Proces verbal din 28.10.2015

Proces verbal din 28 octombrie 2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 327

din data de 28.10. 2015

ordinare a Consiliului


- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Județean Brașov din data de 30 septembrie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 octombrie 2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 septembrie 2015;

Ținând contjde avizul Comisiei de specialitate nr. 8 a Consiliului Județean Brașov - pentru sport și tineret;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE.

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 septembrie 2015.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 septembrie 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipește domnul consilier județean Braga Horațiu, domnul consilier județean Crizbășan Dorin, domnul consilier județean Neag Adrian, domnul consilier județean Fliundra Ionel și domnul vicepreședinte Vestea Mihail. La lucrările ședinței de astăzi, participă în locul secretarului județului doamna Crăciun Claudia.

Dl. Coman Claudiu

Bună ziua, vă rog să ținem un moment de reculegere pentru sculptorul Purcărea care a trecut în neființă la 91 de ani, o importantă personalitate a Brașovului. Dumnezeu să-l odihnească. Vă mulțumesc.

Ședința este legal constituită, suntem prezenți 28 de consilieri din totalul de 33. La ordinea de zi cu 11 puncte s-au mai adăugat la diverse 17 puncte. Se întâmplă că sunt mai multe puncte la diverse datorită faptului că nu am acceptat ca materiale care nu erau trecute prin comisie și nu avea toate elementele pentru a intra pe ordinea de zi, să fie publicate vineri, când a fost publicată ordinea de zi. între timp, celelalte materiale care erau în așteptare au îndeplinit procedura legală așa încât mai suplimentăm ordinea de zi cu următoarele puncte :

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării Consiliului Județean Brașov în Sistemul Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor, utilizând cârdul bancar.

2 Referat privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea posturilor de director financiar contabil, director medical și director de îngrijiri la Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, precum și aprobarea acestor comisii.

3.Referat privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de director financiar contabil la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov, precum și aprobarea acestor comisii.

 • 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov.

 • 9 Referat privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov.

 • 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare între Județul Brașov și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov în vederea realizării proiectului "Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov”, având ca mesaj ''Jandarmeria Montană - alături de cetățean”

 • 11 Informare privind aderarea Județului Brașov la Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy, cu sediul în Sf.Gheorghe, Jud. Covasna.

 • 12 Referat privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2015-2016.

 • 13 Referat privind aprobarea majorării numărului de persoane care compun delegațiile care vor participa la următoarele evenimente: Biroul și Adunarea Generală ARE - Bruxelles și Sesiunea plenară de toamnă a comisiilor ARE-Winchester.

 • 14 Proiect de hotărâre privind avizarea scoaterii la licitație a unei suprafețe de 30 mp, aflată în incinta Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în vederea închirierii.

 • 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat al Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru. Propun să o scoatem de pe ordinea de zi.

 • 16  Referat privind aprobarea transmiterii către Consiliul Local al Municipiului Codlea a dreptului de administrare asupra zonei de siguranță și protecție a sectorului de drum județean DJ 112A situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Codlea, în vederea tăierii și valorificării masei lemnoase.

 • 17 Referat privind aprobarea transmiterii către Consiliul Local al Comunei Vulcan a dreptului de administrare asupra zonei de siguranță și protecție a sectoarelor de drum județean situate pe teritoriul administrativ al Comunei Vulcan, în vederea tăierii și valorificării masei lemnoase.

Dacă mai sunt alte propuneri? Domnul Vasile Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnul președinte privitor la punctul 5 de pe ordinea de zi, nu se referă la spitale cum ați spus dumneavoastră ci se referă la altceva și aș dori la un moment dat, când vom vota, să avem punctul de vedere al serviciului personal și al direcției juridice deoarece după știința mea, persoana respectivă are peste doi ani de când este detașat pe acea funcție. Este total ilegal.

Dl. Claudiu Coman

Eu am vorbit de diverse, celelalte puncte nu le-am mai citit, sunt cele 11 puncte de pe ordinea de zi, conform procedurii, cele de la diverse trebuie să le citesc pentru a le lua consilierii la cunoștință. Alte intervenții? Domnul Mareș Ioan.

Dl. Mareș Ioan

Domnule președinte, stimați colegi, referitor la deplasarea

Dl. Claudiu Coman

Când ajungem la ea domnul Mareș.

Dl. Mareș Ioan

Am înțeles.

»

Dl. Claudiu Coman

Dacă sunt alte propuneri pentru ordinea de zi? Domnul Enache.

Dl. Enache Paul

Domnul președinte vrem un punct de vedere al consiliului județean privind transformarea spitalelor în spitale clinice, având în vedere că și universitatea și managerii din anumite spitale au cerut ca să fie informați în privința acestei activități.

