Proces verbal din 27.05.2015

Proces verbal din 27 mai 2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 207

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 mai 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 mai 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A. •

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27 mai 2015.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 mai 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipește domnul consilier județean Adrian Maxim, domnul consilier județean Neag Adrian și domnul consilier județean Pop Mircea. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

D1. Coman Claudiu

Stimați colegi declar ședința deschisă, din 34 de consilieri 31 sunt prezenți, avem 27 de puncte pe ordinea de zi, la punctul 27 avem 3 puncte la diverse conform art. 43 coroborat cu Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Brașov, art.54 care spune că putem să introducem un punct la diverse pentru probleme urgente care nu pot fi amânate până la ședința următoare, cu votul majorității consilierilor prezenți. Cele trei puncte de la diverse care au trecut și ele prin comisii sunt următoarele : proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014, 2- proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov și punctul 3 informare privind atribuirea contractului de servicii de administrare a lucrărilor si obiectivelor realizate în cadrul obiectivului de investiții Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav. Propuneri dacă mai sunt? Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Nu am pe ordinea de zi a aduce nici un punct, aș dori să am două intervenții după aceea, să cer o informare de la Direcția Juridică, o să mă exprim la momentul respectiv și o să fac eu o informare la momentul respectiv despre deplasarea de la Reykjavik. Și totodată mă bucur că sunt în sală atâția, bănuiesc concetățeni de ai noștri din județ, nu știu ce se întâmplă dar e în regulă.

Dl. Kovacs Attila

Mulțumesc domnule președinte, stimați colegi, vreau să vă informez asupra faptului că la începutul lunii mai mi-am înaintat demisia din funcția de reprezentant al consiliului județean în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu. Din motive personale rog plenul consiliului județean să ia act de această demisie și cer în același timp sprijin executivului ca să sprijine Asociația Intercomunitară ISO Mediu, AGA asociației ca să se ia acele măsuri care se impun pentru finalizarea, închiderea anumitor probleme care sunt în această asociație și datoria mea atunci când am fost numit să dau un raport în fața plenului, acest raport a fost predat consiliului județean, executivului, a fost înaintat și colegilor și vă stau oricând la dispoziție pentru eventualele întrebări, informări suplimentare, legate de acest subiect.

Dl. Oltean Vasile

Am o interpelare.

D1. Ambrus Carol

Aș dori să fac o scurtă informare despre conferința ARE ținută la începutul acestei luni organizată de către consiliul județean și o scurtă intervenție vis-a-vis de conferința la care am participat pe tema aeroporturilor. Mulțumesc.

Dl. Coman Claudiu

Dacă nu mai sunt alte propuneri vă rog să trecem la vot, să votăm ordinea de zi cu cele trei puncte suplimentare plus cele 5 nu înainte însă, mă sesizează doamna secretar, vă rog să consemnați, punctul 9 de pe ordinea de zi îl amânăm datorită faptului că nu a ajuns încă avizul de la ANFP, este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov iar punctul 18 este parte integrantă din punctul 15 așa că în momentul în care o să votăm punctul 15, punctul 18 dispare de pe ordinea de zi. Deci cu aceste amendamente vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat și pe viitor vă rog mare atenție cum utilizăm aparatura, nu trebuie să avem mai mult de trei microfoane deschise în același timp că noi avem aici și o înregistrare audio, înregistrarea audio dacă sunt 4 aparate deschise în același timp nu mai funcționează, de asemenea din punct de vedere al modului în care ne auzim, nu ne auzim cum trebuie, după ce luați cuvântul vă rog să închideți aparatul pe care și votăm. Dați-mi voie înainte de a intra propriu-zis în ordinea de zi să fac următoarele informări, la executiv am făcut-o în ședința pe care am avut-o luni și dumneavoastră la delegația permanentă de marți, la întâlnirea cu liderii de grup din punct de vedere politic și cu președinții de comisie, vă rog toată lumea să își noteze datele la care sunt următoarele ședințe de plen pentru a putea să vă faceți foarte bine programul. în 26 iunie plenul din luna iunie, este într-o zi de luni, 29 iulie plenul din luna iulie este într-o zi de miercuri. Pentru că este posibil să apară și o rectificare la nivelul Guvernului, chiar dacă va fi ulterior perioadă de concedii, am dus acest plen cât mai departe în luna iulie pentru a prinde și eventuala rectificare și pe urmă pentru că urmează o perioadă în care foarte multă lume își ia concedii am propus 31 august, cade într-o zi de luni plenul din luna august. De asemenea nu uitați 1 iunie este zi liberă. înainte de a intra în subiect vrem să vă facem o comunicare foarte importantă, m-am consultat cu domnul vicepreședinte Veștea și noi a trebuit să semnăm o hotărâre care nu ne-a făcut deloc plăcere și anume reducerea cu 25% a salariilor pentru 112 angajați ai Consiliului Județean Brașov. în momentul în care s-a preluat acest mandat de interimat noi eram într-un proces cu Curtea de Conturi, câștigasem pe anul 2012 în primă etapă acest proces și la solicitarea pe care am făcut-o juridicului și auditului, juridicul și auditul ne-au spus că suntem îndreptățiți să dăm în continuare acest spor de 25% până când instanța se va prezenta în mod definitiv. Am dat acest spor încă 7 luni de zile, deci din luna octombrie până la 31 aprilie. Ce vreau să vă spun, ca să știe toată lumea foarte bine, pe 17 aprilie a apărut decizia prin care am pierdut definitiv acest proces legat de sporul de dispozitiv, am semnat în continuare și pe luna aprilie, deci în mai, documentele de plată cu acel 25% pentru că nu era vina oamenilor că a apărut această decizie în timpul lunii respective, am comunicat atât cu executivul cât și cu angajații și din păcate, conform și deciziei Curții de Conturi, conform deciziei din justiție, neam văzut siliți să trimitem comunicări angajaților și să dispunem ca de luna viitoare, adică salariile pe luna mai să le reducem cu 25%. Este o situație foarte gravă, sunt chestiuni confidențiale, nu dau nume dar vreau să vă spun că la ora actuală dacă salariul minim brut pe economie este 975 de lei și de la 1 iulie va fi 1050 de lei, noi suntem în situația în care avem în jur de 30 de angajați care ca salariu net în mână au 704 lei, dacă vă puteți închipuii, 840 de lei, 1020 de lei, 1304 lei. Pe de altă parte faptul că aceste salarii cresc, aceste salarii minime, ajungem la situații aberante în care personal care are o anumită vechime și un grad de calificare să ajungă să fie plătit aproape la fel ca un debutant. Aceste anomalii la ora actuală dacă guvernanții care în momentul în care în octombrie au emis acea lege 124 dacă nu mă înșel prin care au dat amnistia fiscală până la 1 octombrie 2014 și au obligat ordonatorul de credite să taie acele sporuri considerate necuvenite revenind 25 de zile mai târziu cu ordonanța 64 prin care nu mai obligau ordonatorul de credite fiind campanie electorală probabil, neapărat să le taie și să dispună după cum crede de cuviință, același legiuitor putea să spună foarte bine că acele sporuri pot să rămână așa. în momentul în care această chestiune nu s-a făcut și aici nu este vorba de un discurs politic, putea să fie orice guvern, nu e vorba de un guvern anume, orice guvern ar fi fost, ar fi trebuit să ia aceste măsuri si orice guvern este sau va veni de urgentă, noi o să facem un memoriu pe care o să-l înaintăm prin care solicităm ca de urgență să se pună în aplicare legea salarizării unice care la ora actuală este singura sau reprezintă singura modalitate prin care se mai poate repara ceva din această brambureală care există la ora actuală în ceea ce privește modul în care sunt alocați acești bani și modul în care aceste venituri sunt date oamenilor si ca să vedeți că acest discurs și acest punct de vedere nu are legătură cu nici un guvern putem să vă spunem că la fel de nemulțumiți suntem de acea tăiere cu 25% din 2010 că și aceea a avut un efect devastator ca și această tăiere cu 25% acum pentru că oamenii își făcuseră niște calcule, aveau niște planuri de viitor, își făcuseră împrumuturi și nu au fost ei vinovați că nu au mai fost în măsură să aibă această siguranță materială că nimeni nu s-a gândit că la un moment dat poți să câștigi mai puțin. Toată lumea se sândea că în cel mai rău caz câștigi tot cât ai câștigat și eventual o să ți se acorde anumite sporuri, cel puțin cele legate de inflație. Deci în această situație pentru că sunt foarte multe inadvertențe, pentru că angajații noștri suferă, sunt demotivați, nu mai sunt în stare să-și plătească creditele pe care le au, sunt foarte multe situații, mai mult de 30% din numărul total al angajaților la care legea vis-a-vis de popririle acelea care se pun pe salarii, noroc că s-a modificat legea și poți merge până la 50% din salariu pentru că dacă rămânea până la 30% mulți oameni nu se încadrau în această chestiune și de ce ridic această problemă? Pentru că conform măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, din păcate, în perioada imediat următoare va trebui să începem și recuperarea acelor bani care sunt considerați prejudiciu, foloase necuvenite și acești bani va trebui să îi recuperăm pentru cele 7 luni de zile pe care s-a dat sporul de dispozitiv după ce a fost amnistia fiscală. Deci vroiam să vă facem această informare, să vă spunem că ne-am consultat cu colegii noștri consilieri județeni și în asentimentul tuturor o să semnăm un memoriu pe care o să-l adresăm Ministerului Finanțelor. Deci nu este o chestiune politică, încă odată, nu are legătură cu guvernul, nu este un atac de genul acesta, dar sigur domnul Popa, dumneavoastră făcând parte dina alt grup politic, vă rog să luați cuvântul.

