• Hotărârea 572/2017 - Județul Brașov - 22.12.2017

  Hotărârea nr.572 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 480/2017 privind aprobarea proiectului “Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect precum şi a acordului de parteneriat între Județul Brașov - lider de proiect și Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov, în vederea implementării în comun a proiectului
 • Hotărârea 571/2017 - Județul Brașov - 22.12.2017

  Hotărârea nr.571 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 214/26.05.2017, cu completările şi modificările ulterioare
 • Hotărârea 570/2017 - Județul Brașov - 22.12.2017

  Hotărârea nr.570 – neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 3, înscris în CF nr. 126983-C1-U10, nr. cadastral Top 5124/5
 • Hotărârea 569/2017 - Județul Brașov - 22.12.2017

  Hotărârea nr.569 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov
 • Hotărârea 568/2017 - Județul Brașov - 22.12.2017

  Hotărârea nr.568– validarea rezultatului examentului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Laborator Analize Medicale din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 567/2017 - Județul Brașov - 22.12.2017

  Hotărârea nr.567 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017
 • Hotărârea 566/2017 - Județul Brașov - 22.12.2017

  Hotărârea nr.566 – validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2017 al unităților de învățământ special și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională
 • Hotărârea 565/2017 - Județul Brașov - 22.12.2017

  Hotărârea nr.565 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 15.12.2017
 • Hotărârea 564/2017 - Județul Brașov - 22.12.2017

  Hotărârea nr.564 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 decembrie 2017
 • Hotărârea 563/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.563 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov Nr. 426/29.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”
 • Hotărârea 562/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.562 – revocarea Hotărârii nr.107/2017 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea aderării UAT Judeţul Braşov ca membru asociat la Asociaţia Ţinutul Bârsei
 • Hotărârea 561/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.561 – aprobarea valorificării masei lemnoase rezultată în urma tăierii arborilor din ampriza şi în zona de siguranţă a DJ 104L Dacia-Viscri-Buneşti, prin utilizarea lemnului pentru consumul propriu al proprietarului
 • Hotărârea 560/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.560 – aprobarea statului de funcţii modificat, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 559/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.559 – aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 558/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.558 – modificarea Programului acţiunilor culturale pentru anul 2017 al Centrului Cultural Reduta Braşov.
 • Hotărârea 557/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.557 – stabilirea unor atribuţii în domeniul administrativ-financiar pentru doamna Buna Iolanda, numită prin detaşare în interesul învăţământului în funcţia de director la Centrul pentru Educaţie Incluzivă Brădet Săcele în baza Deciziei inspectorului şcolar general al ISJ Braşov nr.523/2017, începând cu data de 28.11.2017 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2017
 • Hotărârea 556/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.556 – aprobarea organigramei, statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificate pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 555/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.555 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseele: - Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) – Prejmer (S.C. Loedige Machine S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) – Hărman (punct de lucru S.C. TosiShoes & Co S.R.L.– parcare incintă) și retur; - Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. TRANSBUS S.A.) – Cristian (punct de lucru S.C. Valachia Apex S.R.L. – parcare incintă și retur).
 • Hotărârea 554/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.554 – aprobarea “Raportului de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor, organizată și desfășurată la nivelul Consiliul Județean Brașov în semestrul II - 2017”
 • Hotărârea 553/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.553 – modificarea Hotărârii nr.225/21.06.2017 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov și rectificarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri in bugetul județului Brașov pentru anul 2017
 • Hotărârea 552/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.552 – aprobarea modificării statului de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico- Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 551/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.551 – aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 550/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.550 – aprobarea modificării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2015-2018
 • Hotărârea 549/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.549 – aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 548/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.548 – aprobarea modificării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbarcea” Brașov pentru perioada 2016-2018
 • Hotărârea 547/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.547 – constituirea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 546/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.546 – schimbarea destinației sumei de 1.000.000 lei alocată Municipiului Brașov pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 123 din data de 9.03.2017
 • Hotărârea 545/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.545 – schimbarea destinației sumei de 429.206,73 lei alocată Municipiului Codlea pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 123 din data de 9.03.2017
 • Hotărârea 544/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.544 – prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Roșianu Carmen Nina., pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.03.2018
 • Hotărârea 543/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.543 – prelungirea contractului de concesiune nr. Ad. 4168/2016, încheiat între Județul Brașov și Dr. Constantinescu Constanța Lucia, pentru cota de ½ din Cabinetul medical nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.03.2018
 • Hotărârea 542/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.542 – prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.03.2018
 • Hotărârea 541/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.541 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.35, înscrise în C.F. nr.144340-C1-U3 Braşov, nr.cadastral 144340-C1-U3
 • Hotărârea 540/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.540 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.12 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.5, înscris în CF nr.136291-C1-U7 Braşov, nr. cadastral Top. 5122-5123/XII
 • Hotărârea 539/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.539 – modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 482/22.11.2017 privind aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 156 și radierea pozițiilor nr. 159, 160, 168 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1
 • Hotărârea 538/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.538 – aprobarea rambursării anticipate a sumei de 22.625.496,26 lei reprezentând soldul finanţării rambursabile contractate de Judeţul Braşov de la Banca Comercială Braşov, prin Contractul de Credit nr.70005 din data de 25.01.2007
 • Hotărârea 537/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.537 – aprobarea rambursării anticipate parţiale a creditului contractat de Judeţul Braşov de la Eximbank Braşov, prin Contractul de Credit nr.SBV – 26 din data de 29.10.2007
 • Hotărârea 536/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.536 – validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2017 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 535/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.535 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017
 • Hotărârea 534/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.534 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 noiembrie 2017
 • Hotărârea 533/2017 - Județul Brașov - 15.12.2017

  Hotărârea nr.533 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 15 decembrie 2017
 • Hotărârea 532/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.532 – aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru Proiectul ”Modernizare drum interjudeţean Covasna-Braşov care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 – format din DJ 131 km. 0+000-km. 7+856 şi DJ 131 B km.0+000- km.12+978”, în conformitate cu prevederile POR 2014-2020
 • Hotărârea 531/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.531 – aprobarea Acordului –cadru de colaborare cu judeţul Covasna pentru realizarea Proiectului ”Modernizare drum interjudeţean Covasna-Braşov care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 – format din DJ 131 km. 0+000-km. 7+856 şi DJ 131 B km.0+000- km.12+978”, care va fi propus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020
 • Hotărârea 530/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.530 – aprobarea raportului de lichidare a S.C. ENERGY SAVING AGENCY S.A., repartizarea activului societății, aprobarea bilanțului final al lichidării societății și împuternicirea domnului Pascu Mihai să reprezinte județul Brașov în Adunarea Generală Acționarilor societății
 • Hotărârea 529/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.529 – schimbarea destinației sumei de 430.000 lei alocată Orașului Victoria pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 123 din data de 9.03.2017
 • Hotărârea 528/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.528 – schimbarea destinației sumei de 190.000 lei alocată Orașului Rupea pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 123 din data de 9.03.2017
 • Hotărârea 527/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.527 – schimbarea destinației sumei de 444.040,88 lei alocată Orașului Râșnov pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 123 din data de 9.03.2017
 • Hotărârea 526/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.526 – schimbarea destinației sumei de 449.003,84 lei alocată Municipiului Săcele pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere – Închidere depozit de deșeuri municipal clasa B Subobrej - Săcele” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 123 din data de 9.03.2017
 • Hotărârea 525/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.525 – schimbarea destinației sumei de 390.000 lei alocată Municipiului Făgăraș pentru “Închidere depozite neconforme de deșeuri menajere” din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 123 din data de 9.03.2017
 • Hotărârea 524/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.524 – aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar al acestor stimulente, în sumă de 40 000 lei
 • Hotărârea 523/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.523 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 522/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.522 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 521/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.521 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu procentul de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 520/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.520 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 519/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.519 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”I. A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 518/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.518 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 517/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.517 – aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 516/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.516 – desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen, precum și aprobarea componenței comisiei de examen pentru proba scrisă și proba practică/clinică și a comisiei pentru proba interviu pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 515/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.515 – aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 514/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.514 – aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 513/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.513 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 512/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.512 – aprobarea statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov
 • Hotărârea 511/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.511 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pentru anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 510/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.510 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Şcoala Profesională Specială Codlea, pe anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 509/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.509 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş, pentru anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 508/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.508 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov, pentru anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 505/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.505 – aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 504/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.504 – aprobarea organigramei şi a statului de funcții modificate pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 503/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.503 – aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și nr. 4 la H.G.R. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
 • Hotărârea 502/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.502 – aprobarea contribuției Județului Brașov pentru asigurarea cofinanțării proiectului “Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov/regiunea Centru/România” cod SMIS 2014 + 107617
 • Hotărârea 501/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.501 – încetarea dreptului de administrare asupra obiectivului de investiţii “Consolidare, restaurare şi punere în valoare Cetatea Feldioara, Judeţul Braşov – proiectare şi execuţie” şi aprobarea predării acestuia către U.A.T. – Comuna Feldioara
 • Hotărârea 500/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.500 – aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, conform anexei
 • Hotărârea 499/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.499 – reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2 în perioada 01.12.2017-31.03.2018 prin încheierea unui contract de asociere între Judeţul Braşov și S.C. Consilprest S.R.L pentru montarea unui patinoar în Baza Sportivă Olimpia
 • Hotărârea 498/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.498 – împuternicirea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov pentru întocmirea tuturor documentațiilor necesare exproprierii parcelelor de teren proprietate privată, pe care este edificat imobilul – construcție, situat în Brașov, str. Pictor Luchian nr.26B
 • Hotărârea 497/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.497 – aprobarea modificării unor poziţii din anexa la HCJ nr. 238/2017 privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare drum interjudeţean Covasna-Braşov care face legătura între drumul naţional DN 12 şi drumul naţional DN 13 – format din DJ 131, Km 0+000-7+856 şi DJ 131 B, km 0+000-12+978”
 • Hotărârea 496/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.496 – avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a unor spaţii aflate în imobilul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 495/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.495 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea cotei părţi deţinuta din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.99, înscris în CF nr.113554 Braşov, nr. topografic 234/1, de domnul Munteanu Mircea- Gheorghe
 • Hotărârea 494/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.494 – aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Braşov, Instituţia Prefectului Judeţului Braşov şi Primăria Municipiului Braşov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea a zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României şi aprobarea alocării sumei de 15.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor legate de acestea
 • Hotărârea 493/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.493 – aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”
 • Hotărârea 492/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.492 – aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul 2017, individual și pe echipe”
 • Hotărârea 491/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.491 – stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentu anul 2018
 • Hotărârea 490/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.490 – stabilirea cotei – părţi de chirie cuvenită bugetului local al Judeţului Braşov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2018
 • Hotărârea 489/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.489 – aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul U.A.T-urilor din Judeţul Braşov
 • Hotărârea 488/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.488 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104L, Dacia-Viscri-Buneşti Km 0+000-15+065” aprobat la finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală –PNDL1
 • Hotărârea 487/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.487 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017
 • Hotărârea 486/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.486 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 noiembrie 2017
 • Hotărârea 485/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.485 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 noiembrie 2017
 • Hotărârea 484/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.484 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 octombrie 2017
 • Hotărârea 483/2017 - Județul Brașov - 28.11.2017