Dl. Claudiu Coman

Da mulțumesc, când ajungem acolo o să vă prezint un punct de vedere. Dacă nu mai sunt alte intervenții, cu cele 11 puncte de pe ordinea de zi suplimentar, vă rog să votăm ordinea de zi, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.08.2015. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11.09.2015. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, bugetul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov și a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov. Aici a fost o urgență, dânșii au rămas o lună fără salarii, este vorba de 17 posturi. Dacă nu mai sunt alte intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, pentru anul școlar 2015-2016 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin promovare temporară, a domnului Curecheriu Ioan, consilier în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor pe funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

Dl. Vasile Ungureanu

Deci am cerut punctul de vedere al serviciului personal și al direcției juridice privitor la faptul că domnul respectiv ocupă din luna aprilie 2013 acest post. Este ilegal în România să ocupi mai mult de doi ani o funcție temporară prin detașare sau numire. Bănuiesc că asta o știu toți juriștii.

Dl. Claudiu Coman

Deci am notat, vă rog direcția personal și direcția juridică să veniți cu punct de vedere în scris cu privire la interpelarea făcută la acest punct de domnul consilier Ungureanu. Doamna Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Eu cred că este o scăpare aici și ar trebui spus că proiectul privind exercitarea cu caracter temporar pe o perioadă de 6 luni. Așa cred eu că ar fi corect.

Dl. Claudiu Coman

Pe proiect scrie cu 6 luni. Da domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte, cred că nu am fost bine înțeles. Repet, are peste 2 ani de când e acolo numit în acest fel. Este ilegal ceea ce ne propuneți să votăm. In cel mai rău caz amânați dacă nu anulați această propunere.

Dl. Claudiu Coman

Deci răspuns în scris, la mine au venit materialele pentru a le trimite în plen cu toate avizele, vă rog totuși la această interpelare să dați și un răspuns în scris domnului consilier Ungureanu. Deci dacă nu mai sunt alte discuții vă rog să votăm punctul 5 de pe ordinea de zi, vot secret, vă rog să votăm.

Dl. Vasile Ungureanu

Așa ceva nu votez, vă rog să se consemneze. Domnule președinte am spus că eu nu votez. Asta sper să se consemneze.

Dl. Claudiu Coman

Vă rog să consemnați că domnul Ungureanu nu votează. Culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016, al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea Brașov. Discuții? Vă rog domnul Gabor.

DI. Adrian Gabor

Bună ziua, ce rugăminte am, vedeți că și pe ordinea de zi suplimentară mai apare odată, să cumulăm cele două proiecte într-unul singur. Este punctul 4 la diverse. Putem să facem o singură hotărâre. Cum vreți.

Dl. Claudiu Coman

Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru organizarea cursurilor de formare profesională pentru beneficiarii măsurii 10 „Agromediu și climă 2014-2010”, măsurii 11 „Agricultura ecologică” și măsurii 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice”, organizate de Camera Agricolă Județeană Brașov. Deci este vorba de comasarea tarifelor pentru Camera Agricolă Județeană Brașov. Dacă nu sunt discuții să îi mulțumim domnului Danu pentru intervenția de data trecută care a făcut să ne iasă o hotărâre mult mai bună. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 142/2005 privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociației Olimpia. Ne-a venit de la economic, nu există nici o plată făcută către această asociație. Domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Nefiind jurist pun și eu o întrebare, dacă noi am dat o hotărâre în 2005, de ce nu luăm o hotărâre acum, nu să o revocăm pe aia că poate a produs efecte. Nu a produs efecte? Dacă nu a produs efecte putem să o anulăm. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Dacă nu mai sunt alte discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU. Vreau să vă fac câteva precizări, ne chinuim de 4 luni să numim un reprezentant în această asociație, fostul reprezentant în asociația noastră a fost domnul Kovacs. Pe vremea când dânsul a fost numit, era vicepreședintele consiliului județean. In urma discuțiilor pe care le-am avut, sunt două puncte de vedere. Domnul consilier Ungureanu de mai multă vreme și-a arătat disponibilitatea ca pentru un timp limitat, până la organizarea, așa cum am discutat data trecută, a unei proceduri, prin care să selectăm un reprezentant al județului nostru, să ocupe această funcție. Pe de altă parte a apărut și un alt punct de vedere, conform căruia normal ar fi ca această funcție, cum a fost ocupată în mandatul trecut de către vicepreședintele care exercita aceste atribuții, adică cele legate de investiții și mediu, și acum să fie executate sau să fie date în subordinea tot vicepreședintelui care are în subordine mediul și atunci, cam asta ar fi discuția, să spunem, înainte de ședință. Domnul Veștea este plecat în delegație, ar fi trebuit să fiu eu în delegația respectivă la Miercurea Ciuc, este ședință ADR și CRESC, pentru că trebuie să conduc și ședința de consiliu, i-am delegat dânsului atribuțiile de a reprezenta județul Brașov la nivelul Regiunii 7 Centru. Acesta este motivul pentru care domnul Veștea nu este astăzi prezent. Domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Având în vedere că domnul Veștea nu este aici eu cred că nu este normal să votăm, să îi dăm niște atribuțiuni unui coleg de al nostru care nu este prezent. Deci aș merge pe mâna lui Vasile Ungureanu. E un tip destoinic și cred că poate să facă treabă bună acolo.

Dl. Claudiu Coman

Atât poziția exprimată de domnul Ungureanu cât și de domnul Veștea a fost fără echivoc, în sensul în care, dânșii pe perioada în care ar prelua reprezentarea județului Brașov în această asociație, ar face acest lucru fără bani, adică fără să li se plătească o contribuție din cotizațiile care sunt strânse acolo. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule Maxim pentru aprecieri, dragi colegi, până ieri m-am exprimat de mai multe ori în sensul că da, doresc să mă duc să ocup această funcție pe o perioadă limitată, da, încerc să fac acolo ceea ce trebuie făcut iar în momentul în care s-a auzit că vreau să fac curățenie, dacă e cazul să fac curățenie, au intervenit și alte opinii. Deci am spus că mă duc, văd despre ce este vorba, pentru că nimeni din afară nu poate să spună domnule este așa sau așa, până nu te duci și te lovești exact de problemele respective, nu ai ce să zici, că știi exact despre ce este vorba. Am cerut un audit, nu văd rezultatul. Acolo trebuie mai mult decât un audit, trebuie un control substanțial iar privitor la faptul că acea funcție a fost ocupată de un vicepreședinte, nu cred că este tocmai în regulă să se afirme acest lucru, atâta timp cât vreme de aproape 3 ani jumătate, funcția respectivă a fost ocupată de un coleg de al nostru care nu era vicepreședinte al acestui for. Cred că oricare dintre noi este calificat să ajungă să ocupe acea funcție cel puțin pe această perioadă limitată, temporar. Iar dacă este să ajung eu acolo, ceea ce îmi propun eu este următorul lucru: să dau drumul să facă acea structură ceea ce are de făcut, nu numai să se dea salarii la personal, pentru că văd că numai asta e rezultatul în ultima vreme, făcut un raport către dumneavoastră colegii mei la momentul 2-3 luni nu mai mult, dumneavoastră să luați la cunoștință despre ce este vorba și după aceea să hotărâți în cunoștință de cauză. Deci vă repet, da, doresc să merg acolo, da, dacă este cazul, și dumneavoastră vă veți hotărî după trei luni dacă voi rămâne, dacă nu, nu. Iar privitor la chestiunea cu vicepreședintele mi se pare chiar o aiureală. Vă mulțumesc.

Dl. Aranyosi Ștefan

Stimați colegi apreciez foarte mult atitudinea colegului nostru Vasile Ungureanu, rar mi s-a dat să aud că cineva vrea să se înhame la rezolvarea unor probleme, indiferent dacă au fost sau nu au fost nereguli, cred că ne prinde bine la toți să vedem ce se întâmplă. Am văzut că în ultimul timp de la Compania Apa multe altele au mai avut probleme, pare-se că acolo s-au dat bani destui pentru salarii, indemnizații, nu știu exact și atunci faptul că domnul Ungureanu este dispus să încerce să ne prezinte acolo oglinda realității, cred că trebuie să îl susținem, mai ales că toate acestea le face și fără indemnizație. Eu îi mulțumesc în calitate de coleg.

Dl. Aurelian Danu

Stimați colegi, acum ce auzim noi aici începe să fie hai să vedem, așa, o luptă surdă între cineva care dorește să fie neremunerat și cineva care oricum va fi neremunerat ocupând o funcție de vicepreședinte. Argumentul colegului Maxim că nu este prezent, rolul nostru ca legislativ este tocmai acela de a propune, de a vota iar executivul să ducă la îndeplinire hotărârile noastre. Punctual revenind la anumite aspecte de natură tehnică, aș dori să supun atenției dumneavoastră 4 elemente de care ar trebui să ținem cont, elemente care din punctul meu de vedere sunt suficient de concludente, să propun amânarea acestei hotărâri de astăzi pentru ședința din 28 octombrie, după cum spuneați. Primul argument este dat de faptul că ceea ce au afirmat și colegii înaintea mea, acolo trebuie să vină cineva care să facă o verificare amănunțită a întregii activități, iar vicepreședintele care are în subordine investițiile, care are în subordine această problematică referitoare la proiectele pe mediu, are aparatul de specialitate de la nivelul consiliului județean la dispoziție, să poată realiza toate aceste evaluări, toate aceste audituri, astfel încât în cadrul plenului să fie prezentate rezultatele auditului. Doi, noi nu trebuie să uităm că la nivelul depozitelor de deșeuri, a rampelor, la nivelul județului Brașov, avem o problemă dar nu datorată exclusiv nouă și colegul Kovacs va putea să argumenteze și datorită Ministerului Mediului. A avea un vicepreședinte care are atribuții specializate pe mediu și care ar fi la nivelul acestei organizații să se ocupe direct, ar însemna și o facilitare a comunicării cu Ministerul Mediului, respectiv cu cei de Ia Uniunea Europeană pentru a rezolva aceste probleme. Trei, în programul Europa 2020 să nu uităm că una dintre cele mai importante componente este cea de mediu, ca atare îndeplinirea acestor obiective care au și targheturi precise pentru România și implicit și pentru județul Brașov, ar trebui tratate cu mult mai multă seriozitate, fapt pentru care un vicepreședinte care are un aparat la dispoziția sa din cadrul consiliului județean, ar contribui mai mult la atingerea acestor obiective, ca atare pentru aceste motive, eu propun să amânăm astăzi acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc.

