Hotărârea nr. 94/2015

Hotărârea.nr. 94 – privind desemnarea doamnei CÂJU MARIANA, consilier județean, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.94

din data de 20.02.2015

- privind desemnarea doamnei CÂJU MARIANA, consilier județean, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.ad.1796/18.02.2015 întocmit Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov precum și Referatul Comisiei nr. 7 - pentru Sănătate, Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte, prin care propune desemnarea doamnei Câju Mariana, consilier județean, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov:

Având în vedere dispozițiile art.287 alin (1) lit.”a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ArLunic. - Se desemnează doamna CÂJU MARIANA, consilier județean, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov.


p. PREȘEDINTE, ffg VICEPREȘEDINTE^ Mihail Veștea —3

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu