Proces verbal din 20.02.2015

Proces verbal din 20 februarie 2015


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.100

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18 martie 2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2015.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINȚI?

Claudiu Comart^Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2015

Domnul vicepreședinte Vestea Mihail constată că lipsește domnul vicepreședinte Coman Claudiu și domnul consilier județean Ungureanu Vasile. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Veștea Mihail

Bună ziua, am întârziat ora de începere a ședinței pentru că între ora 10 și 10:30 a fost o manifestare a sindicatului funcționarilor publici, au decis să înceteze activitatea pentru o jumătate de oră ca semnal în ce privește în primul rând salarizarea pe care funcționarii publici o au. Față de ordinea de zi și înainte să intrăm în ordinea de zi, avem o problemă tehnică legată de faptul că domnul vicepreședinte, Claudiu Coman, cel care era desemnat în condițiile legii să preia atribuțiile președintelui consiliului județean, este începând cu data de astăzi în concediu și atunci, dacă sunteți de acord, trebuie să desemnăm pentru început un președinte de ședință și celălalt vicepreședinte ca să preia pe perioada cât domnul Claudiu Coman este în concediu, să preia atribuțiile președintelui consiliului județean. Aș vrea să vă întreb în primul rând dacă sunteți de acord ca să conduc eu ședința? Dacă da mâna sus, cine este pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc mult de tot. Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi.

Deci aș vrea acum să trecem la vot în ce privește decizia de a prelua atribuțiile președintelui pe perioada când domnul Claudiu Coman este în concediu, să preiau eu aceste atribuții. E vorba de o persoană, este vot secret, să facem procedură de vot secret, electronic. Procedură de vot secret, vă rog să votați, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Mulțumesc mult de tot. Acum putem să intrăm în ordinea de zi. în momentul de față în sală sunt prezenți 32 de consilieri. Sunt trei consilieri județeni absenți domnul Ungureanu Vasile, domnul Coman Claudiu și domnul Pascu Mihai. Trecem la ordinea de zi, ordinea de zi are 78 de puncte în care punctul 78 este la diverse unde avem 11 puncte. V-aș propune să votăm ordinea de zi, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. în ce privește ordinea de zi v-aș propune să facem o modificare, modificare în abordarea ordinii de zi, adică punctul 1 de la diverse care se referă la buget, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Resurse și Asistență Brașov pentru anul 2015, să fie votat în primele 44 de puncte pentru că este legat de buget. Fac precizarea că Mihail Vestea votează pe consola domnului vicepreședinte Coman Claudiu. Sunteți de acord cu modificarea de la diverse? Cu mâna sus cine e pentru. Bine, mulțumesc. Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi.

Trecem la ordinea de zi, primul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din 12.12.2014. Sunt propuneri? Procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. E cineva care nu poate să voteze sau nu votează pentru că apare în permanență un om care nu votează. Abținerea e una, deci avem o problemă, în mod normal votul înseamnă pentru, împotrivă sau abținere. Că nu votezi nu există. E abținere? Bun, mulțumesc. Al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din 17.12.2014. Procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal aș ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din 05.01.2015. Procedură de vot, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din 09.02.2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru se aprobă. Următoarele puncte de pe ordinea de zi de la punctul 5 până la punctul 44 plus punctul 1 de pe lista de diverse fac referire Ia buget și v-aș propune, dacă sunteți de acord, ca tot ce este legat de discuții pe aceste materiale de buget să le avem la început, să le discutăm și după aceea să trecem la vot. Sunteți de principiu de acord? Da? Ca să nu discutăm la fiecare. Poftiți.

Dl. Neag Adrian Sabin

Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș face propunerea ca după discuțiile care vor avea loc eventual pe marginea bugetelor pe care le vom aproba, ținând cont de faptul că s-a lucrat foarte mult în comisii, comisiile au lucrat între ele, aș face propunerea ca toate acestea să fie votate în bloc.

Dl. Mihail Vestea

9

Da, mulțumim mult și vă mulțumesc mult pentru modul cum toți colegii au lucrat la realizarea acestui buget. Adevărul este că și Comisia de buget a lucrat aproape zi de zi și toate celelalte comisii au lucrat și individual cu instituțiile care se află sub autoritatea consiliului județean sau cu membrii Comisiei de buget, deci s-a lucrat într-adevăr foarte mult dar legea ne spune că trebuie să votăm pe fiecare în parte, ar fi foarte bine că am scăpa. Domnul Claudiu Comea.

Dl. Claudiu Cornea

Domnule președinte, stimați colegi, având în vedere faptul că toate comisiile au lucrat în vederea constituirii acestui buget, părerea mea este că ar trebui să scurtăm discuțiile pe tema bugetului, rezumându-ne doar la a scoate în evidență filosofia care a stat la conturarea propunerii de buget. Mulțumesc.

Dl. Mihail Vestea

Mulțumesc mult, atunci dacă îmi permiteți, o să dau cuvântul Comisiei de buget, cea care a lucrat cel mai mult, să ne spună câteva cuvinte înainte.

Dl. Adrian Gabor

Bună ziua consilieri, de fapt aceste precizări o să le fac pentru cetățenii județului Brașov, consilierii cred că majoritatea știu despre buget. Conceptul bugetului a plecat de la o diminuare de 12 spre 13% mai mic față de anul trecut. S-a luat în calcul această diminuare și atunci am pregătit o strategie cu care am fost de acord toți, s-a tăiat la fiecare instituție din subordinea consiliului județean inclusiv la aparatul propriu cu 10% din cheltuielile materiale. La capitolul drumuri unde nu am avut alocată nici o sumă pentru reparații drumuri, s-a ajuns la 10.250.000, am reușit să punem în bugetul consiliului județean pe 2015. La fel am diminuat acel buget, capitolul în care este fondul de rezervă la dispoziția consiliului județean, nu trebuie neapărat să fie 5% ci am ajuns la o sumă de 3.900.000. Pentru investiții pentru unitățile administrațiv-teritoriale am reușit să ajungem undeva la 8.000.000 pe care îi avem în fondul de utilizare pentru investiții iar unitățile administrativ-teritoriale care vor veni cu proiecte pentru fondurile europene și orice alt proiect pentru care trebuie să ajutăm unitățile administrativ-teritoriale, consiliul județean va veni cu cofinanțarea. De aceea toți primarii și unitățile administrative, inclusiv toate unitățile din subordinea consiliului județean care vor veni cu proiecte, primul venit va fi primul servit bineînțeles și atunci acești bani vor fi utilizați de către consiliul județean pentru investiții. Astfel putem să ajutăm unitățile administrative dintr-un buget foarte mic. Au mai fost 6 contestații la buget, unele întemeiate alte neîntemeiate dar atâta timp cât am plecat cu acest concept și această strategie aceste 6 contestații au fost respinse și vedem pe parcursul anului dacă mai putem ajuta unitățile din subordinea consiliului județean. în mare parte cam atât am vrut să vă spun iar când o să trecem la votul pe capitole, dacă mai sunt ceva nelămuriri ale colegilor o să intervin. Mulțumesc.

