• Hotărârea 261/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.261– privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 la SC Carfil Industrial Parc SA Braşov
 • Hotărârea 260/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.260– privind privind adoptarea modelului legitimaţiei de consilier judeţean ales în judeţul Brașov şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestuia
 • Hotărârea 259/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.259– privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Judeţul Braşov şi Asociaţia Club Sportiv Fii Independent Braşov, în vederea asigurării accesului neîngradit al persoanelor cu deficienţe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional din clădirea situată pe B-dul Eroilor nr.5 – Sediul Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 258/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.258– privind aprobarea aderării Județului Brașov, în calitate de membru asociat la Asociația GAL Răsăritul Țării Făgărașului
 • Hotărârea 257/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.257– privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov
 • Hotărârea 256/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.256– privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Braşov, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 255/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.255– privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. AUTO GAL S.R.L., pe unele trasee
 • Hotărârea 254/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.254– privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul de Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 253/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.253– privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 252/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.252– privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 251/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.251– privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 250/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.250– privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu fonduri în cuantum de minimum 5%, din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic de Copii Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 249/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.249– privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 248/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.248– privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de Şef Centrul de Sănătate Mintală
 • Hotărârea 247/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.247– privindaprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 246/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.246– privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişelor de evaluare pentru personalul de conducere şi execuţie din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 245/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.245– privind aprobarea modificării componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov
 • Hotărârea 244/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.244– privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.5912/28.07.2005 încheiat între Județul Brașov și dr.Vlad Valeria pentru cabinetul medical nr.1B, situat în cadrul Dispensarului medical, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Gospodarilor nr.9, până la 31.12.2017
 • Hotărârea 243/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.243 – privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.2145/2005 încheiat între Județul Brașov și dr.Cristea Sanda pentru cota de ½ din cabinetul medical stomatologic nr. 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, până la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, dar nu mai târziu de 1.06.2017
 • Hotărârea 242/2016 - Județul Brașov - 27.12.2016

  Hotărârea nr.242 – privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.2153/2005 încheiat între Județul Brașov și dr.Roşianu Carmen Nina, pentru cabinetul stomatologic nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, până la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, dar nu mai târziu de 1.06.2017
 • Hotărârea 241/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.241 - privind împuternicirea directorului/manager al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” să semneze actul adiţional la contractul de locaţiune nr. 7813/14.11.2012 încheiat cu Camera de Comerţ şi Industrie Braşov pentru imobilul (construcţii cu terenul aferent) situat în municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 35, pentru o perioadă de 2 luni, cu păstrarea clauzelor din contract
 • Hotărârea 240/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.240 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.149/30.03.2016
 • Hotărârea 239/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.239 - privind aprobarea modificării şi completării unor lungimi de drumuri judeţene DJ 131B şi 131C, situate în județul Brașov
 • Hotărârea 238/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.238 - privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere, în formă autentică, între Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov (fost Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov) şi proprietarii Plătică Elena şi Plătică Mihai, în condiţiile menţionate în Notificarea nr. 6678/19.05.2016
 • Hotărârea 237/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.237 - privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante de Şef Secţie, Şef Laborator analize medicale şi Farmacist şef din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov (fost Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov)
 • Hotărârea 236/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.236 - privind aprobarea cofinanţării de către Judeţul Braşov, cu suma de 38 mii lei, a achiziţiei de aparatură medicală şi reparaţiilor capitale la Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 235/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.235 - privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 234/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.234 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Şef Laborator analize medicale, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov (fost Spitalul de Boli Infecţioase Braşov) şi aprobarea componenţei comisiei de concurs
 • Hotărârea 233/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.233 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Şef Secţie Boli Infecţioase II Copii, din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Braşov (fost Spitalul de Boli Infecţioase Braşov) şi aprobarea componenţei comisiei de concurs
 • Hotărârea 232/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.232 - privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov (fost Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov)
 • Hotărârea 231/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.231 - privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 392/18.11.2015 privind aprobarea protocolului de colaborare între Județul Brașov și Universitatea Transilvania Brașov, în vederea elaborării unei strategii a județului Brașov în domeniul sănătății, în sensul aprobării Actului adiţional nr. 1 la acest Protocol
 • Hotărârea 230/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.230 - privind schimbarea denumirii Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov şi organizarea acestuia ca spital clinic
 • Hotărârea 229/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.229 - privind schimbarea denumirii Spitalului de Boli Infecţioase Braşov în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov şi organizarea acestuia ca spital clinic
 • Hotărârea 228/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.228 - privind schimbarea denumirii Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov în Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov şi organizarea acestuia ca spital clinic