  Hotărârea nr.483 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 noiembrie 2017
 • Hotărârea 482/2017 - Județul Brașov - 22.11.2017

  Hotărârea nr.482 – aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 156 și radierea pozițiilor nr. 159, 160, 168 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1
 • Hotărârea 481/2017 - Județul Brașov - 22.11.2017

  Hotărârea nr.481 – aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186, 187 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1
 • Hotărârea 480/2017 - Județul Brașov - 22.11.2017

  Hotărârea nr.480 – aprobarea proiectului “Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect precum şi a acordului de parteneriat între Județul Brașov - lider de proiect și Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov, în vederea implementării în comun a proiectului
 • Hotărârea 479/2017 - Județul Brașov - 22.11.2017

  Hotărârea nr.479 – aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru Proiect ”Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” Axa prioritară 3; Prioritatea de Investitii 3.1; Operațiunea B; Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1
 • Hotărârea 478/2017 - Județul Brașov - 22.11.2017

  Hotărârea nr.478 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.231/21.06.2017 prin care s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.214-26.05.2017 privind aprobarea proiectului “Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de parteneriat
 • Hotărârea 477/2017 - Județul Brașov - 22.11.2017

  Hotărârea nr.477 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 278/28.06.2017 privind aprobarea proiectului ”Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat
 • Hotărârea 476/2017 - Județul Brașov - 22.11.2017

  Hotărârea nr. 476 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 noiembrie 2017
 • Hotărârea 475/2017 - Județul Brașov - 09.11.2017

  Hotărârea nr.475 – modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 378/30.08.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT – Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov în domeniul public al statului român şi administrarea ANAR/Administraţia Bazinală de Apă Olt/ Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov a imobilului înscris în C.F. nr.101423, nr cad.101423 Judeţul Braşov, însuşirea documentaţiei cadastrale pentru actualizare date şi iniţierea procedurii de modificare a coloanei nr.3, la poz.55 din Anexa nr.1 la HGR nr.972/2002
 • Hotărârea 474/2017 - Județul Brașov - 09.11.2017

  Hotărârea nr.474 – modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 377/30.08.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT – Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov în domeniul public al statului român şi administrarea ANAR/Administraţia Bazinală de Apă Olt/ Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov a imobilului înscris în C.F. nr.101427, nr cad.101427 Judeţul Braşov, însuşirea documentaţiei cadastrale pentru actualizare date şi iniţierea procedurii de modificare a coloanei nr.3, la poz.55 din Anexa nr.1 la HGR nr.972/2002
 • Hotărârea 473/2017 - Județul Brașov - 09.11.2017

  Hotărârea nr.473 – aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanţare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ105 – alunecare de teren pe DJ105, km 9+400” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2
 • Hotărârea 472/2017 - Județul Brașov - 09.11.2017

  Hotărârea nr.472 – aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanţare pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ105 la km 0+660 în localitatea Voila” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2
 • Hotărârea 471/2017 - Județul Brașov - 09.11.2017

  Hotărârea nr.471 – aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanţare pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ131P – Şercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001’’ aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2
 • Hotărârea 470/2017 - Județul Brașov - 09.11.2017

  Hotărârea nr.470 – aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanţare pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DJ 108B: DJ 105B - MÂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU - VALEA SÂMBETEI, KM 0+000 - 1+400” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2
 • Hotărârea 469/2017 - Județul Brașov - 09.11.2017

  Hotărârea nr.469 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 noiembrie 2017
 • Hotărârea 468/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.468 – aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiţii din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 152/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din: „Alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”, în „Reabilitare DJ 105 – Alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”
 • Hotărârea 467/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.467 – aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiţii din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 364/30.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din: „Pod peste Râul Olt pe DJ 105, km 0+660”, în „Pod peste Râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila”
 • Hotărârea 466/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.466 – aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiţii din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 363/30.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din: „Pod peste Râul Olt pe DJ 131P, Şercaia – Hălmeag la km 5+001”, în „Pod peste Râul Olt pe DJ 131P-Şercaia (DN 1) – Hălmeag la km 5+001”
 • Hotărârea 465/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.465 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania de Investiții CNI SA a amplasamentului și asigurarea conditiilor în vederea executării obiectivului de investitii: Reabilitare-Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brașov
 • Hotărârea 464/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.464 – aprobarea statului de funcții modificat pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov
 • Hotărârea 463/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.463 – aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 462/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.462 – aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov
 • Hotărârea 461/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.461 – mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV
 • Hotărârea 460/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.460 – mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV
 • Hotărârea 459/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.459 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 358/22.08.2017 privind încadrarea unor sectoare de drumuri judeţene, din categoria funcţională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Făgăraş (în intravilan), judeţul Braşov
 • Hotărârea 458/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.458 – aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă pentru cincisprezece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 457/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.457 – aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini.
 • Hotărârea 456/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.456 – aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare, precum şi acordarea mandatului către Cabinete de Avocat Asociate OLARU & OLARU, pentru reprezentarea intereselor Consiliului Județean Brașov și U.A.T. Judeţul Braşov în litigiul având ca obiect imobilul situat în Municipiul Brașov, P-ța Sfatului nr. 15
 • Hotărârea 455/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.455 – aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 5 ani, respectiv, până la data de 31.12.2023, a duratei contractului de închiriere nr. 6186/23.11.2001, încheiat între Consiliul Judeţean Braşov şi doamna Păceşilă Ilonka, pentru apartamentul nr.4, situat în imobilul din Municipiul Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 101, bloc 200, Sc.A
 • Hotărârea 454/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.454 – aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 5 ani, respectiv, până la data de 31.12.2023, a duratei contractului de închiriere nr. 6398/23.10.2001, pentru apartamentul nr. 10 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Fanionului, nr. 23, Sc. B
 • Hotărârea 453/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.453 – aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 5 ani, respectiv, până la data de 31.12.2023, a duratei contractului de închiriere nr. 6187/23.10.2001, pentru apartamentul nr.2, situat în imobilul din Municipiul Braşov, str. Tâmpei, nr. 16, bloc C1 A, Sc.A
 • Hotărârea 452/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.452 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. RUL STAR COMSERV S.R.L.
 • Hotărârea 451/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.451 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. AUTO GAL S.R.L. pe unele trasee.
 • Hotărârea 450/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.450 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe unele trasee.
 • Hotărârea 449/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.449 – aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a valorii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiţii: „Modernizare şi reabilitare DJ 102G: Victoria – Viştişoara – Staţiunea Sâmbăta, km 0+000–9+900” şi „Modernizare DJ 108B: DJ 105B – Mânăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”
 • Hotărârea 448/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.448 – aprobarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul Județului Brașov pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 104L, DACIA-VISCRI-BUNEȘTI, Km 0+000 – 15+065”
 • Hotărârea 447/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.447 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheaşa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”
 • Hotărârea 446/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.446 – aprobarea statului de funcții modificat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 445/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.445 – aprobarea statului de funcţii modificat pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 444/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.444 – aprobarea statului de funcţii modificat pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 443/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.443 – aprobarea modificării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2015-2018
 • Hotărârea 442/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.442 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 441/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.441 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017
 • Hotărârea 440/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.440 – aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2017 a bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 439/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.439 – validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2017, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 438/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.438 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13 octombrie 2017
 • Hotărârea 437/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.437 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 septembrie 2017
 • Hotărârea 436/2017 - Județul Brașov - 26.10.2017

  Hotărârea nr.436 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 octombrie 2017
 • Hotărârea 435/2017 - Județul Brașov - 13.10.2017

  Hotărârea nr. 435 – actualizarea Master Planului Proiectului „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRAŞOV”, versiunea definitivă actualizată, Octombrie 2017, prin corelarea studiilor de fezabilitate întocmite de U.A.T.-urile Voila, Recea şi Beclean, cu soluţiile propuse în cadrul Master Planului
 • Hotărârea 434/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.434 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 433/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.433 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.396/2017, privind modificarea anexei cuprinzând indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 – format din DJ131, km 0+000 – km 7+856 şi DJ 131 B, km 0+000 – km 12+978”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 168 din data de 03.04.2017
 • Hotărârea 432/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.432 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive, pentru anul 2017
 • Hotărârea 431/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.431 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Cale de rulare Alfa, platforma de îmbarcare debarcare şi extinderea reţelelor de canalizare si drenaj aferente pistei de decolare aterizare” ce constituie etapă constructivă a obiectivului de investiții general ”Aeroport Internațional Brașov – Ghimbav”
 • Hotărârea 430/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.430 – aprobarea Statului de funcţii pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Şercaia, instituţie publică cu persoanalitate juridică din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 429/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.429 – aprobarea parteneriatului cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) în vederea scrierii și depunerii unui proiect în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Județului Brașov
 • Hotărârea 428/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.428 – aprobarea iniţierii actualizării Planului de amenajare a teritoriului judeţean-judeţul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.198/08.07.2005
 • Hotărârea 427/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.427 – aprobarea proiectului ”Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat
 • Hotărârea 426/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.426 – aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”
 • Hotărârea 425/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.425 – aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2017-2018.
 • Hotărârea 424/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.424 – aprobarea constituirii Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a parcelelor de teren proprietate privată, situate în municipiul Braşov, str. Pictor Luchian nr.26 B, pe care este edificat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov – Corp B, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Braşov, precum şi a secretariatului acesteia
 • Hotărârea 423/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.423 – aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 5 ani, respectiv, până la data de 30.09.2022, a duratei contractului de închiriere nr. 7517/5.12.2002, încheiat între Consiliul Judeţean Braşov şi doamna Bucur Mariana, pentru apartamentul nr.11, situat în Municipiul Braşov, str. Neptun, nr. 29, bloc 105, cu destinaţia de locuinţă de serviciu
 • Hotărârea 422/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.422 – aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spaţiilor şi a cotelor părţi din spaţiile cu destinaţie medicală situate în imobilul din Braşov strada Diaconu Coresi nr.1 – Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi
 • Hotărârea 421/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.421 – aprobarea încheierii „Convenției pentru realizarea și actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap“ convenție de asociere între Consiliul Județean Brașov respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități
 • Hotărârea 420/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.420 – aprobarea demarării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a procedurilor de contractare a serviciilor sociale de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap acordate beneficiarilor Complexului de Servicii Timiș, precum și aprobarea modelului de caiet de sarcini, acord-cadru pentru furnizarea de servicii sociale și a contractului subsecvent pentru furnizarea de servicii sociale
 • Hotărârea 419/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.419 – aprobarea modificării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2015-2018
 • Hotărârea 418/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.418 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 417/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.417 – aprobarea modificării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2015-2018
 • Hotărârea 416/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.416 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 415/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.415 – îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama şi regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 414/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.414 – stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 413/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.413 – aprobarea modificării regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov, ca urmare a modificării obiectului de activitate al instituţiei, prin completarea cu activităţile prevăzute la punctul 108, poziţiile 108.1 şi 108.2, din cadrul Normativului privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice, Indicativ AND 554/2002
 • Hotărârea 412/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.412 – încheierea contractului de management administrativ–financiar cu doamna ALBĂCEANU-PAPIU CRISTINA-GEORGETA, numită în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, ca urmare a promovării concursului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01 septembrie 2017, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 325/21.08.2017
 • Hotărârea 411/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.411 – încheierea contractului de management administrativ – financiar cu doamna MACARIA ELENA, numită în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, ca urmare a promovării concursului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01 septembrie 2017, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 357/21.08.2017.
 • Hotărârea 410/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.410 – stabilirea unor atribuții în domeniul administrativ-financiar pentru doamna MAGDO MATILDA, numită prin detașare în interesul învățământului în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 433/31.08.2017, începând cu data de 01 septembrie 2017, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2018
 • Hotărârea 409/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.409 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru anul școlar 2017-2018
 • Hotărârea 408/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.408 – aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 407/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.407 – aprobarea actualizării Master Planului judeţean pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată, prin includerea în Anexa 7.3. – Planul de investiţii pe termen lung, a necesarului de investiţii şi a costurilor detaliate pentru Satul Grînari şi Satul Văleni, Comuna Jibert, în valoare de 3.722.240,00 euro
 • Hotărârea 406/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.406 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L. pe traseul: Cincu (Primărie) – Făgăraș (Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea) și retur.
 • Hotărârea 405/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.405 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe unele trasee
 • Hotărârea 404/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.404 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MECENA S.R.L. pe unele trasee
 • Hotărârea 403/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.403 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017
 • Hotărârea 402/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.402 – validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2017 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 401/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.401 – validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2017, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 400/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.400 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 6 septembrie 2017
 • Hotărârea 399/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.399 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 august 2017
 • Hotărârea 398/2017 - Județul Brașov - 29.09.2017

  Hotărârea nr.398 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 septembrie 2017
 • Hotărârea 397/2017 - Județul Brașov - 06.09.2017

  Hotărârea nr.397 – aprobarea demarării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Braşov”.
 • Hotărârea 396/2017 - Județul Brașov - 06.09.2017

  Hotărârea nr.396 – modificarea anexei cuprinzând indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 – format din DJ131, km 0+000 – km 7+856 şi DJ 131 B, km 0+000 – km 12+978”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 168 din data de 03.04.2017
 • Hotărârea 395/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.395 – privind santionarea disciplinara a directorului general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov
 • Hotărârea 394/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.394 – aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanţare pentru obiectivele de investiţii aflate în curs de aprobare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală – PNDL2
 • Hotărârea 393/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.393 – aprobarea actualizării Master Planului pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată aferent proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi de canalizare în judeţul Braşov”, prin includerea investiţiilor pentru zona Satul Peştera şi Satul Măgura, Comuna Moieciu, în valoare de 4.577.810,00 euro
 • Hotărârea 392/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.392 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 391/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.391 – aprobarea statului de funcții al aparatului propriu, a organigramei şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 390/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.390 – aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 389/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.389 – aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 388/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.388 – aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 387/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.387 – aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 386/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.386 – aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 385/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.385 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de medic- şef Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 384/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.384 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 383/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.383 – schimbarea denumirii Spitalului Clinic de Copii Braşov în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 382/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.382 – aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 381/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.381 – aprobarea încheierii Actului Modificator al Anexei la Convenţia cu privire la realizarea hărţii oficiale a judeţului Braşov, încheiată de Judeţul Braşov cu S.C. Schubert & Franzke S.R.L Cluj-Napoca
 • Hotărârea 380/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.380 – aprobarea achiziţionării de servicii juridice ce constau în acordarea de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare a intereselor Judeţului Braşov şi Consiliului Judeţean Braşov în litigiile având ca obiect imobilele situate în Municipiul Braşov P-ţa Sfatului nr.15 şi Aleea Tiberiu Brediceanu nr.1
 • Hotărârea 379/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.379 – iniţierea procedurii de modificare a poziţiei nr. 9 din Anexa nr.2.8 la H.G.R. nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la H.G.R. nr.540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, prin modificarea lungimii drumului judeţean DJ 102G: Victoria (DJ 105C)-Viştişoara-Staţiunea Sâmbăta, situat în judeţul Braşov
 • Hotărârea 378/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.378 – aprobarea trecerii din domeniul public al U.A.T. – Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov în domeniul public al statului român şi administrarea ANAR/Administraţia Bazinală de Apă Olt/ Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov a imobilului înscris în CF nr.101423, nr cad.101423 Judeţul Braşov, însuşirea documentaţiei cadastrale pentru actualizare date şi iniţierea procedurii de modificare a coloanei nr.3, la poz.55 din Anexa nr.1 la HGR nr.972/2002
 • Hotărârea 377/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.377 – aprobarea trecerii din domeniul public al UAT – Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov în domeniul public al statului român şi administrarea ANAR/Administraţia Bazinală de Apă Olt/ Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov a imobilului înscris în CF nr.101427, nr cad.101427 Judeţul Braşov, însuşirea documentaţiei cadastrale pentru actualizare date şi iniţierea procedurii de modificare a coloanei nr.3, la poz.55 din Anexa nr.1 la HGR nr.972/2002
 • Hotărârea 376/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.376 – constituirea comisiei care va negocia cu Federaţia Română de Tenis pentru stabilirea condiţiilor de exploatare a imobilului teren, în suprafaţă de 4290 mp, nr.cad. nou 149026, înscris în domeniul public al Judeţului Braşov situat în Municipiul Braşov, str. George Coşbuc nr.2
 • Hotărârea 375/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.375 – avizarea de principiu a demarării negocierilor cu Federaţia Română de Tenis pentru stabilirea condiţiilor de exploatare a imobilului teren în suprafaţă de 4290 mp, nr.cad. nou 149026 înscris în domeniul public al Judeţului Braşov situat în Municipiul Braşov, str. George Coşbuc nr.2
 • Hotărârea 374/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.374 – darea în administrare a imobilului – monument istoric, (construcţii cu terenul aferent), în suprafaţă de 808 mp, situat în municipiul Braşov, str. G. Coşbuc, nr.2, având nr. cadastral 149025, către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 373/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.373 – însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare imobil – cu nr. cad 114694 din CF nr. 114694 Brașov, imobil aflat în domeniul public al Județului Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2, cu destinația Baza Sportivă Olimpia Brașov
 • Hotărârea 372/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.372 – inițierea procedurii în vederea radierii unor poziții din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002-Anexa 1
 • Hotărârea 371/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.371 – neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Piaţa Sfatului, nr.29
 • Hotărârea 370/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.370 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.11 din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str.Mureşenilor, nr.9, înscris în CF nr.44145 Braşov, nr. topografic [(5680-5681)/I]/11
 • Hotărârea 369/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.369 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.10 din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str.Mureşenilor, nr.9, înscris în CF nr.562 Braşov, nr. topografic [(5680-5681)/I]/10
 • Hotărârea 368/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.368 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Iuliu Maniu, nr.20, înscris în CF nr.130413-C1-U5 Braşov, nr. cadastral 6202/I
 • Hotărârea 367/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.367 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.8 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.2, înscris în CF nr.133254-C1-U6 Braşov, nr.cadastral 5255/VIII
 • Hotărârea 366/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.366 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Castelului, nr.72, înscris în CF nr.127003-C1-U7 Braşov, nr.cadastral(4921-4922/1)IV
 • Hotărârea 365/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.365 – aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă prestate de Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 364/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.364 – aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Pod peste Râul Olt pe DJ 105, km 0+660”
 • Hotărârea 363/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.363 – aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Pod peste Râul Olt pe DJ 131P, Şercaia – Hălmeag la km 5+001”
 • Hotărârea 362/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.362 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017
 • Hotărârea 361/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.361 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 august 2017
 • Hotărârea 360/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.360 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31 iulie 2017
 • Hotărârea 359/2017 - Județul Brașov - 30.08.2017

  Hotărârea nr.359 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 august 2017
 • Hotărârea 358/2017 - Județul Brașov - 22.08.2017

  Hotărârea nr.358 – aprobarea încadrării unor sectoare de drumuri judeţene DJ 104C: Făgăraş-Hurez-Săsciori-Recea, sector km 0+000-4+972 şi DJ 104D: Făgăraş-Şoarş-Bărcut-lim.jud.Sibiu, sector 0+000-1+960, din categoria funcţională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Făgăraş (în intravilan), judeţul Braşov
 • Hotărârea 357/2017 - Județul Brașov - 22.08.2017

  Hotărârea nr.357 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 278/28.06.2017 privind aprobarea proiectului ”Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat
 • Hotărârea 356/2017 - Județul Brașov - 22.08.2017

  Hotărârea nr.356 – aprobarea modificării și completării pozițiilor 225 şi 228 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Braşov, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.100/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi atestat prin HG nr.972/2002
 • Hotărârea 355/2017 - Județul Brașov - 22.08.2017