Dl. Mihail Vestea

*

Mulțumesc și eu și încă odată, mulțumesc Comisiei de buget-finanțe pentru efortul pe care l-a făcut dar și colegilor din executiv. Am rugat-o pe doamna directoare Olteanu Viorica să stea aici cu mine ca să dea ea citire fiecărui capitol. Discuții? Doamna Luminița Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Domnule președinte, domnilor colegi, vreau să vă spun că cei din asistența socială, având în vedere bugetul, cei din asistența socială și protecția copilului au depus o contestație având în vedere situația la capitolul salarizare pe care aceștia o au. Exact așa cum ați spus dumneavoastră cât și colegul nostru Gabor, am avut discuții în comisii dar vreau să vă spun că acoperirea salarizării până la sfârșitul anului la această direcție va duce la împiedicarea angajării. De la începutul anului și până acum au plecat un număr de 10 persoane, 17 au depus dosarele de pensionare iar în cazul în care nu va fi aprobat bugetul pe salarizare până la sfârșitul anului o să avem imposibilitatea de a face angajări. Eu înțeleg că există și ai noștri au înțeles acest lucru, dar cred că este important să găsim o modalitate de a acoperii acest lucru având în vedere faptul că știți, este o instituție unde beneficiarii sunt într-o continuă prezență având în vedere situația de criză în care ne găsim, iar cei care pleacă sunt din ce în ce mai mulți. Vreau să vă spun că foarte mulți dintre colegii noștri încearcă să-și găsească alte locuri de muncă având în vedere că salarizarea este foarte mică iar faptul că foarte mulți dintre îngrijitori știu că nu se vor mai putea face angajări, atunci numărul celor care vor pleca va fi foarte mare și ne vom bloca. Mulțumesc.

DL Adrian Gabor

O singură precizare mai vreau să fac, din plafonul de salarii, am uitat, care a venit repartizat pe unitățile din subordinea consiliului județean și a aparatului propriu, plafonul a fost mărit față de anul trecut cu 3,28 pentru toate unitățile din subordinea consiliului județean și a aparatului propriu.

DL Mihail Veștea

Alte propuneri?

Dl. Mihai Popa

Stimați colegi, domnule președinte, doresc să vă fac o precizare în primul rând și o propunere pentru o modificare a bugetului Spitalului de Copii, punctul 35 de pe ordinea de zi. S-au alocat 200.000 de lei în acest moment, conform proiectului de buget pentru modernizarea centralei termice. Aceasta este o cheltuială care presupune aproximativ 100 de miliarde, o lucrare serioasă, există și un proiect acolo. Deci acești 200.000 de lei sunt inutili. Ca urmare a discuțiilor avute cu managerul spitalului și cu echipa dumnealui cât și cu Comisia de sănătate, s-a ajuns la concluzia că această sumă să fie repartizată, deja aprobată, pentru lucrările în continuare și anume amenajarea holului recepție ambulatoriu și a unui cabinet de neuropsihiatrie precum și secția de ORL, viitoare secție chirurgie-ortopedie. Deja se desfășoară această lucrare, există lucrări efectuate, există moloz și așa mai departe și este absolut necesar să fie finalizată și de asemenea solicităm suplimentarea cu suma de 200.000 de lei de la fondul de rezervă la dispoziția consiliului județean, deci pentru Spitalul de Copii un total de 400.000 de lei. Este o modificare la punctul 35. Mulțumesc.

D1. Mihail Vestea

*

Mulțumesc domnul Mihai Popa, alte propuneri? Dacă nu mai sunt propuneri aș vrea să dau cuvântul Comisiei de sănătate să spuneți dacă sunteți de acord, nu sunteți de acord, ori să veniți cu o propunere.

Dna. Câju Mariana

Da, am discutat și cu managerul spitalului și cu domnul Popa și întreaga Comisie de sănătate.

Dl. Mihail Vestea

Mulțumesc. Comisia de buget este de acord? Mulțumesc. Bun, atunci dacă nu mai sunt discuții v-aș propune să trecem la vot.

Dl. Adrian Maxim

Din punct de vedere al legalității, ce a propus colegul nostru trebuie făcut în doi pași, deci aprobăm un buget care este acesta și dacă dorim să îl suplimentăm din fondul de rezervă trebuie o altă hotărâre, nu putem acum să modificăm. Deci suntem de acord dar trebuie făcut în doi pași lucrul acesta.

Dl. Mihail Veștea

Da, atunci v-aș propune, referitor la observația făcută de colegul nostru Adrian Maxim, v-aș propune să votăm, dacă suntem de acord cu propunerea făcută de domnul Mihai Popa. Cine este pentru? Procedură de vot vă rog, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Acum să trecem la votarea bugetului și ținem cont de această propunere de modificare aprobată. O să dau cuvântul doamnei director ca dânsa să vă spună ce capitol, ce sumă și ce votăm. Trecem la punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015. Doamna director.

Dna. Viorica Olteanu

Bună ziua, propunem spre aprobare proiectul de buget privind bugetul local al județului pe secțiuni, la secțiunea de funcționare și dezvoltare la venituri buget local suma de 246.921,61 mii lei, total cheltuieli buget local 246.921,61 mii lei. Cheltuielile sunt repartizate astfel pe capitole, articole și aliniate. Prezint capitolele pe titluri de cheltuieli capitolul 51 - 18.403,56 mii lei împărțit la cheltuieli de personal - 7787 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii - 9236,56 mii lei, cheltuieli de capital -1380 mii lei. Capitolul 54 suma totală 5797,40 mii lei, cheltuieli de personal - 1038 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii - 589,40, cheltuieli de capital 270. Capitolul 55 tranzacții privind datoria publică și împrumutul - 7925 mii lei. Capitolul 60 apărare, aici avem cheltuielile aferente Centrului Militar Zonal în sumă de 341,20 mii lei, cheltuieli materiale - 331,20, cheltuieli de capital - 10 mii lei. Capitolul 61 ordine publică și siguranță națională, sunt cheltuielile aferente Inspectoratului Județean ISU 618,50 mii lei împărțit pe cheltuieli materiale - 418,50 și cheltuieli de capital -200.000 lei. Capitalul 65 învățământ 30.741,17 mii lei împărțiri pe cheltuieli de personal 15.406, cheltuieli cu bunuri și servicii - 2.589,60, ajutoare sociale -12.653,57 și cheltuieli de capital - 92 mii lei. Capitolul 66 sănătate total 13.014,34, cheltuieli de personal - 732 mii lei, cheltuieli materiale cu bunuri și servicii - 868,61 mii lei, cheltuieli de capital -11.413,73. Capitalul 67 cultură, recreere și religie total capitol 20.009,83, cheltuieli de personal - 6785, cheltuieli materiale - 4309,83, cheltuieli de capital - 1272 mii lei. Capitolul 68 asigurări și asistență socială 91.173,60 mii lei din care cheltuieli de personal - 22.773 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii - 10857,30 mii lei. Cu asistența socială 57.191 mii lei și cheltuieli de capital - 392,30 mii lei. Capitolul 70 locuințe, servicii și dezvoltare publică 6.582,80 mii lei împărțit pe cheltuieli de personal - 328 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 354,80 mii lei, cheltuieli cu transferurile la alte instituții - 5450 mii lei și cheltuieli de capital - 450 mii lei. Capitolul 74 protecția mediului 390 mii lei, cheltuieli materiale cu bunuri și servicii -140 și cheltuieli de capital - 250 mii lei. Capitolul 83 agricultură și silvicultură 4708,701 mii lei împărțit pe cheltuieli de personal - 702,95 mii lei și cheltuieli materiale - 160,30 mii lei. Capitolul 84 transporturi cu un total de 47.215,51 mii lei împărțit pe cheltuieli materiale -10.411,96 mii lei, cheltuieli de capital - 22.183,55 mii lei și rambursări de credite - 14.620 mii lei. Acesta este bugetul local.