 • Hotărârea 227/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.227 - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 438/21.12.2015 cu Anexa nr. 13 - privind taxe speciale pentru serviciile publice asigurate de Consiliul Judeţean Braşov în domeniul autorizării lucrărilor de construire şi a amenajării teritoriului şi urbanismului
 • Hotărârea 226/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.226 - privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 225/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.225 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 224/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.224 - privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin promovare temporară, a domnului CURECHERIU IOAN din funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, precum şi numirea domnului CURECHERIU IOAN în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, gradul II, clasa de salarizare 80, începând cu data de 06.05.2016
 • Hotărârea 223/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.223 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 222/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.222 - privind adoptarea documentului “Monografia economico-militară a județului Brașov”
 • Hotărârea 221/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.221 - privind încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătatate Brașov a doamnei Câju Mariana, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 220/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.220 - privind încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov a doamnei Câju Mariana, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 219/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.219 - privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți – în vederea vânzării spațiului liber – cota de ½ din cabinetul medical stomatologic nr. 18, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare
 • Hotărârea 218/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.218 - privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți – în vederea vânzării spațiului liber cu destinaţia birou administrativ, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare
 • Hotărârea 217/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.217 - privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți – în vederea vânzării spațiului liber – cota de ½ din cabinetul medical stomatologic nr. 26, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare
 • Hotărârea 216/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.216 - privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți – în vederea vânzării spațiului liber – cota de ½ din cabinetul medical stomatologic nr. 25, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare
 • Hotărârea 215/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.215 - privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți – în vederea vânzării spațiului liber – cota de ½ din cabinetul medical stomatologic nr. 22, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare
 • Hotărârea 214/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.214 - privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți – în vederea vânzării spațiului liber – cabinet medical stomatologic nr. 14A, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare
 • Hotărârea 213/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.213 - privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți – în vederea vânzării spațiului liber – cota de ½ din cabinetul medical stomatologic nr. 20, din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, proprietatea privată a județului Brașov, prin licitație publică cu strigare
 • Hotărârea 212/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.212 - privind radierea poziţiei nr. 106, imobil identificat în C.F. nr. 8879 Braşov, sub nr. Top 4682, 4683, 4684, din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1
 • Hotărârea 211/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.211 - privind darea în administrare a imobilului Pavilion IV – Timişul de Sus, domeniul public al Judeţului Braşov, evidenţiat în lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, în Anexa nr. 1 la HGR nr. 972/2002, la poziţia nr. 203, în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pe durata funcţionării Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Timişul de Sus
 • Hotărârea 210/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.210 - privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, al imobilului – construcţie, înscris în C.F. nr. 101416 Braşov, nr. top 6696, 6697, situat în Braşov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu, nr. 5, Complex Agrement Tâmpa
 • Hotărârea 209/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.209 - privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Braşov a Pavilioanelor nr. 1 şi 4, cu destinaţie medicală şi încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 488/25.10.2013 privind trecerea Pavilioanelor nr. 1 şi 4 cu destinaţia medicală de sanatoriu, secţii ale Spitalului de Neurologie Braşov, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Braşov şi avizarea demarării procedurilor de înstrăinare a acestora
 • Hotărârea 208/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.208 - privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric, situat în Municipiul Braşov, str.Cerbului, nr.22
 • Hotărârea 207/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.207 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 148/30.03.2016 privind preluarea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Braşov asupra drumurilor identificate în C.F. nr. 100075 Victoria, C.F. nr. 100080 Victoria şi 100082 Victoria, în vederea finalizării procedurilor de intabulare a documentaţiei pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin Proiectul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa 6 prioritară, pe o perioadă de 5 ani, după expirarea perioadei de implementare a proiectului
 • Hotărârea 206/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.206 - privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și dr. Constantinescu Constanţa Lucia, pentru cota de ½ din cabinetul stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, până la finalizarea întocmirii documentaţiei necesare procedurii de licitaţie publică cu strigare, dar nu mai târziu de luna decembrie 2016
 • Hotărârea 205/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.205 - privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziţionate/achiziţionarea de noi servicii juridice ce constau în acordarea de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare a intereselor Judeţului Braşov, Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 204/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.204 - privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 28/2016 privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Brașov în vederea încheierii unui parteneriat pentru continuarea obiectivului de investiție ”Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”
 • Hotărârea 203/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.203 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 202/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.202 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2016
 • Hotărârea 201/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.201 - privind utilizarea excedentului bugetar al Judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2015
 • Hotărârea 200/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.200 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2016, prin modificarea estimărilor pe anii 2017-2019, în vederea asigurării surselor de finanţare pentru obiectivele de investiţii aprobate prin Hotărârea nr.160/2016 a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 199/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.199 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27 aprilie 2016
 • Hotărârea 198/2016 - Județul Brașov - 27.05.2016

  Hotărârea nr.198 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27 mai 2016
 • Hotărârea 197/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.197 - privind încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov al domnului consilier judeţean PASCU LUCIAN-ION, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 196/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.196 - privind rectificarea bugetului local al Judeţului Braşov pe anul 2016 şi modificarea listelor de investiţii pe anul 2016 la Cap.66.02 - Sănătate
 • Hotărârea 195/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.195 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 142/30.03.2016 „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă ” pentru anul 2016
 • Hotărârea 194/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.194 - privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 193/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.193 - privind aprobarea funcţionării liniilor de gardă, la nivelul Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 192/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.192 - privind avizarea numirii unui cadru didactic din cadrul Universităţii Transilvania Braşov, Facultatea de Medicină în funcţia de şef de secţie la Secţia Clinică Psihiatrie III din cadrul Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 191/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.191 - privind aprobarea funcţionării unei linii de gardă în specialitatea pneumoftiziologie, la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 190/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.190 - privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 189/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.189 - privind aprobarea funcţionării unei linii de gardă în specialitatea boli infecţioase, la nivelul Spitalului de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 188/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.188 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalul de Boli Infecţioase Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 187/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.187 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice - Spitalul Clinic de Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 186/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.186 - privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.393/18.11.2015 privind validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 185/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.185 - privind aprobarea reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Şercaia
 • Hotărârea 184/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.184 - privind aprobarea trecerii Centrului de Zi pentru Nevăzători “Rază de lumină” Braşov în coordonarea metodologică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 183/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.183 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L., pe traseul: Braşov (parcare incintă S.C. Metrom S.A.) – Prejmer Parcul Industrial S.C. RUMAGOL S.R.L. (parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 182/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.182 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DENAVA S.R.L., pe traseele: Vama Buzăului (intersecţia DC 49A Vama Buzăului cu Buzăiel) – Acriş – Dobârlău - Braşov (S.C. COBO INTERNAŢIONAL EAST EUROPE S.R.L. - parcare incintă) şi retur; Braşov (punct de lucru S.C. Conalcri Prod S.R.L. - Carrefour parcare) - Măieruş (S.C. CONALCRI PROD S.R.L. - parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 181/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.181 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A., pe traseele: Braşov ( str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. Transbus S.A.) – Hărman ( punct de lucru S.C. LAUTOS S.R.L.- parcare incintă) şi retur; Braşov ( str. 13 Decembrie nr. 135 parcare incintă S.C. Transbus S.A.) – Cristian (punct de lucru S.C. VALACHIA APEX S.R.L. – parcare incintă şi retur
 • Hotărârea 180/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.180 - privind aprobarea modificării Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a caietelor de sarcini prin introducerea unor noi curse pentru traseul cod 13 Braşov – Tărlungeni – Zizin - Purcăreni
 • Hotărârea 179/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.179 - privind majorarea numărului de persoane pentru delegația formată din consilieri judeţeni şi specialişti din cadrul Consiliului Judeţean Braşov care se va deplasa în Republica Moldova
 • Hotărârea 178/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.178 - privind participarea Judeţului Braşov ca partener la proiectul „Thematic Trail Trigger - ThreeT” (Iniţierea unei rute culturale –Trei T), în cadrul Programului de finanţare europeană INTERREG EUROPE
 • Hotărârea 177/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.177 - privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice ce constau în acordarea de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare a intereselor Consiliului Judeţean Braşov privind proiectul „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un nr. de 15 UAT-uri, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov” Cod SMIS – CSNR 48399”
 • Hotărârea 176/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.176 - privind aprobarea transmiterii către Consiliul Local Şoarş a dreptului de administrare asupra zonei de siguranţă şi protecţie a drumurilor judeţene DJ 104D Făgăraş – Şoarş - Bărcut –lim. jud. Sibiu şi 105A: lim.jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia - Rupea, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Şoarş, în vederea tăierii şi valorificării masei lemnoase
 • Hotărârea 175/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.175 - privind trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului din Anexa nr.1 la HG nr. 972/2002
 • Hotărârea 174/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.174 - privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului monument istoric, situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei nr.11, apartamentele nr.2, nr.4 şi nr.5
 • Hotărârea 173/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.173 - privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric, situat în Municipiul Braşov, str.Republicii, nr.35
 • Hotărârea 172/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.172 - privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr. 1 situat în imobilul monument istoric, din Municipiul Braşov, str. Lungă, nr.134
 • Hotărârea 171/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.171 - privind aprobarea intabulării parcelelor de teren înscrise în C.F. nr. 117691 Braşov, cu nr. top.4811/5/a/1, în suprafaţă de 15 m.p. şi C.F. nr. 117673 cu nr. top. 4811/5/a/2/1 cu suprafaţa de 143 m.p., domeniul public al judeţului Braşov, pe care este construit Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 170/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.170 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Braşov
 • Hotărârea 169/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.169 - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului judeţului Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 168/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.168 - privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 31.03.2016
 • Hotărârea 167/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.167 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 martie 2016
 • Hotărârea 166/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.166 - privind desemnarea domnului consilier judeţean Coman Claudiu ca membru în comisia de specialitate nr.7 – pentru sănătate, protecţia copilului şi a persoanelor adulte