  Hotărârea nr.355 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 august 2017
 • Hotărârea 354/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.354 - respingerea propunerii de însușire a documentației cadastrale pentru dezmembrare imobil – cu nr. cad 114694 din CF nr. 114694 Brașov, imobil aflat în domeniul public al Județului Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2, cu destinația Baza Sportivă Olimpia Brașov
 • Hotărârea 353/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.353 - trecerea din domeniul public al UAT Viştea şi administrarea Consiliului Local Viştea în domeniul public al UAT Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov a imobilului teren în suprafaţă de 61 mp, înscris în CF nr.106288 Viştea, nr. cadastral 106288 şi declararea acestuia ca bun de interes public judeţean
 • Hotărârea 352/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.352 - trecerea din domeniul public al UAT Drăguş şi administrarea Consiliului Local Drăguş în domeniul public al UAT Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov a imobilului teren în suprafaţă de 37 mp, înscris în CF nr.104075 Drăguş, nr. cadastral 104075 şi declararea acestuia ca bun de interes public judeţean
 • Hotărârea 351/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.351- trecerea din domeniul public al UAT Hârseni şi administrarea Consiliului Local Hârseni în domeniul public al UAT Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov a imobilului teren în suprafaţă de 71 mp, înscris în CF nr.101762 Hârseni, nr. cadastral 101762 şi a imobilului teren în suprafaţă de 173 mp, înscris în CF nr.101761 Hârseni, nr. cadastral 101761 şi declararea acestora ca bun de interes public judeţean
 • Hotărârea 350/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.350 - aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiect şi a acordurilor de parteneriat, PROIECT: „Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, 105C, 105P format din DJ 104A km0+000 – 45+000, DJ 105C km 6+300 – 3+800 şi DJ105P km 0+000 – 3+800”, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională Prioritatea de Investitii 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale Apel de proiecte nr POR 2016/6/6.1/2 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor Județene
 • Hotărârea 349/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.349 - stabilirea indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii județeni pentru participarea la numărul maxim de ședințe (o ședință de consiliu și 1-2 ședințe de comisii de specialitate pe lună) de 10% din indemnizația lunară a președintelui Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021
 • Hotărârea 348/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.348 – însușirea raportului de evaluare a autobuzului turistic marca AYATIS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB aflat în proprietatea privată a Județului Brașov și demararea procedurii de licitație publică pentru vânzarea acestuia
 • Hotărârea 347/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.347 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 346/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.346 – aprobarea suplimentării numărului liniilor de gardă aprobate cu o linie de gardă în specialitatea cardiologie, până la încheierea proiectului de reabilitare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe o perioadă de maximum 2 ani
 • Hotărârea 345/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.345 - aprobarea actualizării Master Planului de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate (faza de investiții 2014-2020) din cadrul Proiectului “REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL BRAȘOV” prin includerea investițiilor pentru zona Valea Măierușului, Comuna Măieruș, în valoare de 744.310,00 Euro
 • Hotărârea 344/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.344 - aprobarea încheierii unei Înțelegeri de cooperare între U.A.T. Județul Brașov și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova
 • Hotărârea 343/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.343 - aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între U.A.T. Județul Brașov și Ministerul Turismului
 • Hotărârea 342/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.342- aprobarea participării Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”
 • Hotărârea 341/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.341 - aprobarea participării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”
 • Hotărârea 340/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.340 - aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov
 • Hotărârea 339/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.339 – aprobarea modificării şi completării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, pentru perioada 2016-2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 46/03.02.2016, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 182/09.05.2017
 • Hotărârea 338/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.338 – aprobarea statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 337/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.337 - avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de Şef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 336/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.336 - aprobarea modificării structurii organizatorice prin închiderea pe perioadă determinată a unui număr de paturi din unitatea sanitară publică – Spitalul Clinic de Copii Brașov
 • Hotărârea 335/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.335 - modificarea Programului acțiunilor culturale pentru anul 2017 al Muzeului “Casa Mureșenilor” Brașov
 • Hotărârea 334/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.334 - aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 333/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.333 - aprobarea închiderii Centrului de Reabilitare Școlară “Floare de Colț” Făgăraș, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Reabilitare Școlară “Floare de Colț” Făgăraș
 • Hotărârea 332/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.332 - aprobarea închiderii Centrului de Reabilitare Școlară “Albina” Codlea, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Reabilitare Școlară “Albina” Codlea
 • Hotărârea 331/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.331 - aprobarea închiderii Centrului de Plasament “Alice” Codlea, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Plasament “Alice” Codlea
 • Hotărârea 330/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.330 – aprobarea închiderii Centrului de Plasament “Aurora” Codlea, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Plasament “Aurora” Codlea
 • Hotărârea 329/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.329 – aprobarea închiderii Centrului pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” Codlea, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” Codlea
 • Hotărârea 328/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.328 - aprobarea închiderii Centrului de Plasament “AZUR” Victoria, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Plasament “AZUR” Victoria
 • Hotărârea 327/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.327 - aprobarea închiderii Centrului de Plasament “Ghiocelul” Brădet, decizie formală necesară elaborării Planului individual de închidere a Centrului de Plasament “Ghiocelul” Brădet
 • Hotărârea 326/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.326 - statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 325/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.325 - revocarea Hotărârii nr.127/2017 a Consiliului Judeţean Braşov pentru aprobarea statului de funcţii, a organigramei, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 324/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.324- aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov/Consiliul Judeţean Braşov şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, Direcţia de Sănătate Publică Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov,
 • Hotărârea 323/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.323 - aprobarea delegării atribuțiilor privind contractarea de servicii sociale către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 322/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.322 - aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia
 • Hotărârea 321/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.321 – aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov
 • Hotărârea 320/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.320 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. VLANI TRANS S.R.L. pe traseele: - Rotbav (centru) – Feldioara – Codlea – Vulcan – Ghimbav – Brașov (S.C. Losan România S.R.L. - parcare incintă) şi retur; - Zărnești (centru) – Râșnov - Brașov (S.C. Losan România S.R.L.– parcare incintă) şi retur.
 • Hotărârea 319/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.319 - aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L. pe traseele: - Săcele (Electroprecizia) – Parc Industrial Prejmer (S.C. Katadyn Production S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Săcele (Electroprecizia) – Parc Industrial Prejmer (S.C. Promar Textil S.R.L. – parcare incintă) şi retur; - Săcele (Electroprecizia) – Cristian (S.C. Nedmetal S.R.L. – parcare incintă) şi retur.
 • Hotărârea 318/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.318 - aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A. pe traseele: - Holbav (centru) – Codlea (S.C. Draxlmaier Sisteme Tehnice România S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Zărnești (centru) – Codlea (S.C. Draxlmaier Sisteme Tehnice România S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Făgăraș (str. Parcului nr. 2) – Codlea (S.C. Draxlmaier Sisteme Tehnice România S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Dumbrăvița (str. Mare – capăt) – Codlea (S.C. Draxlmaier Sisteme Tehnice România S.R.L. – parcare incintă) și retur; - Brașov (str. 13 Decembrie nr. 135 – S.C. TRANSBUS S.A.) – Codlea (S.C. Draxlmaier Sisteme Tehnice România S.R.L. – parcare incintă) și retur.
 • Hotărârea 317/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.317 - aprobarea modificării cotizației membrilor UAT-uri ai Asociației Club Sportiv “Țara Bârsei 2011” Brașov
 • Hotărârea 316/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.316 - aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Serviciului Județean de Protecție Internă Brașov
 • Hotărârea 315/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.315 - revocarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Consiliului Local Ghimbav și Intreprinderii de Construcţii, Reparaţii şi Administrare Locativă (I.C.R.A.L.) Braşov asupra imobilului înscris în C.F. nr. 104661 Ghimbav (CF vechi nr. 327 Ghimbav), nr. top [(599,600)/2]/2/2, (601,602)/2 și CF nr. 101159 Ghimbav, nr. cadastral 101159
 • Hotărârea 314/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.314 - aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” în vederea semnării actului adițional nr. 3 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat de actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pe o perioadă de 12 luni, de la data semnării actului adițional, cu păstrarea clauzelor din contract, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu”
 • Hotărârea 313/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.313 - modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 81/21.09.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov (Corp B) și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Corp B)
 • Hotărârea 312/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.312 – aprobarea inițierii procedurii privind radierea poziției nr. 67 – construcție neintabulată (Bază Salvamont – Cristianul Mare) din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1
 • Hotărârea 311/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.311 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.58, înscris în CF nr.47825 Braşov, nr.cad.1995,1996/1/1/1/1/b (nr.cad.2880/2)
 • Hotărârea 310/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.310 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.8 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.51, înscris în CF nr.130488–C1-U1 Braşov, (CF vechi nr.7303 Braşov), nr. top.5322/VIII
 • Hotărârea 309/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.309 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentelor nr.4, nr.6, nr.8 şi nr.12, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înscrise în C.F. nr.10766 Braşov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/4, (5402/3, 5455, 5456)/6, (5402/3, 5455, 5456)/8, (5402/3,5455, 5456)/12
 • Hotărârea 308/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.308 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.15, înscris în CF nr. 129152 –C1-U6 Braşov (CF vechi nr.11157), nr. top.5344/6
 • Hotărârea 307/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.307 - neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.15, înscris în CF nr. 129152 –C1-U7 Braşov (CF vechi nr.11157), nr. top.5344/3
 • Hotărârea 306/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.306- rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017
 • Hotărârea 305/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.305 - aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2017 a bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 304/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.304 - aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 24 iulie 2017
 • Hotărârea 303/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.303 – aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 12 iulie 2017
 • Hotărârea 302/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.302 – aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 iunie 2017
 • Hotărârea 301/2017 - Județul Brașov - 31.07.2017

  Hotărârea nr.301 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31 iulie 2017
 • Hotărârea 300/2017 - Județul Brașov - 24.07.2017

  Hotărârea nr.300 - privind aprobarea statului de funcții pentru Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, începând cu data de 1 iulie 2017
 • Hotărârea 299/2017 - Județul Brașov - 24.07.2017

  Hotărârea nr.299 - privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov
 • Hotărârea 298/2017 - Județul Brașov - 24.07.2017

  Hotărârea nr.298 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov, începând cu data de 01.07.2017
 • Hotărârea 297/2017 - Județul Brașov - 24.07.2017

  Hotărârea nr.297 - privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov, începând cu data de 01.07.2017
 • Hotărârea 296/2017 - Județul Brașov - 24.07.2017

  Hotărârea nr.296 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 295/2017 - Județul Brașov - 24.07.2017

  Hotărârea nr.295 - privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 294/2017 - Județul Brașov - 24.07.2017

  Hotărârea nr.294 - privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi persoanalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 293/2017 - Județul Brașov - 24.07.2017

  Hotărârea nr.293 – privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 292/2017 - Județul Brașov - 24.07.2017

  Hotărârea nr.292 – privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 291/2017 - Județul Brașov - 24.07.2017

  Hotărârea nr.291 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 24 iulie 2017
 • Hotărârea 290/2017 - Județul Brașov - 12.07.2017

  Hotărârea nr.290– aprobarea iniţierii modificării Hotărârii de Guvern nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, în sensul completării poziţiilor nr. 225 şi nr. 228 din Anexa nr.1 a acesteia.
 • Hotărârea 289/2017 - Județul Brașov - 12.07.2017

  Hotărârea nr.289– privind aprobarea completării art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 221/26.05.2017 privind aprobarea încheierii Acordurilor de parteneriat între Judeţul Braşov şi unele U.A.T. - uri din Judeţul Braşov, în vederea realizării Proiectului „Modernizare drum interjudeţean Covasna – Braşov care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 – format din DJ 131 km 0+000-7+856 şi DJ 131 B km 0+000-12+978”, care va fi propus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020
 • Hotărârea 288/2017 - Județul Brașov - 12.07.2017