DI. Enache Paul

Domnul președinte, dacă îmi aduc bine aminte de 4 luni de zile tot amânăm acest lucru pe ordinea de zi și este foarte important pentru că pe noi nu ne reprezintă nimeni acolo iar la un moment dat va trebui să răspundem pentru ceea ce se întâmplă în parcul industrial iar domnul Danu vine cu comunitatea europeană, dar nu suntem iobagii comunității europene, cum ne spun ăia ceva și ne dau un ordin, să stăm în genunchi, să stăm drepți, cum stau alții pe la cele mai înalte foruri din România, să executăm numai ce ne spun sau cu ce propuneri vin unii de afară. Deci ca atare eu îi rog și pe colegii ceilalți să voteze astăzi pe unul din cei doi, că e vicepreședintele, că e Vasile Ungureanu.

Dl. Mihai Popa

înainte să vă pronunțați domnul președinte, eu cred că domnul Danu a pus foarte bine problema, în sensul în care a adus argumente pentru care trebuie să luăm astăzi o decizie, decizia fiind extrem de importantă. în altă ordine de idei, într-adevăr avem de făcut o alegere între două teze, între doi colegi de ai noștri și sunt două puncte de vedere, dar eu sunt convins că nu mai este cazul să amânăm, colegii sunt destul de informați, domnul Danu a punctat motivele pentru care un vicepreședinte care are atribuții pe această linie trebuie să fie desemnat ca responsabil pentru ISO Mediu, de asemenea ceilalți colegi de pe aripa, sâ-i spun liberală, au punctat la fel de bine motivele pentru care ar putea să fie desemnat orice consilier județean, mai ales dacă un consilier județean își asumă această sarcină, nu spun în mod gratuit, dar în mod obiectiv și are toate calitățile necesare să o ducă la îndeplinire. Deci eu nu cred domnul președinte că ar trebui să amânăm această decizie, motiv pentru care în numele grupului, noi vă solicităm să o puneți în acest moment la vot.

DI. Kovacs Attila

Mulțumesc domnule președinte, eu cred că până la urmă nu este problema sau nu trebuie problema pusă în felul următor, că există acum cineva care face curățenie și cineva care nu face curățenie, adică domnul Ungureanu va face curățenie și domnul Veștea nu va face curățenie. Să presupunem că este ceva de curățat deși asta ridică semne foarte mari de întrebare și anumite comparații cu Compania Apa care a făcut investiții de milioane de euro, iar această asociație nu a cheltuit decât pe niște indemnizații și salarii. Deci ca și comparație, că s-a făcut o comparație, Compania Apa a cheltuit milioane de euro pe investiții, această asociație a făcut numai cheltuieli de salarii. Atât. Și salariile nici măcar din cei trei ani de activitate nu s-au plătit mai mult de un an și jumătate. Deci din trei ani, un an jumătate s-au plătit salarii și indemnizații din care cea mai mare indemnizație, ca să nu se mai vehiculeze aici tot felul de sume uriașe, a fost de 2.600 de lei. Cea mai mare indemnizație și aia pe 3 ani de activitate s-a plătit numai jumătate. Asta în paranteză și indemnizațiile s-au dat pe oameni care au muncit în această asociație și pe calitatea de membru în comitetul de consiliu director, nu pe calitatea de membru AGA. Calitatea de membru AGA nu este remunerată, deci să nu se facă confuzie nici aici, oricine va fi, va fii fără remunerație. Cineva va munci în consiliul director pentru că aia e o funcție executivă, evident că va fi și remunerat, dar asta este o altă problemă, este legată de relația dintre AGA si consiliul director. Dacă AGA decide ca consiliul director să fie cu funcție remunerată atunci poate să fie remunerat, dar membrii AGA nu sunt remunerați, nu au o indemnizație. Asta e iarăși ca și paranteză. Și eu cred de asemenea ca și ceilalți colegi că acest punct de pe ordinea de zi nu trebuie amânat pentru că de 4 luni se tot amână, trebuie luată o decizie în acest sens. Eu când am fost numit, am fost numit în calitatea mea de vicepreședinte care se ocupa de această problemă. Că eram acolo, că nu eram acolo, oricum trebuia să mă ocup pentru că nu eram numit în calitatea mea de Attila Kovacs, ci în calitatea de vicepreședinte care avea în subordine problematica de mediu. Deci din punctul acesta de vedere eu cred că domnul Veștea oricum va trebui să se ocupe de această problemă și aceasta a fost și propunerea mea acum 4 luni, dacă țineți minte, în ședințele anterioare a fost propunerea mea, am vorbit cu dânsul, a acceptat această propunere, deci nu văd nici o problemă, deși cred că în aceeași măsură și domnul Ungureanu este o persoană foarte capabilă și serioasă. Deci nu este o problemă legată de persoana sa, dar aici este vorba de o funcție care are oricum în subordine acest departament și anume mediul din județul Brașov. Vă mulțumesc.

