Proces verbal din 09.02.2015

Proces verbal din 09 februarie 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.14

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 9 februarie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 9 februarie 2015;

Având în vedere dispozițiile art.42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

ședinței extraordinare a Consiliului


Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal al Județean Brașov din data de 9 februarie 2015

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 09 februarie 2015

Domnul vicepreședinte Veștea Mihail constată că lipsește domnul consilier județean Popa Mihai, domnul consilier județean Cristei Nicolae, domnul consilier județean Comea Claudiu și domnul consilier județean Sarafinceanu Gheorghe. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Claudiu Coman

Bună ziua, bine ati venit la ședința extraordinară convocată la dorința dumneavoastră a consilierilor, conform legii, prin semnătura a cel puțin o treime dintre consilieri. în momentul de față sunt prezenți în sală 27 de consilieri, înțelegem că vine și doamna Olteanu Luminița, deci 28 în momentul în care vom adopta hotărâri. Vă rog să fiți de acord să propunem un președinte de ședință, eu l-aș propune pe domnul Mihail Veștea. Vă propun să votăm prin ridicare de mână. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Deci în unanimitate domnul Mihail Veștea este președinte de ședință.

Dl. Mihail Vestea

9

Mulțumesc mult de tot, bună dimineața, eu sunt președinte de ședință tocmai pentru ca să pot să îl propun pe Claudiu Coman președinte. Vă mulțumesc și eu pentru modul cum știți să fiți prezenți atunci când sunt probleme importante. Vreau să dau citire dispoziției de convocare a ședinței Consiliului Județean Brașov, articol unic : se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de

>                         9                     5              9

09.02.2015 ora 09:00 sala 120 cu următoare ordine de zi, desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov în vederea îndeplinirii atribuțiilor ordonatorului principal de credite referitoare la semnarea documentelor de plată a drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Deci asta ar fi. în primul rând v-aș ruga dacă sunteți de acord să avem această ordine de zi. Cine este de acord cu ordinea de zi? Un singur punct pe ordinea de zi. Cine este pentru? Bun, v-am dat citire și dispoziției și proiectului de hotărâre, vreau să vă rog să facem propuneri pentru cel care să îndeplinească atribuțiile de ordonator principal de credite și dacă îmi permiteți aș face eu o propunere, îl propun pe domnul vicepreședinte Claudiu Coman. Asta este o propunere. Mai este o altă propunere? Dacă nu mai este altă propunere v-aș ruga să trecem la vot și atunci domnul Vasile Ungureanu vă rog să vă preluați atribuțiile de comisie de validare și de numărare a voturilor.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte de ședință dacă îmi permiteți, atâta timp cât noi putem vota secret cu aceste aparate, nu mai are rost să mergem să mai facem acel sistem de vot cu bilete. Este absolut la fel de legal, ori că facem cu acest sistem de vot secret ori că facem cu bilete, este tot aia.

Dl. Mihail Vestea

Domnul Ungureanu are dreptate dar pentru faptul că am stabilit până acum o procedură eu propun ca să respectăm procedura pe care am folosit-o până acum, ca să nu fie nici o discuție și dacă trecem repede la vot și terminăm. Domnul Adi Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Având în vedere că sunt probleme atât de arzătoare la județ, nu numai salariile, de ce votăm numai pentru un singur punct nominal? Eu aș propune ca cel care va primii atribuțiunile până la noi ordine să îndeplinească aceste atribuțiuni. De ce nu se poate?

Dl. Vasile Ungureanu

Din considerente de ordin legal domnul Maxim.

Dl. Mihail Vestea

Deci după ce trecem la vot o să vă mai prezinte domnul Claudiu Coman și alte aspecte referitoare la activitatea noastră pe această săptămână. Vă rog domnul Ungureanu să începem procedura de vot. Avem buletinele de vot pregătite, există un singur nume trecut acolo, cei care sunt pentru domnul vicepreședinte Claudiu Coman să încercuiască, cei care sunt împotrivă trebuie să taie. Trecem la vot, domnul Ambrus Carol, domnul Aranyosi Ștefan, domnul Braga Horațiu Florentin, doamna Câju Mariana, domnul Coman Claudiu, domnul Comea Claudiu este mai puțin prezent, domnul Crăciun Dragoș, domnul Cristei Nicolae, domnul Danu Aurelian, domnul Drotlef Dietter, domnul Enache Paul, domnul Fliundra Ionel, domnul Gabor Adrian, domnul Kovacs Attila, domnul Lupu Ovidiu, domnul Manea Ion, domnul Maxim Adrian, doamna Minea Luana, domnul Neag Adrian, domnul Niță Emil, domnul Noaghea Nelu, domnul Oltean Vasile, domnul Pascu Mihai, domnul Pop Mircea, domnul Ungureanu Vasile, domnul Veștea Mihail, domnul Wittstock Wolfgang și domnul Zavarache Constantin. Vă rog comisia, domnul Ungureanu cine face parte din comisie? Domnul Emil Niță, domnul Horațiu Braga, cine mai e? Este Claudiu Comea, dar nu este și mai cine? Domnul Emil Niță mergeți cu domnul Ungureanu, pauză 5 minute până când comisia își face treaba. Vă mulțumesc.

