spaţiu, pentru desfăşurarea activităţii, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
 • Hotărârea 50/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.50 – restrângerea dreptului de administrare asupra mansardei situată în clădirea „Casa Baiulescu”, din Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov şi darea în folosinţă gratuită, a acestui spaţiu, pentru desfăşurarea activităţii, către Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 49/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.49 – aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 48/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.48 – aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov pe anul 2018
 • Hotărârea 47/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.47 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.01.2018
 • Hotărârea 46/2018 - Județul Brașov - 14.02.2018

  Hotărârea nr.46 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 14 februarie 2018
 • Hotărârea 45/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.45 – aprobarea contractării de catre UAT Judetul Brasov a proiectului ”Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administratia judetului Brașov”, cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov
 • Hotărârea 44/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.44 – aprobarea finanţării din fonduri publice şi alte surse, precum şi a construirii de către Consiliul Județean Brașov a obiectivului de investiții – “Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav”, până la darea în folosință a acestuia
 • Hotărârea 43/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.43 – aprobarea continuării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2018, conform anexei
 • Hotărârea 42/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.42 – aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, în perioada 22-25 februarie 2018
 • Hotărârea 41/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.41 – aprobarea vânzării Cabinetului medical nr. 14, spațiul 4, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 94/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 40/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.40 – aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.14 A, spațiul 3, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 95/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 39/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.39 – aprobarea vânzării Cabinetului medical nr. 12, spațiul 2, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 93/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 38/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.38 – aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.5 – RX DENTAR, spațiul 7, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 91/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 37/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.37 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 26 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 100/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 36/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.36 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 25 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 99/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 35/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.35 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 22 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 34/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.34 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 20 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 97/05.12.2017, întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 33/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.33 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.18 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 96/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 32/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.32 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 10 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 92/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 31/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.31 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 3 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 90/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 30/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.30 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 1 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 89/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 29/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.29 – aprobarea intabulării parcelei de teren înscrisă în C.F. nr. 118357 Braşov (C.F. vechi nr. 1042 Braşov), cu nr. cad./nr. top.1337,1338, 1339, în suprafaţă de 1031 m.p., domeniul public al judeţului Braşov, pe care sunt edificate construcţii componente ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 28/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.28 – iniţierea procedurii, în vederea radierii poziţiei nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
 • Hotărârea 27/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.27 – aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 130/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Consolidare şi reamenajare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – PAVILIONUL CENTRAL – Intervenţii Aripa A (inclusiv Corp Recepţie) şi accese Aripa B”
 • Hotărârea 26/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.26 – neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr. 7, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Braşov, str. Piaţa Sfatului, nr.29, înscris în C.F. nr. 130291-C1-U16 Braşov, nr. cadastral nr. top. (5667 - 5668/1)/1/VII
 • Hotărârea 25/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.25 – neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr. 6, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr.15, înscris în C.F. nr. 129152-C1-U6 Braşov, nr. cadastral 5344/6
 • Hotărârea 24/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.24 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.16 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.1, înscris în CF nr.130050-C1-U15 Braşov, nr. cadastral Top. 5610,5611/XVI
 • Hotărârea 23/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.23 – neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Republicii nr. 35, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U3 Brașov, nr. cadastral 144340-C1-U3
 • Hotărârea 22/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.22 – neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Lungă nr. 121, înscris în CF nr. 144174-C1-U2 Brașov, nr. cadastral 10303-C2-U1, top [(256, 257/1)/1]/IV
 • Hotărârea 21/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.21 – aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 20/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.20 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 19/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.19 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 447/26.10.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheaşa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”
 • Hotărârea 18/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.18 – stabilirea cuantumului brut al salariului de bază prin majorarea cu 25%, domnului SFREJA NICOLAE, director, nivelul studiilor S, gradul II, al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, începând cu data de 01.01.2018
 • Hotărârea 17/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.17 – aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pentru anul 2018
 • Hotărârea 16/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.16 – aprobarea statului de funcţii al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 15/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.15 – stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, începând cu data de 1.01.2018
 • Hotărârea 14/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.14 – stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecţie a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2018 Pentru – 31 voturi
 • Hotărârea 13/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.13 – stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, începând cu data de 1.01.2018
 • Hotărârea 12/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.12 – stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, începând cu data de 1.01.2018
 • Hotărârea 11/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.11 – stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, începând cu data de 1.01.2018
 • Hotărârea 10/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.10 – aprobarea utilizării sumei de 4.555.046,31 lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017
 • Hotărârea 9/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.9 – repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit din cota de 17.25% la dispoziția Consiliului Județean în anul 2018 și a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală
 • Hotărârea 8/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.8 – aprobarea iniţierii procedurii de contractare a unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local
 • Hotărârea 7/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.7 – utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2018
 • Hotărârea 6/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.6 – utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golului de casă pe anul 2018
 • Hotărârea 5/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.5 – desemnarea doamnei consilier judeţean Colțea Gabriela, ca membru în Comisia de specialitate nr. 2 – de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Hotărârea 4/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.4 – validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Colțea Gabriela
 • Hotărârea 3/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.3 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Petrăreanu Dan, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 2/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr.2– aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 decembrie 2017
 • Hotărârea 1/2018 - Județul Brașov - 30.01.2018

  Hotărârea nr. 1– aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 ianuarie 2018