DI. Claudiu Coman

Vroiam să spun că facem o excepție, am discutat sigur înainte de ședință, să instituim această regulă ca la un punct de pe ordinea de zi să intervenim o singură dată și veneam în întâmpinarea dumneavoastră și spuneam, facem o excepție de această dată și puteți să mai faceți o completare domnule Danu, vă rog.

Dl. Aurelian Danu

Eu vreau să fie foarte clar și explicit că eu susțin varianta vicepreședintelui. Am susținut ideea să amânăm pornind de la afirmația domnului Maxim că votăm în lipsă, dar putem să votăm și în lipsă.

Dl. Maxim Adrian

Având în vedere cele spuse de colegul nostru Popa, dacă domnul vicepreședinte Veștea are în atribuțiuni acest lucru și îl desemnăm pe domnul Ungureanu, vor fi două persoane care vor muncii și va merge treaba mult mai bine. Unde-s mulți puterea crește și propun să-l votăm pe Ungureanu pentru că dânsul oricum are în atribuțiuni, domnul Veștea. Eu zic că e foarte bine așa.

Dl. Claudiu Coman

Am înțeles, regret că v-am mai dat cuvântul la amândoi pentru că nu ați făcut altceva decât să mai spuneți odată ce ași spus înainte, nu ați venit cu nimic nou. Acum înainte de a trece la vot, dați-mi voie să fac câteva precizări: 1- audit cerut de către președintele consiliului județean la compartimentul de specialitate, o să verific în ce stadiu este. Trebuie să știe colegii dacă încă nu s-a intrat cu auditul acolo, este un plan de audit care se aprobă la începutul anului, aceste misiuni pe care le stabilim ulterior se numesc audituri ad-hoc. Deci ele trebuie integrate în planul care este stabilit la începutul anului. Nu este vorba de lipsă de voință dacă până acum nu s-a întâmplat demararea procedurii respective. Doi - suntem într-adevăr de 4 luni în această situație, nu suntem în măsură să luăm o decizie clară și acest lucru poate să arunce o umbră asupra imaginii noastre și asupra capacității noastre administrative ca și consiliu județean, ca bun administrator. Analizând tot ce s-a spus, sunt argumente pro și contra, fie să mai amânăm încă odată, fie să votăm acum, avem argumente la fel de bune să votăm și pentru Vasile, să votăm și pentru vicepreședinte, dincolo de toate acestea, cred că și una și alta trebuie rezolvate. Propunerea pe care vă o fac este ca pentru o lună de zile să votăm pe unul dintre cei doi, pentru că nu mai putem să stăm fără să avem pe nimeni, deci amânarea totală este exclusă, o lună de zile cineva trebuie să ne reprezinte, urmând ca după această lună de zile, la plenul următor, să vedem ce se întâmplă. Dacă sunteți de acord cu această propunere? Bun, 3 luni.

DI. Vasile Ungureanu

Trebuie să dau argumentul în favoarea acestei propuneri a colegilor. Trebuie oricum convocată AGA, deci durează mult.

DI. Claudiu Coman

Deci înțeleg că este o opinie majoritară să facem acest vot pe 3 luni. Ca și procedură de vot, votăm un candidat, dacă acesta întrunește numărul de 18 rămâne acela, dacă acela nu întrunește numărul de voturi, votăm al doilea candidat.

Dna. Claudia Crăciun

Majoritatea celor prezenți.

Dl. Claudiu Coman

E foarte bine, deci majoritatea celor prezenți, suntem 28, deci 15 înseamnă majoritate. Care este ordinea?

Dl. Aranyosi Ștefan

Primul a fost propus domnul Ungureanu.

DI. Claudiu Coman

Primul a fost propus domnul Ungureanu, domnul Ungureanu este a treia intervenție.

DI. Vasile Ungureanu

îmi cer scuze dar trebuie să anunț că nu pot să votez, odată că nu e normal să votez eu pentru mine și în al doilea rând este inechitabil față de domnul Veștea să votez eu si dumnealui să nu fie. Vă mulțumesc.