 • Hotărârea 165/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.165 - desemnarea doamnei Câju Mariana, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pe perioada suspendării de drept a mandatului de preşedinte al d-lui Căncescu Aristotel Adrian
 • Hotărârea 164/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.164 - privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 163/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.163 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, al domnului Claudiu Coman, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 162/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.162 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27.04.2016
 • Hotărârea 161/2016 - Județul Brașov - 27.04.2016

  Hotărârea nr.161 - privind desemnarea domnului vicepreşedinte Alexandru Adrian Gabor să conducă şedinţa ordinară din data de 27.04.2016, până la validarea unui nou vicepreşedinte care va prelua atribuţiile de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 160/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.160 - privind aprobarea finanţării obiectivelor de investiţii, privind reabilitarea DJ 104L „Dacia – Viscri – Buneşti”, DJ112C „Satu nou – Dumbrăviţa – Vlădeni” şi DJ „Homorod – Jimbor – limită de judeţ”
 • Hotărârea 159/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.159 - privind exercitarea cu caracter temporar, prin promovarea temporară a domnului Curecheriu Ioan, consilier în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor/ D.J.C.E.P. Braşov pe funcţia publică de conducere vacantă de Director executiv al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, gradul II, clasa de salarizare 80, pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.04.2016
 • Hotărârea 158/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.158 – privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov
 • Hotărârea 157/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.157 – privind pierderea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov a doamnei Minea Luana, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 156/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.156 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2015
 • Hotărârea 155/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.155 – privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Braşov, pe anul 2016
 • Hotărârea 154/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.154 – privind aprobarea organizării de către Consiliul Judeţean Braşov a Şedinţei anuale a grupului de lucru pe turism durabil din cadrul Convenţiei Carpatice, care se va desfăşura la Braşov în perioada 12-14 aprilie 2016
 • Hotărârea 153/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.153– privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita jud. Harghita) km 0+000-18+250”
 • Hotărârea 152/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.152 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”
 • Hotărârea 151/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.151 – privind radierea poziţiei nr. 449, imobil identificat în C.F. nr. 100219 Victoria, sub nr. Top. 88/1/1/2/1, din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1
 • Hotărârea 150/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.150 – privind radierea poziţiei nr. 448, imobil identificat în C.F. nr. 100340 Victoria, sub nr. Top. 95/1/1/1/2/1, din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1
 • Hotărârea 149/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.149 – privind modificarea denumirii unei poziţii din lista de investiţii pe anul 2016, la Cap.84.02 –Alte cheltuieli de investiţii din „Expertiză tehnică +DALI+PT+DDE reparaţie capitală pod de lemn peste râul Olt pe DJ 131 P Şercaia –Hălmeag la km 5+001” în „Expertiză tehnică +SF+PT+DDE pod din lemn peste râul Olt pe DJ 131P Şercaia –Hălmeag la km 5+001”
 • Hotărârea 148/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.148 – privind preluarea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Braşov asupra drumurilor identificate în C.F. nr. 100075 Victoria, C.F. nr. 100080 Victoria şi 100082 Victoria, în vederea finalizării procedurilor de intabulare a documentaţiei pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin Proiectul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa 6 prioritară, pe o perioadă de 5 ani, după expirarea perioadei de implementare a proiectului
 • Hotărârea 147/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.147 – privind aprobarea avizării închirierii prin scoatere la licitaţie publică a două spaţii de câte 1 m.p. fiecare, din incinta Spitalului de Boli Infecţioase Braşov, situat pe strada Mihai Viteazul, nr. 9, înscris în C.F. nr. 122953 Braşov, în vederea amplasării de automate pentru băuturi calde
 • Hotărârea 146/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.146 – privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 293/26.07.2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilelor – monumente istorice Turnul Alb şi Turnul Negru, amplasate pe Dealul Warthe (Straja) înscris în domeniul public al judeţului
 • Hotărârea 145/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr. 145– privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 262/03.06.2014 privind mandatarea conducerii S.C. Consilprest S.R.L. Braşov să gestioneze în numele judeţului Braşov, obiectivele: turnuri de apărare situate pe Aleea Tiberiu Brediceanu, pentru o perioadă de trei ani
 • Hotărârea 144/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.144 – privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 436/21.12.2010 privind mandatarea conducerii S.C. “Consilprest” S.R.L. Braşov să gestioneze în numele judeţului Braşov, Bastionul Postăvarilor, situat în Municipiul Braşov, Aleea Brediceanu
 • Hotărârea 143/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.143 – privind darea în administrare a cotei de ½ din imobilul – monument istoric – Bastionul Graft, înscris în C.F. nr. 127727 Braşov, sub nr. cad. 127727, domeniul public al judeţului, către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, pentru promovarea acestuia ca obiectiv turistic, pentru o perioadă de 10 ani
 • Hotărârea 142/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.142 – privind aprobarea „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă ” pentru anul 2016
 • Hotărârea 141/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.141 – privind aprobarea modificării articolului nr. 6.2 din Contractul de Administrare încheiat între Judeţul Braşov şi Centrul Cultural “Reduta” pentru imobilul – domeniul public, înscris în C.F. nr. 122798 Braşov, evidenţiat la poziţia nr. 105 din Anexa nr.1 la HGR 972/2002
 • Hotărârea 140/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.140 – privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 172/28.03.2013 privind darea în administrare a imobilului – monument istoric – Bastionul Graft, înscris în domeniul public al judeţului, către S.C. Consilprest S.R.L. Braşov, pentru promovarea acestuia ca obiectiv touristic
 • Hotărârea 139/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.139 – privind modificarea anexei 1 – punctul VI la HCJ nr. 438/21.12.2015 privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2016
 • Hotărârea 138/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.138 – privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreţi „Flori în Ţara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural „Reduta”
 • Hotărârea 137/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.137 – privind radierea alin. 1 din poziţia nr. 120, imobil - teren, identificat în C.F. nr. 23334 Braşov, sub nr. Top. 5940/1/1/1/6, din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr. 1