DL Popa Mihai

Vă mulțumesc domnule președinte și apreciem maniera în care ați pus această problemă. Intr-adevăr cu excepția unei singure fraze care se referea la guvernanți nu a fost politizată această problemă. Este o problemă într-adevăr și noi o înțelegem, cred că executivul trebuie să își asume un rol mai larg, să găsim soluții si cred că ar trebui să discutăm puțin și cu parlamentarii din județul Brașov, parlamentari care fac parte din întregul                   cei din. partea puterii dar și cei din opoziție pentru

că nu am observat nici o aplecare pe această problemă, dimpotrivă toate intervențiile sunt politice. Dumneavoastră ați remarcat că singura soluție ar fi o lege a salarizării, o lege care să fie trecută prin parlament și ar rezolva aceste probleme. în altă ordine de idei cred că este în sarcina și a dumneavoastră să găsiți soluții pentru că este aberant ceea ce se întâmplă, într-adevăr sunt salarii, nu pot să le spun decât mizere în consiliul județean, sunt oameni bine pregătiți, oameni care nu sunt plătiți conform calificării și competențelor pe care le au. Noi riscăm să ajungem la un blocaj din acest motiv, nu este vorba numai de motivare, este pur și simplu vorba că în aceste condiții oamenii vor renunța la această instituție și vor căuta alte soluții. Deci încă odată domnule președinte, apreciem ceea ce dumneavoastră ați spus dar cred că soluțiile stau în dialog, cred că guvernul a dovedit că până la acest moment a căutat soluții pentru a repara anumite acțiuni prejudiciabile pentru funcționarii publici în special ai vechiului guvern și situație față de care având în vedere și amnistia fiscală, având în vedere și controalele Curții de Conturi care trebuie să știm că s-au bazat pe niște date și niște legi care au fost promovate în vechea guvernare, deci de acolo a pornit această problemă, cred că împreună putem să găsim soluții și încă odată facem și noi apel ca dumneavoastră, la putere aici în județul dumneavoastră dar în opoziție la nivel național, să faceți lobby-ul necesar și pentru parlamentarii care fac parte din grupul dumneavoastră politic. Vă mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, din păcate noi nu avem nici o pârghie legală de a mării salariile și e vorba de toate guvernele. într-adevăr și PNL și PDL și PSD. Nu avem nimic cu un anumit guvern, există o lege unică a salarizării care a fost adoptată și susținută de toate forțele politice, fiecare din forțele politice când a venit la guvernare nu a implementat-o. Acum sunteți dumneavoastră la guvernare, nu are legătură cu această chestiune, la fel au făcut și cei dinainte din păcate. Asta este problema, deci cineva trebuie să rezolve această chestiune.

Dl. Mihai Popa

Un singur amendament, nu au făcut chiar la fel cei de dinainte. Asta trebuie să remarcăm. Deci dumneavoastră care sunteți o persoană foarte echilibrată cred că puteți să vedeți diferența între ceea ce a fost înainte cel puțin pe acest segment și ceea ce este acum.

DL Claudiu Coman

Nu vreau să intru în nici o polemică, este vorba de faptul că nici un guvern nu a implementat această lege unică a salarizării. Doamna Luminița Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Vreau să vă spun că eu fac parte din Comisia sindicatului Columna și am fost la o întâlnire cu Ministerul Muncii, se pune în aplicare modificarea Legii 284 în anumite părți pentru a intra ca și lege unitară de salarizare. Trebuia primul draft să îl analizăm la sfârșitul lunii mai, cred că nu s-au realizat aceste lucruri si din acest motiv după 1 iunie se va discuta legea unitară de salarizare, punerea în aplicare și modificările lui 284. Nu ar fi lipsit de interes să facem un memoriu și noi dar ceea ce vreau să vă spun este că eu cred că salariații consiliului județean ar trebui împreună cu sindicatul să atace dispozițiile dumneavoastră, să se suspende, pentru că nu este normal să se ia 25% pentru că la 1 ianuarie 2010 la apariția Legii 330 legiuitorul spunea foarte clar, valoarea salariată la 1 ianuarie 2010 să nu fie mai mică decât valoarea salariată la 31 decembrie 2009 motiv pentru care Boc, eu nu îl motivez nici un pic pentru ceea ce a făcut, a dat ordonanța 1 prin care a spus foarte clar pentru că au fost ordonatori de credit care au tăiat, s-a dat Ordonanța 1/2010 care spunea foarte clar să se dea sume compensatorii pentru a avea aceeași valoare salarială. Care este cadrul legal prin care Curtea de Conturi vine și taie acești bani? Pentru că valoarea salarială este diferită iar din ceea ce spuneți dumneavoastră vreau să vă mai spun că dacă de la 1 iulie vor veni 1050 de lei atunci toate treptele de salarizare se duc, scuzați-mă, dracului și ajung mai departe că femeia de serviciu să aibă același salariu cu noi. Nu am nici o problemă, foarte bine, să aibă toată lumea dar nu se poate să nu recunoști școala oamenilor. Din acest motiv lumea va pleca și eu cred că trebuie să vă gândiți foarte bine, sigur dumneavoastră sunteți obligați conform Curții de Conturi, dar sindicatul de aici împreună cu oamenii să atace în instanță pentru că efectiv nu trebuie să se vorbească de 25% dispozitiv ci valoarea salarială a mea la 31 decembrie era aceeași cu cea de la 1 ianuarie 2010. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Absolut de acord, oricine ar fi fost în locul nostru era obligat să ia aceste măsuri iar oamenii trebuie să se orienteze fiecare și să vadă cum își apără drepturile. Vă rog domnul Gabor.

Dl. Adrian Gabor

Nu mai pot să spun, a zis Luminița colega noastră exact ce trebuie, voi nu puteți să faceți chiar nimic împotriva sentinței definitive și acum vreau să spun politic, păi politic în 2010 era criză și s-au luat deciziile, acum se pot face, că România stă bine și se poate face acel memoriu cu deputății, parlamentarii și angajații consiliului județean și noi consilierii județeni putem să venim să semnăm aceste memorii dar problema este alta, autonomia aceea care tot se spune locală, cine știe cel mai bine? Președintele consiliului județean la fel și la primării. Nu trebuie o legea unică dată de la București. Nu, fiecare să îți administreze teritoriul și la nivel salarial toate aceste probleme și de aceea or să plece toți oamenii buni din administrație. S-a mai întâmplat asta și în 2005, 2006.