» »

Dl. Claudiu Coman

Deci vă rog să consemnați că domnul Ungureanu nu votează. Deci mergem pe prima propunere, pe domnul Ungureanu, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 12 voturi pentru a picat prima propunere. A doua propunere, vă rog procedură de vot secret, a doua propunere vicepreședintele consiliului județean care are ca și atribuții, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 13 voturi nu a trecut nici această propunere. Având în vedere această situație, vă rog să votăm amânarea. Deci este de acord cu amânarea, vă rog să voteze cu da, culegem voturile, cu 18 voturi pentru s-a aprobat amânarea pentru ședința următoare. Punctul 1 de la diverse proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării Consiliului Județean Brașov în Sistemul Național Electronic de plată Online a taxelor și impozitelor, utilizând cârdul bancar. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 referat privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea posturilor de director financiar contabil, director medical și director de îngrijiri la Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, precum și aprobarea acestor comisii. Domnul Maxim se abține, vă rog să consemnați acest lucru. Culegem voturile, vot secret, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 referat privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de director financiar contabil Ia Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov, precum și aprobarea acestor comisii. Vă rog să votăm, vot secret, domnul Maxim se abține, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 l-am votat comasat cu punctul 7. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 referat privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare între Județul Brașov și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov în vederea realizării proiectului "Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov’’, având ca mesaj "Jandarmeria Montană - alături de cetățean”. Cu asigurarea sursei financiare în următorul plen, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Membrii ATOP puteau să voteze, nu este nici un conflict. Punctul 11 informare privind aderarea Județului Brașov la Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy, cu sediul în Sf.Gheorghe, Jud. Covasna. Aici nu se votează, este doar o informare cu privire la aderarea la acest cluster. Punctul 12 referat privind aprobarea scutirii de Ia plata taxei de frecvență pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2015-2016. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 referat privind aprobarea majorării numărului de persoane care compun delegațiile care vor participa la următoarele evenimente: Biroul și Adunarea Generală ARE - Bruxelles și Sesiunea plenară de toamnă a comisiilor ARE- Winchester. Domnul Mareș doreați să interveniți.

Dl. Mareș Ioan

Da, este vorba de o schimbare din cadrul delegației din luna decembrie din Maroc domnule președinte, colegul nostru Vasile Ungureanu se retrage și în locul dânsului o să intre domnul Adrian Gabor.

Dl. Claudiu Coman

Aceasta este o altă hotărâre. Mai aveți o altă modificare?

Dl. Mareș Ioan

Eu nu.

Dl. Claudiu Coman

Domnul Comea mai este vreo modificare?

Dl. Claudiu Cornea

Legat de delegația din Maroc?

Dl. Claudiu Coman

Avem odată delegația din Maroc, acolo trebuie să, e vorba de persoană, noi acolo am votat numărul și persoanele.

Dl. Claudiu Cornea

Domnul Ungureanu ne-a înștiințat pe cei care formăm Comisia de relații externe că dorește să se retragă și automat trebuie înlocuit cu altă persoană fiindcă din câte am înțeles s-a și făcut protocolul, s-a trimis numărul de delegați care vor participa acolo și automat trebuie înlocuită.

Dl. Claudiu Coman

Bun, atunci avem odată hotărârea 13 și 13 A. Deci haideți să votăm odată înlocuirea domnului Ungureanu cu domnul Gabor Adrian. Domnul Danu

DI. Aurelian Danu

Din perspectiva Comisiei juridice noi propunem să includem pe ordinea de zi suplimentarea, chiar dacă o includem acum, nu putem să avem hotărârea 13 și 13 A. să îi dăm pur și simplu nr.18 pe lista suplimentară pe ordinea de zi.

Dl. Claudiu Coman

îi dăm nr. 19 că 18 avem. Deci haideți să votăm hotărârea nr. 19, cea cu înlocuirea urmând să revenim la hotărârea 13. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Hotărârea 13, domnul Comea vă rog.

Dl. Cornea Claudiu

Avem două avize pe care le-am prezentat executivului, avize din partea Comisiei de relații externe, primul privește deplasarea de la Winchester ARE, unde așa cum știm cu toții suntem membru cu drepturi depline. Sunt lucrările comisiilor 1, 2 și 3 unde noi și avem secretar general în persoana domnului Ambrus Carol. Pentru o bună reprezentativitate și reprezentare în aceste comisii fiindcă lucrările de multe ori se desfășoară concomitent, comisia vă supune votului ca reprezentanții noștri să fie următorii: Domnul Fliundra Ionel, domnul Ambrus Carol, domnul Sarafmceanu, domnul Noaghea, domnul Maxim Adrian și domnul Ungureanu. S-a ținut cont și de apartenența colegilor la comisiile de specialitate pentru a avea o reprezentativitate pe domeniul de lucru de la respectivele comisii. Perioada este 2-4 noiembrie la Winchester

Dl. Claudiu Coman

Data pe care o votăm este 1-5. Și a doua?

DI. Cornea Claudiu

Și a doua este deplasarea de la Bruxelles, tot în cadrul ARE, o conferință europeană cu privire la, vă redau titlul exact, Confruntarea cu provocarea migrației. Este un subiect de actualitate, ni s-a cerut să participăm în mod expres de către cei care conduc ARE. Comisia a stabilit ca reprezentanții noștri să fie următorii: Lupu Ovidiu, Mareș Ioan, Olteanu Luminița și subsemnatul Cornea Claudiu.

Dna. Luminița Olteanu

Mulțumesc frumos dar eu în acea perioadă nu pot să vin, desemnați un alt coleg.

Dl. Claudiu Coman

Se mai întâmplă, mai sunt chestiuni de genul acesta înainte de pregătirea delegației, se pot retrage membri din delegație, ceea ce este imposibil de făcut decât prin votul plenului este să înlocuiește membrul respectiv.