  Hotărârea nr.288– aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 12 iulie 2017
 • Hotărârea 287/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.287 – aprobarea înfiinţării unei secţii externe a Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Tiberiu Brediceanu“ Braşov, în comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov şi modificarea Programului de acţiuni culturale al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pe anul 2017
 • Hotărârea 286/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.286 – aprobarea participării Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”
 • Hotărârea 285/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.285 – aprobarea dezlipirii imobilului drum judeţean DJ 131, domeniul public al judeţului Braşov, cu nr. cadastral 101183 Măieruş - drum în suprafaţă totală de 62.270 mp în 5 imobile noi
 • Hotărârea 284/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.284 – acordarea dreptului de folosinţă, cu titlu gratuit, asupra corpului de clădire, având regimul de înălţime P+2E, identificat în CF nr. 100808 - Făgăraş, sub denumirea de ateliere, din imobilul situat în Municipiul Făgăraş, Şoseaua Combinatului, nr. 3, domeniul public al Judeţului Braşov, în favoarea U.A.T – Municipiul Făgăraş, pe o perioadă de 5 ani
 • Hotărârea 283/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.283 – validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NICOARĂ LUCIAN -FLORIN
 • Hotărârea 282/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.282 – aprobarea modificării Programului de acţiuni culturale al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, pe anul 2017
 • Hotărârea 281/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.281 – repartizarea sumei de 1.000.000 lei, alocată în bugetul judeţului Braşov, pe anul 2017, pentru acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Braşov
 • Hotărârea 280/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.280 – însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea prețului de pornire în vederea vânzării spațiilor rămase libere din cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” Brașov.
 • Hotărârea 279/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.279 – însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea prețului de pornire în vederea vânzării cabinetului medical nr. 14 din cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” Brașov.
 • Hotărârea 278/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.278 – aprobarea proiectului ”Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat
 • Hotărârea 277/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.277 – aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”
 • Hotărârea 276/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.276 – aprobarea participării Judeţului Braşov ca partener la proiectul „Thematic Trail Trigger - ThreeT” (Iniţierea unor trasee tematice –Trei T), în cadrul Programului de finanţare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3
 • Hotărârea 275/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.275 – aprobarea emiterii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. PAUL MOTTO S.R.L. pe traseul: Braşov (S.C. Nova Pan S.R.L. - parcare incintă) – Ghimbav (S.C. Harsha Engineers Europe S.R.L. - parcare incintă) şi retur.
 • Hotărârea 274/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.274 –aprobarea emiterii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. S&S GROUPE PRODIMPEX S.R.L. pe unele trasee
 • Hotărârea 273/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.273 – stabilirea taxei pentru furnizarea, la nivel teritorial, a datelor din Registrul permanent de evidență a populației în sumă de 5 lei/informație/persoană, în cadrul serviciilor prestate de Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov
 • Hotărârea 272/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.272 – privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov
 • Hotărârea 271/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.271 – aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Braşov în perioada 2017-2020
 • Hotărârea 270/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.270 – aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2016, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiul financiar 2016 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 269/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.269 – aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2016, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiul financiar 2016 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 268/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.268 – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru S.C. Consilprest S.R.L. Brașov
 • Hotărârea 267/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.267 – aprobarea statului de funcții modificat pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov
 • Hotărârea 266/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.266 – aprobarea statului de funcții modificat pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov
 • Hotărârea 265/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.265 – aprobarea statului de funcţii al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 264/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.264 – aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 263/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.263 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 262/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.262 – aprobarea statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 261/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.261 – aprobarea statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 260/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.260 – aprobarea statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 259/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.259 – aprobarea statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 258/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.258 – modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr 230/26.06.2015 privind validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov, cu modificările şi completările aduse prin hotărârile Consiliului Judeţean Braşov nr. 393/18.11.2015, nr. 112/30.03.2016, nr. 186/27.04.2016 şi nr. 97/17.02.2017, pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 257/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.257 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secţie – Secţia de Boli Infecţioase II copii, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 256/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.256 – aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Copii Braşov în vederea ocupării funcţei de conducere vacante de Şef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală
 • Hotărârea 255/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.255 – modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.150 din 03.04.2017 pentru constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de director medical, funcţie specifică din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice – Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea”Braşov
 • Hotărârea 254/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.254 – aprobarea transmiterii fără plată a unui bun mobil - autoturism, din patrimoniul Judeţului Braşov, în patrimoniul U.A.T - Comuna Jibert, Judeţul Braşov
 • Hotărârea 253/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.253 – însuşirea inventarului patrimoniului Județului Brașov, pe anul 2016
 • Hotărârea 252/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.252 – predarea de către Consiliul Judeţean Braşov a imobilului (construcţie si teren) situat în municipiul Braşov, str.Gospodarilor, nr.9 cu destinaţia de Dispensar medical către, Primăria Municipiului Braşov
 • Hotărârea 251/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.251 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.26
 • Hotărârea 250/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.250 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Dr. Vasile Saftu, nr.42, înscris în C.F. nr.123511 Braşov, (C.F. vechi nr. 3129), nr. top.3774
 • Hotărârea 249/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.249 – aprobarea scăderii din evidenţele contabile a Judeţului Braşov a sumei de 3.075 lei, reprezentând suma acordată Asociaţiei de Dezvoltare Link, în temeiul contractului de cooperare nr.9079/12.08.2014 şi nejustificată, la care se adaugă majorări de întârziere
 • Hotărârea 248/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.248 – aprobarea modificării articolului nr. 6.2 din Contractul cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54 din data de 11.09.2012
 • Hotărârea 247/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.247 – aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a cotei de ½ din cabinetul medical stomatologic nr. 1, din cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, proprietatea privată a județului Brașov, respectiv completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 80 din data de 31.01.2017
 • Hotărârea 246/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.246 – aprobarea prelungirii contractului de concesiune, încheiat între Județul Brașov și dr.Roşianu Carmen Nina, pentru cabinetul stomatologic nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, până la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 245/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.245 – prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, până la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 244/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.244 – prelungirea contractului de concesiune între Județul Brașov și dr. Constantinescu Constanţa Lucia, pentru cota de ½ din cabinetul stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, până la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 243/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.243 – aprobarea prelungirii contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr.Cristea Sanda pentru cota de ½ din cabinetul medical stomatologic nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, până la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 242/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.242 – însusirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipire imobil, înscris în CF nr.102569 Ghimbav, nr.cad.102569, în două loturi, documentaţie întocmită de S.C. GEO TOP SRL
 • Hotărârea 241/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.241 – însusirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipire imobil, înscris în CF nr.101145 Ghimbav, nr.cad.102569, în două loturi, documentaţie întocmită de S.C. GEO TOP SRL
 • Hotărârea 240/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.240– însusirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipire imobil, înscris în CF nr.102578 Ghimbav, nr.cad.102578, în două loturi, documentaţie întocmită de S.C. GEO TOP SRL
 • Hotărârea 239/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.239 – demararea procedurii de declarare de utilitate publică a parcelelor de teren proprietate privată, pe care este edificat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov – Corp B (situat în Braşov, str. Pictor Luchian nr. 26B), instituţie subordonată Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 238/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.238 – aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare drum interjudeţean Covasna –Braşov care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 – format din DJ 131 km 0+000-7+856 şi DJ 131 B km 0+000-12+978”
 • Hotărârea 237/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.237 – aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare drum interjudeţean DJ104A, DJ105C, DJ105P – format din DJ104A, km 0+000-45+000, DJ105C, km 6+300-3+800, DJ 105P, km 0+000-3+800”
 • Hotărârea 236/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.236 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 21 iunie 2017
 • Hotărârea 235/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.235 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 mai 2017
 • Hotărârea 234/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.234 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 mai 2017
 • Hotărârea 233/2017 - Județul Brașov - 28.06.2017

  Hotărârea nr.233– aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 iunie 2017
 • Hotărârea 232/2017 - Județul Brașov - 21.06.2017

  Hotărârea nr. – 232 - aprobarea structurii organizatorice provizorii, până la încheierea proiectului de reabilitare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 231/2017 - Județul Brașov - 21.06.2017

  Hotărârea nr. – 231 - aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 214/26.05.2017 privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE, DOTARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CORPULUI S+P+7+M ŞI CORP EXTINDERE (DE LEGATURĂ) EXISTENT INTRE CORPUL NOU ŞI CORPUL VECHI ALE SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE DR. I. A.SBÂRCEA BRAŞOV”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat
 • Hotărârea 230/2017 - Județul Brașov - 21.06.2017

  Hotărârea nr. – 230 - aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 213/26.05.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „MODERNIZARE, DOTARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CORPULUI S+P+7+M ŞI CORP EXTINDERE (DE LEGĂTURĂ) EXISTENT ÎNTRE CORPUL NOU SI CORPUL VECHI ALE SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ -GINECOLOGIE DR. I. A.SBÂRCEA BRAŞOV”
 • Hotărârea 229/2017 - Județul Brașov - 21.06.2017

  Hotărârea nr. – 229 - aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean DJ 106B: Vulcan (DJ 112A) – Holbav – Paltin (DJ 106A), sector Holbav – Paltin (DJ 106A), din categoria funcţională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local – drum comunal, situat pe teritoriul administrativ al comunei Holbav, judeţul Braşov
 • Hotărârea 228/2017 - Județul Brașov - 21.06.2017

  Hotărârea nr. – 228 - aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean DJ 103A, km 34+150-38+500, din categoria funcţională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local – drum comunal, situat pe teritoriul administrativ al comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov
 • Hotărârea 227/2017 - Județul Brașov - 21.06.2017

  Hotărârea nr. – 227 - aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 101: Râşnov - UM 01454, km 0+000-9+100, din categoria funcţională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al oraşului Râşnov, judeţul Braşov
 • Hotărârea 226/2017 - Județul Brașov - 21.06.2017

  Hotărârea nr. – 226 - aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 102P: Predeal (DN1) – Cabana Trei Brazi, din categoria funcţională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al oraşului Predeal, judeţul Braşov
 • Hotărârea 225/2017 - Județul Brașov - 21.06.2017

  Hotărârea nr. – 225 - aprobarea alocării sumei de 5.000 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri, către unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, pentru finanţarea unor lucrări pe drumuri judeţene şi comunale
 • Hotărârea 224/2017 - Județul Brașov - 21.06.2017

  Hotărârea nr. – 224 - rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017
 • Hotărârea 223/2017 - Județul Brașov - 21.06.2017