 • Hotărârea 136/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.136 – privind aprobarea reluării procedurii de reevaluare a tarifului de inchiriere a imobilului construcţie, situat în municipiul Braşov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 - Complex Agrement Tâmpa – în vederea închirierii şi modificarea regulamentului de închiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 293/2014, în sensul completării cu precizări privitoare la continuarea procedurii printr-o negociere directă, în cazul în care există un singur ofertant
 • Hotărârea 135/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.135 – privind aprobarea încetării asigurării activităţii de management la Complexul de Agrement Tâmpa – patinoar şi activitatea de alimentaţie publică, de către S.C. Consilprest S.R.L. Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 167/01.07.2009
 • Hotărârea 134/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.134 – privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice ce constau în acordarea de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare a intereselor Judeţului Braşov şi a Consiliului Judeţean Braşov în legătură cu situaţia imobilului situat în Braşov, str. Apullum, nr.1-3
 • Hotărârea 133/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.133 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru S.C. Consilprest SRL Braşov
 • Hotărârea 132/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.132 – privind aprobarea transmiterii către Consiliul Local al Comunei Dumbrăviţa a dreptului de administrare asupra zonei de siguranţă şi protecţie a drumului judeţean DJ 112 J : DN 1- Dumbrăviţa (DJ 112 C), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Dumbrăviţa, în vederea tăierii şi valorificării masei lemnoase
 • Hotărârea 131/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.131 – privind aprobarea transmiterii către Consiliul Local Voila a dreptului de administrare asupra zonei de siguranţă şi protecţie a drumului judeţean DJ 105 Voila – Cincşor - Cincu –lim.jud.Sibiu km 0+400-0+600, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Voila, în vederea tăierii şi valorificării masei lemnoase
 • Hotărârea 130/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.130 – privind aprobarea încadrării unor sectoare de drumuri judeţene DJ 132B şi DJ 137A, situate în intravilanele localităţilor din comuna Caţa, judeţul Braşov, în categoria funcțională de drumuri de interes local, în comuna Caţa
 • Hotărârea 129/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.129 – privind împuternicirea preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pentru aprobarea modificărilor referitoare la Programele de acţiuni culturale propuse de managerii instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 128/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.128 – privind exercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru imobilul monument de arhitectură, situat în municipiul Braşov, P-ţa Sfatului nr.15 – Muzeul Civilizaţiei Urbane
 • Hotărârea 127/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.127 – privind repartizarea sumei de 1.000.000 lei, alocată în bugetul judeţului Braşov, pe anul 2016, pentru acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Braşov
 • Hotărârea 126/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.126 – privind desemnarea domnului ŞTEFANIUC IOAN, consilier în cadrul Direcţiei Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Judeţului Braşov în AGA S.C. COMPANIA APA Braşov SA
 • Hotărârea 125/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.125 – privind aderarea UAT Judeţul Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaţilor”
 • Hotărârea 124/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.124 – privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 şi SO2 în aglomerarea Braşov”, februarie 2016
 • Hotărârea 123/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.123 – privind aprobarea colaborării Judeţului Braşov cu Judeţul Covasna în vederea realizării proiectului „Modernizare drum interjudeţean Covasna-Braşov”, care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13”
 • Hotărârea 122/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.122 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. ALPIN PLAIUL FOII COMTUR S.R.L., pe traseul Zarnesti-Raşnov-Codlea-Braşov(S.C. REGE AUTOMOTIVE S.R.L.-str. Poienelor nr.5 - parcare incintă)
 • Hotărârea 121/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.121 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. R - LOGIC S.R.L., pe traseele: Ormeniş (centru) – Feldioara, DN 13, km 11 (S.C.H&E REINERT S.R.L. - parcare incintă), Feldioara (centru)-Rotbav (Biserică)- Feldioara, DN 13, km 11 (S.C.H&E REINERT S.R.L.- parcare incintă)
 • Hotărârea 120/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.120 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MASIFPANEL S.R.L., pe traseul: Făgăraş (Str. Mihai Viteazul nr. 13-22) – Ileni ( S.C. RONESANS S.R.L.- parcare incintă şi S.C. SEZAR FOREST S.R.L. – parcare incintă)
 • Hotărârea 119/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.119 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. MASSAFRA TRANS S.R.L., pe traseul: Vulcan (Str. Principală în vecinătatea imobilului de la nr. 874) – Cristian ( S.C. SCHAEFFLER ROMÂNIA S.R.L.- parcare incintă)
 • Hotărârea 118/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.118 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L., pe unele trasee
 • Hotărârea 117/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.117 – privind aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2016-2017
 • Hotărârea 116/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.116 – privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de prestări de servicii executate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov şi a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2016
 • Hotărârea 115/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.115 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov
 • Hotărârea 114/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.114 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 113/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.113 – privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 112/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.112 – privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliul Judeţean Braşov nr. 393/18.11.2015 privind validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 111/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.111 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 229/26.06.2015 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov ca membri şi membri supleanţi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice, al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 374/28.10.2015
 • Hotărârea 110/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.110 – privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante de medic primar boli infecţioase -Şef Secţie Boli Infecţioase II Copii şi medic primar specialitatea laborator- Şef Laborator analize medicale din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 109/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.109 – privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 108/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.108 – privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 107/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.107 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs/examen şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea”Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 106/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.106 – privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov prin închiderea temporară a unui număr de paturi şi amplasarea temporară a paturilor în alte spaţii până la încheierea proiectului de reabilitare şi modernizare al corpului vechi de cladire al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 105/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.105 – privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea “ Braşov
