Hotărârea nr. 91/2015

Hotărârea.nr. 91– privind privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv 10 % din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.91

din data de 20.02.2015

- privind participarea Județului Brașov prin cofînanțare, cu procentul de 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.Ad 1090/18.02.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune participarea unității administrativ teritoriale - Județul Brașov cu fonduri în cuantum de 5%, respectiv, 10% din valoarea investițiilor solicitate de către Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov pentru finanțare, Ministerului Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art.l90A5 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale art.91 alin.(l) lit. d) și alin.(5) lit.a) pct.3;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofînanțare, cu procentul de 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Sumele la care se face referire la Art.l, vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2015, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată și lucrările efectuate.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE


Mihail Veștea

—A"Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexă la Hotărârea nr....

p.Președinte Vicepreședinte Mihai


Valorile investițiilor propuse de Spitalul de Psihiatrie și Neurologie pentru cofinanțare de către Consiliul Județean Brașov.

mii lei

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate

(buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuție Ministerul Sănătății

Contribuție Consiliul Județean 10%

1.

CT

1

2.790,00

2.511,00

279,00

2.

PACS sistem complet de arhivare a imaginilor radiologice digitale cu interfața digitala si soft informatic

1

558,00

502,2

55,8

3,

Analizor automat biochimie (modul suplimentar pt.ionogramă

1

180,00

162,00

18,00

4.

aparat automat coagulare

1

112,5

100,8

11,2

5.

analizor semiautomat de biochimie

4

111.60

100,44

11,16

6.

cititor automat de stripuri urinare

2

27.90

25,11

2,79

7.

sterilizator tip autoclav

1

83.70

75,33

8,37

8.

Electrocardiograf fix

1

19.53

17,58

1,95

9.

electrocardiograf portabil

4

66.96

60,26

6,70

10.

Electromiograf

1

418.50

376,65

41,85

11.

Electroencefalograf fix

1

111.60

100,44

11,16

12.

Electroencefalograf portabil

1

90.00

81,00

9,00

13.

Pulsoximetru

4

22.32

20,09

2,23

14.

Injectomat

8

133.92

120,53

13,39

15.

Defibrilator cardiac

4

111,60

100,44

11,16

16.

Statie monitorizare funcții vitale cu 10 posturi

1

223.20

200,88

22,32

17.

Infuzomat

10

139.50

125,55

13,95

18.

Concentrator oxigen

10

418,50

376,65

41,85

19.

Trusa de prim ajutor

6

402.00

361,80

40,20

20.

Paturi pacienti reglabile trei segmente

50

279.00

251,10

27,90

21.

Aparat pentru laserterapie

4

167.40

150,66

16,74

22.

Cădite bai galvanice

2

133.92

120,53

13,39

23.

Cuptor pt.topit parafina

2

133.92

120,53

13,39

24.

Aparat curent diadinamic

3

92.07

82,86

9,21

25.

Aparat magnetodiaflux

2

83.70

75,33

8,37

26.

Cada cu dus subacval pt.hidromasaj si exerciții de gimnastica

1

139.50

125,55

13,95

27.

Aparat pt.terapie cu ultraviolete

1

27.90

25,11

2,79

28.

Lămpi cu radiație infrarosu Solux-pt.tratament cu infrarosii

1

27.90

25,11

2,79

29.

Aparat diapulse -generator de câmp electromagnetic cu pusatii de inalta frecventa

1

390.60

351,54

39,06

30.

Aparat terapie cu unde soc

1

97.65

87,89

9,77

31.

Benzi de alergare cu cadre laterale de susținere

1

39.06

35,15

3,91

32.

Canapele de verticalizare cu acționare electrica sau hidraulica

1

27.90

25,11

2,79

33.

Mese de tracțiune -unitati de tracțiune

1

55.80

50,22

5,58

34.

Bicicleta eliptica

1

30.69

27,62

3,07

35.

Aparate pt.recuperarea membrelor inferioare prin mișcare pasiva (tip Fiziotex,Artomot)

1

55.80

50,22

5,58

36.

Aparate pt.recuperarea membrelor superioare prin mișcare pasiva (umăr,pumn,cot,mana)

1

139.50

125,55

13,95

37.

Dispozitive pt.reeducarea echilibrului (Bobath,Balance, Rotago)

1

5,58

5,02

0,56

38.

Dispozitiv pt.stimulare proprioceptiva si antrenament multiaxial la nivelul membrelor inferioare

1

16.74

15„07

1,67

39.

Balance stepper pt.miscari laterale (glezna,picior)

1

5.58

5,02

0,56

40.

Aparat multifuncțional Kinetoterapie

1

27.90

25,11

2,79

41.

Aparat de terapie de locomoție cu suspendarea piciorului pt.recuperarea mersului la cei cu traume vertebromedulare

1

139.50

125,55

13,95

42.

Combina curenti de joasa si medie frecventa,ultrasunete

2

50.00

45,00

5,00

43.

Aparat terapie stimulare magnetica transcraniana TMS

1

558.00

502,20

55,80

44.

Trusa instrumentar autopsie

1

10.00

9,00

1,00

Total        aparatură

medicală

8756,94

7881,25

875,69

Nominalizare lucrare

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuție

Ministerul Sănătății

Contribuție

Consiliul Județean 5%

1

Reparație capitală sediu central

1020,00

969

f

51

2

Reparație capitală clădire secția psihiatrie cronici Zamesti

2030,00

1928,5

101,5

3

Reparație capitala clădire secția de psihiatrie cronici Vulcan

1800,00

1710

90

4

Reparație capitala clădire Centrul de Sanatate Mintala

600,00

570

30

Total reparații și reabilitări

5450

5177,5

272.5

wmhS

■m


Director Gefieral MihaiDirector Executiv DSAM Dr. GabrielSanciu