  Hotărârea nr. – 223 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 21 iunie 2017
 • Hotărârea 222/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.222 – privind aprobarea structurii organizatorice provizorii pe perioada desfăşurării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Corpului B – Pavilionul Central, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 221/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.221 – privind aprobarea încheierii Acordurilor de parteneriat între Judeţul Braşov şi unele U.A.T. - uri din Judeţul Braşov, în vederea realizării Proiectului „Modernizare drum interjudeţean Covasna – Braşov care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 – format din DJ 131 km 0+000-7+856 şi DJ 131 B km 0+000-12+978”, care va fi propus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020
 • Hotărârea 220/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.220 – privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 131 D, din categoria funcţională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local – drum comunal, situat pe teritoriul administrativ al comunei Hoghiz şi al comunei Racoş, judeţul Braşov
 • Hotărârea 219/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.219 – privind aprobarea Convenției de Asociere, încheiată între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundaţia SERA ROMÂNIA pentru construirea unei case de tip familial cu o capacitate de 16 locuri în cadrul Complexului de Reabilitare Școlară Brădet.
 • Hotărârea 218/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.218 – privind aprobarea Convenției de Asociere, încheiată între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Asociaţia „Episcop Vasile Coman” pentru construirea unei locuințe protejate cu o capacitate de 10 locuri în cadrul Complexului de Reabilitare Școlară Brădet
 • Hotărârea 217/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.217 – privind aprobarea completării poziţiilor nr.225 şi nr.228 din Anexa nr.1 la HGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
 • Hotărârea 216/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.216 – privind aprobarea proiectului ”Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat
 • Hotărârea 215/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.215 – privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”
 • Hotărârea 214/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.214– privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE, DOTARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CORPULUI S+P+7+M ŞI CORP EXTINDERE (DE LEGATURĂ) EXISTENT INTRE CORPUL NOU ŞI CORPUL VECHI ALE SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE DR. I. A.SBÂRCEA BRAŞOV”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat
 • Hotărârea 213/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.213 – privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „MODERNIZARE, DOTARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CORPULUI S+P+7+M ŞI CORP EXTINDERE (DE LEGĂTURĂ) EXISTENT ÎNTRE CORPUL NOU SI CORPUL VECHI ALE SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ -GINECOLOGIE DR. I. A.SBÂRCEA BRAŞOV”
 • Hotărârea 212/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.212 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017
 • Hotărârea 211/2017 - Județul Brașov - 26.05.2017

  Hotărârea nr.211 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 mai 2017
 • Hotărârea 210/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.210 – privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, respectiv al bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov cu suma de 59,59 mii lei
 • Hotărârea 209/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.209 – privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Braşov
 • Hotărârea 208/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.208 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 162/27.10.2016, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV
 • Hotărârea 207/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.207 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 163/27.10.2016, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV
 • Hotărârea 206/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.206 – privind aprobarea încheierii Acordurilor de parteneriat între Judeţul Braşov şi unele U.A.T. - uri din Judeţul Braşov, în vederea realizării Proiectului „Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105 P km 0+000-3+800”, care va fi propus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020
 • Hotărârea 205/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.205 – privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 204/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.204 – privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziţionate prin proiectul „Inovaţii tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă în localităţile Bran, Moeciu, Fundata şi Râşnov – PHARE RO 2005/017-553.01.03.05.02 BV 868”, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul U.A.T.- urilor beneficiare ale proiectului
 • Hotărârea 203/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.203 – privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziţionate prin proiectul „Modernizarea activităţii serviciilor de evidenţă a persoanelor la nivelul Judeţului Braşov – PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 BV867”, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul beneficiarilor proiectului
 • Hotărârea 202/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.202 – privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 201/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.201 – privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul U.A.T-urilor din Judeţul Braşov
 • Hotărârea 200/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.200 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. S&S Groupe Prodimpex S.R.L., pe unele trasee
 • Hotărârea 199/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.199 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. RUL STAR COMSERV S.R.L., pe traseul: Zărneşti ( centru) – ocolitoarea Braşov (Braşov S.C. BILKA STEEL S.R.L. - parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 198/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.198 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TUDOR TCD TRANS S.R.L. - D, pe traseul: Zărneşti ( CEC) – Râşnov – ocolitoarea Braşov (Braşov, S.C. COBO INTERNAŢIONAL EAST EUROPE S.R.L. - parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 197/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.197 – privind aprobarea extinderii mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 232/27.12.2016
 • Hotărârea 196/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.196 – privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistentă şi de reprezentare de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov în anul 2017
 • Hotărârea 195/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.195 – privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov, în litigiile având ca obiect încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite
 • Hotărârea 194/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.194 – privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare şi mandatarea în acest sens, a reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
 • Hotărârea 193/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.193 – pentru revocarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Intreprinderii de Construcţii, Reparaţii şi Administrare Locativă (I.C.R.A.L.) Braşov asupra imobilului înscris în C.F. nr. 102905 Hălchiu, nr. top. (57, 58)/2
 • Hotărârea 192/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.192 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.1/B, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.5
 • Hotărârea 191/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.191 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea de pod, şarpantă şi învelitoarea şi cota de 4% din părţile de uz comun generale şi cota de 1/8 din părţile de uz comun speciale (ale ap. nr.9) din imobilul monument istoric de categoria A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, înscris în C.F. nr.38437/N Braşov, nr. top. 5097/1/10/2/2, 5098/10/2/2, (nr. cadastral 1719/10/2/2)
 • Hotărârea 190/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.190 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.10 din imobilul monument istoric de categoria A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, înscris în C.F. nr.38551 Braşov, nr. top. 5097/1/10/1, 5098/10/1, nr. cadastral 1719/10/1-Lotul nr.10
 • Hotărârea 189/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.189 – privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul, monument istoric, situat în municipiul Braşov, Str. Constantin Brâncoveanu, nr.8, înscris în C.F. nr. 145107-C1-U2 Braşov (C.F. vechi nr. 6585), nr. top. 11576-C1-U13
 • Hotărârea 188/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.188 – privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr.1, situat în imobilul, clasat ca monument istoric în grupa B, situat în municipiul Braşov, Piaţa Sfatului, nr.21, înscris în C.F. nr. 25109 Braşov, nr. top. 5650/1/1
 • Hotărârea 187/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.187 – privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr. 4, situat în imobilul, clasat ca monument istoric în grupa B, situat în municipiul Braşov, str. Republicii, nr.35, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U6 Braşov (CF vechi nr. 28329), nr. top. 5486/4
 • Hotărârea 186/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.186 – privind iniţierea procedurii, în vederea radierii poziţiei nr.424 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1
 • Hotărârea 185/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.185 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov
 • Hotărârea 184/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.184 – privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 183/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.183 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs/examen şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere de Şef Secţie Clinică Obstetrică şi Ginecologie II şi Şef Secţie Obstetrică şi Ginecologie V din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen proba interviu, comisiilor de concurs si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 182/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.182 – privind aprobarea modificării şi completării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, pentru perioada 2016-2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 46/03.02.2016
 • Hotărârea 181/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.181– privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 180/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.180 – privind aprobarea suplimentării listei de investiţii pe anul 2017 şi rectificarea bugetului judeţului Braşov aprobat pe anul 2017
 • Hotărârea 179/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.179 – privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.03.2017 a bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 178/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.178– privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2016 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2016
 • Hotărârea 177/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.177– privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 155 din data de 3.04.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2017
 • Hotărârea 176/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.176 – privind împuternicirea domnului PASCU MIHAI LUCIAN, director general în cadrul Consiliului Judeţean Braşov, să reprezinte judeţul Braşov în cadrul AGOA, respectiv AGEA a S.C. ENERGY SAVING AGENCY S.A., din data de 10 mai 2017
 • Hotărârea 175/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.175 – privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al doamnei Bucur Ariana Oana, ca urmare a demisiei şi declararea locului de consilier judeţean vacant
 • Hotărârea 174/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.174 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 3 aprilie 2017
 • Hotărârea 173/2017 - Județul Brașov - 09.05.2017

  Hotărârea nr.173 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 mai 2017
 • Hotărârea 172/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.172 – aprobarea modificării Art.2 şi Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 69/20.02.2015 privind aprobarea modificării Art.2 şi Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 255/03.06.2014 privind aprobarea structurii de garantare a creditului precum şi desemnarea reprezentanţilor Judeţului Braşov şi a persoanelor care vor semna Contractul de finanţare rambursabilă ce se va încheia cu CEC Bank SA
 • Hotărârea 171/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.171 – aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 170/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.170 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 169/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.169 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 168/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.168 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 10 din data de 9.01.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru: „Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 – format din DJ131, km 0+000 – km 7+856 şi DJ 131 B, km 0+000 – km 12+978”
 • Hotărârea 167/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.167 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 9 din data de 9.01.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru: „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P – format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ105P km 0+000-3+800”
 • Hotărârea 166/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.166 – avizul de principiu pentru iniţierea unui schimb de imobile între U.A.T. Judeţul Braşov privind imobilul - clădire Complex Agrement Tâmpa, situat în municipiul Braşov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu, nr.5– domeniul public al judeţului Braşov şi între U.A.T.-Municipiul Braşov, privind: imobilul – clădire şi teren Casa Sfatului, unde funcţionează Muzeul Judeţean de Istorie –P-ţa Sfatului nr. 30, precum şi imobilul - teren de la Baza Sportivă Olimpia, situat în municipiul Braşov, str. George Coşbuc, nr.2 – imobile aflate în domeniul public al U.A.T. Municipiul Braşov
 • Hotărârea 165/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.165 – aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Braşov - Consiliul Judeţean Braşov şi Primăria Municipiului Braşov, pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Braşovului, în perioada 21-23 aprilie 2017.
 • Hotărârea 164/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.164 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul 2017
 • Hotărârea 163/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.163 – aprobarea repartizării unui număr de 23 de posturi, aprobat prin Legea bugetului de stat nr. 6/2017, pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult la nivelul judeţului Braşov
 • Hotărârea 162/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.162 – aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 161/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.161 – aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 160/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.160 – aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, în anul şcolar 2017-2018.
 • Hotărârea 159/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.159 – aprobarea Regulamentului Consiliului Judeţean Braşov privind acordarea unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Braşov, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2017
 • Hotărârea 158/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.158 – aprobarea modificării statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 157/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.157 – aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov
 • Hotărârea 156/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.156 – aprobarea modificării statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 155/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.155 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2017.
 • Hotărârea 154/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.154 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L. pe traseele: - Braşov (S.C. Bustrade S.R.L. – parcare incintă) – Parcul Industrial Ghimbav (S.C. VP Industries România S.R.L. – parcare incintă) şi retur; - Braşov (S.C. Bustrade S.R.L. – parcare incintă) - Parcul Industrial Ghimbav (S.C. Preh România S.R.L. – parcare incintă) şi retur; - Braşov (S.C. Bustrade S.R.L. – parcare incintă) – Braşov (S.C. J.F. Furnir S.R.L. – parcare incintă) şi retur; - Braşov (S.C. Bustrade S.R.L. – parcare incintă) – Parcul Industrial Ghimbav (S.C. EDS România S.R.L. – parcare incintă) şi retur.
 • Hotărârea 153/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.153 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L. pe traseul: Braşov (parcare S.C. Metrom S.A. – parcare incintă) – Prejmer Parcul Industrial (S.C. Rumagol S.R.L. - parcare incintă) şi retur.
 • Hotărârea 152/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.152 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. ART-ANA S.R.L. pe traseele: - Braşov (parcare S.C. ROMAN S.A.) – Ghimbav (S.C. IZA ANIO S.R.L. - parcare incintă) şi retur; - Braşov (parcare S.C. ROMAN S.A.) – Hărman (S.C. AMANN ROMÂNIA S.R.L – parcare incintă) şi retur.
 • Hotărârea 151/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.151 – desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs/examen şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de director medical, funcţie specifică din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 150/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.150 – desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs/examen şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de director medical, funcţie specifică din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea”Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 149/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.149 – aprobarea modificării şi completării Planului de dezvoltare al activităţii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov pe perioada mandatului managerului acestui spital, respectiv, pentru perioada 2016-2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 47/03.02.2016
 • Hotărârea 148/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.148 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 147/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.147 – modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 56/31.01.2017 privind stabilirea indemnizaţiei de periculozitate şi a indemnizaţiei de hrană pentru membrii formaţiei Salvamont Braşov pe perioada activităţii de patrulare, precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul accidentatului
 • Hotărârea 146/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.146 – iniţierea procedurii, în vederea radierii poziţiei nr. 129 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
 • Hotărârea 145/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.145 – încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.287/22.05.2012 privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov să încheie contracte de închiriere pentru suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului, aflate în incinta acestei unităţi sanitare, cu persoanele juridice interesate, pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale
 • Hotărârea 144/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.144 – utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2017 şi a excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2017
 • Hotărârea 143/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.143 – aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2016
 • Hotărârea 142/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.142 – aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov pe anul 2017
 • Hotărârea 141/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.141 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 martie 2017
 • Hotărârea 140/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.140 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2017
 • Hotărârea 139/2017 - Județul Brașov - 03.04.2017