Dl. Claudiu Coman

Atunci dacă sunteți de acord, în afara ordinii de zi, să votăm pentru a trimite în mod solidar, votăm o rezoluție pentru a trimite acest memoriu.

Dna. Luminița Olteanu

Scuzați-mă eu cred că ar trebui să rupem administrația locală de cea centrală pentru că nu avem de ce să ne amestece pe noi. Ei spun că salariul mediu este de 2800, păi la centrală nu la locală. Același lucru l-am cerut și noi iar eu vreau să vă mai spun un lucru, în memoriul acela trebuie să atragem atenția Parlamentului să nu mai dea legi din astea discriminatorii cum a fost.cu Ordonanța 83. Nu există o lege mai discriminatorie, păi cum e posibil ca funcționarii publici care dau examen acum pentru că nu mai există trepte să intre direct pe treapta 1 iar cei care au dat anul trecut fiind consilieri superiori sau altceva au rămas conform legii pe treapta 3 dar dumnealor au dat o ordonanță în care există excepții parlamentul, Curtea de Conturi, dragii de ei și Consiliul Concurenței. Păi dacă există o lege pentru toată lumea este cea mai discriminatorie. De ce? Au salariile mici? Și în administrația locală au lăsat să rămână oamenii tot pe treapta 3?

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, deci cu completările doamnei Luminița Olteanu vă rog să votăm rezoluția, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.04.2015. Dacă nu sunt intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DRABUS SPEED S.R.L., pe traseul Zărnești (centru CEC) - Poiana Mărului - Râșnov (SC PROTEC DAC SRL punct de lucru SC D.M. Elekcrom SRL - parcare incintă) și retur. Domnul Paul Enache.

Dl. Paul Enache

Domnul președinte doresc să vă informez că cele trei firme participante la această cerere nu întrunesc condițiile necesare pentru a fi puse în posesia acestor licențe și mă bazez pe o documentație pe care am scos-o de pe site-ul Ministerului Finanțelor în care aceste firme nu au angajați. Deci cu cine pot să facă ei aceste transporturi și propun ori să se anuleze ori să se convoace o altă ședință care prin comisii, toți participanții să vină cu documentația și să o prezinte comisiilor. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Noi am amânat data trecută acest punct de pe ordinea de zi tocmai în ideea de a se întruni Comisia de transport și Comisia de transport să se întrunească cu toți transportatorii. înțeleg că din motive legate de faptul că unii dintre colegii de la Comisia de transport au fost în concediu, au fost plecați, comisia nu s-a întrunit și atunci nu avem un raport al acestei comisii. Avem sau nu avem? Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Dacă comisia specială pentru transportul public la nivel județean nu s-a putut întruni, cer să se întrunească dar să fie chemați reprezentanții tuturor firmelor care au interese asa cum am stabilit data trecută. Mulțumesc.

*                                                                                                                          9

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, o să vă rog să consemnați cu intervențiile domnilor consilieri județeni Paul Enache și Vasile Ungureanu. Domnul Enache o să vă rog să lăsați comisiei documentele pe care le-ați invocat și atunci eu propun amânarea acestui punct până când nu avem un raport al comisiei. Vă rog să votăm, cine este de acord cu amânarea, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.67/20.02.2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov. Este vorba de hotărârea cu aeroportul și cu o modificare solicitată de prefectură. Data trecută am amânat acest punct de pe ordinea de zi și am spus foarte clar dacă Senatul va vota până în momentul în care noi avem această ședință, deci va trece de senat proiectul de ordonanță de urgență care are la bază proiectul nostru de hotărâre, atunci nu vom mai băga pe ordinea de zi acest punct. în Senat la ora actuală situația este în felul următor, astăzi în timp ce aveam noi ședința proiectul este în dezbatere la Comisia de administrație, Comisia tutelară, mai trebuie să se pronunțe 3 comisii din Senat și de asemenea trebuie să vină avizul Guvernului.

Deci încă nu a venit avizul Guvernului, există avizul Consiliului legislativ, azi va fi probabil avizul Comisiei de administrație publică și în această săptămână se intră și în celelalte comisii și se așteaptă avizul Guvernului. Dar având în vedere că avem o obiecție pe care ne-a făcut-o prefectura la modul în care noi am adoptat hotărârea eu vă propun astăzi să schimbăm sintagma prelungire a termenului cu sintagma modificare a termenului care nu schimbă în fond vis-a-vis și de ceea ce se află acum în dezbaterea Senatului, nimic esențial. Dar dacă cumva avizul Guvernului va fi de a se emite un alt act normativ nu de prelungire a vechiului act normativ, atunci noi vom fi acoperiți în ambele cazuri și nu mai pierdem timpul pentru a emite o altă hotărâre, în sensul în care hotărârea noastră, vorbind de modificarea termenului, ne permite interpretarea în sensul fie al prelungirii fie al unui nou act normativ. De aceea asta vă propun în ședința de astăzi, să fiți de acord să schimbăm sintagma de prelungire cu cea de modificare. Dacă mai sunt alte intervenții cu privire la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru sa aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind însușirea inventarului patrimoniului Județului Brașov pe anul 2014. Dacă sunt intervenții? Dacă nu propun să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 5 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4, situat în imobilul din Municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu, nr.26. Intervenții? Dacă nu sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentele nr.6 și nr.8, situate în imobilul din Municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.ll. Dacă nu sunt intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Sau nu sa aprobat? E vot de patrimoniu, nu s-a aprobat, se va amâna pentru ședința viitoare. Punctul 7 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.5, situat în imobilul din Municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului nr.l. Dacă nu sunt intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru nu a trecut. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov. Domnul Danu doreați să faceți o mențiune aici.

Dl. Aurelian Danu

Da, am avut o discuție în această dimineață și cu domnul director Pepene și în ceea ce privește Muzeul Județean de Istorie și discuțiile referitoare la interesul județului pentru această instituție de cultură. Eu aș dori să fac o propunere ca în următoarele două săptămâni Comisia de cultură, Comisia juridică și Comisia de buget să organizăm o întâlnire cu Muzeul Județean de Istorie pentru a defini foarte clar care sunt etapele procedurale și care sunt elementele care trebuie să le luăm în considerare pe de o parte pentru a definii o strategie de dezvoltare pe această componentă muzeală pentru județul Brașov și pe de altă parte pentru a clarifica din punct de vedere juridic interesul județului așa cum vorbeam și cu doamna secretar Dumbrăveanu, el trebuie definit. Ca atare propun în următoarele două săptămâni întrunirea celor trei comisii, de asemenea și pe dumneavoastră să participați la aceste întâlniri din partea executivului, iar concluziile să le prezentăm printr-un proiect de hotărâre în ședința următoare. Această solicitare este completată cu atât mai mult cu cât astăzi după ce vom parcurge și proiectul de hotărâre numărul 20 referitor la Brașov 2021 Capitală Europeană a Culturii și vom putea să integrăm și Muzeul de Istorie pe acest demers.

Dl. Claudiu Coman

Acum înțeleg că putem să votăm statul de funcții și organigrama urmând ca ceea ce ați spus dumneavoastră să se concretizeze într-o hotărâre care va fi pe ordinea de zi după ce va avea loc dezbaterile de care spuneați. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnul Danu a vorbit practic din partea Comisiei juridice, va solicita acest lucru pentru că știți că există acea problemă privitoare la denumirea instituției Muzeul de Istorie sau Muzeul Județean de Istorie care are implicații inclusiv în domeniul bugetării acestei instituții. Această comisie se poate constitui ori prin decizia dumneavoastră ca președinte al consiliului județean ori prin hotărârea plenului. Decideți dumneavoastră cum o faceți dar vă rog să o faceți.

Dl. Claudiu Coman

O să o constituim prin dispoziție. Mulțumesc. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 voturi s-a votat. Punctul 9 l-am scos pentru că nu aveam avizul ANFP-ului.