 • Hotărârea 104/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.104 – privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante de medic -Şef Secţie Psihiatrie Pediatrică, medic şef Secţie UPU, medic Şef Laborator radiologie şi imagistică medicală şi Farmacist şef din cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 103/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.103 – privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Braşov prin închiderea temporară în perioada, 12 februarie – 12 mai 2016, a unui număr de 10 paturi din totalul celor de 30 de paturi aprobate în structura Secţiei Clinice Pediatrie III
 • Hotărârea 102/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.102 – privind aprobarea avizării închirierii prin scoatere la licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 2,5 mp, în vederea amplasării de automate pentru băuturi calde şi a unui spaţiu de 1 m.p. în vederea amplasării de automate pentru distribuire papuci de unică folosinţă, precum şi a suprafeţei de 30 m.p. de teren, din incinta Spitalului Clinic de Copii Braşov, situat pe strada Nicopole, nr. 45, înscris în lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, Anexa 1 la HGR nr. 972/2002
 • Hotărârea 101/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.101 – privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 100/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.100 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi aprobarea componenţelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 99/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.99 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi aprobarea componenţelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 98/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.98 – privind aprobarea funcţionării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 97/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.97 – privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 96/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.96 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.23
 • Hotărârea 95/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.95 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.26
 • Hotărârea 94/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.94 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Gheorghe Bariţiu, nr.26
 • Hotărârea 93/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.93 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.7B din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Gheorghe Bariţiu, nr.4
 • Hotărârea 92/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.92 – privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Braşov (fost Spitalul de Pediatrie Braşov), constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 140/29.04.2015
 • Hotărârea 91/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.91 – privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru preluarea imobilelor date în folosinţă gratuită, către Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, conform Hotărârii nr. 281/2015 a Consiliului Local al Municipiului Braşov, comisie constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 268/29.07.2015
 • Hotărârea 90/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.90– privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 februarie 2016
 • Hotărârea 89/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.89– privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 3 februarie 2016
 • Hotărârea 88/2016 - Județul Brașov - 30.03.2016

  Hotărârea nr.88 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 martie 2016
 • Hotărârea 87/2016 - Județul Brașov - 17.02.2016

  Hotărârea nr.87 - privind delegarea de către domnul vicepreședinte Coman Claudiu, a dreptului de semnătură către domnul Gabor Alexandru Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 86/2016 - Județul Brașov - 17.02.2016

  Hotărârea nr.86 – privind aprobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor judeţene din Judeţul Braşov
 • Hotărârea 85/2016 - Județul Brașov - 17.02.2016

  Hotărârea nr.85 – privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul 2016 – Ghidul solicitantului
 • Hotărârea 84/2016 - Județul Brașov - 17.02.2016

  Hotărârea nr.84 – privind demararea procedurilor legale în vederea obţinerii avizului conform, al Ministerului Sănătăţii, privind organizarea ca spitale clinice a următoarelor spitale: Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, Spitalul de Boli Infecţioase Braşov şi Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 83/2016 - Județul Brașov - 17.02.2016

  Hotărârea nr.83 – privind aprobarea trecerii terenului, înscris în C.F. nr. 102569 al Oraşului Ghimbav, nr. cadastral 100569, în suprafaţă de 90.878 m.p. din domeniul privat al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, în domeniul public al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov şi declararea de interes public judeţean al acestuia, pentru finalizarea obiectivului de investiţii – Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav
 • Hotărârea 82/2016 - Județul Brașov - 17.02.2016

  Hotărârea nr.82 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 februarie 2016
 • Hotărârea 81/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.81 – privind încetarea calităţii de reprezentant al judeţului Braşov, în Consiliul Director al Asociaţiei „Braşov 2021 – Capitală Europeană a Culturii” a domnului consilier judeţean VEŞTEA MIHAIL, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 80/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.80 – privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2016 – Ghidul solicitantului
 • Hotărârea 79/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.79 – privind modificarea Regulamentului Consiliului Judeţean Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 10/13.01.2016 privind acordarea unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Braşov, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2016
 • Hotărârea 78/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.78 – privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburanţi pentru autoturismele care deservesc: Centrul Militar Zonal, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a Judeţului Braşov, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 77/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.77 – privind darea în administrare, pe o perioadă de 5 ani, către Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov a imobilului “Casa Baiulescu”, situat în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor , nr. 33, aflat în proprietatea Judeţului Braşov – Domeniul Public, identificat prin C.F. nr. 141300-Braşov
 • Hotărârea 76/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.76 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2145/2005, încheiat cu dr.Ţenea Sanda, pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, până la finalizarea întocmirii documentaţiei necesare procedurii de licitaţie publică cu strigare, dar nu mai târziu de luna decembrie 2016
 • Hotărârea 75/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.75 – privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 74/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.74 – privind constatarea încetării calităţii de reprezentant al Judeţului Braşov în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”, a doamnei Crăciun Claudia Corina, director executiv al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul, în cadrul Consiliului Judeţean Braşov, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 73/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.73 – privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice “Castanul”, a contribuției lunare de întreținere, precum și a modalității în care ca fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2016