Dl. Mihail Vestea

Domnul Paul Enache vă rog luați loc, domnul Ungureanu, vă rog.

Dl. Vasile Ungureanu

Da domnule președinte de ședință, comisia întrunită în data de 09.02.2015 a văzut rezultatul votului și a stabilit următoarele : dintr-un număr de 34 de consilieri care sunt membri ai consiliului județean au fost prezenți 27 și un număr de 27 de buletine sunt valide și toți 27 au votat în favoarea domnului Coman Claudiu. Mulțumesc.

Dl. Mihail Veștea

Deci să înțelegem că cu 27 de voturi pentru îl felicităm pe domnul Coman Claudiu. Vreau să îmi permiteți să îi dau cuvântul ca să vă mai informeze despre ce urmează. înainte de a da cuvântul vreau să supun la vot hotărârea în integralitatea ei. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? în unanimitate hotărârea a fost aprobată. Mulțumesc, domnul Claudiu Coman.

D1. Claudiu Coman

Mulțumesc, a fost o propunere la un moment dat din partea domnului Adrian Maxim, dacă tot sunt împuternicit pentru a semna salariile, de ce nu sunt împuternicit până la o dată ulterioară. Din cel puțin două motive, pentru că este o situație excepțională legată de salarii, este o situație cu care nu ne-am mai confruntat până acum la această dimensiune. A mai fost o lună în care au întârziat salariile dar ele au fost plătite. Deci pentru a evita o stare de blocaj, o stare sau o situație în care nu respectam reglementările Codului muncii, pentru a evita o tensiune socială și pentru a veni cu solidaritate în întâmpinarea solicitării angajaților, nu de a fi favorizați ci de a se respecta legea și de a își primii salariile la timp sau cât mai aproape de data la care trebuiau să le primească. Ne-am întâlnit domnul vicepreședinte Veștea cu mine, cu dumneavoastră, cu consilierii județeni și am convenit împreună ca la inițiativa la cel puțin o treime dintre dumneavoastră, să convocăm această ședință extraordinară în care să avem doar acest punct pe ordinea de zi pentru a nu exista nici o interpretare că dorim altceva. Am dorit doar să rezolvăm o problemă ieșită din comun, o problemă care aducea atingere unei chestiuni fundamentale reglementată de Codul muncii. De ce nu și alte lucruri și alte chestiuni? Pentru că procedura spune că doar după ce înalta Curte de Casație și Justiție o să trimită decizia definitivă către prefectură, iar prefectura convoacă ședința de îndată la nivelul consiliului județean, doar în momentul respectiv putem să votăm pe unul dintre cei doi vicepreședinți, să-1 mandatăm cu atribuțiile președintelui în așa fel încât să se preia toate aceste atribuții legate de buna desfășurare a activității la nivelul consiliului județean. Pe de altă parte activitatea la nivelul consiliului județean se desfășoară prin semnăturile celor doi vicepreședinți. Sunt doar două chestiuni pe care vicepreședinții nu le pot semna. Este vorba de ordonanțări și de dispoziții, sau de, mai este și a treia, autorizații care trebuie semnate neapărat de ordonatorul principal de credite. în rest să nu credeți că nu se întâmplă nimic la consiliul județean, activitatea se desfășoară în mod normal. Desigur pentru a elimina orice întârziere așteptăm ca în următoarea ședință să se poată împuternicii așa cum am convenit, subsemnatul, pentru a prelua atribuțiile președintelui pe durata măsurii de arest la domiciliu, dacă această măsură va rămâne definitivă. Așa se va vota și așa va suna hotărârea pe care o vom emite odată ce prefectul va da ordinul de convocare a ședinței de îndată. Acum facem apel la dumneavoastră să fiți solidari cu executivul, să fiți solidari și să fim solidari cu faptul că avem foarte multe probleme de rezolvat și să înțelegem că vom avea această săptămână foarte dificilă și de asemenea și săptămâna viitoare pentru că am convenit si nu avem nici o soluție, pe data de 13 luna aceasta, este termenul maxim la care noi putem să adoptăm bugetul consiliului județean. Pentru a evita orice posibilă întârziere avem rugămintea la dumneavoastră ca la inițiativa dumneavoastră noi să convocăm în data de vineri 13 o ședință extraordinară a consiliului județean în care se va vota și bugetul județului și celelalte puncte care au fost deja discutate