DI. Claudiu Cornea

Pentru că la fel trebuie să avem o reprezentativitate și reprezentare în respectivele ședințe ce se desfășoară acolo eu propun să o trecem și pe doamna Minea Luana, în cazul în care doamna Luminița dorește să meargă, e în regulă sunt 5 persoane, dacă nu vor rămâne doar 4 inclusiv doamna Luana Minea.

DI. Paul Enache

Grupul PSD nu este de acord cu plecarea doamnei Luana Minea și v-aș ruga să țineți cont că noi nu facem parte din rezervele care stau pe tușă și când e nevoie de ceva se urcă pe prima cămilă și pleacă în străinătate. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Cornea

Nu ne-am gândit că doamna Luana Minea face parte din rezervele de efectiv ale consilierilor județeni. Eu m-am și consultat rapid cu dânsa fiindcă are o competență vis-a-vis de ce înseamnă migrația și ceea ce implică ajutorul lor.

Dl. Aurelian Danu

Având în vedere că acea sesiune se referă la confruntarea cu provocarea migrării, totuși considerăm că domnul Vasile Ungureanu ar putea reprezenta comisia juridică, în locul doamnei Luminița Olteanu.

Dl. Ștefan Aranyosi

Tocmai vroiam să fiu foarte serios, mulțumesc domnului Danu că a luat cuvântul, că mi-am adus aminte că dânsul e chiar specialist fiind psiholog și sociolog și eu îl propun pe domnul Danu pentru această comisie.

Dl. Claudiu Coman

Din păcate este apanajul comisiei de relații externe, vă rog domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Mulțumesc domnule președinte, doresc să îi aduc la cunoștință domnului Danu dacă nu a înțeles că i-am mai spus odată, că subsemnatul, chir știe despre ce este vorba în această situație și tocmai pentru că știu și am luat poziție a trebuit să fac acea mișcare privitoare la Maroc. Pot să dau relații în particular.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumesc, este apanajul comisiei, dar sigur și președintele poate să intervină așa încât la plecarea respectivă pentru că într-adevăr este specialist în migrație îl propun pe domnul Enache, să suplimentăm cu domnul Enache lista respectivă și cu doamna Minea. Luminița te rog să rămâi pe listă.

Dl. Paul Enache

De la noi nu face nimeni deplasare.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumesc, vă rog să îl treceți pe domnul Enache. Eu cred că va obține avizul comisiei.

Dl. Paul Enache

Eu nu fac această deplasare.

Dl. Claudiu Coman

Este pe urmă libertatea dumneavoastră să dați o notificare că nu puteți să mergeți în deplasare în care colegii dumneavoastră și cu executivul doresc să mergeți. Deci cu aceste mențiuni vă rog să votăm, culegem voturile, procedură de vot secret, culegem voturile, cu 19 voturi s-a aprobat Punctul 14 proiect de hotărâre privind avizarea scoaterii la licitație a unei suprafețe de 30 mp, aflată în incinta Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în vederea închirierii. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 l-am scos de pe ordinea de zi, l-am amânat pentru data viitoare la începutul ședinței. Punctul 16 referat privind aprobarea transmiterii către Consiliul Local al Municipiului Codlea a dreptului de administrare asupra zonei de siguranță și protecție a sectorului de drum județean DJ 112A situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Codlea, în vederea tăierii și valorificării masei lemnoase. Dacă sunt discuții? Dacă nu vă rog să votăm, este vot de patrimoniu, cu 23 de voturi nu a trecut. Nu este nici un fel de problemă, o să le punem în plen data viitoare. Punctul 17 referat privind aprobarea transmiterii către Consiliul Local al Comunei Vulcan a dreptului de administrare asupra zonei de siguranță și protecție a sectoarelor de drum județean situate pe teritoriul administrativ al Comunei Vulcan, în vederea tăierii și valorificării masei lemnoase. Vă rog să ne concentrăm, nu știu dacă mai suntem 24 în sală, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru a trecut. La informare cu privire la spitalele clinice la întrebarea și informarea cerută de domnul consilier Paul Enache. Aici lucrurile stau în felul următor, noi am plecat la drum cu dorința de a modifica lucrurile în sistemul sanitar unde din punctul de vedere al managementului erau doar interimate și nu aveam o strategie, nu avem o gândire limpede, nu aveam o direcție în care să mergem. Și a trebuit să facem mai mulți pași, primul pas a constat în refacerea tuturor consiliilor de administrație, după refacerea consiliilor de administrație și conștientizarea colegilor noștri care fac parte din aceste consilii de administrație de importanța pe care o are munca pe care o depun ei acolo, am trecut la concursurile pentru ocuparea posturilor de directori. După ce s-au ocupat posturile de directori, acum se merge pe organizarea de alegeri pentru posturile din comitetul director, este vorba de director economic și director medical. După ce se finalizează aceste chestiuni și așa cum am discutat și în plenul trecut, plecăm la elaborarea strategiei pe sănătate la nivelul județului Brașov, care are doi vectori foarte importanți. Primul vector, centrarea activității, resurselor noastre pe ceea ce înseamnă în primul rând Spitalul Clinic de Urgență, dar fără a neglija celelalte spitale, dar centrul, nodul, trebuie să fie Spitalul Clinic Județean iar al doilea pilon foarte important este cel legat de asumarea pe care am facut-o și public, o facem și acum public și de la care plecăm în construirea strategiei, ne dorim ca toate cele 6 spitale care sunt în subordinea noastră să fie spitale clinice. Asta înseamnă că suntem de acord cu inițiativa pe care au avut-o directorii respectivi cu avizul dat de Facultatea de medicină dar nu putem să bulversăm lucrurile și să reformăm totul în același timp și trebuie să urmăm mai mulți pași. Am terminat cu consiliile de administrație, acum s-au ales directori, se aleg celelalte posturi, în momentul în care s-a terminat această procedură se elaborează strategia, avem termen până la sfârșitul lunii februarie să votăm această strategie după care începem demersurile ca și celelalte trei spitale să devină spitale clinice. Domnul Pop. în ceea ce privește sportul, sigur că o să facem în așa fel încât în luna ianuarie să votăm.