Dl. Mihai Popa

Avem o problemă stimați colegi, vă rog să vă gândiți că persoana respectivă dacă are o tranzacție pe rol s-ar putea să ne trezim iarăși cu o acțiune, noi practic nevotând aceste hotărâri. Nu este așa cum spune domnul președinte, noi practic ne exercităm dreptul de preemțiune, deci nu ne jucăm cu probleme de genul acesta.

Dl. Claudiu Coman

Eu înțeleg ce vreți să spuneți, să mai punem odată la vot. Nu mai punem odată la vot, asta este situația, data viitoare colegii o să înțeleagă că este o problemă care are și alte implicații și o să votăm data viitoare. Punctul 10 proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea nr.120/2015 a Consiliului Județean Brașov privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor, pentru anul 2015. Dacă sunt discuții? Nu sunt discuții, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 prezentarea raportului Comisiei speciale de analiză și verificare a a activității Serviciului de Administrare Drumuri. Domnul Comea.

Dl. Claudiu Cornea

Da, mulțumesc domnule președinte, raportul rămăsese să îl prezinte domnul Danu, se pare că a ieșit din sală. Ca și concluzie noi ne-am întâlnit, raportul spune că în urma analizei și discuțiilor cu colegii spune că noi ne vom alinia sau ca și serviciu de specialitate se va alinia ca strategie după strategia pe care dumneavoastră împreună cu domnul vicepreședinte Veștea ați prezentat-o. Restul amănuntelor o să-1 rog pe colegul Danu să vi le prezinte. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Domnul Danu nu este, sigur că vă rugăm ca acest raport să îl prezentați în formă scrisă, să îl depuneți la doamna secretar a județului, dacă est posibil chiar astăzi, dacă nu în zilele imediat următoare. Dacă domnul Danu nu este în sală poate că la diverse o să vină cu mai multe completări. Domnul Danu prezentați raportul? Deci revenim la punctul 11.

Dl. Aurelian Danu

Am avut o discuție în această dimineață cu șefa serviciului, cea care îl înlocuiește pe domnul Blaga pe această durată temporală, am avut o sumedenie de discuții, ne-au informat cu exactitate referitor si la lucrările care au fost efectuate si la sumele de bani care au fost cheltuite și considerăm că toate discuțiile care au fost în ultima perioadă și raportate la strategia pe care dorim să o abordăm la nivelul consiliului județean pe această componentă de drumuri județene, putem să definim ce avem de făcut cu exactitate, serviciul își duce treaba la bun sfârșit, ca atare consider că am închis această analiză. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, așteptăm raportul scris. Domnul Comea.

Dl. Claudiu Cornea

Asta vroiam să specific, faptul că raportul va fi în formă scrisă și va fi prezentat în următorul plen. Ca o concluzie foarte importantă pe care noi am tras-o este faptul că administrația județului, mai exact consiliul județean, a efectuat lucrări de investiții pe această componentă a drumurilor sub standardele de cost, județul Brașov fiind printre ultimele județe ca și cost pe km în vederea realizării investițiilor pe drumuri. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, ce vreau să vă spun.

Dl. Sarafînceanu Gheorghe

Păi de aceea sunt sub cost pentru că sunt și la calitatea pe care o vedem la ora actuală. îmi cer scuze dar vroiam să ne informeze dacă știe cineva când începe o reparație, o reabilitare, ceva pe drumul Rupea-Făgăraș? Ne întreabă în fiecare zi și pe mine și pe Paul și pe alți consilieri care trec pe acolo și noi nu mai știm ce să spunem că ne-au făcut mincinoși de ne-am săturat.

D1. Claudiu Coman

Vă informăm, asta doream domnul Veștea și cu mine, să vă facem câteva precizări suplimentare la acest subiect. Am demarat un program în care ne întâlnim cu primarii, viceprimarii din fiecare zonă, ne-am întâlnit săptămâna trecută cu 20 de primari din Țara Făgărașului, ne întâlnim astăzi pe Rupea Nord, ne întâlnim săptămâna viitoare pe zona Săcele, zona Zămești și pe urmă pe zona Rupea-Sud, cealaltă zonă de la Măieruș în jos tocmai pentru a discuta la modul direct probleme legate de drumuri, de PNDL pentru a vedea care sunt problemele specifice zonei. In ceea ce privește drumurile avem programul de reparați, în urma contestațiilor care au fost făcute, de abia săptămâna trecută am putut să demarăm procedurile pentru atribuire si o să vă dea domnul Vestea mai multe detalii iar programele care pot să fie derulate pe investiții la fel o să vi le detaliem. In ceea ce privește drumul de care faceți vorbire este vorba, extins, de drumul de la Făgăraș-Dealul Galațiului-Șoarș-Jibert-Rupea. Acolo am discutat împreună cu domnul vicepreședinte Veștea care se ocupă de drumuri, se ocupă de partea de dezvoltare ca să facem descărcarea să intervenim în primul rând de la Șoarș până la Făgăraș pentru a descărca traficul, de la Jibert până la Rupea pentru a descărca traficul și pe zona respectivă, urmând să vedem ce tip de măsuri să luăm pe porțiunea dintre Șoarș și Jibert unde și fundația are o anumită caracteristică și este foarte greu de intervenit, faci o plombare acolo în trei luni ea se deteriorează iar investiție, nu ai fondurile necesare să faci și este vorba de un număr cam de 30 de km, nu ai cum să intervii cu investiție pe drumul respectiv adică cu lucrare nouă dar îl rog pe domnul Veștea să vă dea mai multe detalii cu privire la aceste chestiuni tehnice

D1. Mihail Vestea

Așa cum dumneavoastră știți licitația privind încheierea unui acord cadru pentru lucrările de întreținere reparații de drumuri județene a început în urmă cu mai bine de un an și acum am ajuns în faza finală, suntem în faza de a încheia contracte în acest sens cu firmele care au câștigat urmând să demarăm procedurile de licitație subsecvente care durează foarte puțin pentru a realiza și lucrările. în condițiile în care județul Brașov, Consiliul Județean Brașov anul acesta a primit cu 16 milioane de lei mai puțin decât anul trecut, cu votul dumneavoastră, cu discuțiile pe care le-am avut în ce privește aprobarea bugetului, anul acesta avem pentru lucrările de întreținere și reparații la drumuri cu un milion și ceva de lei mai mult decât execuția pe anul trecut adică avem undeva la 11 milioane. Am plătit lucrările de deszăpezire, am verificat în fiecare zi prin inspectorii repartizați pe zone, lucrările respective astfel încât să nu cheltuim mulți bani și în momentul de față avem circa 6.700.000 de lei pentru lucrările de întreținere și reparații. Am început procedura de a identifica lucrările care sunt necesare, colegii de la serviciul de drumuri au fost în echipe de câte 2 în județ și au măsurat pe fiecare drum județean fiecare lucrare necesară, fiecare intervenție care trebuie făcută, la sfârșitul săptămânii acesteia noi vom avea o situație clară pe fiecare zonă, pe zona Brașov, pe zona Făgăraș, pe zona Rupea, urmând ca începând cu săptămâna viitoare să începem procedurile pentru lucrări. Am avut o discuție cu comisia de buget pentru ca împreună să stabilim ce lucrări facem și ce mai urmează să facem, o să vă rog pe dumneavoastră să fiți de acord ca la ședința următoare, în situația în care banii pe care îi avem pentru întreținere și reparații nu ne ajung și mai trebuie pe anumite locuri să facem ceva, să acceptați ca să diminuăm fondul de rezervă la dispoziția consiliului județean și să mai majorăm cu sume corespunzătoare capitolul și articolul pentru reparații și întrețineri drumuri județene. Ca și idee dacă anul acesta, anul trecut au fost mai mulți bani pentru partea de drumuri pietruite decât pentru asfaltări, o să încercăm ca anul acesta să ducem mai mulți bani spre asfaltări și vom încerca în funcție și de trafic, pe anumite sectoare de drumuri să intrăm și pe investiții. Tot în ședința următoare ne propunem să facem acest lucm și putem pe investiții să mai alocăm bani din excedentul bugetar de pe anul trecut. Ceea ce ne propunem este ca în ceea ce privește drumurile asfaltate să le aducem în stare de funcționare pe toate pentru că este păcat ca drumurile care sunt asfaltate, lăsându-le neîntreținute gropile se măresc, iar pe drumurile pietruite să încercăm să facem lucrări care să prelungească viața drumului adică rigole longitudinale, transversale, ca să scoatem apa și să întreținem cât mai bine. Totodată astăzi avem pe ordinea de zi suplimentarea sumelor pentru studiile de fezabilitate pe cele trei drumuri pe care le-am aprobat noi ca să le depunem pentru accesarea fondurilor europene pe programul operațional regional, adică facem referire exact la drumul despre care vorbește și domnul Sarafmceanu, de la Rupea la Făgăraș prin Șoarș, de la Șoarș spre Bărcuți-Sighișoara, drumul pe sub munte de la Persani până la Ucea și drumul de la Măieruș către Baraolt.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumesc domnule vicepreședinte, domnul Comea.