  Hotărârea nr.139 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 3 aprilie 2017
 • Hotărârea 138/2017 - Județul Brașov - 23.03.2017

  Hotărârea nr.138 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de Şef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen pentru proba scrisă şi proba practică/clinică şi comisia pentru proba interviu
 • Hotărârea 137/2017 - Județul Brașov - 23.03.2017

  Hotărârea nr.137 – privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asiatenta si reprezentare, precum și acordarea mandatului către S.C.P.A. Nemeș, Voicu, Bilan și Furtună pentru reprezentarea intereselor UAT Județul Brașov în fata instantelor de orice grad din România, cu privire la anularea și suspendarea Incheierii nr. VI/37/06.03.2017 a Curtii de Conturi a Romaniei și masurilor dispuse prin Decizia nr. 39/31.10.2016 a Curtii de Conturi a României-Camera de Conturi Brașov, până la obținerea unei hotărâri definitive
 • Hotărârea 136/2017 - Județul Brașov - 23.03.2017

  Hotărârea nr.136 – privind modificarea art.1 şi art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 18/26.01.2017 privind preluarea dreptului de folosinţă gratuită de către Consiliul Judeţean Braşov asupra terenului în suprafaţă de 178 mp, înscris în C.F. nr. 100476 Măieruş, cu nr. top 675/1/1/2/1, în vederea finalizării procedurilor pentru obţinere de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 Axa 6 prioritară
 • Hotărârea 135/2017 - Județul Brașov - 23.03.2017

  Hotărârea nr.135 – privind aprobarea prelungirii perioadei de creditare de la 120 luni la 144 luni de la data acordării creditului, a prelungirii perioadei de tragere și a perioadei de grație, respectiv până la data de 2.04.2019, aferent finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK
 • Hotărârea 134/2017 - Județul Brașov - 23.03.2017

  Hotărârea nr.134 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 martie 2017
 • Hotărârea 133/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.133 – aprobarea parteneriatului Judeţului Braşov cu Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov (ADDJB) în vederea depunerii unui proiect în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov
 • Hotărârea 132/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.132 – demararea procedurii de selecţie pentru două poziții de membrii în Consiliul de Administraţie al S.C. CONSILPREST S.R.L.
 • Hotărârea 131/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.131 – înlocuirea unor membri în Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administraţie al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 130/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.130 – aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 129/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.129 – aprobarea reorganizării Căminului Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria ca instituţie publică cu personalitate juridică în structura şi în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, precum şi aprobarea statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Căminului de Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria
 • Hotărârea 128/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.128 – aprobarea statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului social Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Şercaia, instituţie publică cu personalitate juridică din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 127/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.127 – aprobarea statului de funcţii, a organigramei, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 126/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.126 – încadrarea drumului judeţean DJ130A, în categoria funcţională de drum comunal, situat pe teritoriul administrativ al comunei Părău, judeţul Braşov
 • Hotărârea 125/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.125 – aprobarea tarifelor pentru lucrările de prestări servicii executate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov şi a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2017
 • Hotărârea 124/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.124 – aprobarea statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 123/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.123 – repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Braşov, a sumei de 33.167 mii lei din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 -2020
 • Hotărârea 122/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.122 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 24 februarie 2017
 • Hotărârea 121/2017 - Județul Brașov - 09.03.2017

  Hotărârea nr.121 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2017
 • Hotărârea 120/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.120 – reglementarea situaţiei juridice a unui sector din drumul judeţean DJ137A
 • Hotărârea 119/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.119 – validarea președintelui Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 118/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.118 – stabilirea unor atribuții în domeniul administrativ – financiar pentru doamna profesor Macarie Elena numită prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 77/02.02.2017, începând cu data de 13 februarie 2017 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2017
 • Hotărârea 117/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.117 – aprobarea amendamentelor la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 116/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.116 – acordarea unui mandat special d-lui Nicolae Săcuiu/Ioan Ştefaniuc, în calitate de reprezentant/înlocuitor al Judetului Braşov în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice
 • Hotărârea 115/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.115 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.51
 • Hotărârea 114/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.114 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.17 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr.1
 • Hotărârea 113/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.113 – aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 112/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.112 – aprobarea Planului de dezvoltare care vizează îmbunătăţirea activităţii Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 111/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.111 – aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Unitatea de Asistenţă Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 110/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.110 – aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 februarie 2017
 • Hotărârea 109/2017 - Județul Brașov - 24.02.2017

  Hotărârea nr.109 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 24 februarie 2017
 • Hotărârea 108/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.108 – preluarea dreptului de folosinţă gratuită de către Judeţul Braşov a imobilului (construcţie şi teren) în care funcţionează Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 107/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.107 – aprobarea aderării UAT Judeţul Braşov ca membru asociat la Asociaţia Ţinutul Bârsei
 • Hotărârea 106/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.106 – aprobarea comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului pentru managementul instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov în anul 2017
 • Hotărârea 105/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.105 – aprobarea acordării mandatului către S.C.P.A. Nemeş, Voicu, Bilan şi Furtună pentru consultarea, asistarea juridică şi reprezentarea intereselor Consiliului Judeţean Braşov în cauza ce formează obiectul dosarului privind contestarea la autoritatea emitentă și în fața instanțelor de contencios administrativ, în toate fazele procesuale a Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare privind proiectul „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului agricol în format electronic, la nivelul judeţului Braşov, pentru un număr de 15 UAT-uri, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov” cod SMIS 48399
 • Hotărârea 104/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.104 – aprobarea acordării mandatului către Cabinetele de avocat asociate Olaru & Olaru pentru consultarea, asistarea juridică şi reprezentarea intereselor Consiliului Judeţean Braşov şi Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 1972/62/2016 la Curtea de Apel Braşov
 • Hotărârea 103/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.103 – desemnarea unui consilier judetean , membru în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 102/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.102 – desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalul Clinic de Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 101/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.101 – aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultura aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 100/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.100 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 247/27.12.2016 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 99/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.99 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef Laborator Analize Medicale, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 98/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.98 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere de şef de secţie – Secţia de Obstetrică Ginecologie V şi şef de secţie – Secţia Clinică Obstetrică Ginecologie II, din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „ Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 97/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.97 – modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr 230/26.06.2015 privind validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 96/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.96 – iniţierea procedurii, în vederea radierii poziţiei nr.173 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1
 • Hotărârea 95/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.95 – neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului LOTUL A-SPAŢIU COM. din imobilul, clasat ca monument istoric de categoria B, situat în municipiul Braşov, str.George Bariţiu, nr.6
 • Hotărârea 94/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.94 – neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr.1 din imobilul, clasat ca monument istoric de categoria B, situat în municipiul Braşov, str.Piaţa Sfatului nr.29
 • Hotărârea 93/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.93 – constituirea comisiei de evaluare a activităţii managerilor unităţilor sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 92/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.92 – aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerilor unităţilor sanaitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 91/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.91 – aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea”Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de Şef Secţie ATI
 • Hotărârea 90/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.90 – aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov 2016-2020 şi a Planului de Implementare a Strategiei
 • Hotărârea 89/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.89 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31 ianuarie 2017
 • Hotărârea 88/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.88 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 ianuarie 2017
 • Hotărârea 87/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.87 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25 ianuarie 2017
 • Hotărârea 86/2017 - Județul Brașov - 17.02.2017