Dl. Mihail Vestea

Să trecem și să votăm. Deci v-aș propune ca pe capitole, pentru că noi trebuie să votăm bugetul pe capitole și după aceea în integralitate, votăm cu mâna sus la capitole. Deci la punctul 5 privind aprobarea bugetului local capitolul de venituri, v-a citit doamna director, cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul de cheltuieli. Cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. Luăm la capitolul de cheltuieli la capitolul 51 autorități publice, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 54 servicii publice generale. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 55 tranzacții privind datoria publică și împrumuturi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 60 apărare, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 61 ordine publică și siguranță națională, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 65 învățământ, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 66 sănătate, aici la sănătate va fi cu modificarea pe care am aprobat-o, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 67 cultură, recreere și religie, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? O abținere, notați vă rog, domnul Aranyosi. Capitolul 68 asigurări și asistență socială, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Doamna Luminița Olteanu s-a abținut. Capitolul 70 locuință, servicii și dezvoltare publică, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 74 protecția mediului, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 83 agricultură și silvicultură, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 84, ultimul, transporturi, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? în unanimitate s-a aprobat. Mulțumesc, să votăm proiectul de aprobare a bugetului local al județului Brașov pe 2015 în integralitatea lui, vă rog procedură de vot, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015 - secțiunea de funcționare. Am votat în partea cealaltă pe capitole, procedură de vot vă rog, cu 30 de voturi pentru a trecut. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015 - secțiunea de dezvoltare, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Acum trecem la aprobarea bugetelor, punctul 9 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Profesionale Speciale Codlea pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Șercaia pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Zi pentru Nevăzători „Rază de lumină” pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Acum votăm punctul 1 de pe diverse proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice de sub autoritatea Județului Brașov finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015.

Dna. Viorica Olteanu

Proiectul de buget pentru instituțiile publice de sub autoritatea Județului Brașov la total venituri 245.969,87 mii lei, la total cheltuieli 245.969,87 mii lei și cheltuielile sunt împărțite pe capitole și titluri astfel : capitolul 61 ordine publică total 2325 mii lei din care cheltuieli de personal 2076 mii lei și cheltuieli cu bunuri și servicii 249 mii lei. Capitolul 65 învățământ 13,44 mi lei împărțiri pe cheltuieli cu bunuri și servicii. Capitolul 66 sănătate 243.484,39 mii lei împărțit pe cheltuieli de personal - 124.520 mii lei, cheltuieli materiale cu bunuri și servicii -109.910,33 mii lei, cheltuieli cu proiecte de finanțare din fonduri externe nerambursabile - 229,29 mii lei, alte cheltuieli la titlul 59 - 2605,64 mii lei și cheltuieli de capital 6219,13 mii lei. Capitolul 67 cultură, recreere și religie 120,66 mii lei compus din cheltuieli materiale - 120,66 mii lei, capitolul 83 - 26,38 mi lei, la titlul cheltuieli materiale 26,38 mii lei.

Dl. Mihail Veștea

V-aș propune să votăm cu mâna sus pe capitole, deci total venituri cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate s-a aprobat. La cheltuieli cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 61 ordine publică, cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate s-a aprobat. Capitolul 65 învățământ, cine este pentru? împotrivă? Abțineri? O abținere, notați o abținere, domnul Aranyosi. Capitolul 66 sănătate, cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate s-a aprobat. Capitolul 67 cultură, recreere și religie, cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Domnul Aranyosi se abține. Capitolul 83 agricultură și silvicultură, cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate s-a aprobat. Mulțumesc și acum să trecem să votăm cu procedură de vot proiectele de hotărâre, punctul 21 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice de sub autoritatea Județului Brașov finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru a trecut. Punctul 22 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice de sub autoritatea Județului Brașov finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 - secțiunea de funcționare, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice de sub autoritatea Județului Brașov finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 - secțiunea de dezvoltare, procedură de vot, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 29 de voturi pentru a trecut. Punctul 25 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru pe anul 2015, procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 26 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Muzeului de Artă Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 27 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Muzeului Județean de Istorie Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 28 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Muzeului de Etnografie Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 29 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 29 de voturi punctul 29 s-a aprobat. Punctul 30 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi punctul 30 s-a aprobat. Vedeți ce înseamnă un consiliu județean unit care știe ce are de făcut? Punctul 31 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Reduta Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 32 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Camerei Agricole Județene Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 33 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Pază și Ordine Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 34 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Profesionale Speciale Codlea pe anul 2015, procedură de vot, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 35 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului Clinic de Copii Brașov pe anul 2015, votăm cu modificarea, cu amendamentul care a fost aprobat, vă rog procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 36 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului de Boli Infecțioase Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 37 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 38 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. LA. Sbârcea” Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 39 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 40 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 41 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov pe anul 2015, procedură de vot, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 42 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov pe anul 2015.

Dna. Viorica Olteanu

Aceste două instituții Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor și Biblioteca Județeană sunt prinse în cele două tipuri de buget și la bugetul local și la bugetul instituțiilor din subvenții și venituri proprii.