Dl. Mircea Pop

Sunteți telepat, cred.

Dl. Claudiu Coman

Să votăm și acea procedură.

DI. Pop Mircea

Deci noi membrii comisiei am zis să luăm cuvântul în fiecare ședință să vă amintim că existăm. Asta este ideea și așa o să facem. De ce? Pentru că și din executiv și din legislativ, când le spui că ești din Comisia de sport, îi umflă râsul, pentru că suntem în postura asta. Nu avem buget alocat, avem un regulament la care colegii dumneavoastră au lucrat 2 luni jumătate, am discutat cu președinte, am discutat cu vicepreședinte, nu s-a făcut nimic. Regulamentul este într-o formă, zicem noi, finală și aplicabilă, realistă și regulamentul este blocat undeva. Nu știm unde, în birouri, coridoare, unde o fi el. Haideți să îi dăm drumul, de ce nu îi dăm drumul? Sau, noi ne gândeam acum în decembrie, discutam și cu domnul Crăciun, haideți să desființăm Comisia de sport.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumesc pentru interpelare, ținem cont și ați văzut că mi-am dat seama care este motivul intervenției dumneavoastră, pot să vorbesc și în numele colegului că am discutat cu el chiar dacă nu este de față, aveți promisiunea noastră că vom rezolva această chestiune, că e normal să avem regulamente de funcționare și norme pe care să le aplicăm și buget bineînțeles, nu doar pentru cultură, unde ne dorim, sigur, mai multe fonduri ci și pentru sport. Gândiți-vă, din păcate, nici pentru educație nu am reușit în acest an să facem nimic, acolo avem o asociație pe care dorim să o reformăm, Armada, uitați că nici acolo de 6 luni de zile nu am înaintat foarte mult, ca în felul acesta să putem să ajutăm și programe educative. Domnul Manea aveți cuvântul.

t

Dl. Manea Ion

M-am consultat și cu domnul Gabor, președintele Comisiei nr. 1, cred că nu este firesc să lăsăm punctele 16 și 17, acolo e aceeași porțiune de drum de la Codlea care merge spre Zămești. Probabil când se va începe procedura de tăiere a acelei mase lemnoase se va avea în vedere tot tronsonul. Propunerea mea este să reluăm votul.

Dl. Claudiu Coman

Vă rog să numărați câți suntem în sală. Dacă suntem 24 si la cererea dumneavoastră sunt de acord să reluăm votul pentru punctele 14 și 16. Luminița Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Eu cred că este foarte bine să reluăm votul având în vedere că se valorifică masa lemnoasă, înseamnă că sunt foarte mulți oameni cu venituri mici cărora li se vor da aceste lemne si vine iama, sunt chiar binevenite. Mulțumesc.

Dl. Coman Claudiu

Dacă dumneavoastră considerați și vă mulțumesc că dumneavoastră considerați că putem să reluăm aceste voturi și punctul 14 este o chestiune legată de RMN și punctul 16 este o chestiune legată de masa lemnoasă, e foarte bine că putem să votăm să demarăm aceste lucruri. Domnul Ungureanu.

DI. Vasile Ungureanu

Domnule președinte și eu mă alătur colegilor mei să vă cer să reluăm votul dar îi rog pe toți colegii, pentru că nu e o chestiune politică, să votăm pentru aceste puncte pe care dumneavoastră le puneți pe ordinea de zi.

DI. Claudiu Coman

începem cu punctul 14, este vorba de proiect de hotărâre privind avizarea scoaterii la licitație a unei suprafețe de 30 mp, aflată în incinta Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în vederea închirierii. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru a trecut. Reluăm votul la punctul 16 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi a trecut. Vă mulțumim din suflet, declar ședința închisă.

Secretar, Dumbrăveanu Maria


p. Președinte, Vicepreședinte Coman Claudiu