și înscrise pe proiectul de ordine de zi. Dacă între timp, așa cum credem că se va întâmpla, mâine fiind recursul, poimâine vom primii hotărârea de la prefectură, miercuri vom avea rugămintea, din nou, să fiți prezenți la ședința de îndată în așa fel încât să avem posibilitatea de a convoca și pe această cale ședința de consiliu județean din data de 13. Dacă nu se va întâmpla acest lucru și va fi o amânare, atunci în ședința din data de 13 vom avea trei activități: la ora 09:00 dimineața ședința de îndată, la ora 10:00 dimineața dezbaterea publică, la ora 11:00 dimineața ședința propriu zisă de consiliu județean. Pentru că am mai primit niște documente, s-a mai lucrat la nivelul executivului, la nivelul comisiilor, avem deja foarte clar stabilită, în proporție de 70-80% ordinea de zi pentru următoarea ședință și pentru a nu pierde timpul și a fi eficienți vă propun ca această ședință să o convocăm în momentul în care vom avea atributele legale pentru a o convoca, în 20, adică vinerea cealaltă. Dacă mai este cineva care nu poate în 20, ca idee? Deci în afară de un coleg cam toată lumea poate să fie prezentă în data de 20 în acest fel putând să ne desfășurăm activitatea. Deci stimați colegi răspunsul este clar de ce nu semnăm decât salariile. Pentru că este o situație de urgență, o situație în care această procedură este validă pentru că nu aveam altă soluție. Cu celelalte probleme vom aștepta desfășurarea în colaborarea foarte pertinentă și fructuoasă pe care am avut-o cu prefectura până acum în această relație de parteneriat pe care o avem. Să ne desfășurăm în continuare activitatea pentru că vreau să vă spun un lucru foarte clar, nu este de vină nimeni. Nu este de vină nici înalta Curte de Casație și Justiție, nu este de vină nici prefectura, nu este de vină nici consiliul județean. Sunt niște proceduri care trebuie desfășurate conform legii. Dacă acestea sunt etapele trebuie să le respectăm. Ce este foarte bine de spus și de știut este că acele comunicări de la înalta Curte de Casație si Justiție nu vin automat ci din contră, trebuie să mulțumim colegilor din prefectură că au făcut efortul ca întotdeauna să vină în întâmpinarea noastră, să sune, să facă în așa fel încât ele să fie comunicate către prefectură și dânșii să le comunice către noi. Vă mulțumesc și îi dau cuvântul în încheiere domnului Mihail Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Da, mulțumim pentru informații. Eu aș vrea să mulțumesc comisiei de buget care a lucrat în perioada asta foarte mult la definitivarea bugetului. Totodată vreau să mulțumesc și celorlalte comisii care au participat la buget. Trebuie să înțelegem că prima hotărâre pe care o vom da vineri este referitoare la buget și bugetul este foarte important pentru funcționarea noastră dar și a instituțiilor care se află sub autoritatea consiliului județean. Tocmai acesta este motivul pentru care vă mulțumesc. Trebuie să înțelegem că bugetul nostru pe anul acesta este cu 12-13% mai mic decât anul trecut. De astă vă mulțumesc pentru înțelegerea de care ați dat dovadă, faptul că trebuie să reducem niște cheltuieli și de personal și materiale, acolo unde este cazul și unde se poate, și totodată să prevedem bani atât pentru lista de investiții, se uită domnul Paul Enache la mine, cât și pentru reparații la drumuri județene. Deci v-aș ruga, față de propunerile făcute de comisii mai sunt contestații venite de la diverse instituții care se află sub autoritatea consiliului județean și din alte părți, v-aș ruga ca să continuăm să lucrăm ca săptămâna aceasta să ajungem la o formă de buget cât mai corectă, cât mai bună, să facem și dezbaterea publică despre care vorbea domnul vicepreședinte Claudiu Coman, poate nu neapărat în ziua respectivă, poate chiar și mai devreme, în așa fel încât să avem cu toții mulțumirea că va rezulta un buget cât mai bun pentru toată lumea. Mulțumesc mult, declar închisă ședința de astăzi pentru că nu avem diverse. Vă mulțumesc.

Dl. Coman Claudiu

Nu uitați să treceți pe la pupitru pentru a semna convocarea ședinței extraordinare.

p. Președinte Vicepreședinte, Veștea Mihail

Secretar, Dumbrăveanu Maria