DL Claudiu Cornea

Tot ca o completare dacă îmi este permis și oarecum un răspuns la întrebarea domnului Sarafinceanu, tot din întâlnirea cu executivul cu cei care lucrează în direcția de drumuri, a reieșit că drumurile care au intrat la capitolul investiții mai exact drumurile care au fost reabilitate total în anul 2007-2008, la momentul acesta se află într-o stare foarte bună, deci nu necesită absolut nici o intervenție iar ca și standard de cost stabilit de Guvernul României, prețul pe un km era de 300.000 de euro iar noi din câte îmi aduc aminte, am reabilitat un astfel de drum județean cu un preț până în 200.000 pe km. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc și încă odată vă solicit materialul scris ca să îl depuneți. Ca o precizare suplimentară, din excedent nu se pot face decât investiții, pentru reparații nu putem să utilizăm decât alte surse, dacă nu vine o altă rectificare bugetară pentru reparații nu putem să mai luăm la ora actuală decât din fondul de rezervă. De aici noi am aprobat 3,9 milioane de lei la începutul anului, am luat 100.000 pe doua situații în ședința trecută, de asemenea în ședința de astăzi, dacă dumneavoastră o să votați, o să mai luăm 179.000 pentru niște situații la spital, o să vorbim la modificările de buget de chestiunea aceasta, așa că mai rămân în jur de 3,1 milioane și o să facem o analiză până data viitoare să vedem exact ce necesar mai avem și probabil că o să propunem cred că 2 milioane cel puțin din fondul respectiv să îl ducem către drumuri pentru că aceste reparații sunt vitale și trebuie să fie făcute.

Punctul 12 proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.l la H.C.J. Brașov nr. 71/20.02.2015 privind transmiterea unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, sectorul de drum județean „DJ 102 I lim. jud. Prahova - DN IA Șanțuri, km 49+910-63+594”. Noi am avut aici un acord inițial cu Consiliul Județean Prahova, o să vă detalieze domnul vicepreședinte Veștea.

Dl. Mihail Vestea

9

Noi am avut o înțelegere cu Consiliul Județean Prahova în vederea realizării acestei legături paralele cu drumul național de pe Valea Prahovei și după aceea am discutat cu cei de la CNADNR ca acest drum să devină drum județean. Până în momentul de față noi am dat mai multe hotărâri de consiliu județean pentru ca să punem la dispoziția CNADNR toate documentele necesare pentru încadrarea acestui drum ca drum național, ca după aceea dânșii să îl facă. Din discuțiile pe care le-am avut acum dânșii ne mai cer niște date suplimentare, acesta este motivul pentru care avem pe ordinea de zi acest proiect.

Dl. Claudiu Coman

Dacă nu mai sunt intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind radierea imobilului aflat la poziția 68, identificat in CF nr. 16405 Brașov, nr. Top 2096/1/2 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Anexa nr. 1 la HG 972/2002. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind radierea imobilelor aflate la pozițiile nr. 199 și nr.205 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Anexa nr. 1 la HG 972/2002. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, din nou este vot de patrimoniu, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Așa cum am discutat la început punctul 18 se include în punctul 15 proiect de hotărâre privind radierea imobilelor (construcții + teren) aflate la pozițiile nr 213,214,215,216, 217 și 218 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Anexa nr. 1 la HG 972/2002. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind includerea investiției „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Prejmer, Județul Brașov/Regiunea Centru, România” în proiectul POS Mediu 2007-2013 „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în județul Brașov”. Domnul Veștea vă rog.

Dl. Mihail Veștea

Este vorba de o înțelegere care s-a făcut între Statul Român și Comisia europeană pentru mărirea gradului de absorbție pe POS-Mediu, s-a acceptat ca lucrările executate sau în curs de execuție pe apă-canal din localitățile din România care îndeplinesc condițiile solicitate prin ghidul solicitantului pe POS-Mediu să fie preluate la finanțare pe fonduri europene astfel încât gradul de absorbție al României pe acest program sectorial să crească. Noi am făcut în urmă cu o lună de zile o adresă către toate localitățile din județul Brașov informându-i pe toți primarii referitor la această posibilitate, pentru ca nu să se interpreteze că susținem pe cineva sau avem o abordare politică, le-am transmis toate informațiile necesare și toate condițiile care trebuie îndeplinite de localități pentru a putea intra în acest program. în momentul de față Prejmerul vine cu solicitarea, documentația Prejmerului a fost verificată și avizată de autoritatea de management pe POS-Mediu. în măsura în care și alte localități vor dori să intre în acest program noi le stăm la dispoziție, am și stabilit niște oameni din cadrul direcției de programe ca să lucreze cu fiecare primărie în parte pentru a încerca să îi sprijinim. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, dacă nu mai sunt alte intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind aderarea Județului Brașov la Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Asociația Transilvană Brașov Nord” conform Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 Măsura 19 ,.Dezvoltarea locală LEADER (și sub-măsurile aferente). Vă rog domnul Veștea.

Dl. Mihail Vestea

Sistemul acesta de grupuri de acțiune locală este un sistem pe care l-au gândit la nivel european pentru a susține dezvoltarea în zona rurală. în exercițiul 2007-2013 au început construirea acestor GAL-uri și au fost primele acțiuni pentru ca să ne pregătim într-adevăr cu GAL-uri care să sprijine localitățile. Noi ne-am propus la nivelul consiliului județean ca să intrăm parteneri, ca membri, în toate GAL-urile pentru a putea să îi sprijinim pentru că aceste instrumente vor fi instrumente importante pentru susținerea locală. In ce privește proiectul acesta, aici trebuie să propunem și un reprezentant al nostru pentru perioada 2014-2020 în GAL-ul Transilvania Nord. Propunerea noastră este domnul Mihai Pascu pentru că s-a ocupat de proiecte pe domeniul acesta și știe despre ce este vorba.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, cu completarea cu împuternicirea domnului Mihai Pascu să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015. Este vorba de două sume, o sumă 1.663.000 de lei pentru majorarea unor lucrări de investiții pe drumurile județene și 150.000 de lei pentru lucrări de investiții la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov constând în întocmirea documentațiilor.

Dl. Gabor Adrian

S-au discutat la comisii, puteți să supuneți la vot, le știm pe toate.

Dl. Claudiu Coman

Este vorba de suma de 790.000 din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov, le-am discutat la comisia și la delegația permanentă, 350.000 de lei pentru reparație acoperiș secția Zămești, 190.000 de lei pentru acoperire pavement cu linoleu la secția Zămești și 250.000 de lei reparații acoperiș pavilion principal secția Vulcani. Deci aici sunt 790.000 de lei din cei 3 milioane din fondul de rezervă. Ce vă spuneam înainte erau sumele din excedent, când o să discutăm despre excedent o să le detaliez. Dacă nu mai sunt alte intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Brașov la constituirea Asociației,.Brașov 2021- Capitală Europeană a Culturii”. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 proiect de hotărâre privind participarea județului Brașov prin Consiliul Județean Brașov la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național RABLA. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 22 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 proiect de hotărâre privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A.Brașov. Discuții? Doamna secretar.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Mandatul special se acordă pentru repartizarea profitului net al societății aferent anului 2014.

Dl. Vasile Ungureanu

Colegii care fac parte din AGA mică de la Carfil ne-au spus că o să schimbe consiliul de administrație și că aveau nevoie la un moment dat de mandat. Li s-a spus că nu au nevoie de mandat. Au făcut, nu au făcut ceva, vreau să știm și noi.

Dl. Claudiu Coman

Conform lui 109 consiliul de administrație trebuie să convoace AGA în 30 de zile. Dacă consiliul de administrație nu convoacă AGA, atunci AGA trebuie pe motive temeinice, în urma unei analize pe care o face, să convoace o ședință în care să demită consiliul de administrație. Deci sunt două proceduri. Nu au făcut nimic domnul Ungureanu, dar fac un apel public încă odată, la solicitarea și la intervenția dumneavoastră, să conștientizeze că acolo trebuie luate niște măsuri și să procedeze în consecință. Noi plenul nu avem decât atributul de a valida ceea ce AGA mică face și sigur în momentul în care se produce o schimbare acolo, va veni cu propuneri. Vă rog să votăm acest mandat special, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației județului Brașov de la valoarea prezentă de 0,2 lei/locuitor la o valoare de 1,4 lei/locuitor pentru semestrul 2 al anului 2015, respectiv 2,8 lei/locuitor anual, pentru anul 2016 și împuternicirea unui vicepreședinte să reprezinte județul Brașov în AGA pentru a vota noul cuantum al cotizației la Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. Aici este vorba de ADDJB, știți discuțiile cu ADDJB-ul, noi am votat o sumă de 750.000 de lei în bugetul consolidat al Județului Brașov, au fost foarte multe discuții din punct de vedere juridic, care este modul prin care alocarea bugetară votată de către plen ajunge la ADDJB și s-a convenit următorul lucru, că pentru a nu exista nici o interpretare o să facem o modificare a cotizației, pe urmă dânșii la ADDJB or să facă o adunare generală în care o să ia act și o să modifice și statutul cu această ocazie iar pentru proiecte, programe clare de cooperare în interes public județean, pentru că este vorba de o ADI, se poate coopera dar nu pe o sumă de proiecte ci pe proiecte efective. O să votăm vă rog cu propunerea ca domnul Mihail Veștea să fie reprezentantul nostru în AGA. Deci cu această completare vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 25 proiect de hotărâre privind aprobarea completarea Anexei la HCJ nr.82/20.02.2015 privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează. Din momentul în care am prezenta în comisii această anexă au mai apărut două spețe în sensul în care mai avem un dosar cu demersuri prealabile și evacuare imobil Str. George Coșbuc nr.2 și cerere înscriere masă credală S.C. Gotic S.A. Deci cu aceste două completări, vă rog domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

în urma discuțiilor de ieri și a celor pe care le-am avut și astăzi la nivelul conducerii consiliului județean, practic intervenția mea pe care o să o am se leagă strict de acest punct. Deci da, este absolut necesar votul consiliului județean pentru a putea fi achiziționate aceste servicii juridice, în caz contrar nu se pot achiziționa servicii juridice, există o decizie legală prin care nu se poate lua un avocat fără acceptul, în cazul nostru, al plenului consiliului județean. Dar totodată, așa cum am discutat, am să rog direcția juridică să ne facă o informare către plenul consiliului județean, cel puțin pe acest mandat.

Dl. Claudiu Coman

Discutăm la informare. Sunt total de acord cu ce solicitați dumneavoastră, aici este o chestiune legată de cine cunoaște cel mai bine speța respectivă și de faptul că noi trebuie să găsim modalitățile de apărare cât mai bune ale intereselor patrimoniale pe care le avem. Deci cu cele două completări, vă rog să votăm.

Dl. Popa Mihai

O secundă, eu cred că este o problemă foarte importantă, o problemă urgentă, dar spicuind așa din ce a spus domnul consilier Ungureanu cred că ar trebui să ne aplecăm cu mai multă atenție și să avem în vedere într-adevăr dumneavoastră ați spus într-o speță trebuie să ai și continuitate dar dacă speța respectivă nu merge bine, fiind vorba despre cauze care se desfășoară în mai multe instanțe și în instanțele superioare, deci noi trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de a achiziționa cei mai buni specialiști în domeniu, avem și interese patrimoniale, trebuie să avem discernământul să înțelegem că aceste procese nu sunt simple, trebuie câștigate fiind interesul nostru general, al tuturor ca instituție, atât funcționari cât si executiv cât si legislativ. Ca urmare, domnule președinte, eu v-aș solicita respectuos ca și colegii mei care ne reprezintă, care fac parte din Baroul Brașov sau din Baroul București, să ne prezinte ei o informare strict pe speță să știm în ce situație ne aflăm cu diverse cauze în acest moment.

Dl. Claudiu Coman

Asta a solicitat și domnul Ungureanu.

Dl. Mihai Popa

Dar dacă astăzi votăm în plen continuarea în aceeași formulă a asistenței juridice, pentru că asta deduc din proiectul de hotărâre

Dl. Claudiu Coman

Nu asta votăm, vă rog doamna secretar.

Dna. Maria Dumbrăveanu

îmi cer scuze, am propus plenului consiliului județean adoptarea unei hotărâri în care să fie continuate aceste procese nu neapărat cu același avocat, plenul va împuternici executivul să încheie acele contracte de asistență juridică pentru continuarea demersurilor în justiție în vederea recuperării sau stabilirii unor drepturi.

Dl. Vasile Ungureanu

Deci noi astăzi votăm posibilitatea executivului de a achiziționa serviciul juridic, deci nu votăm persoana ci achiziția serviciului. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Informarea de care spunea domnul Ungureanu este extrem de importantă dar o păstrăm pentru momentul potrivit tocmai pentru a face o analiză și să fie toată lumea informată cu demersurile juridice care se fac. Dacă nu mai sunt alte intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 26 proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Brașov ca membru în Asociația”Grup de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei”. Aici cu aceeași completare, pe domnul Negrea Comei să îl numim ca reprezentant. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 de la diverse proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014. Așa cum am spus acest excedent bugetar poate fi folosit doar pentru investiții, aici este vorba de 1.663.000 de lei pentru majorarea unor lucrări de investiții pe drumuri județene și 150.000 de lei pentru lucrări de investiții la SCJU constând în întocmirea documentațiilor tehnico-economice necesare finanțării prin POR 2014-2020 a proiectului de modernizare UPU. Acestea sunt motivele pentru care am făcut apel la excedentul bugetar pentru că dacă nu facem aceste lucrări pregătitoare, documentații tehnice, nu putem să accesăm fondurile europene. Domnul Veștea dacă mai doriți să completați.

Dl. Mihail Vestea

Doar o completare scurtă în ce privește partea de sănătate. Astăzi am pus pe ordinea de zi numai studii de fezabilitate pentru UPU de la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Noi la nivelul executivului și cu comisia de sănătate și cu comisia de buget-finanțe în decursul acestor luni am avut discuții cu toate conducerile spitalelor pe care consiliul județean le are sub autoritate, ca să identificăm exact lucrările care

A.

sunt necesare. In momentul de fată avem doar UPU dar asa cum am discutat săptămâna viitoare ne vom întâlni cu cele două comisii și cu conducerea spitalelor pentru a definitiva proiectele și pentru celelalte spitale, inclusiv pentru Spitalul Clinic de Urgență.