Dl. Mihail Vestea

Bun, deci la ce punct suntem? Punctul 42, procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 43 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015, procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 44 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 45 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2015, procedură de vot, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 46 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014, procedură de vot, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 47 proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local rezultat la 31.12.2014, din excedentul bugetului local, procedură de vot, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 48 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în anul 2015, procedură de vot, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Am trecut de partea de buget, tot ce înseamnă votarea bugetului. Eu încă odată aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor colegilor pentru efortul pe care l-ați făcut pentru a creiona un buget cât de cât mulțumitor. Sigur, nu e mult pentru toată lumea, doamna Luminița Olteanu are și dânsa dreptate dar merită lăudat efortul dumneavoastră și a celor din executivul consiliului județean care au lucrat la acest buget. Mai vreți să spuneți ceva doamna Luminița?

Dna. Luminița Olteanu

Da domnul președinte, având în vedere că totuși nu s-a găsit modalitatea de a avea bugetul necesar, eu cred că ar trebui ca noi consilierii județeni să ne hotărâm în măsura în care vom avea blocaj, să facem voluntariat în centre. Vă mulțumesc.

Dl. Mihail Vestea

9

Am înțeles, suntem de acord. Trecem mai departe la punctul 49 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.362/23.10.2014 privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Brașov în anul 2014-2015. Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog procedură de vot, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 50 proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș pentru anul 2015, procedură de vot, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 51 proiect de hotărâre inițiat de un grup de consilieri județeni privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2014-2015, procedură de vot, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 52 proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont pentru anul 2015. Discuții? Procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 53 proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru Clubul Sportiv “Țara Bârsei” pe anul 2015, domnul Adrian Gabor.

Dl. Adrian Gabor

Aici inițial a fost proiectul de hotărâre cu solicitarea de la Țara Bârsei, ca să știe și cetățenii și colegii, este vorba despre clubul de baschet, s-a solicitat 600.000 de lei, inițial am pus 400.000, până la urmă am căzut la o înțelegere la 500.000, au venit cu fundamentare, practic sunt banii pentru a funcționa acest club de baschet și este singurul club reprezentativ care este sub ordinea consiliului județean. Rugămintea mea este să se voteze cu cei 500.000 de lei care s-au propus și eventual pe perioada următoare vom vedea ce facem după ce vom avea o strategie pe direcția de sport și ghidul sportivului cu regulamentul. Am înțeles de la colegii de la Comisia de sport că l-au făcut și că probabil luna viitoare vom intra și cu regulamentul comisiei. Mulțumesc.

Dl. Mihail Vestea

9

Mulțumim, mai sunt discuții? Domnul Dragoș Crăciun.

D1. Dragoș Crăciun

Da, la acest club mai sunt încă două secții, secția de lupte și secția de atletism, clubul are în componență sportivi, șase, care sunt componenți ai lotului național, sunt campioni naționali, vice campioni naționali, deci este o activitate foarte bună la acest club și în scurt timp au reușit să puncteze foarte bine pe plan național.

D1. Vestea Mihail

*

Domnul Fliundra.

Dl. Fliundra Ionel

Domnul președinte, stimați colegi, Comisia nr.9 a fost împotriva acestei sume alocate acestui club sportiv, motivația fiind un buget de austeritate. Faptul că pentru alte servicii nu s-au găsit soluții, faptul că la majoritatea agențiilor din subordine consiliului județean s-au diminuat cheltuielile, nu găsesc corect să plătim 5 miliarde de lei vechi acestui club. Să se consemneze nu faptul că sunt împotriva sportului brașovean ci faptul că atunci când nu avem trebuie să gândim o soluție privind eventual o trecere într-o ligă inferioară unde cheltuielile sunt mult mai mici. Vreau să spun că Agenția pentru Dezvoltarea Turismului de la cotizația de 50.000 de lei a ajuns la 25.000 de lei iar probabil acest club ar putea să caute sponsori în mediul privat pentru a își putea desfășura activitatea. Sunt primării, sunt primari care bat treptele consiliului județean pentru un acoperiș la o casă de cultură, pentru 20-25.000 de lei, cred că este o sumă mare și ar trebui diminuată, iar dacă același buget vom avea și anul viitor să se găsească o soluție vis-a-vis de acest club, iar dacă echipa de baschet este mai mare consumatoare de bani să ne axăm mai mult pe sportul individual cum sunt luptele sau altele. Mulțumesc.

Dl. Mihail Vestea

Mulțumesc, Dragoș Crăciun.

Dl. Dragoș Crăciun

Este o discuție inutilă. Această discuție a avut loc în Comisia economică. A venit directorul clubului, a fundamentat aceste cheltuieli, sunt sponsori la acest club, să țineți cont și de faptul că la primărie și felicit Primăria Brașov pentru acest lucru, anul trecut Corona Brașov, care are la fel în componență secții, mă refer la handbal, mă refer la hochei, în liga națională, anul trecut au avut un buget de 2 milioane de euro. Deci acest club al consiliului județean care face o figură frumoasă pentru consiliul județean are un buget de aproape 100.000 de euro. Bine, înțeleg și că altul este bugetul primăriei față de bugetul consiliului județean, dar nu trebuie să neglijăm sportul.

Dl. Mihail Veștea

Am înțeles, haideți să nu intrăm într-o polemică. I-am dat cuvântul din nou domnului Dragoș Crăciun ca președinte al Comisiei de sport, pentru că până la urmă Comisia de sport a discutat cu Comisia de buget-finanțe

Dl. Fliundra Ionel

încă un singur lucru mai doresc, dacă se poate până la următoarea ședință sau în comisia noastră, aș dori o fundamentare sau raportul pe anii trecuți al acestui club, inclusiv salariile lor.

Dl. Mihail Vestea

9

Da o să vă dau eu răspunsul, domnul Sarafinceanu.

Dl. Sarafinceanu Gheorghe

Eu sunt de acord cu sportul pe județ mai ales că și în anii trecuți am acordat destui bani pentru sport dar trebuie să ne gândim că în trimestrul IV, îmi șoptește colega mea, cei de la Direcția Copilului nu au salarii. Noi va trebui să fim răspunzători și să găsim surse pentru salarii la acești oameni care îngrijesc niște copii abandonați, copii cu handicap, bătrâni și așa mai departe. Deci eu zic că trebuie să ne gândim forte bine și să găsim acele resurse pentru ei pentru că, vorba Luminiței, acolo facem voluntariat. Eu știu situația pentru că și la Rupea există o casă de copii, sunt cu salarii foarte mici, este foarte greu să ți personalul să lucreze acolo, însă eu zic că trebuie să găsim soluții. Nu sunt împotriva sportului dar mă gândesc că totuși aici trebuie să fim foarte atenți. Mulțumesc.

Dl. Mihail Vestea

Mulțumesc domnul Sarafinceanu. Domnul Adi Gabor din nou ca și președinte al Comisiei de buget.

D1. Adrian Gabor

Deci dacă vă uitați la bugetul de anul trecut, suma la sport este mult mai mică. Acesta este un buget pentru care au venit cu fundamentare și este efectiv de subzistență a echipei. Cei de la club, am discutat cu ei, au finanțare de la universitate, au și de la societăți private, este totuși echipă în divizia A care este în subordinea consiliului județean. Nu le-am dat bani să facă altceva, sunt efectiv salariile și întreținerea clubului.