 • Hotărârea 72/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.72 – privind încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CONSILPREST SRL Braşov al domnului consilier judeţean GABOR ADRIAN, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 71/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.71 – privind desemnarea domnului consilier judetean VOCILĂ GEORGE reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 70/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.70 – privind acordarea titlul de „Erou al comunităţii” decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braşov pe anul 2015 pentru unsprezece cetățeni ai judeţului Brașov
 • Hotărârea 69/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.69 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Judeţului Braşov la Clubul Sportiv „Ţara Bârsei 2011” Braşov, începând cu anul 2016
 • Hotărârea 68/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.68 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a Judeţului Braşov la bugetul Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”, începând cu anul 2016
 • Hotărârea 67/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.67 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale datorate de Judeţul Braşov Asociaţiei „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”, începând cu anul 2016
 • Hotărârea 66/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.66 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale datorate de Judeţul Braşov Asociaţiei Transilvane Braşov Nord, începând cu anul 2016
 • Hotărârea 65/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.65 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a Judeţului Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, începând cu anul 2016
 • Hotărârea 64/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.64 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale datorate de Judeţul Braşov Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, începând cu anul 2016
 • Hotărârea 63/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.63 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Judeţului Braşov la Asociaţia „Microregiunea Turistică Munţii Bucegi”, începând cu anul 2016
 • Hotărârea 62/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.62 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale a Judeţului Braşov la bugetul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, începând cu anul 2016
 • Hotărârea 61/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.61 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pe anul 2016 a Judeţului Braşov la bugetul Adunării Regiunilor Europene
 • Hotărârea 60/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.60 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Judeţului Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” , începând cu anul 2016
 • Hotărârea 59/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.59 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Judeţului Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu, începând cu anul 2016
 • Hotărârea 58/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.58 – aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean 132B: Homorod (DJ 132) – Caţa – Drăuşeni – Ioneşti – lim. jud. Harghita, situat în intravilanul localităţii Caţa, Judeţul Braşov, în categoria funcţională de drum de interes local, în comuna Caţa
 • Hotărârea 57/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.57 – privind acordarea unui mandat special domnului Săcuiu Nicolae director executiv în cadrul Direcţiei, Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, reprezentantul Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu, în vederea exercitării votului pentru modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe întreaga arie de operare a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu
 • Hotărârea 56/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.56 – privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziţionate/achiziţionarea de noi servicii juridice ce constau în acordarea de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare a intereselor Judeţului Braşov, Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov în faţa instanţelor de judecată şi a instituţiilor de toate gradele şi a organismelor cu care acestea interacţionează
 • Hotărârea 55/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.55 – privind completarea art.1 din Hotărârea nr.267/2015 a Consiliului Judeţean Braşov privind preluarea de către Judeţul Braşov, a dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov
 • Hotărârea 54/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.54 – privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 53/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.53 – privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 52/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.52 – privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul de Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 51/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.51 – privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 50/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.50 – privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic de Copii Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 49/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.49 – privind aprobarea Planului de dezvoltare al activităţii Spitalului de Boli Infecţioase Braşov, pe perioada mandatului managerului acestui spital, respectiv, pentru perioada 2016-2018
 • Hotărârea 48/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.48 – privind aprobarea Planului de dezvoltare al activităţii Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov pe perioada mandatului managerului acestui spital, respectiv, pentru perioada 2016-2018
 • Hotărârea 47/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.47 – privind aprobarea Planului de dezvoltare al activităţii Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov pe perioada mandatului managerului acestui spital, respectiv, pentru perioada 2016-2018
 • Hotărârea 46/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.46 – privind aprobarea Planului de dezvoltare al activităţii Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov, pe perioada mandatului managerului acestui spital, respectiv, pentru perioada 2016-2018
 • Hotărârea 45/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.45 – privind aprobarea Planului de dezvoltare al activităţii Spitalului Clinic de Copii Braşov, pe perioada mandatului managerului acestui spital, respectiv, pentru perioada 2016-2018
 • Hotărârea 44/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.44 – privind aprobarea Planului de dezvoltare al activităţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe perioada mandatului managerului acestui spital, respectiv, pentru perioada 2016-2018
 • Hotărârea 43/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.43 – privind aprobarea componenţei comisiei de examen pentru ocuparea funcţiilor vacante de Şef Secţie Pneumologie I Stejeriş, Şef Secţie Clinică Pneumologie II, Şef Secţie Pneumologie Copii şi Şef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 42/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.42 – privind stabilirea indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii echipelor Serviciului Public Județean Salvamont Braşov, pe anul 2016
 • Hotărârea 41/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.41 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov
 • Hotărârea 40/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.40 – privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, ca urmare a reorganizării activităţii instituţiei
 • Hotărârea 39/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.39 – privind aprobarea statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Braşov
 • Hotărârea 38/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.38 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărul de posturi pentru Muzeul de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 37/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.37 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 36/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.36 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 35/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.35 – privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, pe anul 2016
 • Hotărârea 34/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.34 – privind aprobarea statelor de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 33/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.33 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, modificat şi numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 32/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.32 – privind aprobarea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor, pentru anul 2016
 • Hotărârea 31/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.31 – privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiş, pentru anul 2016
 • Hotărârea 30/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.30 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.13 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Apollonia Hirscher, nr.9
 • Hotărârea 29/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.29 – privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor/terenuri proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Braşov-Săcele”
 • Hotărârea 28/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.28 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Brașov în vederea încheierii unui parteneriat pentru continuarea obiectivului de investiție ”Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”
 • Hotărârea 27/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.27 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la SC Carfil Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 26/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.26 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 25/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.25 – privind utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2016
 • Hotărârea 24/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.24 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2015
 • Hotărârea 23/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.23 – privind aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov pe anul 2016
 • Hotărârea 22/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.22 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13 ianuarie 2016
 • Hotărârea 21/2016 - Județul Brașov - 03.02.2016

  Hotărârea nr.21 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 3 februarie 2016
 • Hotărârea 20/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.20 - privind încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov al domnului consilier judeţean GABOR ADRIAN, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 19/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.19 - privind completarea anexelor la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 438/21.12.2015 privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2016
 • Hotărârea 18/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.18 - privind aprobarea încadrării unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor comunale, situat pe teritoriul administrativ al comunei Fundata, judeţul Braşov
 • Hotărârea 17/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.17 - privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburanţi pentru autoturismele care deservesc Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 16/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.16 - privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistentă şi de reprezentare achiziţionate de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov în anul 2016
 • Hotărârea 15/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.15 - privind prelungirea contractului de comodat nr. 3021/30.03.2011, încheiat între Judeţul Braşov şi Clubul Sportiv „Ţara Bârsei 2011” Braşov, pe o perioadă de 5 ani, pentru spaţiul din cadrul imobilului - domeniul public al judeţului Braşov, situat în municipiul Braşov, str. Ecaterina Varga, nr.23, în vederea parcurgerii procedurilor legale pentru dobândirea statutului de utilitate publică de către Clubul Sportiv „Ţara Bârsei 2011” Braşov
 • Hotărârea 14/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.14 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov în calitate de membru susţinător la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Braşov
 • Hotărârea 13/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.13 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 200/2015 în sensul modificării cuantumului cotizaţiei datorate de Judeţul Braşov către Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov la valoarea de 2 lei/locuitor/an pentru anul 2016 şi împuternicirea domnului Gabor Alexandru-Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, să voteze noul cuantum al cotizaţiei
 • Hotărârea 12/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.12 - privind constatarea încetării calităţii de reprezentant al Judeţului Braşov în AGA Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, a domnului Veştea Mihail, consilier judeţean ca urmare a demisiei şi împuternicirea domnului Gabor Alexandru-Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, să reprezinte Judeţul Braşov în AGA Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 11/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.11 - privind aprobarea cuantumului contribuţiei anuale a Judeţului Braşov la bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru
 • Hotărârea 10/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.10 - privind aprobarea Regulamentului Consiliului Judeţean Braşov de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Braşov, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2016
 • Hotărârea 9/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.9 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.113
 • Hotărârea 8/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.8 - privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2016
 • Hotărârea 7/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.7 - privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în instanţă pentru acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor stabilite prin acte de control ale Camerei de Conturi Braşov
 • Hotărârea 6/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.6 - privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2016
 • Hotărârea 5/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.5 - privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă totală de 593.200 m.p. (înscris în C.F. nr. 100650 al Oraşului Ghimbav, nr. top. 100650 în suprafaţă de 151.501 m.p., C.F. nr. 100651 al Oraşului Ghimbav, nr. top. 100651 în suprafaţă 141.527 m.p. şi C.F. nr. 102568 al Oraşului Ghimbav, nr. top. 102568, în suprafaţă de 209.294 m.p.), din domeniul privat al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, în domeniul public al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov şi declararea de interes public judeţean al acestuia, pentru finalizarea obiectivului de investiţii – Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav
 • Hotărârea 4/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.4 - privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru drumuri judeţene şi comunale pentru anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019
 • Hotărârea 3/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.3 - privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din impozitul pe venit şi a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 -2019
 • Hotărârea 2/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.2 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 21 decembrie 2015
 • Hotărârea 1/2016 - Județul Brașov - 13.01.2016

  Hotărârea nr.1 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data 13.01.2016