Dl. Claudiu Coman

Dacă nu mai sunt discuții, procedură de vot, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 de la diverse proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 de la diverse Informare privind atribuirea contractului de servicii de administrare a lucrărilor și obiectelor realizate în cadrul obiectivului de investiții Aeroport Internațional Brașov Ghimbav. Dați-mi voie aici, pentru că această investiție este foarte importantă să vă informez în afară de ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere legislativ cu procedurile pentru intrarea în posesie a diferenței de teren cu ceea ce facem noi la ora actuală pentru a conserva acest obiectiv. Până în momentul în care nu se lămurește situația terenului nu putem să trecem la faza următoare. Ce vreau să vă informez înainte de partea de conservare? Mâine la consiliul local și dânșii își vor stabili comisia de negociere care să negocieze cu comisia pe care noi am votat-o și o să stabilească tot prin hotărâre cine o să discuțe din punct de vedere tehnic chestiunile legate de o posibilă asociere directă sau indirectă pentru derularea în continuare a acestei investiții cu unitatea noastră de implementare. în ceea ce privește conservarea avem un referat prin care am numit o comisie de negociere pentru atribuirea contractului de servicii de administrare a lucrărilor și obiectelor realizate în cadrul obiectivului de investiții Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav. Această comisie este condusă de domnul director general Pascu Mihai și mai cuprinde pe doamna Ana Motoc, Daniela Boboc, doamna Mariana Mone, domnul Ștefaniuc Ioan și domnul Vasile Acrivopol. Această comisie lucrează acum pentru a reuși următoarele activități : să contracteze un serviciu pentru a rezolva împrejmuirea metalică, paza împrejmuirii și controlul periodic lunar pentru incinta AIBG în suprafață de 209 hectare însemnând, asigurarea accesului numai a mijloacelor și persoanelor autorizate prin locurile destinate acestuia coroborat cu paza împrejmuirii metalice și menținerea stării de curățenie și distrugere a buruienilor pe întreaga suprafață a terenului și 3 pentru pista de decolare-aterizare controlul periodic trimestrial al stării generale a suprafeței de mișcare și sesizarea consiliului județean referitor la apariția unor evenimente cum ar fi exfoliere, rodări și fundări locale, controlul periodic trimestrial al stării generale a acostamentelor și sesizarea Consiliului Județean Brașov referitor la apariția unor evenimente cum ar fi exfoliere, erodări și înfundări locale, alunecări, fisuri. Controlul periodic lunar al rosturilor și a stării masticului de sigilare, a gurilor de scurgere și după fiecare ploaie potențială aspirarea pământului și nisipiului adus de vânt și depozitat în rosturi pentru a împiedica instalarea de vegetație care ar putea degrada masticul de sigilare. La ora actuală după cât am fost informați și și dumneavoastră aveți în materialul de prezentare, negocierea se face cu firma care a executat și pista, sunt mai multe avantaje dacă se pot contracta aceste lucrări tot cu Vectra. Am considerat necesar, chiar dacă nu este vorba de un vot de oportunitate, pentru că aici este vorba de o obligație legală, nu este o chestiune de oportunitate, să vă informăm de stadiul în care ne aflăm. Domnul Ungureanu vă rog.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte am o singură întrebare legată de acest subiect, dacă noi consiliul județean ne-am exprimat oficial dorința de colaborare cu Primăria Brașov în vederea continuării realizării aeroportului?

Dl. Claudiu Coman

Ne-am exprimat oficial dorința de negociere, am trimis materialele solicitate cu stadiul investiției până la ora actuală la Primăria Brașov, am avut o corespondență pe această temă, am fost informați că la ședința de mâine a consiliului local și dânșii vor reglementa din punct de vedere procedural prin stabilirea unor comisii care să fie mandatate de către plenul consiliului local pentru derularea acestor negocieri. Vreau să vă spun încă odată că principalul nostru obiectiv este de a termina aeroportul și nu excludem nici o variantă. în continuare suntem deschiși și pentru cooperarea cu primăria și pentru cooperarea cu Guvernul și sigur în ultimă instanță dacă sunt firme interesate să deruleze acest proiect în continuare, să mergem chiar și singuri la licitația publică internațională pentru a concesiona ceea ce a rămas de construit din aeroportul Brașov acestei societăți care să asigure, noi ne gândim să licităm și finalizarea obiectivului, adică suprafețele de mișcare, tumul și inclusiv operarea și administrarea desigur. Informare pentru direcția juridică, vă rog domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Preambulul practic a fost discutat aici, o să intru direct în subiect așa cum ați remarcat ca toți colegii care au vorbit la punctul respectiv, există o problemă privitoare la reprezentarea consiliului județean și ale intereselor locuitorilor județului Brașov în instanțe. Și am să rog direcția juridică în primul rând dar prin dumneavoastră domnilor vicepreședinți să prezentați practic plenului consiliului județean un raport cu ceea ce s-a întâmplat, cel puțin în acest mandat, în instanțe acolo unde consiliul județean ori a fost parte care a atacat ceva ori a fost dat în judecată. Dacă am pierdut, cuantumul pierderilor, indiferent că sunt bani sau patrimoniu, orice dacă se poate evalua în bani, dacă nu, să spună domnule imobilul respectiv, cine anume ne-a reprezentat. Acelea sunt cele mai dureroase pentru că așa cum ni se spune și parcă este adevărat, am pierdut cam mult și anume inclusiv imobile care în mod normal nu aveam cum să le pierdem. Doresc în calitate de președinte al Comisiei juridice, dar nu numai eu, repet, așa cum și colegul, distinsul avocat Mihai Popa a remarcat, dacă ne-a reprezentat cumva un avocat sau mai mulți avocați sau o casă de avocatură și au pierdut de mai multe ori, nu are rost să continuăm cu ei. Deci în urma acelui raport pe care îl veți face către plenul consiliului județean o să-1 analizăm și o să luăm o decizie privitoare la acel fapt.

Dl. Claudiu Coman

Domnule Ungureanu eu chiar pot să precizez perioada, o să solicităm pe acest mandat din 2012 și sigur poate sunt unele lucruri pentru că spețele juridice au o curgere în timp care vor merge și mult înainte pentru că aceasta este situația și o să diseminăm la nivelul comisiilor această informație și pe urmă o să o prezentăm plenului. Domnul Popa Mihai.

Dl. Popa Mihai

Domnul președinte cred că ar fi necesar pentru cauzele care încă sunt pe rol și cele fmalizate în acest mandat. Deci 2012-2016 dar și pentru cauzele care sunt pe rol care este posibil să fi început înainte de 2012. în altă ordine de idei casele de avocatură care reprezintă instituții publice ar trebui să fie obligate sau sunt obligate să prezinte aceste rapoarte. Deci am ruga o analiză destul de complexă ca să putem să știm la ce oră suntem în acest moment.

Dl. Claudiu Coman

Cu completările pe care le-a făcut domnul Mihai Popa o să solicităm direcției juridice acest raport. Informare legată de o deplasare, domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte, stimați colegi, este vorba de informare privind deplasarea în Islanda Reykjavik. la conferința ARE privind aeroporturile regionale. Să știți că a fost pentru noi foarte foarte instructivă, eu o să vă spicuiesc foarte pe scurt din ce a spus președintele Islandei la acea conferință urmând ca colegul sau colegii mei să completeze dacă doresc. Islanda are noroc ca din 1996, acum este la al cinci-lea mandat, să aibă acest președinte, o să încerc să îi spun numele fără să greșesc, Olafur Ragnar Grimsson. Deci spicuiesc din ce a spus dumnealui, “privind în urmă cu 35 de ani nimic nu mai este ca atunci, totul s-a transformat în bine iar nimic din toate astea, dar absolut nimic nu ar fi fost posibil fără existența aeroportului”, e vorba de aeroportul internațional din Keflavik de la 40 și ceva de km de la Reykjavik și a transportului aerian internațional. Deci dumnealor înainte de a exista acest aeroport internațional erau o țară mult mai săracă decât România. De când au avut norocul ca conducătorii, norocul dumnealor, să înțeleagă necesitatea construirii acestor aeroporturi, sunt patruzeci și ceva de aeroporturi, dar să știți și asta nu o spun pentru noi cei prezenți aici, o spun pentru toată lumea în general. Brașovului îi este absolut necesar și regiunii noastre, un aeroport. Fără el nu ne putem înscrie în epoca modernă ca și civilizație. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc domnule Ungureanu și având în vedere importanța temei vă solicit dumneavoastră și colegilor dumneavoastră care ați fost în această delegație sub egida ARE care a avut ca temă aeroporturile locale, aeroporturile internaționale, aeroporturile regionale, să faceți o conferință de presă pentru că sunt foarte multe lucruri de prezentat. Domnul Popa.