Dl. Mihail Vestea

Mulțumesc, la nivelul executivului am avut o discuție referitor la tot ce înseamnă asociații sau instituții la care consiliul județean este membru sau parte și în prima ședință pe care o vom avea vom discuta aspecte legate de reprezentantul nostru în acea asociație. Am cerut deja raportul de activitate apropo de propunerea domnului consilier județean Fliundra, am cerut deja raportul la toate instituțiile sau organizațiile, organismele în care consiliul județean este membru, am cerut raport pe anul trecut și propuneri pe anul acesta, 100% în ședința următoare o să vă dăm date despre fiecare și o să discutăm referitor la reprezentantul consiliului județean în aceste organisme. Eu v-aș supune la vot propunerea Comisiei de buget cu 500.000, propunere pe care înțeleg că cele două comisii de buget și de sport le-au aprobat. Cine este pentru? Procedură de vot, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Fliundra o să vă dăm și dumneavoastră ce ați solicitat referitor la raportul de activitate. Noi am cerut mai mult decât atâta, am cerut și niște obiective pentru fiecare. Și apropo de doamna Luminița și domnul Sarafinceanu, o să avem discuții și acolo pentru că nu numai la asistență socială ci și la sănătate sunt probleme de salarii. Vă mulțumesc, trecem la punctul 54 proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov. Discuții? Procedură de vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 55 și 56 sunt puncte importante. Dacă sunt discuții, dacă nu, punctul 55 proiect de hotărâre privind inițierea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea art.2 alin.4 din OUG nr.41/2007, aprobată prin Legea nr.197/2009, în sensul prelungirii termenului de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiții “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”. Procedură de vot, cu 22 de voturi s-a aprobat. Punctul 56 proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere în vederea continuării investiției „Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav”, procedură de vot secret, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 57 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art.2 și Art.3 din Hotărârea nr.255/2014 a Consiliului

Județean Brașov privind aprobarea structurii de garantare a creditului precum și desemnarea reprezentanților Județului Brașov și a persoanelor care vor semna Contractul de finanțare rambursabilă ce se va încheia cu CEC Bank SA. Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții procedură de vot secret, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 58 proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr.6400-6555/33/2014 privind achiziționarea terenului aferent (construit și neconstruit) imobilului, domeniu privat al Județului Brașov, Complex Agrement Tâmpa. Doamna secretar spuneți-ne două vorbe.

Dna. Mana Dumbrăveanu

Este vorba de situația reglementării patrimoniului public și privat în ce privește Agrement Tâmpa. Acolo din câte știm este cumpărat imobilul însemnând imobilul plus terenul de tenis. Este proprietatea Județului Brașov și în administrarea Consilprest, nu avem terenul și din cauza asta nu putem finaliza situația juridică și nici exploatarea în condițiile legii a acestui bun din domeniul privat, în sensul că aparține județului Brașov imobilul, clădirea, aparține domeniului privat al Municipiului Brașov terenul. Ca să putem face pasul următor în definitivarea situației juridice la nivelul celor două instituții, din câte știu, de aproximativ un an se poartă discuții vis-a-vis de posibilitățile de achiziționare a terenului și dacă nu greșesc s-a deschis și o discuție privind o asociere între cele două unități administrativ-teritoriale. La ora actuală pentru că am parcurs pașii în care s-a făcut evaluarea terenului, s-a propus însușirea acestui raport de evaluare în vederea achiziționării, dacă cele două instituții vor rămâne în această marjă de rezolvare a problemelor. Dacă la nivelul conducerii se vor întâlni și vor dori să finalizeze o asociere între cele două unități administrativ-teritoriale, această însușire a raportului de evaluare va rămâne la baza însușirii unui acord în participațiune de exploatare în comun a acestui bun din domeniul privat. Mai fac o precizare, am trecut în ultima variantă a proiectului de hotărâre însușirea raportului în lei pentru că în 273/2006 privind finanțele publice locale tot bugetul se desfășoară în lei, monedă națională. Din experiența pe care am avut-o în negocierile și însușirile anterioare raportului de evaluare la lei exprimați în euro există foarte multe probleme vis-a-vis de momentul în care se face evaluarea, momentul în care se face negocierea și momentul plății și atunci ca să nu mai avem aceste divergențe propunerea executivului este adoptarea, dacă se va aproba, a prețului exprimat în lei.

Dl. Wittstock Eberhard Wolfgang

Comisia nr. 2, comisia de urbanism, lucrări publice, a analizat și ea această propunere de hotărâre și a făcut și ea un amendament, problema aceasta cu exprimarea prețului în lei este problematică pentru că evaluatorii de obicei au termen de comparație în euro. Deci ei stabilesc un preț comparând situații similare exprimate în euro. Noi am făcut un amendament unde am propus ca prețul să fie exprimat în euro dar plata să se facă în lei la cursul BNR din data plății. Deci acesta ar fi amendamentul Comisie de urbanism. Mulțumesc.

Dl. Mihail Veștea

Mulțumesc mult domnul Wittstock, numai două vorbe vreau să spun scurt. A fost începută o procedură prin care consiliul județean își propunea să cumpere terenul de la Primăria Brașov, Primăria Brașov și-a făcut evaluarea terenului și ne-a dat răspuns că este de acord cu prețul rezultat în urma evaluării. Acum noi avem varianta să ne gândim dacă cumpărăm acest teren sau să căutăm altă soluție. Domnul Adi Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Deci suntem de acord să ne însușim acest raport dacă și partenerul nostru și-1 însușește. întrebarea mea era dacă acești bani sunt în buget? în cazul în care ni-1 însușim trecem la pasul următor și nu am prins bani în buget. Ni-1 însușim și rămânem cu el însușit.

Dl. Mihail Veștea

Doamna secretar îmi spune că raportul a fost făcut în vederea vânzării. Domnul Claudiu Comea.

Dl. Claudiu Cornea

Domnule președinte și stimați colegi, modul de asociere, de vânzare-cumpărare, eu știu, soluția pe care o veți găsi va fi dezbătută și supusă aprobării plenului la momentul potrivit. Acum noi nu trebuie să facem altceva decât să ne însușim raportul acesta de evaluare. Părerea mea este că aceste discuții sunt inutile la momentul acesta.

Dl. Mihail Veștea

Mulțumesc mult, eu v-aș propune să ne însușim raportul dar totodată, părerea mea este să comandăm și noi o expertiză pe bunul pe care îl avem noi pentru ca să știm exact ce pași vom face în viitor, dacă este vorba de o asociere să știm cu ce intrăm. Propunerea ar fi să ne însușim acest raport dar totodată să comandăm și un studiu. Primul lucru haideți să discutăm de însușirea raportului, să votăm proiectul de pe ordinea de zi. Avem aici un amendament făcut de Comisia de urbanism în sensul în care prețul va fi prețul în lei.

