Hotărârea nr. 99/2015

Hotărârea.nr. 99- privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 februarie 2015

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 99

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 februarie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 18 martie

2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 februarie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 februarie 2015.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 16 februarie 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipsește domnul consilier județean Popa Mihai, domnul consilier județean Adrian Neag Sabin, domnul consilier județean Paler Ioan, domnul consilier județean Aranyosi Ștefan și domnul consilier județean Sarafinceanu Gheoghe. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Claudiu Coman

Bună ziua, bine ați venit, este vorba de o ședință extraordinară având în vedere că în momentul de față nici unul dintre vicepreședinți nu este împuternicit pentru a conduce ședința o să vă rog, stimați colegi, sunteți 26 din cei 34, deci avem cvorum de ședință, o să vă rog stimați colegi să acceptăm propunerea mea ca domnul Mihail Veștea să fie președinte de ședință. Vă rog să votăm simplu cu mâna sus nu cu aparatul. Cine este pentru? împotriviri? Abțineri? în unanimitate domnul Mihail Veștea este președinte de ședință. Vă rog domnul vicepreședinte.

Dl. Mihail Veștea

Bună dimineața. Având în vedere Ordinul prefectului Județului Brașov nr.98 din 13.02.2015 am convocat ședința consiliului județean pentru desemnarea vicepreședintelui consiliului județean care să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului președintelui. Avem, deci, pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre și este cel pe care l-am citit, rugămintea mea este dacă sunteți de acord să votăm ordinea de zi. Cine este pentru? Votăm tot cu mâna sus. E cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci în unanimitate am stabilit ordinea de zi. Acum să trecem la hotărârea în sine, articol unic, domnul ..... vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov se

desemnează să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte a domnului Căncescu Aristotel Adrian. Asta este propunerea de proiect de hotărâre, dacă îmi permiteți eu aș face o propunere pentru vicepreședintele care să exercite atribuțiile și aș propune pentru aceasta pe domnul Claudiu Coman. Mai sunt alte propuneri? Atunci trecem la vot, aș ruga Comisia de validare formată din Ungureanu Vasile, Niță Emil, Fliundra Ionel, Braga Horațiu și Comea Claudiu să vină. Avem patru membri, domnul Niță Emil, dumneavoastră spuneați că sunteți secretarul comisiei că președintele nu este, vă rugăm să preluați. Să trecem la vot. Buletine de vot avem? Avem urnă de vot, avem cabină de vot, trecem la apelul nominal. Rugămintea mea este cel care este pentru, a venit și președintele Comisiei de validare, ca procedură, cine este pentru propunerea ca domnul Claudiu Coman să exercite atribuțiile de președinte să încercuiască numele. Acesta este buletinul de vot cu o singură propunere. Cine nu vrea, îl taie. Trecem la vot, Ambrus Carol, Aranyosi Ștefan, nu este, Braga Horațiu, Câju Mariana, Coman Claudiu, Comea Claudiu, Crăciun Dragoș Romulus, Cristei Nicolae, Crizbășan Dorin, Danu Aurelian Leonard, Drotleff Dieter Walter, Enache Paul, Fliundra Ionel, Gabor Alexandru Adrian, Kovacs Attila, Lupu Ștefan Ovidiu, Mareș Ioan, Maxim Adrian, Minea Luana, Niță Emil, Noaghea Nelu Petru, Oltean Vasile, Pascu Mihai Lucian, Pop Mircea Virgil, Ungureanu Vasile, Wittstock Wolfgang, Zavarache Constantin și Veștea Mihail. Pauză 10 minute până când Comisia de validare numără.

Dl. Vasile Ungureanu

Proces-verbal privind exercitarea atribuțiilor de președinte ale Consiliului Județean Brașov, Comisia de validare constituită prin HCJ nr.l din 02.07.2012 prin modificări și completări ulterioare, văzând buletinul de vot pentru exercitarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean Brașov din data de 16.02.2015 și rezultatul votului constată următoarele : numărul consilierilor ce compun consiliul județean - 34, numărul consilierilor prezenți la vot - 27, numărul total al voturilor valabil exprimate - 27, numărul voturilor nule - 0, numărul voturilor pentru - 27, împotrivă - 0. Domnul vicepreședinte Coman Claudiu a fost desemnat să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov cu 27 de voturi.

Dl. Mihail Veștea

Supun la vot hotărârea privind preluarea atribuțiilor președintelui de către domnul Coman Claudiu, vă rog să votăm, culegem voturile cu 23 de voturi pentru din 23 de consilieri județeni prezenți în sală s-a aprobat.

Dl. Coman Claudiu

Deci stimați colegi numai un pic, marți la ora 10:00, adică mâine, întâlnire executivul, asta înseamnă secretarul județului, Direcția Economică care a răspuns în mod nemijlocit de buget, directorul juridic și liderii de grup, deci mâine la ora 10:00 pentru a valida ultima formă a bugetului. încă odată, bugetul este gata în proporție de 99,9%, mâine ne uităm peste toate contestațiile și astăzi se lucrează cu Comisia de sănătate, Comisia 1 și cu spitalele, în așa fel încât mâine să putem să fim în măsură să validăm forma finală a bugetului și ordinea de zi finală, definitivă, pentru a fi publicată în cursul zilei de marți, în așa fel încât vineri să ținem ședință extraordinară pentru votarea bugetului și sigur a tuturor celorlalte puncte pe care le mai avem pe ordinea de zi. De asemenea țin să vă anunț calendarul zilei de vineri, la ora 09:00 dezbatere publică, la ora 10:00 ședință extraordinară care cuprinde și bugetul, la ora 13:00 AGA Consilprest. De asemenea de astăzi va fi pus pe site și va intra în atenția comisiilor propunerea de modificare sau noua propunere a Regulamentului de Organizare și Funcționare a consiliului județean în așa fel încât în ședința următoare din luna martie să putem fi în măsură să avem forma finală și să putem și să îl aprobăm. Cam acestea sunt elementele cu care ne confruntăm la ora actuală, ați văzut din două ședințe am făcut una singură pentru că așa s-au desfășurat evenimentele și nu aveam altă soluție. în ceea ce privește amânarea votării bugetului sau depășirea celor 45 de zile, modul în care am ajuns în această situație excepțională și în urma discuțiilor pe care le-am avut atât la finanțele statului cât și la prefectură, ne îndrituiesc să operăm această măsură în așa fel încât să putem să facem ședința vineri, în data de 20. Vă mulțumim foarte mult pentru efortul depus, astăzi iarăși vă rugăm să ne susțineți cu comisiile și cu trecerea prin comisie atât a bugetului cât și a celorlalte hotărâri care au mai apărut între timp și o să vă rugăm și vineri să vă pregătiți pentru o zi lungă, pentru că avem practic 3 ședințe în cursul zilei de vineri, încă odată, dezbaterea publică, ședința extraordinară și AGA la Consilprest. Domnul vicepreședinte mai vrei să mai faci un anunț?

Dl. Mihail Vestea

*

Mulțumim mult, permiteți-mi să declar închisă ședința de astăzi, mulțumim pentru efortul pe care îl faceți și pentru înțelegere.

P. Președinte,                                     Secretar,

Vicepreședinte                           Dumbrăveanu Maria

Coman Claudiu