Dl. Mihai Popa

Domnul președinte remarcăm că nimic nu mai e ca acum 35 de ani. Nu?

Dl. Claudiu Coman

Domnul Popa să nu facem remarci malițioase. Colegii au fost bine intenționați, e foarte important ca să disemineze aceste informații într-o conferință de presă. Domnul Comea vă rog.

Dl. Claudiu Cornea

Stimați colegi eu cred că vorbim de o temă foarte importantă pentru județul Brașov, eu vreau să le mulțumesc colegilor în calitate de președinte al Comisiei de relații externe pentru buna reprezentare a consiliului județean la această întâlnire în cadrul ARE și la fel subscriu ideii dumneavoastră vis-a-vis de necesitatea unei conferințe de presă pentru că informațiile pe care le-au adus de acolo consider că sunt de utilitate publică și cât mai mulți cetățeni ai județului Brașov trebuie să aibă acces.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc domnule Cornea. Domnul Kovacs informare și să luăm act de demisie. Vă rog.

Dl. Attila Kovacs

Da mulțumesc domnule președinte, așa cum am spus la începutul lunii mai-mi-am înaintat demisia din funcția de reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ISO Mediu din motive personale. Rog plenul consiliului județean să ia act de această demisie și cer sprijin în același timp executivului să ajute asociația în vederea luării deciziilor în cadrul AGA ISO Mediu care se impun prin schimbarea unui membru în comisia de cenzori, respectiv descărcarea de gestiune și bilanțul contabil din anul 2014. Pe scurt acesta ar fi subiectul.

Dl. Claudiu Coman

Sigur aici ar mai fi câteva precizări, am avut foarte multe discuții pe teme de procedură, demisia este un act unilateral și intrând în ședință această demisie a fost adresată executivului consiliului județean. Acum legislativul ia act de demisie dai' pe de altă parte vă solicităm ajutorul în continuare pentru a face tranziția pentru că aici este vorba de numirea unui alt reprezentant și unul dintre dumneavoastră va trebui să fie reprezentant al consiliului județean în această asociație. în această asociație sunt și primăriile din județul Brașov. Noi o să ne dăm concursul ca să vă sprijinim în convocarea adunării generale a acționarilor pentru că în adunarea generală a acționarilor dumneavoastră, chiar dacă am luat act de demisie, trebuie să faceți descărcarea de gestiune, trebuie să prezentați raportul, de asemenea acest raport pe care l-ați înaintat executivului noi la rândul nostru o să-1 înaintăm unității de implementare pe ISO Mediu ca unitatea respectivă să facă o analiză și așa cum am stabilit trebuie să vă înlocuim cu alt consilier județean. Rugămintea este ca până la plenul următor să ne mobilizăm să aibă loc această AGA și stimați colegi să vă gândiți dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să reprezinte consiliul județean în AGA. Interpelare domnul Vasile Oltean.

Dl. Vasile Oltean

Îmi pare rău stimați colegi că vin cu această problemă, îmi pare rău că nu am făcut înainte de 21 mai o comisie care să se prezinte nu în Islanda ci în Șcheii Brașovului ca să participe solemn la un mare eveniment naționale „Ziua eroului național”. Dacă dumneavoastră aveți știre, eu nu am, că există la Brașov un alt monument decât cel dedicat eroului din 1918. E în Șchei și de când sunt eu acolo și de când este biserica și de când s-a creat acest monument în 1939 de Uniunea femeilor române totdeauna de ziua înălțării era sărbătoare națională acolo. De doi ani nu mai există. Am crezut că anul trecut a fost un incident, anul acesta nu mai este incident ci voință. Mă gândesc oare până unde mergem? Vrem să devenim capitala culturii. Cum? Prin incultură? Păi ce element de cultură este mai important decât acesta? Să ne proslăvim eroii, să ne cunoaștem eroii, să îi sărbătorim pe eroi. Sincer în 21 mai acel soldat erou, statuia din Șcheii Brașovului a fost străjuită de o păsărică așezată pe arma eroului, făcând probabil ceva pe ea, căcă nimeni nu a participat măcar cu o floare. Pentru ca să nu se mai întâmple și altă dată apelez la presă și mă bucur că mai este între noi, să facă puțin caz de această situație penibilă ca să nu se mai întâmple și cu alte evenimente de care noi avem ca brașoveni responsabilitate. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc părinte, așa este, noi nu avem atributul să organizăm aceste manifestări, este atributul prefecturii dar cred că solidari cu dumneavoastră, consilierii județeni, ar trebui să înaintăm un memoriu pe care o să vă rog să îl redactați, să-l semnăm toți colegii care doresc să îl semneze și cred că toată lumea va dori să îl semneze, prefecturii pentru a ține cont de acum înainte să folosească acest simbol al Brașovului. Și a doua problemă chiar ieri sesizam că dumneavoastră ați fost prezent cu un interviu pe Radio România Internațional, că vă cunosc practic românii din străinătate, că sunteți prezent în cronici internaționale dar ca și multe alte personalități ajungem la paradoxul ca dumneavoastră și alte personalități ale noastre să fie mai cunoscute în străinătate decât în Brașov.

Dl. Oltean Vasile

Sărbătoare s-a făcut în Șprenghi unde sunt mormintele eroilor sovietici. Deci i-am sărbătorit pe sovietici. Nu am nimic împotrivă să îi sărbătorim pe sovietici dar nu în Ziua eroului național.

»

Dl. Claudiu Cornea

Vreau să îi mulțumesc pentru semnalul de alarmă colegului nostru părintele Oltean. în același timp vreau să aduc la cunoștința plenului că noi consiliul județean prin persoana mea, prin persoana domnului coleg Horațiu Braga și a domnului vicepreședinte Veștea am fost prezenți la evenimente care marcau Ziua eroilor. Eu personal am fost la o manifestare la Bod excepțională. Știu că la Făgăraș a avut loc o astfel de manifestare la fel de excepțională. Deci acolo unde se organizează cu mare drag suntem prezenți.

Dl. Claudiu Coman

Domnul Ambrus vă rog două informări, pe scurt.

DL Ambrus Carol

Mulțumesc domnule președinte, permiteți-mi să vă informez că în data de 7 și 8 mai în organizarea Consiliului Județean Brașov sub egida ARE în colaborare cu Universitatea Transilvania Brașov și Municipalitatea Brașov am organizat o conferință internațională pe tema educației inovative. Conferința s-a intitulat Educația inovativă o șansă reală pentru tineri. A fost o participare, noi zicem, excelentă, 45 de participanți din 4 țări, din țări străine au participat oameni din Norvegia, Olanda și Polonia și în cadrul lucrărilor au fost prezentate și susținute 11 lucrări interesante și demne de a genera dezbateri fructuoase. Mulțumesc foarte mult domnilor vicepreședinți, ambii ați participat la această lucrare și desigur colegilor care au avut intenția să ajungă dar din anumite considerente nu au mai participat la această conferință. In general în toate țările europene educația este o preocupare majoră a guvernelor din țările respective, în foarte multe țări din Europa guvernele au procedat și au implementat reforme educaționale de mare succes iar acolo unde acest lucru nu s-a întâmplat trebuie să se procedeze ca atare. Și a doua concluzie importantă, fără educație inovativă nu mai există astăzi creștere economică în nici o zonă în nici o țară și în nici o regiune europeană.

Domnul președinte eu consider propunerea făcută de a discuta despre aeroport în cadrul uni conferințe de presă extraordinară, nu are rost acum să continuăm și acolo cu mare drag spunem toate concluziile și tot ce am văzut. Mulțumesc.

DL Fliundra Ionel

Vreau doar un anunț să fac, am fost desemnat de Comisia de relații externe pentru deplasarea la Gothenburg, din motive personale nu pot participa, aș vrea să consemnați lucrul acesta.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumesc, declar ședința închisă.

p. Președinte, Vicepreședinte ComaiSecretar, Dumbrăveanu Maria