Dl. Wittstock Eberhard Wolfgang

Prețul în euro în principiu dar se face plata în lei la cursul BNR din ziua plății.

Dl. Mihail Veștea

Moneda oficială a României este leul. Atunci propun ca să votăm proiectul de hotărâre așa cum este redactat, procedură de vot, cu 19 voturi, este o problemă patrimonială, vom discuta. Ce vă rog eu mult de tot, ca principiu, sunteți de acord să comandăm o expertiză și pe bunul nostru? Ca să știm exact despre ce este vorba. Bine, vă mulțumesc mult, hai să trecem mai departe, punctul 59 proiect de hotărâre privind demararea procedurii de declarare de utilitate publică a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov (fost Spital de Pediatrie Brașov) - obiectiv de investiții de interes județean, în baza Legii nr.33/1994. Aici este vorba de două parcele proprietate a unor cetățeni și o parcelă proprietatea unei societăți comerciale care nu mai există, dar noi pentru ca să clarificăm problema patrimonială și să putem să accesăm fonduri, trebuie să începem procedurile de expropriere ca să avem certitudinea pe proprietate. Sunt discuții? Procedură de vot, vedeți că ne trebuie două treimi, este vorba de patrimoniu, ca să putem merge mai departe cu Spitalul de Copii, aici trebuie să votăm, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 60 proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA București și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes național. Este vorba iar de o problemă de patrimoniu, ca să treacă trebuie două treimi, este vorba de drumul de la Săcele care merge spre Prahova pe Valea Doftanei. Sunt discuții? Procedură de vot, cu 23 de voturi, stați un pic că nu au votat, procedură de vot vă rog frumos că sunt numai 23 și în sală suntem mult mai mulți. Suntem 31, procedură de vot vă rog, cu 26 de voturi s-a aprobat. Am insistat să votăm pentru că dacă cei de la drumuri naționale doresc să facă acest tronson. Eu cred că e bine ca noi să fim de acord. Punctul 61 proiect de hotărâre privind încadrarea unui sector de drum de interes local în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, situate pe teritoriul administrativ al comunei Măieruș, județul Brașov, precum și modificarea lungimii și traseului unui drum de interes județean situat în județul Brașov. Tot două treimi, aici este necesar aprobarea acestui lucru pentru că drumul de la Măieruș spre Apața-Augustin e propus pentru reabilitare pe fonduri europene și trebuie să rezolvăm problema proprietății pentru că fonduri europene nu putem să obținem decât cu dovada proprietății. Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții să trecem la vot, încă odată vă rog cu două treimi ca să obținem fonduri europene, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 62 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov și Județul Covasna în vederea realizării proiectului „Modernizare drum interjudețean Brașov - Covasna, care face legătura între DN12 și DN13”.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Trebuie să desemnăm un vicepreședinte să semneze.

Dl. Mihail Vestea

Trebuie să fie un vicepreședinte? Faceți propuneri vă rog frumos. Domnul Claudiu Comea.

Dl. Claudiu Cornea

Dumneavoastră domnul Veștea.

DL Mihail Vestea

Mulțumesc, mai sunt alte propuneri? Atunci supun la vot proiectul cu nominalizarea persoanei, procedură de vot secret, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Tot punctul 62 fără procedură de vot secret ca să ne asociem, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 63 proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cu suma de 111.663 lei (echivalent 25.320 euro) pentru realizarea proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată în Județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”. Aici este vorba de realizarea unui studiu de fezabilitate pentru probleme de apă-canal pentru perioada 2014-2020. Procedură de vot, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 64 proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care reprezintă Județul Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu, precum și a persoanei înlocuitoare. Este o reprezentare neretribuită, am înțeles. Așa este și avem propunere două persoane Săcuiu Nicolae și Ștefaniuc înlocuitor din aparatul tehnic. Mai sunt alte propuneri pentru persoane? Atunci procedură de vot secret pentru cele două persoane, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Să votăm punctul 64 în integralitate, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 65 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Brașov în AGA SC Apa Canal Sibiu. Tot neretribuit, doamna Crăciun. Deci propunerea noastră este Crăciun Claudia în AGA. Organismul de conducere ce propunere aveți? Domnul Săcuiu aveți vreo propunere?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Sunt două aspecte Asociația de Dezvoltare Intercomunitară care este nonlucrativă care are un contract de delegare cu SC Apă Sibiu care are calitatea de operator regional al ADI. între cele două organizații există un contract de delegare care le leagă. în ADI sunt toate unitățile administrativ-teritoriale membre, SC Apă Canal Sibiu este operatorul regional care gestionează serviciul public alimentare cu apă și tot ce înseamnă pe zona Sibiu plus zona noastră Făgăraș plus 10 comune limitrofe Făgărașului.

Dl. Mihail Vestea

Propunerea noastră este Crăciun Claudia și la articolul 1 și la articolul 2. Tot neretribuită este. Mai sunt alte propuneri? Ziceți doamna secretar.

Dna. Maria Dumbrăveanu

înțeleg că este doamna Crăciun înlocuitor pentru domnul Săcuiu în ADI?

Dl. Mihail Vestea

Sunt alte propuneri? Vă rog.

Dl. Neag Adrian Sabin

Domnule președinte v-aș ruga puțin să revenim și la celălalt proiect de hotărâre să clarificăm. Din materialul prezentat pe ecran am avut cele două propuneri pentru reprezentant în AGA a ADI pe domnul Săcuiu și doamna Crăciun am înțeles, supleantă, înlocuitoare.

Dl. Mihail Vestea

Avem două probleme odată este o adunare de dezvoltare intercomunitară, ce am votat prima dată. Acolo este partea de programe, de strategii și pe urmă este AGA, acum votăm AGA, la Compania de Apă care implementează programe.

Dl. Neag Adrian Sabin

Am înțeles dar lămuriți-ne ce am votat pentru că pe ecran este una și s-a spus alta. Deci la ADI l-am votat pe domnul Săcuiu

D1. Mihail Veștea

Și înlocuitor Ștefaniuc.

Dl. Neag Adrian Sabin

Așa. Era ceva schimbat față de ce era pe ecran.

Dl. Mihail Vestea

Am repetat eu de două ori pentru că se ocupă de partea, la nivelul ADI nu face urmărire ci face programe și pentru că doamna Crăciun este partea juridică urmărește în AGA ce se întâmplă.

Dl. Neag Adrian Sabin

Deci față de ceea ce este pe ecran în momentul de față, pagina a doua este înlocuire, dacă dați puțin mai jos. Deci în loc de Ștefaniuc votăm? Votăm Crăciun Claudia. Am înțeles. Mulțumesc mult.

