Hotărârea nr. 90/2015

Hotărârea.nr. 90 – privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv 10 % din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic de Copii Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.90

din data de 20.02.2015

- privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu procentul de 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.Ad 1157/18.02.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune participarea unității administrativ teritoriale - Județul Brașov cu fonduri în cuantum de 5%, respectiv, 10% din valoarea investițiilor solicitate de către Spitalul Clinic de Copii Brașov pentru finanțare Ministerului Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art.l90A5 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale art.91 alin.(l) lit. d) și alin.(5) lit.a) pct.3;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu procentul de 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Sumele la care se face referire la Art.l, vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2015, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată și lucrările efectuate.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Copii Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTEContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexă la Hotărârea nr

p. Președinte Vicepreședinte Mihai Veștea

Valorile investițiilor propuse de Spitalul de Copii Brașov pentru cofinanțare de către Consiliul Județean Brașov.

mii lei

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate

(buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuție Ministerul Sănătății 90%

Contribuție Consiliul Județean 10%

1.

Ventilator prematuri sugari

1

136.00

122.40

13.60

2.

Aparat RX-grafie și scopie digitală

1

560.00

504.00

56

3.

Aparat electroforeză

1

45.00

40.50

4.5

4.

Pulsoximetru plus 2 senzori

10

45.00

40.50

4.5

5.

Sistem ligashure pentru laparoscopie

1

292.50

263.25

29.25

6.

Masa operație

1

150.00

135.00

15

7.

Masă operație cu accesorii

1

180

162.00

18.00

8.

Injectomat (seringă automată)

6

50.00

45.00

5.00

9.

Distilator 20-251

1

35.00

.   31.50

3.50

10.

Motor ortopedic

1

75.00

67.50

7.50

11.

Instrumentar chirurgical adaptat pt copii

1

125.00

112.50

12.50

12.

Trusă ortopedie

1

54.00

48.60

5.40

13.

Sistem sterilizare instrumentar

1

180.00

162.00

18.00

14.

Etuvă

8

52

46.80

5.20

15.

Encelograf

1

60

54.00

6.00

16.

Aparat EKG

1

15

13.50

1,5

17.

Aparat ventilație 0-16 ani

1

112

100.80

11.20

18.

Aparat aerosoli

10

40

36

4.00

19.

Aparat hematologie

1

50

45

5.00

20.

Monitor hemodinamic terapie

1

50

45

5.00

21.

A utorefractometru

1

25

22.50

2.50

22.

Ecograf

1

165

148.50

16.50

23.

Lampă sciatică pt săli operație

2

130

117.00

13.50

24.

Aparat anestezie nou născuți

1

104

93,60

10.40

25.

Monitor EKG, Av, TA, Sn 02, PCO2, T, respirație X2

3

220

198.00

22.00

26.

Unitate de electrochirurgie

1

30

27.00

3.00

27.

Analizor pt biochimie cu circuit deschis

1

100

90

10.00

28.

Aparat încălzire pacient

2

40

36

4.00      1

29.

Sistem automat de identificare și testare a sensibilității la substanțe antimicrobiene a bacteriilor și fungiilor și de stabilire a concentrației minime inhibitorii

1

154

138.60

15.4

30.

Microscop

2

72

64.80

7.20

31.

Tomograf

1

1,360

1224

136

32.

Laborator de biologie moleculară PCR clasic

1

1,200

1080

120

Total        aparatură

medicală

5906.5

5315.85

590.65

Nominalizare lucrare

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuție

Ministerul

Sănătății

Contribuție

Consiliul

Județean 5%

1

RK centrală termică (cazane de încălzire, trasee, tubulaturi transport agent termic, vane, robineți, calorifere spital)

8,500

8,075

425.00

2

Reabilitare        rețea

alimentare electrică

1,000

950

50.00

3

Anvelopare axterioară spital,        ambulator,

administrativ.

1,800

1,710

90.00

Total    reparații    și

reabilitări

11300

10735

565

HHB