  Hotărârea nr.86 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 februarie 2017
 • Hotărârea 85/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.85 – demararea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. CONSILPREST S.R.L.
 • Hotărârea 84/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.84 – modificarea Hotărârii nr. 123/2016 privind aprobarea colaborării Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea realizării proiectului ”Modernizare drum interjudețean Covasna – Brașov” care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 și a Hotărârii nr. 20/2017 privind completarea unor lungimi de drumuri județene
 • Hotărârea 83/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.83 – restrângerea dreptului de administrare asupra suprafeţei de 150 mp, situată la etajul I, în clădirea „Casa Băiulescu”, situată în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov şi darea în folosinţă gratuită, a acestui spaţiu, pe perioadă limitată, pentru desfăşurarea activităţii, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
 • Hotărârea 82/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.82 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 163/27.10.2016, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV
 • Hotărârea 81/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.81 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 162/27.10.2016, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV
 • Hotărârea 80/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.80 – aprobarea listei spaţiilor libere cu destinaţie de cabinete medicale stomatologice şi activităţi conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1, domeniu privat al Judeţului Braşov, în vederea vânzării prin licitaţie publică cu strigare
 • Hotărârea 79/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.79 – avizarea închirierii, prin scoatere la licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 21,22 mp (reprezentat de două încăperi alăturate), situat la parterul Ambulatorului Spitalului Clinic de Copii Braşov, str. Nicopole, nr.45, înscris în lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, Anexa 1 la H.G.R. nr. 972/2002
 • Hotărârea 78/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.78 – modificarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pentru anul 2017, stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 226/27.12.2016
 • Hotărârea 77/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.77– aprobarea numirii unui reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov
 • Hotărârea 76/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.76 – aprobarea achiziţionării de servicii de asistenţă juridică, consultanţă şi reprezentare pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV în dosarul nr. 84/62/2017, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001)
 • Hotărârea 75/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.75 – desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Graells & Llonch Administrare Parc Industrial S.A.
 • Hotărârea 74/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.74 – înlocuirea d-lui Orţan Ovidiu-Florin şi a d-nei Ambruş Izabella-Agnes din comisia de analiză şi stabilire a modalităţii legale privind punerea în valoare prin exploatare a imobilelor înscrise în domeniul public al Judeţului Braşov, Baza Sportivă Olimpia şi Complex de Agrement Tâmpa
 • Hotărârea 73/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.73 – încheierea contractului de management administrativ – financiar cu domnul profesor Orban Gabor, numit în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, ca urmare a promovării concursului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 09 ianuarie 2017, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 937/21.12.2016
 • Hotărârea 72/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.72 – încheierea contractului de management administrativ – financiar cu doamna profesor Brătucu Tamara - Oana, numită în funcția de director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, ca urmare a promovării concursului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 09 ianuarie 2017, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 938/21.12.2016.
 • Hotărârea 71/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.71 –încheierea contractului de management administrativ–financiar cu doamna profesor Grecu Claudia-Mariana, numită în funcția de director la Școala Profesională Specială Codlea, ca urmare a promovării concursului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 09 ianuarie 2017, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 1077/21.12.2016
 • Hotărârea 70/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.70 –încheierea contractului de management administrativ–financiar cu doamna profesor Florescu Carmen, numită în funcția de director la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov ca urmare a promovării concursului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 09 ianuarie 2017, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 936/21.12.2016
 • Hotărârea 69/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.69 – stabilirea unor atribuții în domeniul administrativ – financiar pentru doamna profesor MUREȘAN LUMINIȚA - ANCA numită prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 1080/23.12.2016, începând cu data de 09 ianuarie 2017 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2017
 • Hotărârea 68/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.68 – stabilirea unor atribuții în domeniul administrativ – financiar pentru doamna profesor Comşa Doina numită prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 1079/23.12.2016, începând cu data de 09 ianuarie 2017 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2017
 • Hotărârea 67/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.67 – stabilirea unor atribuții în domeniul administrativ – financiar pentru doamna profesor MAGDO MATILDA numită prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 1078/05.01.2016 începând cu data de 09 ianuarie 2017 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2017
 • Hotărârea 66/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.66 - modificarea punctelor 16 şi 21 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 129/27.10.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 65/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.65 - aprobarea modificării statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 64/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.64 – aprobarea modificării statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Braşov
 • Hotărârea 63/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.63 – aprobarea modificării statului de funcţii pentru Muzeul de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 62/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.62 – aprobarea modificării statului de funcţii pentru Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
 • Hotărârea 61/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.61 – aprobarea modificării statului de funcţii pentru pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 60/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.60 – aprobarea modificării statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 59/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.59 – aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 58/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.58 – aprobarea statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov, începând cu data de 01.02.2017
 • Hotărârea 57/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.57 – aprobarea modificării statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 56/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.56 – stabilirea indemnizaţiei de periculozitate şi a indemnizaţiei de hrană pentru membrii formaţiei Salvamont Braşov pe perioada activităţii de patrulare, precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul accidentatului
 • Hotărârea 55/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.55 – aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov
 • Hotărârea 54/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.54 – aprobarea statului de funcţii, pentru anul 2017 al Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 53/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.53 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, pentru anul 2017 al Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 52/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.52 – aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, pentru anul 2017 al Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 51/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.51 – aprobarea statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 50/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.50 – aprobarea statului de funcţii, pentru anul 2017 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 49/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.49 – aprobarea statului de funcţii, pentru anul 2017 al Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 48/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.48 – aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 47/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.47 – aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 46/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.46 – aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 45/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.45 – participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 44/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.44 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.229/26.06.2015 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov ca membri şi membri supleanţi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice, al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 43/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.43 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. AUTO GAL S.R.L., pe traseul: Săcele ( Baciu) –Parcul Industrial Prejmer (S.C. DEWULF S.R.L. - parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 42/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.42 – stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice “Castanul”, în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite, precum și a modalității în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere
 • Hotărârea 41/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.41 – utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2017
 • Hotărârea 40/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.40 – actualizarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 39/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.39 – alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 38/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.38 – aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 37/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.37 – validarea mandatului de consilier judeţean al domnului TĂNASE IONUŢ
 • Hotărârea 36/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.36 – validarea mandatului de consilier judeţean al domnului SZAKAL ANDRAS-ZSÓLT
 • Hotărârea 35/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.35 – validarea mandatului de consilier judeţean al domnului PETRĂREANU DAN
 • Hotărârea 34/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.34 – validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NOAGHEA NELU-PETRE
 • Hotărârea 33/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.33 – validarea mandatului de consilier judeţean al domnului MITRIC RADU-TEODOR
 • Hotărârea 32/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.32 – validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BĂBUŢĂ CLAUDIU
 • Hotărârea 31/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.31 – modificarea Hotărârii nr.1/24.06.2016, adoptată de Consiliul Judeţean Braşov, privind alegerea Comisiei de validare
 • Hotărârea 30/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.30 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Paler Ioan Miron, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 29/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.29 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean şi pe cale de consecinţă, a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov al doamnei Ambruş Izabella-Agnes, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 28/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.28 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Orţan Ovidiu-Florin, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 27/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.27 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al doamnei Mînzatu Roxana, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 26/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.26 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Popa Mihai Valentin, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 25/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.25 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Mohaci Mihai, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 24/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.24 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 09 ianuarie 2017
 • Hotărârea 23/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.23 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27 decembrie 2016
 • Hotărârea 22/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.22 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 12 decembrie 2016
 • Hotărârea 21/2017 - Județul Brașov - 31.01.2017

  Hotărârea nr.21– aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31 ianuarie 2017
 • Hotărârea 20/2017 - Județul Brașov - 26.01.2017

  Hotărârea nr.20 - privind modificarea Hotărârii nr.239/2016, adoptată de Consiliul Judeţean Braşov, privind aprobarea modificării şi completării unor lungimi de drumuri judeţene DJ 131B şi 131C situate în judeţul Braşov
 • Hotărârea 19/2017 - Județul Brașov - 26.01.2017

  Hotărârea nr.19 - privind privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.73/2015 privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Județul Covasna în vederea realizării proiectului „Modernizare drum interjudeţean Braşov – Covasna, care face legatură între drumul naţional DN12 şi DN13”.
 • Hotărârea 18/2017 - Județul Brașov - 26.01.2017

  Hotărârea nr.18 - privind preluarea dreptului de folosinţă gratuită de către Consiliul Judeţean Braşov asupra terenului în suprafaţă de 178 mp, înscris în C.F. nr. 100476 Măieruş, cu nr. top 675/1/1/2/1, în vederea finalizării procedurilor pentru obţinere de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 Axa 6 prioritară
 • Hotărârea 17/2017 - Județul Brașov - 26.01.2017

  Hotărârea nr.17 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 10/09.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Modernizare drum interjudeţean Covasna – Braşov, care face legătura între drumul naţional DN 12 şi drumul naţional DN 13 – format din DJ131, km 0+000 - km 7+856 şi DJ 131 B, km 0+000 -km 12+978”
 • Hotărârea 16/2017 - Județul Brașov - 26.01.2017

  Hotărârea nr.16 - privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Judeţul Braşov şi Unităţi Administrativ Teritoriale din Judeţul Braşov, în vederea realizării Proiectului „Modernizare drum interjudeţean Covasna –Braşov care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 – format din DJ 131 km 0+000-7+856 şi DJ 131 B km 0+000-12+978”
 • Hotărârea 15/2017 - Județul Brașov - 26.01.2017

  Hotărârea nr.15 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 ianuarie 2017
 • Hotărârea 14/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.14 – privind aprobarea Protocolului de Cooperare încheiat între Ministerul Sănătăţii, Municipiul Braşov, Judeţul Braşov şi Asociaţia Noul Spital Braşov
 • Hotărârea 13/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.13 – privind aprobarea încheierii Acordurilor de parteneriat între Judeţul Braşov şi UAT din jud. Braşov, în vederea realizării Proiectului „Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, DJ 105C ŞI DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km6+300-3+800, DJ 105 P km 0+000-3+800” care va fi propus pentru finanţare în cadrul Programulu Operaţional Regional (POR) 2014-2020
 • Hotărârea 12/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.12 – privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare drum judeţean Covasna-Braşov care face legătura între drumul naţional DN 12 şi drumul naţional DN 13 – format din DJ 131 km.7+856 şi DJ 131B km.12+978”
 • Hotărârea 11/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.11 – privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare drum interjudeţean DJ104A, DJ105C, DJ105P – format din DJ104A, km 0+000-45+000, DJ105C, km 6+300-3+800, DJ 105P, km 0+000-3+800”
 • Hotărârea 10/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.10 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Modernizare drum interjudeţean Covasna – Braşov care face legătura între drumul naţional DN 12 şi drumul naţional DN 13 – format din DJ131, km 0+000 - km 7+856 şi DJ 131 B, km 0+000 -km 12+978”
 • Hotărârea 9/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.9 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Modernizare drum interjudeţean DJ104A, DJ105C, DJ105P – format din DJ104 A, km 0+000-45+000, DJ105 C, km 6+300-3+800, DJ 105P, km 0+000-3+800”
 • Hotărârea 8/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.8 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 199/29.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Modernizare drum interjudeţean DJ104A, DJ105C, DJ105P – format din DJ104A, km 0+000-45+000, DJ105C, km 6+300-3+800, DJ 105P, km 0+000-3+800”
 • Hotărârea 7/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.7 – privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes judeţean „Modernizare drum interjudeţean Covasna –Braşov care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 – format din DJ 131 km 0+000-km7+856 şi DJ 131 B km 0+000- km 12+978”
 • Hotărârea 6/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.6 – privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean şi pe cale de consecinţă, a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov al doamnei Ambruş Izabella-Agnes, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 5/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.5 – privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Orţan Ovidiu-Florin, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 4/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.4 – privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al doamnei Mînzatu Roxana, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 3/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.3 – privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Popa Mihai Valentin, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 2/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.2 – privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Mohaci Mihai, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 1/2017 - Județul Brașov - 09.01.2017

  Hotărârea nr.1 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 ianuarie 2017