Dl. Mihail Vestea

Procedură de vot vă rog frumos, vot secret, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Și procedură de vot pentru proiectul de hotărâre, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 66 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei. Propunerea executivului este la articolul 1 domnul Pascu Mihai și la articolul 2 doamna Prahoveanu. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, procedură de vot secret pentru cele două persoane, cu 22 de voturi pentru, cele două persoane au fost aprobate. Acum votăm proiectul pe ansamblul lui, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Și aici am făcut schimbare că eram eu dar era problema mai bine să fie cineva din executiv. Tot neretribuit. Punctul 67 proiect de hotărâre privind desemnarea unui delegat din partea Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Comisia de sănătate are propuneri?

Dna. Căju Mariana

Da, Comisia de sănătate o propune pe doamna Luminița Olteanu.

Dl. Mihail Veștea

Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt procedură de vot secret, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Votăm proiectul în ansamblul lui, procedură de vot, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 68 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație pentru instituțiile de învățământ special. Acolo a fost o discuție, colegul meu Claudiu Coman s-a ocupat, a discutat cu toată lumea înțeleg și a făcut niște propuneri.

Dl. Mareș Ioan

Domnul președinte noi am primit un material în care la Făgăraș era trecut domnul Mareș. Aici văd că apare doamna Olteanu Luminița.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este ultima variantă pe care am primit-o de la comisie.

Dna. Luminița Olteanu

Eu simt de acord, domnul vicepreședinte, să meargă.

Dl. Mihail Veștea

Dacă sunt propuneri de modificare vă rog să le facem, nu este nici o problemă. Dna. Luminița Olteanu

Să fie domnul Mareș având în vedere că e de acolo și are tangență mult mai multă cu zona decât eu.

Dl. Mihail Veștea

Bun, deci față de ceea ce e afișat propunerea este ca să fie domnul Mareș la Făgăraș în locul doamnei Luminița Olteanu. Votăm în bloc toate persoanele? Procedură de vot secret pentru toate persoanele cu modificarea Mareș în loc de Luminița, cu 18 voturi pentru s-a aprobat. Vă rog să votăm tot proiectul de hotărâre, procedură de vot, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 69 proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membrii și membrii supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de către Consiliul Județean Brașov. Sunt și alte propuneri? Comisia de sănătate.

Dna. Câju Mariana

In anul 2010 consiliul județean a preluat managementul a 6 spitale. Așa cum am mai discutat de componența acestor consilii de administrație, conform legii în domeniul sănătății, consiliul județean desemnează două persoane în cadrul acestor consilii de administrație ca membri și membri supleanți dintre care unul trebuie să fie economist. Tot în anul 2010 în momentul preluării managementului spitalelor consiliul județean a creat și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală care are mai multe compartimente dintre care unul care se ocupă de acest management al asistenței medicale. în cadrul acestui compartiment sunt încadrate un număr de 8 persoane printre care trei economiști. Datorită faptului că aceste persoane, în opinia noastră, sunt insuficiente pentru a asigura managementul, administrarea acestor spitale și pentru a evita supra aglomerarea acestora și eficientizarea activității, propunem plenului consiliului județean, Comisia de sănătate, completarea cu 19 persoane din aparatul propriu al consiliului județean, specialiști economiști și persoane cu studii masterale în domeniul managementului administrației publice. De asemenea, comisia de sănătate propune prin actul de numire al acestor persoane și obligația de consultare și informare a consiliului județean lunar, prin Comisia nr.7 și ori de câte ori se iau decizii în aceste consilii de administrație. De asemenea am depus la secretarul județului o notă pentru că la persoanele propuse s-a strecurat o eroare de scriere și această notă, o să o rog pe doamna Maria Dumbrăveanu, secretarul județului, să o citească. Acestea sunt propunerile Comisiei de sănătate cu modificarea din nota pe care o va citi doamna Dumbrăveanu. Mulțumesc. Oricum vă pot spune eu care este modificarea, s-a strecurat o greșeală de scriere, la Spitalul de Psihiatrie și Neurologie în locul doamnei Mitarcă doamna Săpunaru Alina iar la Spitalul de Copii doamna Mitarcă Maria. E o greșeală de scriere. Mulțumesc.

Dl. Mihail Vestea

Bun, s-a clarificat?

Dna. Mariana Câju

Da, îmi spune colega încă un amendament, colega spune că este o colegă care apare ca membru supleant și care și-a depus demisia ieri, Ștefan Denisa, propunem altă persoană economist din cadrul Direcției Economice. Ne ajutați doamna Viorica Olteanu?

Dna. Viorica Olteanu

Mircioiu Cristina.

Dna. Câju Mariana

Este Mircioiu Cristina.

Dna. Viorica Olteanu

Șchiopu Marilena.

Dl. Mihail Vestea

9

Bun, mai sunt și alte propuneri? Mai sunt și alte probleme? Dacă nu mai sunt, procedură de vot secret, pentru persoane în bloc, cu 17 voturi pentru s-a aprobat. Mai facem odată procedura de vot. Tocmai discutam cu colegul Adi Gabor că în regulament cei care părăsesc sala trebuie să ceară permisiunea să plece. Câți suntem în sală? Cu 17 voturi pentru s-a aprobat. Vot în ansamblu pe proiectul de hotărâre, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 70 proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiilor de examen pentru ocuparea funcțiilor de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală, și de Șef Secție Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Procedură de vot secret, colegul Aurelian Danu unde a dispărut? Cu 17 voturi pentru a trecut. Votăm proiectul în ansamblul lui. Domnul Aurelian Danu în regulamentul pe care l-ați propus, zice acolo consilierii pot părăsi sala de ședință doar cu aprobare.

Dl. Claudiu Cornea

Cine propune, nu respectă.

Dl. Mihail Vestea

Vă rog frumos, știu că ședința a fost lungă, mai reluăm odată procedura de vot pentru proiectul de la punctul 70, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 71 proiect de hotărâre privind continuarea serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează. Discuții? Dacă nu procedură de vot, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 72 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice în vederea apărării intereselor Județului Brașov în dosarul penal nr.4429/1/2014. Discuții? Procedură de vot, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 73 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezentare, și mandatarea în acest sens a reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor SC METROM Industrial Parc SA Brașov, procedură de vot, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 74 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov. Vot secret, propunerea a fost pentru Aurelian Danu. Cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Votăm proiectul în ansamblul lui, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 75 proiect de hotărâre privind însușirea Planului Strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul Județean de Poliție Brașov și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2015. Discuții? Dacă nu sunt discuții procedură de vot vă rog frumos, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 76 informare -Raport asupra eficienței activității Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov pe anul 2014. Aici nu e nevoie de vot. Punctul 77 proiect de hotărâre privind aderarea Județului Brașov la Asociația Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru -ARMADA. Discuții? Este vorba de o asociere care deja funcționează între Zona Metropolitană, Camera de Comerț și Universitatea Transilvania. Am propus să intre și consiliul județean în această asociere, am vorbit și cu Consiliul Județean Covasna să intre și ei pentru că pentru următoarea perioadă pe programe vor fi bani de cercetare și ca să putem să îi ajutăm. Cine este pentru? Cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Votăm proiectul în ansamblul lui, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Trecem la diverse, punctul 2 că punctul 1 l-am votat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind numirea doamnei Fulga Ligia - Domninca în funcția de manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov. Vot secret, cu 17 voturi pentru s-a aprobat și votul pe hotărâre în ansamblul ei, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind însuțirea Raportului de evaluare, întocmit Ia data de 30.10.2014 de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - Ioan Palici având ca obiect „Evaluare chirie teren cu suprafața totală de 7,945 mp + construcții situate în municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2, identificate prin CF114694- Brașov, nr. cad.114964 și CF131336” - Baza Sportivă Olimpia, domeniu public al județului Brașov, la prețul în lei. Discuții? Procedură de vot, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Acesta a fost votul, discutăm după aceea, dacă .este vorba de patrimoniu nu trece. Punctul 4 referat întocmit de Direcția Economică privind punerea în aplicare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la SC Consilprest SRL Brașov, privind încetarea aplicabilității actelor administrative prin care s-au acordat unele gratuități. Deci aici este un proiect de hotărâre rezultat din discuțiile care au avut loc în cadrul AGA. Procedură de vot, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Acum avem câteva proiecte de hotărâre referitor la contribuția noastră cu 5 sau 10% în funcție de lege la cofinanțarea dotării cu aparatură a spitalelor noastre în cazul în care Ministerul Sănătății alocă bani pentru aparatură, legea spune că noi trebuie să venim cu 10% și trebuie să venim cu o hotărâre ca să le confirmăm celor de la spitale să poată să se ducă să ceară bani. Deci punctul 5 referat privind aprobarea participării Consiliului Județean Brașov la cofinanțarea dotării cu aparatură medicală și lucrări de reparații capitale la Spitalul Clinic de Copii Brașov, procedură de vot, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 referat privind aprobarea participării Consiliului Județean Brașov la cofinanțarea dotării cu aparatură medicală și pentru reabilitarea infrastructurii Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, procedură de vot, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 referat privind aprobarea participării Consiliului Județean Brașov la cofinanțarea dotării cu aparatură medicală la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 că este legat de același lucru, referat privind aprobarea participării Consiliului Județean Brașov la cofinanțarea dotării cu aparatură medicală și lucrări de reparații capitale la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 referat privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov. Doamna Luana Minea.

Dna. Luana Minea

Propunere, Comisia de sănătate o propune pe doamna consilier Mariana Câju ca reprezentant în consiliul de administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov.

Dl. Vestea Mihail

9

Sunt alte propuneri? Dacă nu, vot secret, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Votăm proiectul în ansamblul lui, procedură de vot, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 aprobarea creșterii cotizației către Asociația Clasterului Regional Electrotehnic ASCRET după modificarea Statutului asociației. Este vorba de un claster, așa cum vă spuneam, pe partea de cercetare vor fi bani și este singurul claster pe care îl are județul Brașov, procedură de vot, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Ceea ce am propus este să creăm un serviciu de achiziții publice distinct, să creăm un compartiment de CFPP distinct pentru că aceste două zone de achiziții și de CFPP sunt foarte importante. Sunt exact același număr de posturi exact același număr de posturi de conducere, nu se modifică decât o reorganizare a compartimentelor și cele mai importante sunt referitoare la partea aceasta de achiziții. Serviciul de achiziții publice să nu facă și urmărire și CFPP-ul să fie distinct. Sunt discuții? Dacă nu, supun la vot, procedură de vot, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Și ultimul punct de pe ordinea de zi dar cel mai important, proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Pascu Mihai Lucian, ca urmare a demisiei. îl rog să vină aici să ne spună două vorbe. Mulțumim mult de tot.

Dl. Mihai Pascu

Exact cum zice domnul Comea nu am decât să mulțumesc tuturor colegilor pentru modul în care am colaborat. Așa cum am stabilit cu cei doi vicepreședinți care asigură conducerea Consiliului Județean Brașov, consider că experiența mea de 21 de ani în administrația publică locală poate fi pusă mult mai bine în operă și a susține proiectele celor doi vicepreședinți din calitate de funcționar public, din calitate de director. Vă mulțumesc mult.

Dl. Mihail Vestea

»

Și noi îi mulțumim domnului Pascu și sperăm să îi mulțumi și la sfârșitul mandatului pentru activitatea pe care o avea și în funcția de funcționar public. Rugămintea mea este să apelăm la experiența dânsului, să înțelegem că suntem totuși o echipă cum de fapt am dovedit-o și astăzi. Supun la vot pentru a lua act de demisie, cu 21 de voturi pentru am luat act de demisie. Mai sunt alte probelem?

Dl. Fliundra Ionel

Domnul vicepreședinte în calitate de președinte al APDT Brașov, ținând cont că există anumite problemuțe, solicit un audit intern la APDT Brașov.

Dl. Mihail Vestea

Mă scuzați domnul consilier, încă odată votul pentru a lua act de demisia domnului Pascu, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul consilier Fliundra.

Dl. Fliundra Ionel

în urma consiliului director de la Agenția pentru Dezvoltarea Turismului am constatat că ar fi necesar un audit intern iar dacă tot facem audit intern aici solicit și pentru Clubul Țara Bârsei un audit intern. Aș dori dacă se poate președintele clubului, în afara raportului pe care ar trebui să ni-1 prezinte, aș vrea un pic organigrama clubului, aș vrea să știm câți sportivi activează în cadrul clubului, dacă există pepinieră proprie, câți sportivi cu alte origini sunt angajați aici. Și aș mai avea o propunere, dacă tot astăzi s-a votat bugetul, poate să ne uităm un pic la holurile consiliului județean pentru o renovare, restaurare cât de mică cu cheltuială cât mai puțină, pentru că intră fel de fel de delegații aici și arată deplorabil.

Dl. Mihail Vestea

9

Mulțumim, așa cum v-am spus, vom face o analiză pe fiecare asociație să vedem exact despre ce este vorba. Nu trebuie să privim cu patimă nici o activitate. Trebuie să avem în vedere să continuăm ceea ce putem să continuăm pentru că nu are rost să distrugem. Vă mulțumesc mult, declar ședința închisă, vă mulțumesc încă odată pentru amabilitatea dumneavoastră de a participa la atâtea ședințe.

p. Președinte,                                         Secretar,

Vicepreședinte                             Dumbrăveanu Maria

Coman Claudiu